Etiketterkattens-statusdjurskyddsfrågorartikel
Läst 17635 ggr
Lena
2015-02-14, 16:25

Förnedrings-TV i Djurskyddets namn

Förhandsgranskning av bild 1 av 2
Förhandsgranskning av bild 2 av 2

Just nu sänder TV4 en serie under rubriken “Djurskyddarna”. Tv-kanalen beskriver serien med följande ord: ”Svensk dokumentärserie från 2015. Om eldsjälar som arbetar i djurens tjänst i Skåne.” SVEKATT har reagerat på ett inslag i avsnitt 4 som visar ett omhändertagande av 15 katter i en lägenhet och har en del att invända mot programformen som sådan.

Serien har väckt en hel del rabalder då tittarna på bästa sändningstid får följa med in i privatpersoners fastigheter/lägenheter och se den misär som råder in i minsta skrymsle och vrå. Många har ansett det förnedrande och undrat över djurägarnas rättigheter i det hela. Det har nämligen visat sig att flera djurägare inte gett sitt tillstånd till att myndighetsutövningen i deras eget hem ska visas inför hela svenska folket. Andra har istället tyckt att den som vanvårdar sina djur förtjänar att hängas ut. I olika forum på internet går man längre än så och förespråkar allehanda medeltida tortyrmetoder i ett språk som inte lämpar sig för skrift. 

Vanvård av djur ska aldrig försvaras. Det gäller alla typer av djurslag. Vi är väl insatta i hur det brukar förhålla sig i djurskyddsärenden som gäller katter. I de flesta fall vi granskat, har besluten om att katterna ska omhändertas varit befogade. Däremot är vi kritiska till vad som händer katterna sedan de väl omhändertagits. Detta då det allt för ofta slutar i avlivning. En annan fråga som bör lyftas är att omhändertaganden av katter blivit en god inkomstkälla för polisens avtalspartners utan ansvar för vad som sedan händer med katterna. Något som gör att katterna ofta hamnar i fel händer hos aktörer som inte har den kunskap om traumatiserade och skygga katter som uppgiften kräver. 

Vanvårdsärenden brukar ofta ha sin grund i en personlig tragedi för kattägaren som lett till att vanvården uppstått. Många gånger handlar det till exempel om psykisk ohälsa, demenssjukdomar eller socialt utslagna personer. Människor som är i lika stort behov av hjälp som katterna och där samhällets skyddsnät av olika anledningar inte fungerat. 

I avsnitt 4 av Djurskyddarna visas ett omhändertagande av 15 talet katter i en lägenhet. Just det fallet känner vi inom SVEKATT till eftersom vi granskat handlingarna från myndigheterna. Vi vet även vilken situation som kattägaren befann sig i. Personen har inte gett sitt tillstånd för TV4 att visa inslaget utan har istället velat stoppa det. Vi ställer oss därför djupt kritiska till programformen. 

Det har även varit en del kritik mot hur djuren hanteras i samband med omhändertagandet. I avsnitt 4, som vi relaterar till, reagerar vi på flera av kommenterarna som yttrades. Till exempel att katterna skulle vara förvildade samt att det rörde sig om katter som gillade att bitas! Speakertexten låter sedan TV-tittarna få veta att vissa av katterna avlivats då de var för skadade. Dessa katter var inte förvildade. Endast katter som levt utomhus hela sina liv utan någon form av mänsklig kontakt kan kallas förvildade. Dessa katter var hanterbara av ägaren, men reagerade helt naturligt på den situation som uppstår i ett omhändertagande där flera vilt främmande människor stövlar in med allehanda redskap. (Två djurhandläggare från polisen, två personer från Djurambulansen plus x antal personer från Produktionsbolaget som filmade det hela). Det stämmer inte heller att vissa katter avlivades på grund av skador. Samtliga 15 katter som omhändertogs hämtades en dryg vecka senare av en katthemsförening. Ingen av katterna var skadad eller sjuk utan de visade sig tvärtom vara i god form om än lite rädda. (Något som de flesta katter skulle vara efter att omhändertagits och transporterats från Göteborg till Höganäs). Det som brast i just det här fallet var miljön i lägenheten. Omhändertagandet av katterna var befogat. Aktörernas syn på och hantering av katterna visade på betydande kunskapsbrister. Att göra tv underhållning av personliga tragedier anser vi vara fel. Det finns bättre sätt att skildra hur det svenska djurskyddet fungerar i praktiken. 

SVEKATT står för Svenska Kattskyddsförbundet. Vi är en sammanslutning av katthem och katthjälpsorganisationer runt om i Sverige som arbetar enligt No Kill-metoden. SVEKATT står för alla katters rätt till liv. Ingen katt ska avlivas bara för att den är skygg eller har beteendeproblem. Med tålamod, kärlek och kunskap går sådant att arbeta bort. Endast sjuka eller skadade katter bör avlivas i samråd med veterinär om katten inte bedöms kunna leva ett smärtfritt liv. Ingen katt ska heller behöva dö för att den är hemlös eller oönskad.

Artikeln publicerad med tillstånd av SVEKATT

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

papa-bear
2015-02-14, 16:45
#1

som vanligt när det gäller sådana här program så är det de som utformar programmet som har det yttersta ansvaret. 

redan efter första avsnittet, då det sades av speakern att grisarna avlivats, gick spca och ambulansen ut med en rättelse och sade att grisarna blev omplacerade. så det som speakern säger i programmet får tas med en nypa salt.

att katterna gillade att bitas var väl en varning till veterinären som skulle besiktiga dem.

spca och djurambulansen har lagar och regler att följa, som att de inte går före polisen, utan utför uppdraget på polisens begäran, vilket jag tror och hoppas på att varje uppdragstagare gör och följer.

när det kommer till utformningen av programmet, verkar det som att en del ansvariga utgivare inte har koll på vad som gäller, typ det som har tagits upp av ts, att verkligen ha klart med den som utsätts för "uthängningen" av programmet, som när tv3 visade ett avsnitt av en sjukhusserie de sände, och inte hade tillstånd av de efterlevande att visa vad som hände, även om personen som avled var "blurrad".

[silkesnosen]
2015-02-14, 16:55
#2

Jag anser nog att det är en mycket informativ serie. Sedan är det sorgligt att det är så många katter som avlivas, men de har regler som har fattats att följa, så då får man påverka dem. En av poliserna i serien påpekar att det är fruktansvärt att människor tillåts leva kvar i misär. Det beror på att frivilligaspekten är stor för människan, tyvärr…. Dessutom är vårt samhälle generellt dåliga på att ha långsiktiga lösningar för människor och även många gånger djur. 

Jag är dock tacksam för att serien sända, då djurs rättigheter behöver lyftas. Jag tillhör även dem som anser att det i vissa fall när djuret är utsatt för svår smärta eller ingen lösning finns för ett djur..så anser jag att djuret har rätt att somna in.

Lena
2015-02-14, 17:39
#3

#1 I detta fall vet vi att den som blir uthängd absolut inte hade gett sitt tillstånd att få sitt hem och sin situation filmad och visad för hela svenska folket. Vederbörande hade till och med försökt få den stoppad. Men det brydde man sig inte alls om. 

#2 Det finns bättre sätt än formen som realitysåpa om man vill visa hur verkligheten ser ut i sådan här fall.  Det här blir för ytligt och stämmer föga med den riktiga verkligheten då det bara är en friserad yta ur ett ensidigt perspektiv som visas.  

Vi som är engagerade i hemlösa katter möter ofta även vanvårdade katter. Det behövs definitivt mera finess för att minska stressen när sådana katter fångas in. Att stövla in på det här viset med flera människor än vad uppdraget kräver är inte vad dessa katter behöver. Det blir ju rätt absurt att i det läget göra stor sak av att katterna gillar att bitas och sedan kalla dem förvildade.  

Visst behöver djurens rättigheter öka, men denna typ av tv-programmet är inte rätta metoden för att åstadkomma detta.  Att så pass många katter avlivas är inget som skulle behöva ske. Betydligt flera katter skulle kunna räddas till livet än vad som är fallet idag. Tyvärr lutar sig våra myndigheter mot anekdoter och misstolkad forskning när de anser att avlivning är det allena rådande.  Att påverka myndigheter - ja du det är det vi ägnar oss åt här - både i Hittekatter iFokus och i SVEKATT.  Dock lättare sagt än gjort då det råder en mycket gammaldags och styvnackad hållning inom våra djurskyddsmyndigheter. En hållning där man skjuter iväg ansvaret på varandra och sedan vänder ryggen till. I andra länder som kommit längre har men insett vilken värdefull samarbetspart den ideella sektorn är.  I Sverige är det tyvärr långt kvar innan vi kommer dit vad gäller djurskyddet, även om andra sektorer i samhället har börjat inse det.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

zorro2
2015-02-14, 19:02
#4

jeg har undrar mange ganger og undrar fortsatt hva det er for utbildning dessa s.k djurskyddare har hva gjelder djur og djurs beteende…ja om djur generellt. 

det virker som at de har noll koll….alle även vi människor skulle bitas eller slåss om vi kjendes oss trengde og ikke hadde nån flykt väg.

Lena
2015-02-14, 19:13
#5

#4 När det gäller katter och i synnerhet hemlösa katter verkar det ofta brista rätt rejält. I Länsstyrelsen Västra Götaland har de en rutin för hur de ska bemöta och bedöma om katterna är förvildade, som mera bygger på hundars beteende än katters.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Uppkatten
2015-02-14, 22:47
#6

#4 Att det ibland brister rejält när det gäller kunskapen om skygga/stressade katter hos polisens avtalspartners är tyvärr något som vi har sett vid ett flertal tillfällen… 

Vi såg ju t ex även i ärendet med Vargö-katterna (som vi granskade närmare för en tid sedan här på HiF) hur illa de skygga katterna hanterades på sin uppställningsplats (som var på ett hundpensionat). De som polisen hade avtal med verkade inte alls ha kunskaper om skygga katter, och verkade inte heller förstå vikten av stressreduktion (t ex att katten måste få tid att "landa" i den nya miljön).

De allra flesta av Vargö-katterna avlivades som bekant genom länsstyrelsens försorg, med hänvisning till att de hade "vilt lynne" trots att de erbjöds nya "skyggis-vana" hem genom aktiva här på HiF… Lst VALDE alltså att avliva, trots att katterna erbjöds hem! Det var katter som var vana vid att vistas i människors närhet och som matades inomhus.

Vi har även sett många andra exempel på hur polisens avtalspartners närmast rutinmässigt avlivar skygga katter, trots att katterna inte alls har hunnit "landa" i den nya miljön innan bedömning av deras framtida öde görs… Det gäller även kattungar… Man blir förtvivlad när man tar del av sådan här dokumentation… Det rör sig om väsentligen friska djur som skulle kunna få många goda katt-år till att leva, om de fick chansen…

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

johnnys girl
2015-02-15, 10:37
#7

Länsstyrelserna har via sina djurskyddsinspektörer att kontrollera att ett gott djurskydd  hålls. Det gör de via inspektioner i hem, lantbruk och olika verksamheter med djur. Om Länsstyrelsen bedömer att det är nödvändigt med ett omhändertagande är det polisen som ska verkställa själva omhändertagandet. Redan här är det ett feltänk eftersom många poliser inte valde detta yrke för att jaga katter eller grisar samtidigt som de vadar i avföring. Nej, de flesta  hade nog helt andra ambitioner med sitt yrkesval. Många poliser har ingen som helst kunskap om det djurslag de ska omhänderta och kanske t.om är rädda för djuret. Självklart skapar detta stress i onödan när man inte vet hur man ska handskas med djuret i fråga.
Vidare är det polisens uppgift att förvara djuret fram till dess att Länsstyrelsen fattat beslut om vad som ska hända med djuret. Avlivning, försäljning eller överlåtelse. Det är här de olika avtalsaktörerna kommer in i bilden. Polisen har ingen möjlighet att själva stalla upp djuren utan lägger ut detta uppdrag via en offentlig upphandling. I kraven för upphandlingen kan finnas bistånd vid omhändertagande, transport och uppstallning.  Däremot finns inga som helst krav på att den som får avtalet ska bedriva någon omplaceringsverksamhet. Detta är helt galet då hela syftet med ett omhändertagande måste vara att djuret ska få det bättre i ett nytt hem.  Uppstallning av djur kostar polisen många miljoner årligen. Pengar som polismakten anser borde lagts på brottsbekämpning i stället. Så man kan förstå att om polisen får ett uppdrag de inte vill ha, inte har utbildning för  och som de tycker kostar för mycket pengar så blir det här med omhändertagande av djur ganska styvmoderligt behandlat. 

Naturligtvis finns det aktörer som vill djurens bästa, men alltför många med ett rymligt samvete har hittat en lukrativ bransch utan ambitioner att lägga tid eller pengar på ett djur när polisen inte betalar längre.
Efter granskning av ett stort antal länsstyrelsehandlingar och polisfakturor kan jag säga att i slutändan är det oftast  uppstallningsplatsen som avgör om djuret ska få leva eller inte.  Om man inte har någon omplaceringsverksamhet alls finns inget intresse att överta djuret när det inte inbringar pengar från polisen längre och då fattar länsstyrelsen beslut om avlivning. Undantag kan göras om det är ett värdefullt djur som aktören efter överlåtelsen kan sälja och på så vis tjäna en hacka. Sedan finns det även avtalsaktörer som bedriver omplaceringsverksamhet.  Här kan man se att äldre,sjuka eller rädda katter bedöms som icke omplaceringsbara efter några veckor på uppstallningsplatsen och på rekommendation av uppstallningsplatsen  avlivas de då  av länsstyrelsen. Här tar man emot en vanvårdad katt, förvarar den ett antal veckor och dömer sedan ut den som icke omplacerinsgbar. Länsstyrelsen fattar det formella beslutet om avlivning så den aktuella aktören kan två sina händer och säga "Vi avlivar inga djur" samtidigt som man fakturerar polisen för de dygn katten fanns uppstallad.

När vi sedan kommer till Djurambulansen i Skåne och SPCA finns mycket att säga.
Till att börja med vill jag ändå förtydliga att jag inte tycker att det är fel att tjäna pengar och ett bolag  måste gå med vinst, men när det handlar om djur finns det en del moraliska aspekter. Här råder i princip samma tankar som jag redogjort för tidigare, bara i större skala.  Även här gör Djurambulansen en bedömning om djuret är omplaceringsbart eller inte. Djur som man bedömer kan omplaceras, med andra ord, friska, unga och värdefulla djur placeras på SPCA-anläggningen i Örkelljunga efter att man fakturerat polisen en nätt summa.  Äldre, sjuka eller rädda djur döms ut och här äger samme man även ett djurkrematorium  så att man  kan fakturera  destruktion av kroppen. Vid studier av fakturor kan konstateras att nästan 90% av alla omhändertagna katter hamnar i krematoriet, för katter har ju inget större värde. 

Via polisavtal får Djurambulansen i Skåne  AB  in en massa djur som man kan fakturera polisen miljonbelopp för. När polisen inte betalar längre döms de gamla, sjuka och värdelösa ut. De avlivas på Länsstyrelsens beslut och polisens bekostnad.
Hundar,katter och mindre djurs döda kroppar inbringar sedan ytterligare en slant då de förbränns av det andra bolaget Djurkrematoriet i Höganäs AB. Friska och värdefulla djur placeras sedan på SPCA som  somär en ideell verksamhet.Det betyder att man är skattebefriad och här tigger man gratis arbetskraft via volontärer och donationer från privatpersoner och företag för djur som Djurambulansen AB  redan fått bra betalt för av polisen. Sedan säljs djuret så småningom oc inbringar ytterligare en slant.

Sist men inte minst vill jag ändå säga att det finns ingen lag på att  en rädd katt ska avlivas. Det är helt rätt att vanvårdade och misshandlade djur ska omhändertas. Men de ska behandlas som de brottsoffer de är och tas om hand av dem som har stor kompetens av det aktuella djurslaget och  inte som i dag cyniskt utnyttjas av personer med ett rymligt samvete.

Ständig uppassare till griniga Luffar´n, Snygga Smilla, Busiga Mina, Skygga Tingeling, Charmören Flea och hunken Roffe.
Volontär på Stockholms Katthem
www.katthemmet.nu www.svekatt.se

 

Lena
2015-02-15, 11:25
#8

#7 Oerhört bra skrivet!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Katthemsmatten
2015-02-16, 10:12
#9

#7 Bra redovisning. Vill bara tillägga att det tar minst 5 veckor innan stressnivåerna hos en katt som omplacerats går ned och man öht kan börja göra en bedöming av hur katten mår. Polisen betalar i allmänhet för 10 dygns förvaring. Ni kan själva räkna ut hur stor chans de mest stressade katterna har att överleva.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Lena
2015-02-16, 18:28
#10

#9 Om man sedan lägger till att den så kallade förvarningen har mycket kvar att önska när det gäller såväl lämplig miljö + hantering blir de 7-10 dagarna katterna får på sig ännu ödesdigrare.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Katthemsmatten
2015-02-17, 09:54
#11

#10 Inte ens den "värsta knäkatt" kan garanteras klara livhanken under dessa omständigheter. Är man då en aning blyg så kan man säga farväl till livet på en gång.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Lena
2015-02-17, 23:51
#12

#11 Ja det är förfärligt!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

zorro2
2015-02-18, 00:31
#13

djurambulansen verkar vara en vinst drivande foretag alltså forstår dem seg på penger og ikke djuren. men lst då?….hva er det for människor som anställs der? dom verkar sakna det vesentlige og det som betyder mest i et sådant jobb at man har empati og verkligen elsker djur så at man kan sette seg inn i djurens värld. 

veldig tråkigt og ledsamt

Katthemsmatten
2015-02-19, 12:34
#14

Det tråkiga är att man har samma inspektörer för alla djurskyddsärenden. Trots att det väl torde vara en viss skillnad på hästar, kor, getter, katter och hundar för att bara ta några exempel. Att man har en gedigen kunskap om varje djurslag verkar inte vara något som är väsentligt när man anställer inspektörerna.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Lena
2015-02-19, 23:47
#15

Kattärenden brukar man inte lägga så mycket tid på - i alla fall inte i Västra Götaland. Det står i deras riktlinjer att de ska ta dem i samband med att de har ett annat ärende på bygden.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

ElisabethB
2015-02-20, 05:37
#16

Säkert p.g.a. kattens låga status 😕 En häst kostar betydligt mer än en katt, så hästen kanske de åker ut för men inte katten..

😊 Det är bättre att fråga och verka obildad, än att vara tyst och förbli obildad. 😉

Lena
2015-02-20, 23:31
#17

#16 Precis det har ju säkert med det att göra - det ekonomiska värdet på djuret. Vi är väldigt materialistiska i det här landet. I Nederländerna hade djuren en värde för sin egen skull.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Katthemsmatten
2015-02-23, 12:24
#18

#17 Det borde svenska myndigheter och lagstiftare studera.

Medarbetare Hittekatter iFokus

eskils
2015-02-27, 11:11
#19

Det är så slarvigt och fel av TV4 att beskriva serien som att den handlar om "eldsjälar som arbetar i djurens tjänst i Skåne". Det är inga eldsjälar i de här programmen, utan personer som råkar vara anställda på Länsstyrelsen och på det halvkriminella företaget Djurambulansen AB! (Länkar till tidningsartiklar om Djurambulansen AB, se http://hittekatter.ifokus.se/discussions/542fe7628e0e7464d1006a72-i-pressen-djurambulansen-i-skane?discussions-1)

Dåligt TV4!!

De riktiga eldsjälarna som arbetar i djurens tjänst finns i ideella djurföreningar och djurhem, t ex katthem. Samt en del privatpersoner som offrar sin fritid för att hjälpa utsatta djur, eftersom de djurskyddsansvariga myndigheterna inte gör det…

Lena
2015-03-21, 00:07
#20

Har hört att flera har anmält programmet och att en granskning pågår.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Katthemsmatten
2015-03-22, 18:40
#21

#20 Vi får hoppas att det är sista gången vi får se den här typen av program där personer utsätts för oerhört integritetskränkande behandling för att (sannolikt) tredje part tjänar pengar på det. För några år sedan så anmäldes ett annat TV-program som visade en döende man. Det är inte av allmänintresse att se tragedier som inte är fiktion!

Medarbetare Hittekatter iFokus

Lena
2015-09-17, 19:24
#22

TV4 har blivit fällda i Granskningsnämnden på flera punkter när det gäller TV-serien Djurskyddarna. Bland annat det avsnittet där 15 katter omhändertogs. Jag anmälde det i samband med att vi granskade fallet i SVEKATT. Fick svar i måndags.

"Inslagen i Djurskyddarna den 15 och 29 januari 2015 
Även om B och C inte nämndes vid namn anser nämnden att de kunde identifieras i de anmälda inslagen. Identifieringen av B möjliggjordes av att ortsnamnet uppgavs, delar av resvägen dit filmades, och att bostaden och omkringliggande fastigheter visades. Identifieringen av C möjliggjordes av att namnet på den aktuella staden uppgavs, bostaden visades, porten visades, trapphuset och att omkringliggande fastigheter visades. Bilderna och uttalandena om B:s och C:s bostad var enligt nämnden av intrångskaraktär. Något oavvisligt allmänintresse som motiverade intrånget fanns inte och inslagen strider enligt nämnden därför mot bestämmelsen om respekt för privatlivet".

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Katthemsmatten
2015-09-18, 16:19
#23

#22 Utmärkt jobbat av dig och Svekatt! Nu får vi hoppas att det blir slut på den här typen av socialporr. Det gagnar varken djuren eller de som arbetar för att verkligen hjälpa dem som är utsatta. Alla som missköter/vanvårdar sina djur gör det inte medvetet. Många är psykiskt sjuka på ett eller annat sätt. Därmed inte sagt att det finns de som misshandlar djur medvetet.

Medarbetare Hittekatter iFokus

Upp till toppen