Etikettdjurskyddsfrågor
Läst 3781 ggr
eskils
2015-06-25, 13:56

Flytta djurärenden från Polisen t Länsstyrelserna?

En statlig utredning föreslår att de flesta djurärenden, som transport, förvaring och försäljning, ska flyttas från Polisen till Länsstyrelserna. Utredningen är nu ute på remiss. En av remissinstanserna är Djurens Rätt, som skriver så här:

"Djurens Rätt anser istället att Polismyndigheten ska bibehålla sina uppdrag inom djurskyddslagen och inom lagen om tillsyn över hundar och katter. Arbetssituationen hos länsstyrelserna, att de inte jobbar dygnet runt och att de inte har samma befogenheter som polisen, bör väga tungt till att uppdraget bör kvarstå hos Polismyndigheten.

En utveckling som vi gärna dessutom ser är att fler poliser med specialkunskap inom djurområdet på heltid kan jobba med djurärenden. Det är därmed av yttersta vikt att lösa resursfrågan, att inrätta djurpoliser över hela landet och att se över samarbetsformerna mellan länsstyrelsen och polisen samt att man initierar operativa projekt för att utveckla samarbetsformerna ytterligare."

Här finns länkar till utredningen och remissyttrandet.

[
2015-06-25, 14:14
#1

Jag anser att lansstyrelserna ska overta polisens uppdrag. Sa ofta sker polismedverkan slentrianmassigt. Om polisen ska ha nagon som helst mojlighet att utfora de djurskyddsarendeuppdrag, som faktiskt behovs, sa kravs mycket mer personal. Polisinsatser ska sparas till de sparsamma ganger de behovs, inte som nu, rutinmassigt!

Katthemsmatten
2015-06-25, 15:30
#2

Kan inte annat än hålla med Djurens Rätt att polismyndigheten bör behålla uppdraget och att man bör inrätta särskilda djurpoliser över hela landet. Här i Stockholm finns en mycket väl fungerande djurskyddspolis med engagerade och kunniga Medarbetare. Det borde alla län ha.

Mitt förtroende för länsstyrelsens tjänstemän är dessvärre inte det allra bästa. Snarare tvärtom.

Medarbetare Hittekatter iFokus
[
2015-06-25, 15:36
#3

Nej #2, det har du rätt i. Av två onda ting…

Jag bor ju inte ens i Sverige och än mindre Stockholm.

Med tanke på vad jag vet om polisens nuvarande resurser, där de, vad jag vet inte har ssk djurpoliser på så många håll i Sverige, utan måste  " ta från befintliga resurser" så kan jag tänka mig resten.

Katthemsmatten
2015-06-25, 15:41
#4

#3 Lösningen är inte att lägga över fler djurärenden på lst som inte har så stort intresse utan ta pengar från deras budget och inrätta djurskyddspolis med egen budget. Dvs det ska inte vara en fråga om att antingen fånga bovar eller hjälpa djur om du förstår hur jag menar.

Medarbetare Hittekatter iFokus
[
2015-06-25, 16:00
#5

#4 sa borde de gora, men jag tror tyvarr inte de gor sa. Som det nu ar fungerar det inte. Poliser tillkallas rutinmassigt vid sa gott som alla omhandertagandearenden och djurskyddshandlaggartjejerna ar allt for ofta maktgalna, tycker jag.

Katthemsmatten
2015-06-25, 16:37
#6

Jag håller med dig om det du skriver när det handlar om hur lst agerar. Det är alltså lst som är problemet och jag kan inte se att det ska premieras med att ge dem än mer makt. MEN det finns många andra fall där djurspolisen är involverad men inte lst. Dessa poliser har stor empati och mycket god kunskap om djur

Medarbetare Hittekatter iFokus
[
2015-06-25, 17:08
#7

Nej, sant! Jag tankte att lst kanske blev mindre sturska nar de inte har bevapnade polisman med sig till "djurplagarna", de sma tanterna och farbroderna , som skulle kunna ska ner de stackars djurskyddshandlaggarna nar de gjorde sin plikt och tog de valskotta hundarna o katterna. Ursakta ironin!

eskils
2015-06-25, 17:58
#8

Håller med Katthemsmatten.

Tror att det finns mer engagemang och empati hos anställda hos Polisen än hos Länsstyrelserna. Man läser då och då om omhändertagna katter som inte får plats någonstans, men som någon polisanställd förbarmar sig över och tar hem till sig. ❤️

Har aldrig hört talas om någon djurskyddsinspektör på Länsstyrelsen som tar hem hemlösa katter till sin bostad. (Men det kan ju finnas undantag)

Det finns också facebooksidor där djurpolisen efterlyser ägare till upphittade katter, hundar och andra djur:

https://www.facebook.com/polisenstockholmdjurskydd?fref=ts
https://www.facebook.com/polisen.djurarenden.jkpg?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Polisen-djur%C3%A4renden-V%C3%A4st/367839600027168?fref=ts

Och även Uppsalapolisen hjälper till, fast de inte är djurpolis:

https://www.facebook.com/polisenuppsalalan?fref=ts

Har inte sett att någon Länsstyrelse utom Värmlands lagt ut  efterlysningar av kattägare på nätet. (Men det kan ju finnas undantag)

[
2015-06-25, 18:25
#9

Nej, det man maste gora ar att se till att ngt kontrollorgan inskrankte lsts makt. Men det ar ett annat amne. Som det nu ar klarar inte polisen av det de redan ar alagda. Bra att det finns djur poliser dar de finns, men de borde vara fler.

Rafflan
2015-06-27, 19:19
#10

Problemet när polisen har hand om djur är väl att dem aldrig har pengar att lägga på djuren så typ alla katter avlivas…

Katthemsmatten
2015-06-29, 12:07
#11

#10 Problemet är att det i somliga län har tecknats avtal med institutioner som öht inte bedriver verksamhet med katt och/eller omplacerar katter. När katten efter ca 10 dagar övergår i förvaringens ägo så avlivar förvaringen katten i dessa fall. Inte polisen. Det är därför viktigt att man tecknar uppstallningsavtal med seriösa och erfarna aktörer. Problemet ligger hos uppstallningsplatsen, inte vad polisen har pengar till.

Medarbetare Hittekatter iFokus
eskils
2018-04-15, 19:05
#12

Den 8 mars skrev Polisen Stockholm - djurskydd så här på sin Facebook-sida:

"Den 12 februari hölls förhandling mellan arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna om en ny organisation på rättsavdelningen, för att omhänderta de arbetsuppgifter som blir kvar efter den 1 juni 2018.

Den nya organisationen beslutades i enighet och den 27 februari hade samtliga parter justerat protokollet och förhandlingen avslutades.

Den nya organisationen innebär att den regionala rättsenheten i Stockholm kommer att få det nationella ansvaret för de arbetsuppgifter som blir kvar. Arbetsuppgifterna kommer att ledas av gruppchefen för Djurskyddspolisen i Stockholm.
Hon har fått i uppdrag att se över bemanningen för att klara de administrativa arbetsuppgifterna. Hon kommer i det fortsatta arbetet med länsstyrelsernas arbetsgrupp att bevaka de administrativa frågorna mot länsstyrelserna och PAC internt."

Förstår inte riktigt vad detta innebär. Någon som vet? Hoppas bara att djurskyddet blir bättre, inte sämre.

Rafflan
2018-04-16, 02:53
#13

#11 dessa katthem/hundhem/djurhem får betalt för att ha djuren uppstallade, efter 10 dagar och ingen ägare hittats har inte polisen råd att längre har djuren uppstallade = polisen beslutar att avliva då ingen ägare hittats på 10 dagar.
Katthem/hundhem/djurhem kan dock välja att överta djuret för att den inte ska avlivas, dock får dem efter dessa 10 dagar då inte heller pengar från polisen och ska stå för foder, mm själva.

Uppkatten
2018-04-20, 20:14
#14

#13 Och här uppstår problem när uppstallare tar emot katter men inte ens försöker hitta hem åt dem, utan bara tjänar pengar på katternas öde. Det är både oacceptabelt och oetiskt.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Rafflan
2018-04-21, 02:35
#15

#14 problemet är väl att först ska djurhemmen ha djuret ett visst antal dagar för att ge ägaren en chans att hitta sitt djur = får inte omplacera djuret, och när den tiden för ägaren är ute slutar polisen betala för djuret = djurhemmen måste själva stå för kostnaden att ha kvar djuret, och alla som har katthem vet att det är dyrt och tar tid att ta hand om hemlösa katter, ge dem det dem behöver, och ge dem tid att hitta ett nytt hem. 
Och då dem som har dessa djurhem har det som jobb = dem behöver sin inkomst/lön = har inte råd att även driva katthem ur egen ficka.

Jag tycker det ska ligga på polisen/länsstyrelsen/kommunen att ge djuren en chans att omplaceras och hitta ett nytt hem, och dem då även får stå för kostnaden.

Och sedan tror jag politikerna måste ta tag i lagen, alla katter SKA märkas och utekatter ska KASTRERAS, då det oftast är katter som blir avlivade när ingen ägare hittas…

Upp till toppen