Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
07. Djurskyddsfrågor

Miljöpartiets Djurskyddspolitik!

2014-01-07 12:53 #0 av: Lena

Jag idag har fått svar från Miljöpartiet på informationen jag skickade den 3/1 om namninsamlingen Sluta avliva katter med mina skattepengar. 

Hej!

Tack för ditt mejl och vad bra att ni lyfter frågan om behandlingen av hemlösa katter! Läs gärna mer om vår politik för hemlösa katter på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Djurskydd_H102MJ518/?text=true.

Vänliga hälsningar 

Helena Leander

Riksdagsledamot (MP)Miljö- och jordbruksutskottet

Lägger in texten som handlar om Sällskapsdjur direkt här:

Sällskapsdjur

I Sverige finns i dag ett okänt antal hemlösa katter. Många tidigare innekatter far mycket illa när de varken är anpassade eller tränade till att klara sig själva. Katter förökar sig relativt snabbt, vilket leder till att antalet hemlösa katter kan växa snabbt.

Bakom varje hemlös katt finns ursprungligen oftast en ägare som har brustit i sitt tillsynsansvar. Här noterar vi med tillfredsställelse att djurskyddslagsutredningen föreslår inte bara ett uttryckligt förbud mot att överge husdjur utan också en obligatorisk märkning och registrering av katter, kombinerat med fortplantningsbegränsning för katter som går ute. Det är en angelägen reform som skulle föra mycket för att motverka problemet med hemlösa katter, och bör därför införas snarast.

Utredningen intar däremot en kritisk hållning till metoden Trap, Neuter and Release (TNR), där man inom ett område fångar in, kastrerar och släpper tillbaks djuren igen. Vi kan hålla med utredaren om att TNR inte är någon långsiktig lösning – det kräver att det inte hela tiden tillkommer nya katter – och att det finns en risk att djuren inte får den tillsyn och skötsel de behöver. Det som brukas förespråkas bland ideella djurskyddsorganisationer är dock inte okontrollerade TNR-program utan TNRM, där M står för manage. Det känns inte rimligt om kattvänner skulle förbjudas att under kontrollerade former genomföra TNRM-program i en kattkoloni.

Det finns i dag ingen särskild reglering av vilka redskap och annan utrustning för sällskapsdjur som får säljas, även om viss utrustning som t.ex. elhalsband är förbjudet att använda. Jordbruksverkets föreslagna befogenhet att i föreskrifter reglera träningsmetoder och utrustning som bedöms medföra risk för skada eller lidande hos djuren bör inte begränsas till tävlingsdjur utan också till andra djur som sällskapsdjur. T.ex. behövs ett förbud mot stryphalsband, som kan skada hundens struphuvud. Utrustning som inte får användas bör heller inte få säljas, då ett försäljningsförbud kan vara lättare att kontrollera.

Djurskyddslagsutredningen föreslår också en åldersgräns för att ha huvudansvaret för ett djur. Det är bra, men den föreslagna gränsen 16 år är för låg för ett ansvarsfullt djurägande. Gränsen bör istället gå vid 18 år. Även den som tar hand om ett djurs skötsel utan att vara ägare till djuret ska kunna ställas till ansvar vid brister i djurvälfärden.

Vem som helst får lov att skaffa sig djur, utan några krav på grundläggande kunskaper om djurarten och dess skötsel. Djurskyddslagsutredningen förordar utbildning för dem som arbetar med djur yrkesmässigt eller i större omfattning. Det bör införas krav på utbildning för alla som på något sätt har ansvar för djur – djurägare, uppfödare, försäljare, förevisare och instruktörer av djur. Den som säljer djur ska omfattas av krav på att informera köparen om djurets artspecifika biologi, beteendebehov, skötsel, vård, etcetera.

Vi vill, precis som utredningen föreslår, se begränsningar av vilka djurarter som får hållas som sällskapsdjur, eftersom flera djurslag är direkt olämpliga att hålla som husdjur. Det gäller såväl djur vars behov är svåra att tillgodose i hemmiljö som viltfångade djur som kan ha negativa effekter på den vilda populationen. Det är viktigt att även kraven på att hålla vanligt förekommande husdjur, som kaniner och fåglar, skärps. Till exempel behöver kaniner och fåglar sällskap samt ha möjlighet att gräva respektive flyga.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-01-07 13:33 #1 av: Elsklingenelsa

Väldigt viktigt som står under rubriken "Djurens rätttsitution" också:


"Vi tycker inte att polisen ska ansvara för omhändertagande och förvaring av omhändertagna djur. Detta ansvar bör ligga på länsstyrelsen och offentliga resurser bör ges till organisationer som kan vara behjälpliga med det fortsatta omhändertagandet, omplaceringar etc. Omhändertagna djur ska inte rutinmässigt avlivas."

Och som jurist kan jag bara hålla med om det som står under rubriken "Lagstiftningens struktur och detaljeringsgrad" som sätter fingret på ett viktigt rättsäkerhetsproblem:

"Det vore dock olyckligt att, som föreslagits, flytta en stor del av detaljregleringen från lagstiftningen till föreskriftsnivå.

Redan idag är det ett demokratiskt problem att lagstiftningen ställer en rad krav på t.ex. naturligt beteende, men att dessa kompromissas bort i Jordbruksverkets föreskrifter i en avvägning mot näringens ekonomiska intressen. I stället för att utgå från djurens artspecifika behov får viss djurhållningen lägre krav än annan. T.ex. ska en mink i en djurpark ha minst hundra kvadratmeter att röra sig på, medan en mink som hålls för pälsproduktion endast har en tredjedels kvadratmeter. En minigris som hålls för sällskap ska vistas utomhus sommartid och får inte tas från suggan förrän tidigast vid tio veckors ålder, medan grisar som hålls för köttproduktion i regel hålls inne hela livet och får avvänjas redan vid fyra veckors ålder. Dessa avvägningar är många gånger högst politiska, och därför vore det olyckligt att ytterligare flytta ner reglering till föreskriftsnivå."

//Elsa


Anmäl
2014-01-07 23:43 #2 av: carlas

Bra och vettigt svar så långt. Listar goda punkter fr svaret och motionen (ej i samma ordning som där), med upprepningar av vad Lena och Elsklingenelsa redan anfört ovan - ursäkta, men kan ju inte skada ;).

Citat fr Miljöpartiets svar med mina fetingar:

Tack för ditt mejl och vad bra att ni lyfter frågan om behandlingen av hemlösa katter! Läs gärna mer om vår politik ... 

1) Bakom varje hemlös katt finns ursprungligen oftast en ägare som har brustit i sitt tillsynsansvar. Här noterar vi med tillfredsställelse att djurskyddslagsutredningen föreslår inte bara ett uttryckligt förbud mot att överge husdjur utan också en obligatorisk märkning och registrering av katter, kombinerat med fortplantningsbegränsning för katter som går ute. Det är en angelägen reform som skulle föra mycket för att motverka problemet med hemlösa katter, och bör därför införas snarast.

2) Det som brukas förespråkas bland ideella djurskyddsorganisationer är dock inte okontrollerade TNR-program utan TNRM, där M står för manage. Det känns inte rimligt om kattvänner skulle förbjudas att under kontrollerade former genomföra TNRM-program i en kattkoloni.

3) Djurskyddslagsutredningen föreslår också en åldersgräns för att ha huvudansvaret för ett djur. Det är bra, men den föreslagna gränsen 16 år är för låg för ett ansvarsfullt djurägande. Gränsen bör istället gå vid 18 år.

4) Det bör införas krav på utbildning för alla som på något sätt har ansvar för djur – djurägare, uppfödare, försäljare, förevisare och instruktörer av djur. Den som säljer djur ska omfattas av krav på att informera köparen om djurets artspecifika biologi, beteendebehov, skötsel, vård, etcetera.

5) Vi tycker inte att polisen ska ansvara för omhändertagande och förvaring av omhändertagna djur. Detta ansvar bör ligga på länsstyrelsen och offentliga resurser bör ges till organisationer som kan vara behjälpliga med det fortsatta omhändertagandet, omplaceringar etc. Omhändertagna djur ska inte rutinmässigt avlivas.

6) Något som saknas i djurskyddslagstiftningen – i motsats till miljölagstiftningen där det man vill skydda inte heller kan föra sin egen talan – är talerätt för djurskyddsorganisationer i juridiska processer som rör djur. Som det är nu blir det en maktobalans när endast de intressen som står mot djurens har möjlighet att exempelvis överklaga olika beslut som rör djur. En talerätt för djurskyddsorganisationer med miljöbalken som förebild bör därför införas.

7) Vi instämmer i djurskyddslagsutredningens förslag att djurskyddslagen även i fortsättningen ska ha ett förebyggande syfte och ges ett tydligare utpekande av ansvaret för djurens välfärd. Det vore dock olyckligt att, som föreslagits, flytta en stor del av detaljregleringen från lagstiftningen till föreskriftsnivå.[…] Däremot ser vi mycket positivt på utredningens förslag att uppdra åt Jordbruksverket att göra en översyn av samtliga föreskrifter för att säkerställa att kravet på naturligt beteende är uppfyllt, mot bakgrund av den föreslagna nya definitionen av naturligt beteende och ny forskning på området. Med en sådan översyn kan vi äntligen komma till rätta med dagens glapp mellan djurskyddslagens vackra ord och djurens inte alltid lika vackra verklighet.

8) och föreslår därför för närvarande inte någon ny djurskyddsmyndighet. I stället föreslår vi en mindre förändring i form av inrättandet av en djuretisk ombudsman – en DjurO. Den ska verka för en god etisk grund, utvärdera djurskyddskontrollen, göra djuretiska årliga revisioner och ge djuretiska råd.


Instämmer! Önskar också att "Bo" i moderaternas svar, se här http://hittekatter.ifokus.se/discussions/52cc13dace12c460df00446b-moderaternas-svar-pa-namninsamlingen, konfronterades med dessa punkter och lämnade sina - dvs moderaternas - synpunkter på dem. Som jag ser det är Bo-s svar botten av okunnighet och arrogans. Ofattbart dåligt. Katastrof.

Anmäl
2014-01-08 07:44 #3 av: silversol35

Ja om man jämför med moderaterna så vet man ju vad man ska rösta på.....😎

Anmäl
2014-01-08 19:17 #4 av: Lena

#3 Exakt! Tummen upp

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-01-08 22:32 #5 av: Gatukorsning

Jag blev uppriktigt sagt glad över att läsa detta svar från MP. Det visar att de har insikt i hur stort problemet verkligen är i Sverige och att de faktiskt vill göra något år saken.

Anmäl
2014-01-08 23:10 #6 av: annebeate

Detta har tydligen blivit ett politiskt forum.

Anmäl
2014-01-08 23:51 #7 av: Lena

#1 Nej det vill jag inte kalla det. Men vi har gjort myndigheternas avlivningsiver till en politisk fråga genom att kontakta politikerna om namninsamlingen, som ju är dem som har makten och beslutar. Sedan redovisar vi de svar och den respons vi får. 

Som du ser om du läser i trådarna är det lite olika. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-01-09 00:53 #8 av: annebeate

Att man kan ha en åsikt om partiernas svar är naturligtvis helt ok. Men det är inte ok att på detta forum propagera partipolitiskt, vilket nu skett, gällande riksdagsvalet i september 2014. Här är säkert på forumet inne sympatisörer till alla politiska partier som idag är representerade i riksdagen. Därför olyckligt om hittekatter i fokus  ska utmärka sig genom att bli en plattform för politisk propaganda. I så fall unikt för detta  kattforum och kommer säkert  avhålla många från att gå in här. 


Anmäl
2014-01-09 01:31 #9 av: carlas

#6 Naturligtvis är det så som Lena säger i #7. Strukturella problem - som här myndigheters hantering av övergivna/utsatta katter -  kräver politiska lösningar, också. Inte endast "personliga" (som att du och jag månar om våra egna djur och så långt möjligt försöker ta hand om andras). Det är ju därför vi försöker påverka även politiskt, bl a via namninsamlingen.

Partipolitiskt blir det då talespersoner för enskilda partier uttalar sig, i egenskap av representanter - vilket är just vad som sker här. Våra egna reaktioner på och diskussioner kring de enskilda partiernas responser på, i det här fallet, namninsamlingen, kan därför näppeligen ske i termer av anonymiserade x och y då, el hur. Det vore löjligt och kontraproduktivt. 

"Det personliga är politiskt", en gammal god devis från 70-talet. Höjd tass! Tummen uppKatt

EDIT/tillägg:

#8 Hann inte se ditt inlägg innan jag sände mitt #9. Men jag tror att det är svar ändå. Misstänkte att det var det "partipolitiska" som störde. Förstår du hur jag/vi menar nu då? Här bedrivs ingen partipolitisk propagande, här diskuteras - och reageras på! - politiska partiers responser på vår namninsamling. Det är viktigt och intressant.

Var och en röstar efter eget tycke, och sannolikt inte på grundval av ett enskild område heller, som t ex djurskydd. Det kan inte få hindra oss fr att diskutera enskilda partiers ställningstaganden i djurskyddsfrågor.

Anmäl
2014-01-09 01:59 #10 av: annebeate

#9 om du läser mitt  # 8 framgår klart att jag inte har någon annan uppfattning än du när det gäller diskussion av de olika partiernas svar. Däremot vänder jag mig mot  #3 och #4  där man i kommande riksdagsval förordar ett parti framför ett annat. Det är det jag reagerar på och det är att propagera partipolitiskt och det ska vi på detta forum hålla oss för goda för. 

Anmäl
2014-01-09 02:10 #11 av: carlas

#10 Aha, då jag förstår jag. Men #3 och #4 uppfattar jag som mera galghumoristiska, faktiskt ;) [Gubbarna har försvunnit :0]

Anmäl
2014-01-09 02:13 #12 av: annebeate

Vi får väl se hur det hela utvecklas. :-)

Anmäl
2014-01-09 13:25 #13 av: Katthemsmatten

Tycker det är bra att Lena delar med sig av de svar hon får från de olika politiska partierna. Var och en kan ju bilda sig en uppfattning om ett parti utifrån bl a hur de ställer sig i djurskyddsfrågor. Men det finns fler frågor som man som väljare bör ta ställning till innan man går till valurnan.

Anmäl
2014-01-09 13:28 #14 av: [ElisabethYL]

#10 Att publicera svaren man får från de olika partierna i olika trådar kallar inte jag partipolitiskt. Om Lena däremot skulle publicera enbart vissa partiers svar vore det partipolitiskt.

Anmäl
2014-01-09 15:22 #15 av: LinaLj

Jag uppskattar att vi får chansen att ta del av svaren. 

Varför det skulle vara fel att diskutera politik som rör hittekatter förstår jag inte. Jag hade förmodligen tyckt det var konstigt om det helt plötsligt dök upp trådar om miljöpartiets politik inom skolan.

Ett stort plus är ju att detta är ett politiskt ämne som sällan tas upp av media eller av partierna själva så det är bra att få veta var de står.

Så länge alla har möjlighet att komma till tals så är jag nöjd. Jag är helt kapabel till att välja vilka jag ska rösta på oavsett vilken information jag får här och kommer inte basera mitt beslut enbart på denna informationen. Politik är en del av livet eftersom politik berör alla våra liv i de flesta sammanhang så att undvika att diskutera relevant politik känns väldigt främmande för mig. 

Anmäl
2014-01-09 15:44 #16 av: annebeate

Av kommentarerna  är det uppenbart att flertalet inte läser- eller kanske rent av inte vill läsa- vad jag skriver. För sista gången-absolut inget fel att redovisa partiernas svar och diskutera detta. Tvärtom!  Vad jag reagerar på är inläggen  #3 och #4 där man går ett steg  för långt och drar in röstning i riksdagsvalet. Nu är det färdigresonerat från min sida. Jag har redogjort för min åsikt.

Anmäl
2014-01-09 17:06 #17 av: Katthemsmatten

#16 Om någon vill avslöja sin rösthemlighet är det dennes val. Jag tycker att det är ungefär det som sker i #3 och 4. Förutom att jag tycker det är skrivet med en lätt raljerande ton. Jag är tillräckligt självständig för att inte ta det som en direkt uppmaning att rösta på ett visst parti. Men visst kommer de redovisade svaren att ge mig ytterligare en fråga att fundera över innan jag lägger min röst i höst.

Anmäl
2014-01-09 19:44 #18 av: silversol35

Hej på er. Värst vad #3 rörde upp känslor. Tänkte bara förtydliga att det var en omskrivning/ett annat sätt att säga ungefär "jag tycker att miljöpartiets hittekattspolitik är bättre än moderaternas". Det var allt.
Det är ett halvt år, lite drygt, till valet och jag har inte bestämt vad jag ska rösta på. Om nu någon undrar.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.