Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status

06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
05. Kattens status

Ny djurskyddslag på G

2018-01-09 21:33 #0 av: Uppkatten

Den nya djurskyddslagen är på gång. Man nämner särskilt att övergivna och förvildade katter kommer att få ett stärkt skydd i den nya djurskyddslagen. https://www.dn.se/nyheter/politik/samhallet-ska-skydda-overgivna-katter/ respektive https://www.dn.se/debatt/straffbart-overge-katter-i-nya-djurskyddslagen/

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2018-01-09 22:26 #1 av: Tarotstollan

Äntligen börjar de använda hjärncellerna!SkämtarTummen upp

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2018-01-10 06:46 #2 av: Uppkatten

Tyvärr har man nu lagt in s k "betalväggar" på båda artiklarna, något som inte fanns när jag länkade till artiklarna här....

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl
2018-01-10 10:30 #3 av: eskils

#2 Lyckligtvis kopierade jag det som handlar om katter i debattartikeln till min katt-tråd i en annan sajt, innan betalväggarna lades in.

Ur debattartikeln av Sven-Erik Bucht (S) och Isabella Lövin (MP):

"Vi måste komma tillrätta med problemen med övergivna och förvildade katter. Att det i dag finns ett stort antal tamdjur som lever helt utan tillsyn och omvårdnad rimmar illa med grundsynen i djurskyddslagstiftningen. Om problemet får fortgå utan åtgärder riskerar dessutom synen på vad som är en god och ansvarsfull djurhållning på sikt att urholkas. Regeringen föreslår därför att det införs ett uttryckligt förbud mot att överge djur av tamdjursarter. Det ska också framgå klart och tydligt att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Det tydliggörs också att samhället har ett ansvar för att ingripa till skydd för katter utan ägare. Om man inte kan hitta en person som är ansvarig för katten har länsstyrelserna en skyldighet att ingripa, eftersom katter som överges eller föds i det vilda har en mycket dålig djurvälfärd.

Vi är medvetna om att det finns starka önskemål om att införa ett krav på märkning och registrering av katter och regeringen ser att det skulle kunna underlätta myndigheternas praktiska arbete med herrelösa katter. I djurskyddsutredningen fanns inte tillräckligt underlag för att gå vidare med detta. Därför kommer regeringen att särskilt utreda frågan om märkning och registrering av katter."

Verkar som det bidde en tumme... Ett förbud mot att överge sina katter är naturligtvis viktigt och bra, men om det inte åtföljs av ett krav på ägarregistrering blir det knappast särskilt effektivt. Folk kan ju bara neka till att det är deras katter. Ledsen

Vad som behövs är, tycker jag:

 1) lag på kastrering av alla frigående katter utomhus,

2) lag på ID-märkning och ägarregistrering av alla katter,

3) kommunala bidrag till seriösa katthem. Eftersom problemet faktiskt är en följd av kommuninvånarnas beteende.


Anmäl
2018-01-14 11:24 #4 av: eskils

"Förslaget till ny djurskyddslag är en typisk kompromiss. Det blir å ena sidan straffbart att överge katter, men å den andra ska katter fortfarande inte behöva registreras eller märkas på samma sätt som hundar.

Så hur ska myndigheterna veta vem som övergivit katterna?
Registrering är ju bevisligen effektivt, förvildade hundar är ingen vanlig syn. Men regeringen vill eller vågar inte och begraver förslaget till kattregister i en utredning."

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/L01ob9/mp-fegar-ur-om-ett-kattregister

Frågan är väl vilket regeringsparti som fegade ur - MP eller S, eller kanske båda...? Funderar


Anmäl
2018-01-21 14:45 #5 av: eskils

Regeringens förslag får ett svalt mottagande av organisationer som arbetar aktivt med att hjälpa hemlösa katter. Krav på kastrering och samarbete mellan myndigheter och djurhem hade t ex varit mer effektivt, anser de.

http://www.lokaltidningen.se/nyheter/2018-01-11/-Hj%C3%A4lporganisationer-om-nya-lagf%C3%B6rslaget-%E2%80%9DEtt-slag-i-luften%E2%80%9D-469615.html

"Vi vill ha ett lagstiftat krav på att myndigheterna ska verka för att djuren ska få fortsätta leva, säger hon."


Anmäl
2018-01-28 11:12 #6 av: eskils

Sydsvenskan kallar utspelet ett försök från MP att vinna röster inför valet. Skriver bl a så här i en ledare:

"Vad skulle kunna rädda ett politiskt parti på dekis kvar i riksdagen när opinionssiffrorna viker och valet närmar sig oroväckande fort?

Kattungar, kanske?" 

"Egentligen är det redan olagligt att överge en katt, men det skadar inte med ökad tydlighet. Nu föreslår regeringen ett uttryckligt förbud mot att överge tamdjur. Om ingen ägare kan hittas till en katt ska samhället, i detta fall länsstyrelserna, få ett ansvar att ingripa.

Intentionen med ett utökat kattansvar är god, men i praktiken blir uppgiften omöjlig att klara – utan ett krav på att varje katt märks och registreras, förklarar Marcus Björklund, chef för djurskyddsenheten vid Länsstyrelsen i Skåne. Han anser att ”kattstatusen” måste upp i nivå med ”hundstatusen” och önskar att många fler katter vårdas, kastreras, märks och registreras. Då kan katters lidande minskas rejält."

"Många människor vill värna djur, som tillhör de mest värnlösa i vårt samhälle. Det är förståeligt. Djuren, inte minst katterna, drar till sig en enorm tillgivenhet.

Att ett politiskt parti automatiskt skulle kunna växla in sitt djurintresse till röster i valet i september är dock ingen självklarhet."

"Säg att regeringen skulle ta steget fullt ut för att minska lidandet bland Sveriges uppskattningsvis 100 000 övergivna eller förvildade katter. Hur många tusen katter skulle polis och länsstyrelser hinna avliva innan en folklig vrede riktas mot miljöpartister och socialdemokrater?"

https://www.sydsvenskan.se/2018-01-10/stackars-kattungar-nu-ska-djuren-radda-miljopartiet


Anmäl
2018-02-18 18:00 #7 av: eskils

Här kan det passa att snegla på hur andra länder hanterar problemet med de många hemlösa katterna:

I Belgien överges nästan 30.000 katter varje år och katthemmen har ingen chans att hjälpa alla. Nu har regeringen lagstiftat om att alla katter måste kastreras före 6 månaders ålder och även chipmärkas och registreras i ett nationellt register. Lagen har redan trätt i kraft i Bryssel och Vallonien, och ska gälla hela landet år 2020. Utvärdering ska göras om fem år.

Ann De Greef från djurskyddslobbyn Gaia säger:

"You can ask people to do sterilization as many times as you want, but as long as there is no legal obligation, they won’t do it.”

http://www.euronews.com/2018/02/07/belgium-is-slowly-sterilising-all-its-cats


Anmäl
2018-03-22 12:02 #8 av: eskils

Ur en debattartikel i SvD idag:

"Den 15 mars presenterade regeringen en proposition för en ny djurskyddslag. Lagen ska ersätta de nuvarande bestämmelserna från 1988 och bygger på en utredning från 2011. Djurskyddsutredningen tillsattes av den dåvarande Alliansregeringen och sågs som ett behov att uppdatera och modernisera den tidigare djurskyddslagen.

Undertecknade organisationer välkomnar att landets djurskyddsregler får en välbehövlig modernisering, särskilt mot bakgrund av den långa tid som gått sedan djurskyddslagutredningen gav sitt betänkande 2011. Lagförslaget bygger på en värdegrund som delas av en majoritet av svenska samhällsmedborgare och djurhållare. I Sverige finns sedan länge ett stort engagemang för djurskyddsfrågor. Särskilt den unga generationen bryr sig."

  "Samtidigt som vi ser att många bra delar av djurskyddslagsutredningens förslag finns med i propositionen, saknar vi vissa bitar. 

Vi skulle till exempel gärna ha sett, i enlighet med utredningens förslag, ett förbud mot uppbindning och fixering av djur annat än undantagsvis. Att binda eller fixera djur är att starkt begränsa deras möjligheter till naturligt beteende.

Vi hade också önskat att obligatorisk ID-märkning och registrering av katter infördes och att kontrollmyndigheten Jordbruksverket skulle få bestämma vilka sällskapsdjur som får hållas av privatpersoner. Obligatorisk ID-märkning och registrering skulle underlätta efterlevnaden av förbudet mot att överge djur och bör införas snarast, för att kunna lösa grundproblemet med hemlösa katter."

"Rösta ja till den nya lagen, med dess kompromisser och brister, så kan vi sedan fortsätta diskussionen om hur detaljerna ska utformas. Det vinner inte bara djuren på utan hela det svenska samhället."

(min understrykning)

(Artikeln är undertecknad av representanter för Svenska Djurskyddsföreningen, Djurens Rätt, Djurskyddet Sverige, Compassion in World Farming, World Animal Protection och Vi Konsumenter.)

Tummen upp


Anmäl
2018-03-22 20:57 #9 av: Tarotstollan

Det går för sakta med dessa lagar....Gråter

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Anmäl
2018-04-01 20:43 #10 av: eskils

Man kan tyvärr inte alltid lita på att Länsstyrelserna gör sitt jobb.

"Du som anmäler ett sällskapsdjur som far illa till djurskyddsinspektörerna på länsstyrelsen i tron att de kommer att utreda din anmälan – GLÖM DET!

Enligt artikel i tidningen Djurskyddet (nr 1 2018) framgår det att Länsstyrelsen i stället gör det lätt för sig genom att skicka ut ett brev med följande häpnadsväckande innehåll:

”Länsstyrelsen har tagit emot en anmälan avseende din djurhållning. Länsstyrelsen kommer inte att kontrollera om innehållet i anmälan överensstämmer med din djurhållning. Ditt ärende avslutas i samband med detta brev. Du behöver inte kontakta Länsstyrelsen...”

Insändare: Djurskyddslagstiftningen fungerar inte som den ska

Förskräckt


Anmäl
2018-04-02 21:11 #11 av: Pia-69

#10 Men herregud !! Rent ut sagt!! Kan man inte anmäla en myndighet om den inte gör sitt jobb? 🤤😲😨😠

Anmäl
2018-04-02 22:01 #12 av: Uppkatten

Jag hade kontakt med en veterinär vid lst för en del år sedan. Hon berättade då att de inte räckte till för att handlägga samtliga ärenden. Ibland kontaktade man djurägare via brev, men jag fattade det mer som att man begärde in upplysningar via brev o s v... Men den här veterinären berättade också att man hade ett jätteproblem med "okynnesanmälningar" där t ex grannar/folk/ex var osams och anmälde varandra o s v. Det tog jättemycket tid i anspråk vilket drabbade djur som verkligen missköttes. Vore intressant att få veta mer om bakgrunden till det som beskrivs här.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.