2020-02-11 20:14 #0 av: Uppkatten

"ID-märkning kan minska katters lidande" - en artikel om behovet av obligatorisk ID-märkning och ägarregistrering av katt.

https://tidningensyre.se/2019/17-oktober/id-markning-kan-minska-katters-lidande/