Etikettkastrering-idmärkning-vaccination
Läst 4655 ggr
eskils
2015-04-05, 13:20

Polisen informerar

Stockholms Djurpolis finns på facebook under namnet Polisen Specialutredningar Djur Söderort.

Där kan man läsa den 8 januari:

"Kommer din katt hem på kvällen?

Det finns flera människor som "samlar" på katter. Människor som tycker "synd" om katterna och som anser att de "räddar" katterna när de tar hem dom.

När vi eller Länsstyrelsen "besöker" dessa kattsamlare och letar efter katter som är anmälda försvunna är det A och O att katten är id märkt och registrerad så att vi kan hitta en registrerad ägare….

Det är lag på att id märka sin katt och för din och din katt skull id märk katten och registrera den antingen hos Svenska kennelklubben eller hos Sverak.

Djurutredarna i Söderort."

Ur inlägget från den 1 december:

"En forskare i USA (Phil Arkow) menar att svårigheten att komma åt våldsbrott mot djur är att djur fortfarande ses som ägodelar och att brott mot djur inte prioriteras tillräckligt högt. Han anser även att det bör inte göras någon skillnad mellan våld mot människor och djur, han menar att i ett gott samhälle bör vi arbeta mot alla former av våld. "

https://www.facebook.com/pages/Polisen-Specialutredningar-Djur-S%C3%B6derort/443060655741885

Maria P.
2015-04-05, 15:01
#1

Det finns ingen lag på ID-märkning av katter i Sverige.

Uppkatten
2015-04-05, 22:52
#2

#1 I Stockholms kommun finns dock en allmän ordningsföreskrift som säger följande:

21 §
När en hund eller katt inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hunden eller katten får i stället vara ID-märkt på annat sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
eskils
2015-04-05, 23:41
#3

Antar liksom Uppkatten att polisen i facebook-inlägget syftar på Stockholms lokala ordningsföreskrifter gällande katter. Sådana finns i flera kommuner. Här är några exempel:

Örebro
18 §
När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den vara märkt genom öronmärkning, halsband eller på annats sätt som möjliggör kontakt med ägaren.

Sundsvall (hemsidan)
Regler för katter

När en katt vistas utomhus skall katten, om den inte är kopplad, antingen ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer eller vara id-märkt med en synlig tatuering.

Falkenberg
18 §
Lösgående katt, som huvudsakligen vistas inom detaljplanelagt område, skall bära
halsband med ägarens namn och adress eller telefonnummer eller vara öronmärkt.

Borlänge
15 §
Katt som vistas inom detaljplanelagt område skall ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer eller vara öronmärkt/chipmärkt.
Hund eller katt som anträffas lös utan tillsyn får omhändertagas av polismyndigheten och lämnas till lämplig förvaring.

(Ett generellt krav på ID-märkning av katter i Sverige finns i förslaget till ny djurskyddslag.)

eskils
2015-04-06, 09:29
#4

Nacka kommun (utanför Stockholm) har bra information på sin hemsida:

"Råd till kattägare

För grannarnas och kattens skull - följ dessa råd!

•Kastrera din katt! Okastrerade katter orsakar vildkattsstammar som ofta lider svårt. Kastrerade katter stannar oftast hemma, är lugnare och slutar kissa för att markera sitt revir. Skaderisken för hankatten minskar.

•Katter bör vara märkta med chip eller tatuering i örat. De bör även ha halsband. Annars kan de antas vara förvildade.
•Skaffa inte sommarkatt! Övergivna katter far mycket illa och ger upphov till hälsoskyddsproblem. Om man tar sig an en katt ska man vara beredd att ta hand om den under hela dess livstid.

Hittar du en katt som verkar övergiven, kontakta Länsstyrelsen eller polisen. Förvildade och övergivna katter tas dessutom om hand av flera ideella organisationer i Storstockholm."

Bredvid texten finns länkar till två katthem, Stockholms katthem och Kattvärnet Haninge. Bra med samarbete! 🙂

En idé att ta efter för kattföreningar i andra kommuner? Be att de lägger ut goda råd till kattägare och en länk till er på sin hemsida. Eller det kanske redan är gjort.

Uppkatten
2015-04-06, 09:54
#5

Ordningsföreskrifterna som enbart talar om halsband resp. öronmärkning känns dock lite förlegade… nu då så många använder sig av ffa chipmärkning. Känns som att de skulle behöva uppdateras…

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
eskils
2015-04-06, 09:59
#6

#5 Nej, halsband tycker jag inte räcker som rekommendation för att kunna identifiera en katt. Ett halsband kan ju lätt ramla av.

Däremot öronmärkning är ju ett bra sätt att kunna se om katten är ägd, utan att behöva frakta den till en polisstation el dyl där det finns chipläsare.

Uppkatten
2015-04-06, 12:00
#7

Öronmärkning är jättebra.

Vad jag invände mot var dock inte halsband eller öronmärkning i sig, utan vad jag var ute efter var att chipmärkning bör ges samma "status" som halsband/öronmärkning i de lokala ordningsföreskrifterna eftersom 1) halsband kan falla av, 2) öronmärkningar blir suddiga o svårlästa med tiden och 3) chipmärkning är förmodligen det säkraste sättet att identifiera en katt/dess ägare.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Katthemsmatten
2015-04-06, 14:05
#8

Ett bra sätt att få gemene man att inse att man idag inte nödvändigtvis ser om en katt är id-märkt vore att polisen nämner microchip i sin information till allmänheten. Tack i alla fall Polisen i Nacka för att ni har information - och för länken till katthemmen. Nacka är fr o m nu Stockholms Katthems nya hemkommun. Vi har äntligen fått flytta in i vårt nya, funktionella hus. Katterna stortrivs och det gör även vi på 2 ben. 😉

Medarbetare Hittekatter iFokus
eskils
2015-04-06, 18:56
#9

#7-8 Absolut! Många katter idag är bara chipmärkta. Man kan ju ge kissen både öronmärkning OCH chip. Båda metoderna har olika fördelar och nackdelar, så de kompletterar varandra.

Bra att polisen i Stockholm Söderort påpekar att ID-märkningen måste registreras också! Det har man missat i kommunernas information ovan.

Grattis Stockholms Katthem till nya fina huset i Nacka! 😉

eskils
2015-04-09, 12:06
#10

Polisen informerar den 8 april igen på sin facebooksida. Bra! Blomma

"Hjälp katterna att hitta hem

Det börjar bli varmare ute. Katterna njuter lite extra av vårsolen och kan få för sig att ta en lite längre promenad. Många tar hand om katter eller andra djur som verkar borttappade eller övergivna och tanken är kanske god – men tänk på att ägaren oftast vill få hem sin kompis.

Om du tar hand om en katt eller ett annat husdjur som kommit vilse ska du anmäla det till oss. Ett djur som är borttappat räknas som hittegods och faller under hittegodslagen. Enklast är om du kommer in med djuret till en polisstation. Vi har en avläsare och kan läsa av om djuret är chipmärkt.

Här kan du läsa mer: https://polisen.se/Service/Hittegods/Upphittade-djur/

Dela gärna inlägget så att fler djur kan hitta hem."

Katthemsmatten
2015-04-10, 14:55
#11

#10 Synd bara att inte alla som jobbar på polisstationerna runt om i Stockholm har läst sin egen hemsida. Allt för många möts av kalla handen och får höra att sådant har polisen vare sig tid, lust eller anledning att befatta sig med.

Medarbetare Hittekatter iFokus
eskils
2015-06-09, 12:28
#12

#11 Vi får väl glädjas över att det faktiskt finns en hel del djurvänner bland polisen, som gör vad de kan.

Ännu en vädjan, från Polisen i Uppsala:

"Nu till sommaren är det många som skaffar sig en kattunge och vår viktigaste kattinformation till alla nyblivna kattägare är: M R K – Märk-registrera-kastrera"

https://www.facebook.com/polisenuppsalalan/posts/834480083289319

Katthemsmatten
2015-06-09, 14:24
#13

Bra, Uppsala polisen!

Medarbetare Hittekatter iFokus
eskils
2018-11-25, 17:51
#14

Nuförtiden är polisen överhopad med brottsbekämpningsinsatser av olika slag, och hinner inte med att hjälpa bortsprungna katter. Desto viktigare att se till att alla katter man själv äger, eller vars ägare man känner, är ordentligt ID-märkta och registrerade. ☝️

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/J18wdm/rikspolischefen-vill-slippa-ta-hand-om-bortsprungna-katter

Upp till toppen