Etikettkattmat
Läst 230 ggr
Uppkatten
2021-04-01, 00:16

Nya rekommendationer om vad din katt bör äta! Från mush till mus.

Nu kommer nya rekommendationer om vad din katt bör äta. Snart fylls butikshyllorna med klimatsmart mat till våra fyrbenta vänner, och det är mus och råtta som står högst på menyn! En omställning som fått råttbitna entusiaster att ryta ifrån.

Nu är det slut på torrfoder, blötmat och mush till våra katter. Myndigheterna kräver att katter ska ha rätt att äta den mat de är gjorda för. Nu är det möss som gäller! Ja, det är helt enkelt en retrovind som drar fram genom kattvärlden, och anledningarna är många. Katter får i sig för lite – och fel sorters – bakterier. Dessutom är köttproduktionen kostsam, har stora miljökonsekvenser och betraktas som oetisk eftersom råvarorna kunde ha använts till människoföda i stället.

Därför planeras nu ett storskaligt samarbete med ett svenskt skadedjursbekämpningsföretag och börskurserna har rusat i höjden sedan den nya affärsidén blev känd. Skadedjursbekämparna destruerar i dagsläget tonvis av råttor och möss årligen, ett resursslöseri som inte hör hemma i ett modernt och hållbart samhälle. Nu står ett utökat kretsloppstänk för dörren. ”Katter är inte gjorda för att äta oxar, det ska vara rätt mat i rätt mage”, konstaterar Karl Scansäter, VD för Slakterinäringen AB.

Kattmatsindustrin och landets 1,4 miljoner katter står således inför den största omställningen på decennier. Målet är ett artanpassat EU-ekologiskt foder* och en förbättrad katthälsa. Redan under 2022 kommer det befintliga kattmatssortimentet att börja fasas ut.

.

Katter är inte gjorda för att äta oxar, det framkommer av de nya rekommendationerna om vad katter bör äta.

Ny kattmat på väg
Kattmat bör innehålla det som katten själv skulle ha fångat eller plockat åt sig i naturen. Det är utgångspunkten för de nya rekommendationerna. ”Ingen katt äter normalt torkade tranbär, havstång eller fångar boskap och lapar gurkörtsolja”, framhåller den kända kattforskaren Dr TS Cheater, som anlitats som sakkunnig i kattmatsfrågan. ”Det är sådant vi människor har lagt till. Möss (Mus musculus) och råttor (Rattus) innehåller det katten behöver få i sig.”

För landets kattägare innebär den nya kattmaten inga större förändringar i vardagen. ”Vi kommer att få se nya förpackningar som innehåller artanpassad kattmat: Husmus på burk, Skogsmuspaté, Brunråtta för kastrerade katter, Sorkmousse – möjligheterna är enorma!”, förklarar Dr TS Cheater. Frystorkade eko-möss, och råttmoset Minimus till de riktigt små kattungarna är andra varor som snart kommer finnas på var matbutiks hylla och tillhöra vardagsmenyn för våra fyrbenta vänner.

I produktionsleden fanns tidigt en oro för att katterna inte skulle bli nöjda, men en lurvig fyrbent testpanel intygade snart att oron var obefogad. ”Det är lätt att tro att maten skulle bli enformig”, säger TS Cheater, ”men ingen råtta är den andra lik. Variationerna är enorma! Det finns hela sjuttio olika rått-arter, i varierande färger, med olika pälsslag, teckningar, lukter och smaker. Vill kattägaren ha det riktigt naturligt erbjuder vi ökenråttor (Gerbillinae). Katten är, som ni vet, ett ökendjur från början, så vad kan vara mer naturligt för den att äta?!”

”Sedan har vi nakenmöss, husmöss och skogsmöss, och en hel rad andra möss. Tänk på näbbmusen – Sorex araneus – till exempel”, säger Dr Cheater upprymt. ”Katter gillar inte näbbmöss så det blir perfekt när katten behöver banta! Vårt viktminskningsfoder kommer även att innehålla Dansmus – Mus wagneri – en art som av naturen är mindre och klenare än andra.”

.

Katter gillar inte näbbmöss – en perfekta ingrediens i foder för katter som behöver banta.

Det råder även stor efterfrågan på kattgodis. ”Råttsvansar i lösvikt förväntas bli en succé”, förutspår TS Cheater. ”För katter som gillar tuggmotstånd finns sega råttor.”

Ett delikat problem är att dagens kunder inte vill servera spannmål till sina katter, något som de flesta möss och råttor tycker om och äter mycket av. Såväl råttor som möss kan i och för sig äta kött men det rimmar sämre med företagets klimatmål. ”Det finns en risk att kattägare kommer att jämställa dessa smågnagare med ett kolhydratrikt torrfoder”, grunnar TS Cheater bekymrat. ”Trots att det är protein i koncentrat.”

Han böjer sig ner och klappar eftertänksamt den egna katten som stryker runt hans ben. Det är en kastrerad hankatt, berättar Dr Cheater. ”Eller Snöptus cattus som man säger på latin.” ”Fyndig”, heter katten.

Rätt till artanpassad föda
Rätten till artanpassad föda är inget som landets kattägare kommer att kunna förhandla om. Det är myndigheternas rekommendationer som gäller. ”Från mush till mus”, skrockar Dr Cheater förnöjt. Han berättar att en övergång till en mer artnära föda varit på gång länge. ”Redan för flera år sedan skulle rekommendationen ha varit just ’mus’, men beslutande myndighet hade en praktikant på plats som vid något kritiskt tillfälle slant på tangentbordet och så var ’mush’ ett faktum. Då blev ju fodertillverkarna tvungna att slänga ihop något att sälja.”

”Inte nog med det”, avslöjar Dr Cheater. ”Vi hade pratat om råttkött vid det aktuella sammanträdet, men med praktikanten vid tangentbordet förvandlades detta i en handvändning till rått kött. Alla förbisåg detta internt, och marknaden gick på det. Det tog bara några veckor innan vi hade påsar med rått kött i frysdiskarna landet över. Fy katten för att äta rått kött, det är klart att det måste tillagas!”

Dr Cheater berättar att rått kött kan innehålla alla möjliga farliga patogener: sorkfeber, campylobacter, salmonella, Leptospiros med mera. ”Förespråkare hävdar att katter inte kan få salmonella eftersom de har ett kortare mag-tarmsystem än vi människor. Ändå ser vi stora anhopningar av salmonella bland våra utekatter sedan de ätit småfågel under vårvintern. Det är klart att katter kan få salmonella! Då gäller det att hålla dem borta från oss själva, ladugårdar och kök, så att det inte sprids vidare. Rått kött är inte att leka med!”

Han berättar att flera innekatter dött sedan de fått infekterat kött. ”Det är därför som jag bestämt avråder från mush”, säger Dr Cheater allvarligt. ”Kött måste hettas upp. Salmonella finnas även bland våra inhemska vildsvin”, tillägger han med ett snett leende, ”så ha koll på vad katten släpar in genom kattluckan!

.

Katter riskerar att smittas av salmonella vid fågelborden vintertid.

Klimatsmart mat
Ett starkt argument för den nya kattmaten är att den är klimatsmart. Viltfångat, närproducerat, småskaligt, naturligt och nyttigt, ja så är planerna för framtidens kattmat. Produktionen förväntas ge rekordlåga koldioxidutsläpp i jämförelse med annan köttproduktion.

En husmus äter främst vegetabilier, och behöver bara äta omkring fyra gram per dag. Till det dricker den vatten. Möss kan också äta sin egen avföring (koprofagi), för att ta tillvara näring som bakterier i tarmen har producerat. Musen producerar så att säga delvis sin egen mat. Råttor å sin sida äter som bekant allt det som människan inte äter upp. Möjligen kan vi servera dem det svenska sopberget? ”En och annan kackerlacka kan vi också bjuda på från skadedjursbekämparnas sida.” Matsvinnet i produktionen lär bli försumbart.

Nya produktionsanläggningar är på gång. ”Mössen kommer delvis att vara viltfångade, men de kommer även att födas upp i så kallade mus-terier”, förklarar Dr Cheater. ”I dagsläget har vi flest möss på Ostkusten. Nu flyttar vi över en del till Västkusten så att vi får jämvikt.”

”Vilda möss lever vanligtvis bara ett år, så våra får 364 glada dagar att växa till på”, tillkännager Dr Cheater. ”På så vis får de ett långt och lyckligt mus-liv innan katterna får kvällsmat. Det är viktigt med ett gott djurskyddstänk, så att vi får kattägarna med oss. Mössen ska ha kul, med miljöberikning av olika slag. Ostbricka morgon-middag-kväll, och fredags-mus till helgen. Det blir som en slags mössens julafton – alla dagar på året!”, småler Dr Cheater belåtet.

Mössen kommer att få samsas med ett antal sorkar. ”Vi hämtar in lokalproducerade sorkar från Gotland. Där har de fötts upp i generationer! Tidigare drev de omkring på Visbys gator och ställde till med ofog. När myndigheterna fick nog skickades de iväg på dyra värstingseglatser och kunde göra ofog på annat håll. De reste så att säga i skeppsråttornas fotspår. Nu får de bidra i livsmedelsproduktionen. Ansvariga myndigheter på Gotland är lyriska!”

.

Mössen kommer delvis att vara viltfångade och delvis att födas upp i miljöberikade mus-terier.

Råttorna i sin tur är främst viltfångade och hämtas in av landets skadedjursbekämpare. ”Städernas kloaksystem fungerar redan nu som barnkammare”, förklarar Dr Cheater. ”Råttor trivs i flock, de är sociala djur och fredliga sinsemellan. Varje råtthona föder tolv kullar per år, och upp till tjugotvå ungar per kull! En vuxen brunråtte-hane kan väga nästan ett helt kilo. Det blir mycket mat!”

”Vilda råttor överlever sällan sin ett-årsdag”, tillägger han dämpat. ”Den årliga dödligheten är hela nittiofem procent, så vi plockar dem vart eftersom vi hittar dem. De riktigt små kan få några månader extra i det fria, så att de får växa till sig. Svaga råttungar får bo i kuvösliknande ’ost-kupor’ tills de klarar av att stå på egna ben. Det ger skydd mot mer hetlevrade råttor och de slipper slåss om maten.” Det är tydligt att Dr Cheater är djupt engagerad både i djurskydd och i spirande nygammal matkultur.

Att skilja möss och råttor åt är viktigt, förtydligar han, då råttor ofta ser möss som godbitar. ”Råttor gillar protein”, konstaterar han eftertänksamt. ”Det har hänt att råttor har gnagt på sovande människor. Ytterligare en god anledning till att äta upp dem!”

Rottweilers medverkar i arbetet
Specialutbildade Rottweilers har fått i uppdrag att spåra upp råtthål och rått-kolonier. Får de tid över fångar de även in giriga butiksråttor. Den svenska dammråttan (Skräpus rattus) är ett annat prekärt gissel då den dyker upp i var mans hem och orsakar sjukdom och död. Det är inte längre pesten som hotar (det senaste utbrottet i Sverige pågick 1710-1713), men varje år dör 150 svenskar av astma. Privatpersoner som inte själva har katt får nu möjlighet att donera infångade råttor och möss i ett slags ”pantsystem”: donera hundra möss och få en ost.

”Ja, eller Ostus ostus som det heter på latin. Vi får förstås se till så att det inte blir någon slags illegal backyard breeding initierad av svenska ostälskare. Nä, i så fall får vi preparera ostarna med alfakloralos innan vi skänker bort dem”, kluckar Dr Cheater. Han drar i sin mus-tasch och ler pillemariskt mot dagens tidning som ligger uppslagen på köksbordet och där en bild av Leif GW Persson bistert tittar tillbaka.

”Det finns goda skäl att göra kattmat av skadegörare”, fortsätter Dr Cheater. ”Brunråttan orsakar varje år skador för miljontals kronor globalt. De ödelägger grödor, skadar hus och infrastruktur. De har fått andra djurarter att dö ut. Vi gör det enda rätta när vi nu gör nyttodjur av dessa skadedjur!”

.

Brunråttan kan orsaka stora skador och är ett hot mot andra djurarter.

Befarar att hotade arter äts upp
Protesterna har inte låtit vänta på sig sedan de nya rekommendationerna blev kända. Avelsföreningen Svensk Lantråtta och Lantmusens vänner har gått man ur huse, då de bedömer att arterna är på nedåtgående och därmed hotade. ”Ihop med det nya effektivare musgiftet kommer kattmatsindustrin att bli dödsdomen för den Svenska Lantråttan (Lantis agros rattus) och för den Svenska Lantmusen (Keps mus musculus)!”, klagar de och tillägger att det brådskar att ta tillvara den unika genvariationen som ännu finns kvar.

Tillsammans har de öppnat råtthem för hemlösa och hotade råttor, och startat rått-caféer dit människor kan få komma och fika med en råtta för att sedan adoptera den. Särskilda mus-kyrkogårdar har öppnats, så kallade Mus-eum, dit råttbitna privatpersoner kan få lämna in avlidna möss och råttor, försäkrade om att de inte blir kattmat. ”En trygg och värdig viloplats, sida vid sida med råttan i graven bredvid”, piper Musa Rodent, ordförande i Avelsföreningen Svensk Lantråtta, tillika mus-iker, samtidigt som hon spelar nervöst med fingrarna på sina råttfärgade råttsvansar och gnisslar i takt med de små gula utstående framtänderna.

.

Kattmatsindustrin – ett hot mot Svensk Lantråtta och Svensk Lantmus?

”Möss är också människor”
Tidningen Husmodern, förlåt Husmusen (sedan länge omtalad för sin grävande kändisjournalistik), har varit på plats och g-råttat ner sig i frågan. I ett mus-tigt skandalreportage intervjuade de Musse-Pigg, Klas Klättermus och Molly Mus i kattmatsfrågan, en intervju som publicerades i direkt anslutning till ett prisbelönt recept på hembakta sockerråttor. ”Möss är också människor”, framhöll den ansedda kändistrion unisont innan de flydde undan en skara hungriga paparazzis åtföljda av en flock välgödda Lantraskatter (Lantis rattus cattus) som inte ville missa chansen att få ytterligare ett skrovmål innan kvällsmaten.

*EU-ekologisk märkning är en certifiering och märkning som visar att produkten är tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Det innebär bland annat att maten ska vara tillverkad utan konstgödsel och bekämpningsmedel och att djuren får vistas utomhus med möjlighet att få utlopp för sina naturliga beteenden.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

  • Redigerat 2021-06-17, 21:00 av Uppkatten
Vixxen
2021-04-01, 01:32
#1

😂🤣😂

Tarotstollan
2021-04-01, 02:15
#2

🤣🤣🤣😄😁👍👍👍

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Magi-cat
2021-04-01, 08:20
#3

🤣

Har sett fram emot årets dr Cheater!


💓

MonicaLagerquist
2021-04-01, 08:24
#4

Kom ihåg att kolla utgångsdatumet bara.


S*Blå Katten Cornish Rex och La Permuppfödning.

Magi-cat
2021-04-01, 09:40
#5

Det är svårt att välja ut något, men personligen tycker jag det låter mest tilltalande att bli av med Skräpus Rattus och få en ost! 🤣🧀


💓

eskils
2021-04-01, 10:41
#6

Intressanta tankar som alltid från Dr Cheater! 👍😁

"Det låter smaskigt alltihop" säger katterna här hemma, "speciellt Brunråtta för kastrerade katter ser vi fram emot". 😋 😋

  • Redigerat 2021-04-01, 10:56 av eskils
Magrat
2021-04-01, 11:35
#7

De här är helt jäkla underbara. Skrattade gott.

//  Leona

Pia-69
2021-04-01, 11:55
#8

😂🤣🤣👍👍Så himla bra!


Cats are like Potato Chips, You can't just have one!

cattisa
2021-04-02, 20:58
#9

Jag är en stor fan av Dr TS Cheater sedan många år. Härligt att läsa ett nytt inlägg! Just frågan om att kattmat borde innehålla möss, sorkar och råttor har engagerat mig länge.

"Tur har man kanske varje dag, otur mera sällan". Valfridus I. President i republiken Åsen och Fristaten Holmen

Uppkatten
2021-04-19, 22:26
#10

April, april ska jag kanske säga för säkerhets skull. Kul att ni gillade artikeln! Vi får se vad vi får ta del av för nyheter nästa år! 🙃 Jag är lite låg-aktiv på sajten just nu, för min dator är oanvändbar sedan 17 dgr tillbaka. Och inte förrän i mitten av maj verkar jag ha en fungerande dator igen… Tröstlöst.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Magi-cat
2021-04-20, 09:09
#11

Jag och min katt längtar redan efter nästa! 😁😸👍


💓

Upp till toppen