Etikettdjurskyddsfrågor
Läst 354 ggr
Uppkatten
2019-11-23, 13:21

Ansvarsfördelning polis-länsstyrelse

Många av oss ställer sig lite undrande inför ansvarsfördelningen mellan polis och länsstyrelse när det gäller djurskyddsärenden, efter den nya omorganisationen. Det som gäller i dagsläget är att länsstyrelsen har ansvaret på kontorstid, medan polisen fortfarande har ansvaret i akuta ärenden på kvällar och helger.

Men hur fungerar det i praktiken? Inte så bra alla gånger.

Under hösten följde jag t ex ett ärende på FB. Det gällde en svårt skadad katt som observerats intill en större väg på en ”röd dag”. Polisen kontaktades, men uppgav att de inte åkte ut på kattärenden. Distriktsveterinärerna kunde inte heller åka ut. Över FB fick man till slut tag på en privatperson som kunde åka dit, fånga in katten och ta den till veterinären.

”Skördetröskan hade klippt av svansen och halva bakbenet. Framtassen var kluven och katten hade stora skador på ryggen”, kunde man läsa på FB efter veterinärbesöket. Katten avlivades.

”Det låter inte rimligt att inte polisen åker ut när ett djur är så pass illa skadat, och det är utan tvivel ett djurskyddsärende när ett djur är i det här skicket” skrev jag till länsstyrelsen. ”Var ligger ansvaret? Vem kontaktar man i sådana här lägen?”

Länsstyrelsen bekräftade att de har bemanning på kontorstid, men ingen jour för akuta ärenden under kvällar och helger. ”Ansvaret för akuta djurskyddsärenden på kvällar och helger ligger precis som du skriver hos polisen”.

De förklarar det hela med att polisen förmodligen tvingats göra prioriteringar mellan olika inkommande akuta larm och händelser.

”Länsstyrelsen och polisen för en löpande dialog om hur vårt samarbete i djurärenden ska se ut, och vad som kan förbättras och förtydligas både på nationell och regional nivå. Den här förändringen är fortfarande relativt ny för både polisen och länsstyrelsen och nya rutiner måste sätta sig. Utöver ovanstående kan sägas att djurskyddslagen medger att djur avlivas av djurskyddsskäl, s k nödavlivning (9 kap 4§) om djuret är så svårt skadat som i det här fallet. Detta kan även andra än polis och veterinär göra om det är brådskande p g a djurets lidande.”

Så, vad säger då 9 kap 4§….?

”4 §   Om ett djur påträffas så svårt sjukt eller skadat att det bör avlivas omedelbart, får det avlivas av en veterinär eller polisman, även om djurägaren inte kan kontaktas. I brådskande fall får även någon annan genast avliva djuret. Den som har avlivat djuret ska informera ägaren eller någon annan som är ansvarig för djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska länsstyrelsen underrättas.”

Men hur ska privatpersoner kunna avgöra om katten behöver avlivas eller inte, och sedan därtill kunna utföra avlivningen? Hur många av oss är kapabla att göra en veterinärmedicinsk bedömning av en skadad katt i ett akutläge och hur många kan avliva en katt på ett någorlunda ”säkert och humant” sätt…?

Det måste finnas ett journummer dit man kan ringa dygnet runt när det gäller djurskyddsärenden. Ett nummer där man alltid kan nå en ansvarig person och där man kan lita på att djuret får den hjälp som djurets tillstånd kräver. Har inte polisen möjlighet att prioritera akuta djurskyddsärenden (p g a gängvåld, skjutningar, sprängdåd etc) så bör ansvaret inte ligga på den delen av poliskåren, utan man bör istället tillsätta t ex speciella djurskyddspoliser/djurskyddshandläggare, alternativt att länsstyrelsen har anställd personal för akuta ärenden under kvällar och helger. Visst det kostar, men just djurskydd måste kanske få kosta? 

Självklart är det bra att vi alla hjälps åt, men ibland är det inte tillräckligt. 

Och är det rimligt att ansvariga myndigheter bara tar ansvaret ibland?

Hur tänker du kring det här?

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
OberonsMatte
2019-11-25, 21:17
#1

Det ÄR vad jag förstår Polisen som ska rycka ut i sådana akuta fall, precis som de ska rycka ut under pågående misshandel av djur och när hundar håller på att dö av värmeslag i en varm bil.  Det är bara att beklaga att informationen inte gått fram inom den myndighet som det gäller.

Fortast går det kanske ändå om den som uppmärksammat katten  själv ser till att ta katten till veterinär, men då är det också egentligen bara Distriktsveterinärer som har skyldighet att ge vård (eller avlivning) för att förhindra lidande eftersom de är de enda veterinärer som får statliga bidrag.

Sajtvärd Katter iFokus
Uppkatten
2019-11-25, 21:43
#2

#1 Jag hoppas dock verkligen att ingen veterinär kan se en katt i det skicket och inte rycka in….

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Upp till toppen