2017-11-21 20:39 #0 av: Uppkatten

Ökande veterinärvårdskostnader kan vara ett problem både för kattägare och katthem. Det vore olyckligt om utvecklingen blir sådan att kattägare till slut inte anser sig ha råd att söka hjälp när katten behöver det, eller släpper ut katten i hopp om att "någon annan" ska hitta katten och ha råd att hjälpa den.... Här en artikel om hur veterinärvårdskostnaderna fortsätter att öka http://www.nt.se/nyheter/veterinarkostnader-fortsatter-oka-om4889574.aspx Katter verkar därtill ha en underlig "förmåga" att bli sjuka på jourtid då det är extra dyrt att komma till veterinären....

Glöm inte att försäkra din katt. Dessutom bör du ha en väl tilltagen ekonomiskt buffert.

Självklart får man aldrig undanhålla sitt djur nödvändig vård.