2019-09-15 09:13 #0 av: Uppkatten

Frågan om huruvida katter har det bäst ute eller inne diskuteras även i vårt grannland Finland. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/15/den-eviga-fragan-ska-katter-fa-ga-fritt-ute-djurskyddslagen-ger-inget-entydigt

Jag vill dock påpeka att uttalandet: "Du kan vara borta ett dygn om du har en katt om du har sandlåda och mat framme" INTE är förenligt med svensk djurskyddslagsstiftning, där vi istället har att se till att katten får tillsyn minst två gånger per dygn.