2018-10-18 17:51 #0 av: Uppkatten

Katt upphittad i Vissefjärda. Det förefaller dock vara en katt med Stockholmsanknytning. Ägaren har inte kunnat nås trots ID-märkning och ägarregistrering, nu försöker man ta allmänheten till hjälp så att katten kan få komma tillbaka hem igen http://www.barometern.se/emmaboda/stockholmskatt-dok-upp-i-vissefjarda/?fbclid=IwAR0SUyZeK227jk-OGQ1NTrnq1zTCggRhUuvmhdbh_ws4Edp5STVGlceLcfw