Annons:
Läst 242 ggr
Uppkatten
2023-04-01, 07:51

Akut brist på svarta katter

Det råder en akut brist på svarta katter. Läget är nu så pass allvarligt att självaste påsken är i fara. ”Antingen avvecklar vi påsken eller så skapar vi nya traditioner”, föreslår en av landets ledande kattforskare.

Det råder en akut brist på svarta katter. Antalet har minskat dramatiskt sedan 2020 då landets katter förbjöds att gå ut och föröka sig fritt. Höga priser på kattmat och kattsand har också bidragit till att landets katter kastrerats som aldrig förr. Det är helt enkelt inte läge för hustigern att föröka sig när ekonomin tryter.
Aveln har därtill styrts in på ljusare och mer fluffiga katter.
”Den oseriösa buskaveln har blivit ett hot mot själva påsken”, hävdar nu Dr TS Cheater, en av landets ledande kattforskare.

20180616_163636 (2) kopiera ny.jpg

Svarta katter har blivit en bristvara, sedan uppfödare valt att avla på ljusare och fluffigare katter.

Men det är inte bara katter som saknas inför påsken. Sillen sinar, och närmare 20 % av den svenska äggproduktionen är väck efter omfattande salmonellautbrott. Kylan har fått både påskliljor och krokusar att krokna, och priserna på påskgodis skenar. För den som vill kvasta över till släkt och vänner är det osäkert om SJ har några tågbiljetter att erbjuda. Ja, det är många moln som tornat upp sig på den annalkande påskhimlen.

20230326_113009 kopiera 2 ny.jpg

Det saknas både katter, ägg, sill och mycket annat inför påsken 2023.

I krisens spår har landets påskkärringar (Homo Flaxus) börjat köa utanför de svenska katthemmen i hopp om att få adoptera en svart katt.
”Det har varit rena rockkonsert-stämningen”, konstaterar Kattja Svansson, ansvarig för ett av landets större katthem. ”Kärringarna väntar nätterna igenom för att få med sig en svart katt hem.”
Ett lyft för landets katthem?
”Nej”, svarar Kattja Svansson bestämt. ”Det här är ingen katthållning vi vill stödja.” Hon förklarar att kärringarna sällan följer de regler som katthemmen har för adoption.
”Vi vill t.ex. att katterna ska hållas som innekatter. Nu adopterar kärringarna katter med nyklippta klor – kattstackarna har inte en chans att hålla sig kvar på kvasten. Dessutom är det gott om kärringar som kör vingligt efter att ha tittat för djupt i musten.”

”Det här bidrar till att det blir FLER hemlösa katter” säger Kattja Svansson upprört. Och som katthem strävar vi ju efter att MINSKA antalet hemlösa katter!”
Det är inte bara katthemmen som ställer sig tveksamma till flygande katter.
”Om det var meningen att katter skulle flyga så skulle de haft vingar”, konstaterar Dr Cheater eftertänksamt och plirar tankfullt mot himlen. ”Förr gjordes försök att avla fram just sådana katter. Det var så vi fick Kattugglan (Felis Uggla). En labbläcka ledde till att de slapp ut. Numera flyger de runt och Ooar hela natten. Det var inte tänkt så från början.”
”Men utan tvivel så är katter lysande navigatörer”, medger han. ”De har en förbluffande förmåga att orientera sig efter stjärnorna i katt-mosfären, och de kan urskilja magnetfält i marken. Förmågor som nutidsmänniskan (Homo Sapiens Destruktus) saknar. Utan katter ”vid ratten” blev det nog inga resor till Blåkulla. Försök med GPS och andra nutida lösningar har varit lönlösa då Blåkulla ligger i en ändlös radioskugga. En svårknäckt nöt.”

DSC02911 red i kvadrat kopiera (2) kopiera m text.jpg

Kattuggla (Felis Uggla). Arten är ett resultat av människans strävan att få fram flygande katter.

KG Morris, utredare på Jordbruksverket, bekräftar att landets påskkärringar ofta tummar på reglerna för djurskyddet.
”Vi ser till exempel att kärringarna inte följer de regler som finns för transport av katt. Du förväntas ha god uppsikt över katten och se till att den sitter säkert vid inbromsning. Vi rekommenderar att man använder en transportbur och följer gällande måttbestämmelser. Något som de flesta kärringar bortser från.”
”Det händer att katter trillar både från kvastar och av pinn”, konstaterar K G Morris dystert.
Den skenande inflationen har därtill gjort det dyrt att köpa kvastar, så i år är förväntas många kärringar bygga egna. Svenska kvastar har traditionellt tillverkats av björkris, men en kraftig blompinne i bambu och ett påskris är den senaste trenden på sociala medier.
Jordbruksverket kommer i år att lägga ut ritningar på sin hemsida så att landets kärringar kan se hur en häxkvast förväntas vara konstruerad och hur de kan uppfylla lagstiftningens krav för transport av katt. Det behöver bland annat finnas en katta-pult-funktion så att kärring och katt lätt kan lämna en fallande kvast på ett säkert sätt (så att inte fallande föremål skadar katten).
Ett stort svenskt möbelföretag meddelar att de från och med januari 2024 kommer att börja sälja kvasten ”Kvastskaft” i 444 delar.
”Ett ägg-ta påskpyssel!” utlovar man i den kommande katta-logen. För den kärring som hellre flyger bakspade finns redan nu bakspaden Ändalykt till försäljning.
”En dröm för varje större bak”. Den fungerar fint även för den som ogillar bakvärk!

Dr TS Cheater tror dock att de flesta kärringar skiter i att följa regler och regelverk.
”Kärringen mot strömmen är ett välkänt fenomen”, suckar han.
Det förefaller således finnas tvivel när det gäller kärringarnas förmåga att följa lagstiftningen även framöver.

häxa.jpg

Kärringarnas förmåga att följa lagstiftningens regler har ifrågasatts.

Ett av de landets ledande försäkringsbolag överväger därför att höja premien för svarta katter, då dessa är särskilt utsatta för just fallskador.
”Fallskador är vanliga året om”, förklarar Dr T S Cheater. ”De leder ofta till frakturer, spräckt gomtak, punkterade lungor, sprucken urinblåsa och andra otäckheter. Det händer att katter som fallit inte överlever.”
Under påskhelgen ökar fallolyckorna bland svarta katter med närmare 233 %, vilket inte ses för övriga katter. Kvastflygning är med andra ord en påtaglig påskfara.
”Man brukar tala om att det regnar katter och hundar”, grunnar TS Cheater, ”men i praktiken är det nog mest katter som dimper ner från skyn. Möjligen en och annan vattenhund.”
Han berättar att det inte är helt ovanligt att fallande katterna hamnar i träd vid sina flygolyckor.
”I Facebook-gruppen `Vi som hjälper katter i träd´ finns det i dagsläget 4310 medlemmar, varav de flesta verkar tro att katter klättrar upp i träd för egen tass - nerifrån”, påtalar Dr Cheater. ”Men i själva verket brukar katterna ofta hamna i trädkronorna uppifrån – antingen under påskhelgen eller till vardags när kärringarna flygtränar. Sedan kommer Ninjatay och tar ner dem.”

DSC07858 kopiera (3) kopiera ny.jpg

Att falla från en kvast kan vara en skrämmande upplevelse för en katt. Fallna katter räddas av landets katthem och av FB-profilen Ninjatay.

Det har gått så pass långt att landets samtliga smådjurskliniker nu tvingas hålla öppet dygnet runt under påskhelgen.
”Tidigare räckte det med en förhöjd katta-strofberedskap. Numera är det inte bara katterna som behöver hjälp. Även kärringarna behöver plåstras om, spjälas, stillas och spjälkas. Svensk sjukvård är i praktiken männens domän och fristad”, konstaterar Dr Cheater dämpat. ”Män = människor i sjukvårdens ögon, medan kvinnan blott och bart består av ett underliv med en tillhörande dysfunktionell hjärna. Och landets kärringar – ja, de står om möjligt ännu lägre i kurs.”
Dr Cheater ser både upprörd och bedrövad ut. ”Kärringar är också människor”, säger han lågmält, och ler vemodigt mot ett gulnande porträtt av mamma Mia som står uppställt på byrån i hallen.

Även söksajten VILSE har under flera år haft mycket att göra kring påsk.
”Sajten har kraschat två år i rad under påsken”, berättar Finn Sökare, volontär på VILSE.nu. ”I år har vi förstärkt med extra personal. Det hamnar svarta katter både i Grönköping, Grånäs, Svartmåla och Rö(d)landa. Länsstyrelsen kommer att skicka ut representanter med chipläsare och fångsthåvar, och så kallade Chips-Lisor patrullerar terrängen utanför kontorstid.”
”Folk blir därtill alldeles prilliga när det springer svarta katter över vägen” konstaterar Dr TS Cheater och suckar resignerat. ”De larmar både polis, länsstyrelse och ringer till tidningen Äggspressen.”
”Det är särskilt illa om katten kommer från vänster” förklarar han. ”Då slår oturen i taket direkt. Att spotta tre gånger över axeln fungerade kanske bäst när vi åkte häst och vagn, men att spotta tre gånger över axeln på en motorväg ger ofta mer otur än själva katten….”
20190404_171756 kopiera (2) kopiera m text.jpg

Svart katt från vänster betyder fara.

”Myndigheterna har gått ut via 1177 och råder där landets bilister att säga "tvi-tvi-tvi" istället, men det har visat sig vara svårt så här i mobiltelefonernas tidevarv. Nutida människor är lättkränkta, och mången bilister har snabbt skaffat sig ovänner när de utbrustit i ett `tvi-tvi-tvi´ istället för att önska sina vänner glad påsk.”
Men om det nu är brist på svarta katter, går det då inte att ta med en annan katt till Blåkulla? Måste den nödvändigtvis vara svart?
”Det är ett brott mot vett och etikett att komma med fel katt till Blåkulla”, förklarar Milda Gråväder tålmodigt. Hon är nyss 101 år fyllda, och erfaren kärring sedan mer än ett halvsekel tillbaka. ”Ljusa katter spär på spökrädslan. Numera miss-tas de också för att vara ryska spionballonger och skjuts ner. Svart päls innebär ett bra kamouflage. Svarta katter är också friskare och har ett bättre immunförsvar, vilket är ägg-stra bra nu när Covid19 har släppts lös i katt-mosfären och far fram över världen.”

20180623_195233 kopiera 3 m text.jpg

Ljusa katter miss-tas för att vara ryska spionballonger. De riskerar att skjutas ner och hamna i hemlöshet.

Milda Gråväders isländska kollega, Ägghild Witchdottir, 97 år, berättar om hur hon lånade grannens sphynxkatt ett år.
”Kattrackan darrade ju och frös, och skulle prompt ha både kläder och slips på sig. Varenda häxa vi mötte sa att vi var lika som bär och frågade om det var sonen jag hade med mig. Nästa gång ska jag be dessa närsynta ägg-sperter till flygfän och flygödlor att gå till Spägg-savers innan jag tar kattfan med mig på kvasten.”

Jaroslavna_red2 kopiera 2 nyaste kopiera m text.jpg

”Varenda häxa vi mötte sa att vi var lika som bär och frågade om det var sonen jag hade med mig.”

Nej, nakenkatterna är tydligen allt för frusna för att vara till någon riktig nytta kring påsk. Långhårskatterna blir sotiga och svedda om de kommer för nära elden. Siameserna är för mesiga när det kommer till att flyga, och de Heliga Birmorna fungerar då rakt inte ihop med djävulen, funderar Milda Gråväder och rättar till hucklet.
”Maskade katter går alls inte”, bekräftar Ägghild Witchdottir och skakar uppgivet på huvudet. ”Då blir det maskerad av hela tillställningen, och det är då alls inte meningen.”

”Nej, djävulen föredrar nog att det är själva kärringarna som är nakna, långhåriga, mesiga och sken-heliga”, flinar Dr Cheater tyst, och kluckar förtjust i smyg bakom de båda åldrade kärringarna. Han ler ömt bakom deras ryggar.

denna maskade version.jpg

Maskade katter är inte välkomna på Blåkulla. ”Det är ingen maskerad” påpekar Ägghild Witchdottir stolt.

Dr Cheater tar sig samman och påpekar att konsekvenserna av bristen på svarta katter emellertid är långt större än så:
”Tänk er påskkort med raskatter på. Det blir rent av löjeväckande!”, konstaterar han torrt. ”Svarta katter är helt enkelt nödvändiga för påskens bevarande. Däremot behöver katthållningen styras upp om vi ska fortsätta att fira påsk.”

En tysk påskkärring (Hexe Flaxus) berättar i sociala medier om hur hon ett år tog med sig en påskhare (Hoppus Lepus) på kvasten i brist på katt.
”Det gick inget vidare”, uppger hon. ”Hoppe var alldeles för harig för att flyga. Han skuttade av redan i höjd med Uppländska Harbo och försvann ut i de grönskande skogarna….”

denna kopiera 2 med text.jpg

Hoppe var harig och skuttade av redan i höjd med Uppländska Harbo.

Nej, det verkar råda enighet om att svarta katter är nödvändiga för påskfirandet. Påskkärringarnas intresseförening (PIF) vill därför att katthemmen tar sitt ansvar och påbörjar en storskalig avelsinsats för att få fram fler svarta katter.
”Det är ju de som får in våra katter när katterna väl hittas”, påpekar Milda Gråväder.

”Förr såg vi själva till att det såddes en massa frön när vi träffades, men nu har parningarna minskat på Blåkulla. Åtminstone bland de fyrbenta besökarna. Detta sedan Jordbruksverket bestämt att katter inte får göra nya katter bäst de vill.”
”Ett påfund som vartenda katthem ställt sig bakom”, utbrister Ägghild Witchdottir upprört. ”De ägnade inte en tanke åt oss kärringar! Det är dags att katthemmen träder fram och tar sitt ansvar. Tänk om och tänk rätt!”

DSC06071 kopiera m text (2).jpg

Katthemmen har bidragit till bristen på svarta katter, anser Påskkärringarnas intresseförening (PIF). De vill att katthemmen tar sitt ansvar och avlar fram fler svarta katter.

Katthemmen är dock av en annan uppfattning.
”Kärringar som inte kan hålla ordning på sina katter ska inte ha några katter”, fräser Kattja Svansson. ”Vartenda seriöst katthem kastrerar och IDmärker de katter de får in, och ser till att katterna kommer till ägg-stremt bra för-alltid-hem.”

Ett alternativ som diskuterats av Påskkärringarnas intresseförening (PIF) är att enbart de allra mest erfarna häxorna ska få ha just svarta katter. Det kan jämföras med att erhålla ett svart bälte i judo.
”Yngre kärringar får börja med en tigrerad katt. Därefter kan de avancera till grå, svart-vit och slutligen helsvart katt.”

20180711_205946 kopiera (2) kopiera med text.jpg

En lämplig katt för nybörjar-häxan…?

”Ett alternativ är att nyttja raskatterna” säger Ägghild Witchdottir, ”och då främst Bombay-katten. Dessvärre är den både knubbig och kompakt vilket inte är direkt idealiskt för kvastfärder. Idealet vore förmodligen att korsa vår egen huskatt med pantern, och på så sätt skapa Panter Flaxus. En ägg-sotisk påskdröm för många kärringar sedan årtionden tillbaka.”

Dr Cheater verkar dock luta åt att situationen måste lösas på ett annat och mer radikalt sätt.
”Antingen avvecklar vi påsken eller så skapar vi nya traditioner” funderar han. ”Det är inte bara brist på svarta katter. Kaffepannan är på god väg att bli ett minne blott, och att köra runt med kaffebryggare eller kaffeautomater på kvasten håller inte.”

”Det är dags att vi slutar lura ungar att harar lägger ägg”, fortsätter han. ”Inte undra på att resultatet blir klimatförändringar, en minskad biologisk mångfald och annat elände. Folk har ju ingen aning om hur allting hänger ihop här i världen…!”
”En gång i tiden symboliserade ägg liv och pånyttfödelse. Men i dagens samhälle blir ägg uppätna utan närmare eftertanke, och för de kycklingar som trots allt kläcks väntar ett liv i lidande som värphöna eller slaktkyckling. Fem miljoner kycklingar per år mals ner direkt efter kläckning inom värpindustrin – för att de är hanar. De får överhuvudtaget inget liv. Det är ägg-stremt olyckligt och hög tid för en förändring!”

DSC01188 (2) kopiera c kopiera m text.jpg

Det är dags att vi slutar lura ungar att harar lägger ägg eftersom det får konsekvenser för både klimatet och den biologiska mångfalden. ”Folk fattar inte längre hur allt hänger ihop.”

”Till Blåkulla kan kärringarna flyga digitalt”, funderar han, ”om de alls måste ut och irra. Då löser sig problemen med brist på såväl katter, kaffepannor, flygsäkra kvastar, fallande katter och mycket annat därtill.”
”På nätet finns massor av upp-äggade karl-djävlar”, tillägger han torrt. ”Inte alla med ägg-tenskapstycke. Att festa, dansa och äta digitalt är det nya normala så här tre år in i pandemin. Häxorna kommer att njuta ägg-ceptionellt redan av att slippa munskydden.”
”Det är hög tid att vi kommer ifrån föråldrade dumheter!”, instämmer Kattja Svansson. ”Förr eldades häxor på bål. Vi måste höja statusen hos både kvinnor och katter!”
Dr Cheater inflikar att synen på kvinnan är minst lika illa på nätet:
”Häxbränning sker inte längre med pinnar och eld”, förklarar han. ”Nutida kvinnor drabbas framförallt psykiskt. Snart sagt varenda kvinna är utbränd före 40 års ålder… Precis som tidigare drabbas de kunniga och hjälpsamma kvinnorna hårdast, allt medan karl-djävlarna ägnar sig åt att tända till och elda på.”

”Ja, påsken bör väl ändå firas till minne av Jesu lidande, död och uppståndelse”, framhåller Kattja Svansson andäktigt och himlar fromt med ögonen, samtidigt som hon inte riktigt kan släppa tankarna på de svarta katterna.
”För de verkligen otur med sig?”

DSC07828 kopiera (3) kopiera m text.jpg

Svarta katter betyder otur. De riskerar att försämra såväl din ekonomi som ditt sociala nätverk. På bild: katten Fyndig.

”Absolut”, svarar Dr TS Cheater allvarligt. ”Du kan förlora både vänner, jobb och pengar eftersom du hellre stannar hemma hos din spinnande kattkompis.” Han brister ut i ett porlande gapskratt.
”Far och flyg” säger han sedan roat. ”Livet är fyllt med både tur och otur, oavsett hur man själv och kattrackan ser ut. Ibland har man helt enkelt flax.”

Dr Cheater böjer sig ner och tar upp sin katt Fyndig i famnen.
”Du och jag Fyndig”, säger han ömt till den svarta smäckra katten. ”Du och jag.” Han letar fram kvasten, greppar tag i kaffepannan, öppnar dörren och ser ut i skymningen. ”Nu är det snart dags”, säger han och blickar upp mot den klara månskärvan. Han släpper loss håret ur hästsvansen och känner hur förändringens vindar blåser i den yviga grånande kalufsen. Förklädet och träskorna är på.
Nu är det dags! Han laddar med en slurk kaffe.
”Nu kör vi” hojtar han och blickar ut över de nedfallna grenarna, lövhögarna och vårblommorna i den allt mörkare trädgården.
Han gör en svepande rörelse med kvasten. Ägg-salterad ger han sig sedan i kast med årets första virvlande vårstädning.

stina lina påsk.jpg

Tecknade detaljer som lagts till i bilderna är hämtade från Pixabay.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Sajtvärd för Djurskydd i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

  • Redigerat 2023-04-01, 09:21 av Uppkatten
Annons:
Magi-cat
2023-04-01, 08:43
#1

Helt underbart!!! 😻😹😺🧹🧙‍♀️ Tack!

”För de verkligen otur med sig?”

”Absolut”, svarar Dr TS Cheater allvarligt. ”Du kan förlora både vänner, jobb och pengar eftersom du hellre stannar hemma hos din spinnande kattkompis.”

(För att nu välja ut något av allt fyndigt. 😺)


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Carmarino
2023-04-01, 08:48
#2

😺😺😺


¡ɹnʇɐuƃıs ɯos uǝp ɐɥ ɥɔo uǝʇxǝʇ ɹäɥ uǝp ɐɹǝıdoʞ ʇʇɐ ɹöɟ ɹɐlʞ åsʞɔo uɐʇn ʇɹɐɯs ɐɹɐq ǝʇuı np ɹä ɹäɥ ʇǝp ɐsä1 np uɐʞ

Vixxen
2023-04-01, 09:10
#3

😂

Maria
2023-04-01, 11:05
#4

Haha 😃😃😃

/Maria

Det är bara med hjärtat som man kan se ordentligt. Det viktigaste är osynligt för ögonen"
Ur Lille Prinsen.

Torparmor
2023-04-01, 14:20
#5

🥰 🙏🏼 🤗


Låt dagen idag bli din bästa hittills!

Tarotstollan
2023-04-01, 19:05
#6

Helt underbart, som alltid! Glad Påsk!🐈‍⬛🪶🥚🥚🐤🐤🧙‍♀️🧹

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

  • Redigerat 2023-04-01, 19:05 av Tarotstollan
Annons:
cattisa
2023-04-01, 20:17
#7

Jag älskar dr TS Cheater! Han är definitivt en av årets höjdpunkter!

Däremot delar jag inte artikeln åsikt att det måste vara enbart svarta katter som följer med till Blåkulla. Jag gör som Kajsa Varg och tager vad jag haver. För tillfället är det en relativt mörk bruntabby kastrerad hankatt. Och jag har sett många andra kärringar på Blåkulla som precis som jag tycker att det är viktigare att komma dit och umgås och ta den katt man har, oavsett om den är svart eller inte. Vi ses om en liten vecka!

"Tur har man kanske varje dag, otur mera sällan". Valfridus I. President i republiken Åsen och Fristaten Holmen

Uppkatten
2023-04-06, 11:46
#8

Tack för kommentarer, och kul att ni gillade även årets Dr Cheater! 😊❤

För tydlighetens skull får jag ändå säga "april, april" - så att ingen missade vilken dag texten publicerades. 😊

Själv tycker jag att det är lite trist att det bara är 1 april en gång per år, det hade varit kul om det varit 1 april i alla fall två gånger om året 😅.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Sajtvärd för Djurskydd i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Fridaaaa
2023-04-07, 08:20
#9

#8 Första 1 maj då ;)
"Maj maj måne - jag kan lura dig till Skåne" ;)

 Medarbetare: rexkaniner, Support.

Magi-cat
2023-04-07, 08:53
#10

Ser alltid fram emot 1 april och Dr Cheater! 😹


"Freden måste komma först. Gör den inte det, min vän, kommer inget efter den."
💓 Sajtvärd på Fenomen, Hjärnan, Kulturtant, Oförklarade fenomen

Upp till toppen
Annons: