2018-12-07 23:51 #0 av: Uppkatten

Katter är bra på att göra fler katter...

En okastrerad hankatt och en okastrerad honkatt leder snart till fler katter, och inom kort kan man ha en koloni på kanske 20-40 individer i närområdet... 

I reportaget berättas det om ett stort antal omhändertagna katter i Umeå-området. Då ska man veta att antalet hemlösa katter brukar uppfattas vara än större i södra delen av landet - bl a som en följd av mildare vintrar (d v s färre katter fryser och svälter ihjäl vintertid i landets södra delar, kanske hinner honorna även föda fler kullar under ett år). 

Det finns en lösning. Vi måste se till att kastrera våra katter och på så sätt "vrida åt kranen" så att antalet katter minskar.

Det föds idag fler kattungar än vad det finns efterfrågan på, och man räknar med att åtminstone 100 000 svenska katter saknar ett eget hem. Kanske rör det sig snarare om uppemot 150 000 katter... Det är ett av vårt lands största djurskyddsproblem.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/djurhemmen-vadjar-kastrera-era-katter