Etikettdjurskyddsfrågor
Läst 679 ggr
Uppkatten
2020-05-27, 15:51

Nya djurskyddsregler från 15 juni

Den 15 juni börjar nya djurskyddsregler gälla.

De nya reglerna innebär bl a att varje kattägare har att se till så att katten inte kan föröka sig OM katten ska vistas ute. 

Kravet på kattägare att tillgodose kattens behov skärps också ytterligare.

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3Wp6K/nytt-krav-alla-utekatter-maste-kastreras?fbclid=IwAR3EP0c662BOloAq9tWJUOAmWx9G7JAtGb-3R9FTw5EjRFz4llX-0XUwS6c

En svaghet är att det inte är ett "ska-krav" från våra myndigheter, om jag har förstått detta rätt utan ett "bör-krav". Ordet "bör" ska dock ofta tolkas som "ska" i juridiska sammanhang. Jag hoppas dock att den här skärpning kommer att ge effekter i praktiken. 

Och jag hoppas att kravet på obligatorisk ID-märkning och registrering av katt också snart blir verklighet.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Nina
2020-05-27, 16:14
#1

Ganska meningslöst i mitt tycke.  Borde stå "ska" istället för "bör".

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här! Relationer \* Hundar \* Bodyart \* Kvinna \* Fiske \* Viktminskning Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!
Uppkatten
2020-05-27, 16:18
#3

#1 Det har ett högt "signalvärde", och varje steg i rätt riktning är värdefullt, tänker jag.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Nina
2020-05-27, 16:20
#4

Jag förstår bara inte varför man mesat och inte satt det som krav.

Sugen på att köpa eller sälja något? Klicka här! Relationer \* Hundar \* Bodyart \* Kvinna \* Fiske \* Viktminskning Har du frågor som rör iFokus och dess funktioner? -> Support!
Uppkatten
2020-05-27, 16:25
#5

#4 Nej, på ett sätt håller jag förstås med dig. Det vore intressant att få ta del av hur de tänkt.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Uppkatten
2020-05-27, 16:26
#6

2§ "Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga  oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för".

Man kan vidare även läsa att: "En honkatt får inte avsiktligt paras tidigare än vid 10 månaders ålder".

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
eskils
2020-05-27, 20:43
#7

Åh, är det redan dags, härligt! Hade för mig att det skulle bli nästa år någon gång.

Håller med #3 att varje steg i rätt riktning är värdefullt. 🥳🎈🙂

Hoppas det kommer att gå ut ordentlig information i massmedia om detta!

Uppkatten
2020-05-27, 21:11
#8
Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Uppkatten
2020-05-29, 11:47
eskils
2020-05-29, 12:23
#10

"Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.”

Heja Jordbruksverket! 👍

OberonsMatte
2020-05-30, 09:40
#11

Men har ni sett hur formuleringen har ändrats angående när kattungar får skiljas från sin mamma? Hur reagerar ni på det?

Tidigare stod det:

"9§Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder. Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger".

Nu står det istället:

"9 § Kattungar får inte skiljas från modern, eller en likvärdig katthona som ersättare för henne, annat än tillfälligt så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Kattungarna ska hållas på detta sätt tills de har uppnått 12 veckors ålder. Avvikelse från den angivna tiden kan godtas om kattungarna helt har övergått till fast föda samt kattungarnas hälsa och välfärd i övrigt är god. Bedömningen av om kattungarnas hälsa är god ska göras av en veterinär".

Kattungar har väl "övergått till fast föda" långt före 12veckors ålder…! 😮

Sajtvärd Katter iFokus
Uppkatten
2020-05-30, 12:50
#12

#11 Har sett och reagerat. Jag tycker det är bra att man nu talar om "likvärdig katthona" eftersom det innebär att lst t ex inte längre kan säga att katt-ammor inte är OK (med hänvisning till att kattungar inte får skiljas från sin kattmamma), utan att kattungarna istället ska avlivas (vilket lär ha skett…).

När det gäller där med att kattungar ska kunna tas "i förtid" om veterinär medger det, där vet jag inte riktigt vad som avses. D v s vilket scenario man tänker sig (jag behöver läsa på). Men jag hoppas verkligen att veterinärer är medvetna om att det kan få svåra konsekvenser för kattungarna om man tar dem för tidigt, med t ex problembeteenden som följd. Vore vettigare att höja än att sänka åldersgränsen när kattungar får tas från sin mamma. Det vinner både kattungen och den framtida kattägaren på.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
OberonsMatte
2020-05-30, 13:02
#13

#12 Ja, i de fall där kattungar verkligen behöver skiljas från sin mamma och miljön i förtid så är det ju knappast för att "kattungens hälsa och välfärd" är särskilt "god" (!). Det är ju snarare när den inte är det kan räknas som de särskilda omständigheter som gör att man behöver göra ett undantag.

Sajtvärd Katter iFokus
Uppkatten
2020-05-30, 13:02
#14

Så här står det i Jordbruksverkets information:

"De nya reglerna innebär att kattungar kan skiljas från kattmamman tidigare än 12 veckor, innebär inte det ett försämrat djurskydd för katterna?" 

"Nej det innebär inte ett sämre djurskydd för katterna. Jordbruksverket har tidigare bedömt att en djurhållare ibland kunde avvika enstaka dagar från de föreskrivna kraven på minst 12 veckor, men föreskrifterna gav ingen vägledning till djurhållare om vad som är viktigt att tänka på i dessa fall.  Kravet på minst 12 veckor är kvar i de nya föreskrifterna, det finns stöd i forskningen för att detta är en lämplig period där kattungarna behöver vara tillsammans med sin moder. Om behovet av viss avvikelse finns har vi noggrant förklarat i de nya föreskrifterna vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att säkra att kattungen kan vara redo för en separation från sin moder. Vid avvikelsen från den angivna minimitiden om 12 veckor inför vi ett nytt krav på att en veterinär gör en hälsobedömning av kattungen samt att djurhållaren har observerat att kattungen helt har övergått till fast föda och uppvisar med sitt beteende att den är redo att hållas självständigt. Ett allmänt råd ger detaljerad upplysning om hur djurhållaren kan göra en sådan bedömning."

"Men djurskyddsorganisationerna är kritiska till  att ni tar bort den tidigare tydliga undre gränsen, varför gör ni det?" 
"Vi har lyssnat på djurskyddsorganisationernas kritik och återställt en tydlig gräns av minst 12 veckor i föreskrifterna. Djurskyddsorganisationerna har dock påpekat att vi inte bör tillåta någon avvikelse från denna minimiålder. Efter en ny remissomgång har förslaget mötts av en god acceptans av många remissinstanser." 

Så som jag förstår det så är det fortfarande 12 veckor som gäller, och är man uppfödare och vill lämna iväg kattungen några dagar innan kattungen blivit 12 veckor så skall kattungen och kattägaren träffa veterinär först. 

Och det är väl kanske klokt om "Svenssons" måste med kattungen till veterinären innan de lämnar iväg kattungar i förtid, för då får veterinären möjlighet att göra en hälsobedömning av kattungen (som kanske inte hade blivit gjord annars) samt har möjlighet att prata med kattägaren om 12 veckors gränsen, katter i allmänhet, kattungar i synnerhet o s v. 

Risken är väl att de värsta "uppfödarna" fortsätter som tidigare, men då lär det å andra sidan gå att anmäla dem till Lst om köparna fattar att det inte gått rätt till och inser allvaret i det…

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
OberonsMatte
2020-05-30, 13:22
#15

#14 Jag tycker att det är urdåligt.  Registrerad avel kommer inte påverkas eftersom raskattuppfödare måste  följa kattförbundens regler (där t.o.m. ny gräns på 14 veckor diskuterats en längre tid). Det jordbruksverkets regler handlar om är alltså huskatter och vad den nya formuleringen hävdar är att det är ok att sälja kattungar redan vid 7-8 veckors ålder (kanske ännu tidigare?) om kattungen äter fast föda (!) och verkar frisk och välmående. Även lite halvslappa och dåligt insatta veterinärer kan tycka att det är helt ok även om veterinärbesök före försäljning knappast är något som huskattuppfödare kommer bry sig om. De kommer göra bedömningen själva, precis som de alltid har gjort. (och nu finns det ändå inget i lagen som antyder att 12-veckorsregeln är särskilt viktig).

Sajtvärd Katter iFokus
Uppkatten
2020-05-30, 13:42
#16

#15 "Vad den nya formuleringen hävdar är att det är ok att sälja kattungar redan vid 7-8 veckors ålder (kanske ännu tidigare?) om kattungen äter fast föda (!)", skriver du.

 Så tolkar inte jag det. 12 veckors gränsen ligger kvar står det ju uttryckligen. Tror det varit förslag på en lägre gräns, men efter en remissrunda så backade man i det avseendet.

"Det finns stöd i forskningen för att detta är en lämplig period där kattungarna behöver vara tillsammans med sin moder", skriver man ju också.

Dock tycker jag att det låter väldigt bra om en ny gräns på 14 v diskuteras inom raskattaveln. Det vore förmodligen en fördel inom all kattavel.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
OberonsMatte
2020-05-30, 14:02
#17

#16 Men vad finns det för anledning att godkänna att  friska och i övrigt välmående kattungar lämnar sin mamma före 12 veckors ålder bara för att en veterinär bekräftar att de är just friska och välmående? Det är ju för att förbli friska och välmående som de behöver vara kvar hos sin mamma.

Sajtvärd Katter iFokus
Uppkatten
2020-05-30, 14:24
#18

#17 Jag håller med om att kattungar inte bör lämnas iväg en enda dag före 12 veckors ålder, så jag skulle vilja vet mer om bakgrund till den här ändringen och ska se om jag kan hitta det tids nog. Finns ju en massa remissyttranden etc där man säkert kan få ledtrådar om vad det handlar om.

Det första jag tänkte på spontant var "enstaka undantag i mycket särskilda fall", där de "praktiska omständigheterna" är sådana att det ev. skulle kunna vara motiverat att lämna iväg kattungen någon enstaka dag "för tidigt".

Men jag hoppas verkligen att ingen tolkar det som att kattungar får/kan släppas iväg vid 7-8 veckors ålder, för det vore förödande. Och det får definitivt inte bli tal om att regelmässigt släppa iväg kattungar någon enstaka dag i förtid.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Uppkatten
2020-05-30, 14:39
#19

Så här står det i de allmänna råden, och det blir man just inte klokare av, och inte motiverar det att kattungar tas för tidigt heller…. Det är ju inte bara kattmamman som kattungen har behov av - utan även kullsyskonen och umgänget med dem.

"Allmänna råd till 6 kap. 9 §  1. För att försäkra sig om att kattungarnas välfärd är god vid separationen från modern eller hennes ersättare bör djurhållaren ha konstaterat att katthonan inte längre erbjuder ungarna möjlighet att dia, att katthonan inte längre tvättar sina ungar samt att kattungarna inte uppvisar intensiv och långdragen vokalisering (gråt) när inte katthonan är hos dem. 2. Djurhållaren bör hålla kattungarna i sin ursprungliga uppväxtmiljö under tiden de hålls tillsammans med modern eller hennes ersättare. Detta gäller inte om modern eller hennes ersättare själv väljer att flytta på ungarna."

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Uppkatten
2020-05-30, 23:12
#20

Therese Lilliesköld skriver så här i Kattgruppen på FB: ”De (JBV) ville komma ifrån de dyra dispensansökningar på 1-2 dagar som tidigare gjordes. Ett bättre val hade varit att totalt förbjuda undantag från regeln. Dock ska sägas att de lyssnade in djurskyddet och behöll formuleringen på tolv veckor. I praktiken är den enda skillnaden att man nu söker dispens genom en veterinär och inte genom JBV. Detta ska inte handla om annat än dagar. Formuleringen är en försämring men jag tänker att det viktiga är att hålla kvar formuleringen på 12 veckor i folks medvetande så att inte folk börjar tro annat än att de (kattungarna) ska vara med mamman så länge. Det handlar ju om psyke och inte föda här. Vi vet att det är skadligt psykiskt att skiljas tidigare, forskning är entydig där. Vi får verkligen hoppas att veterinärer håller ställningarna nu och vägrar skriva intyg om det rör sig om mer än några få dagar (jag tycker inte man ska göra undantag alls, men det har som sagts gjorts även fram tills nu men då genom JBV).”

Fråga: ”Vad är det för ansökningar och varför vill folk ha dispens?”

”Som det förklarades på djurskyddskonferensen var det uppfödare vars köpare tyckte att datum inte gick ihop, utan var ”tvungna” att hämta tidigare, t ex en helgdag.”

Fråga: ”Visste inte att det var så strikt. För raskatter, antar jag?”

”Nej samma gäller för alla katter”.

Therese skriver vidare: "Jag tycker inte att någon dispens borde ges, men när det är så här är det viktigt att vi som bryr oss fortsätter att betona vikten av 12 veckor och informera om att det i lagen INTE givits möjlighet att SJÄLV frångå denna tid.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Tarotstollan
2020-05-31, 01:22
#21

Härligt att det börjar hända något med att kastrera sina utekatter.👍
Ett steg i rätt riktning men tror det kommer att ta tid innan det blir varje människas tanke.

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!
Uppkatten
2020-05-31, 09:28
#22

#21 Vi får hjälpas åt att "hjärntvätta" folk 😃.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
eskils
2020-06-10, 12:56
#23

#22 En bra artikel till, med intervju av veterinär:

"Vi välkomnar det. Det är jättebra. Vi hoppas att katterna får en högre status och att man ska förhindra okontrollerad förökning av katter." (…)

"Vad vi saknar i de här rekommendationerna är en tydligare riktlinje för att katter ska id-märkas, så att man vet vem katten tillhör, eller kan ta reda på det. Att det är en stark rekommendation eller allra helst en lag."

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/alla-utekatter-ska-kastreras

Uppkatten
2020-06-10, 13:06
#24

#23 Artikeln är OK, men videon ställer jag mig tveksam till. Veterinären påstår i videon att det nästan är omöjligt att tämja kattungar som inte har haft mänsklig kontakt före 8 v ålder. Det är inte min erfarenhet. Det kräver förstås mer tid att tämja en kattunge som inte har umgåtts med människor under sina första 8 v, men kattungar är av naturen nyfikna och samtliga utefödda kattungar jag har mött har kunnat få ett gott liv i en familj. Sedan blir de kanske inte alltid lika ohejdat gosiga och tillitsfulla till många människor som de kanske skulle ha blivit om de fått mänsklig kontakt redan som riktigt små kattungar. Men även gener, personlighet, hur mycket man jobbar med kattungen o s v spelar in.

Hon tar också upp ID-märkning, något som ligger som en egen utredning. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2019/09/markning-och-registrering-av-katter---ett-forslag-och-dess-konsekvenser/

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
eskils
2020-06-10, 13:18
#25

#24 Jag tycker det positiva med artikeln överväger, för det är så pass viktigt att få ut informationen att utekatter inte ska kunna föröka sig, särskilt så här års.

Och det är bra att det sägs att de nya reglerna även gäller för katter på bondgårdar.

Uppkatten
2020-06-10, 13:22
#26

#25 Ja, det är väldigt positivt. Inte minst när det gäller katter på bondgårdar.

Jag blir bara bekymrad över att gamla myter lever kvar inom (delar av) veterinärkåren, eftersom jag av erfarenhet vet att det kan leda till onödiga avlivningar av kattungar/katter.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Upp till toppen