Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
07. Djurskyddsfrågor

Brev till Jordbruksverket; Helena Kättström

2013-06-16 11:31 #0 av: Lena

Hej Helena!

Nedan följer det standardsvar du skickade till alla som protesterade mot att katter i ett ärende i Vargön avlivades. Jag var en av dessa. Det var ett bra tag sedan nu. Den 25/2 närmare bestämt. Katterna i Vargön är sedan länga döda. Vi var många som engagerade oss och förgäves försökte rädda dessa katter.  Myndigheten (Länsstyrelsen i Västra Götaland) tyckte istället att det var bättra att 19 av 21 möjliga katter avlivades sedan de suttit några dagar på ett hundpensionat där man saknade den kompetens som uppgiften krävde. Burarna är inte anpassade för den här målgruppen katter och personalen visar i de anteckningar de gjort (som vi tagit del av) att de inte är vana att bemöta skygga katter. Veterinären som sedan fattat avlivningsbeslutet visar inte heller ha den kompetens som hade behövts. (Han är precis som hundpensionatet inriktad på hundar). 

Varför tar jag upp detta nu flera månader efter att ärendet är avslutat? Det gör jag för att ärendet i Vargön på intet sätt är unikt. Det är så här det Svenska Djurskyddet fungerar i praktiken när det kommer till hemlösa katter eller katter från vanvårdshem. 

Citerar dig här: "Djurskyddslagen är skriven för att verka förebyggande och gäller på individnivå, vilket betyder att varje djurs välfärd är viktig. Detta betyder dock inte att det i varje situation är bäst för ett djur att få leva vidare, utan det måste bedömas i varje enskilt fall, där det förstås finns flera faktorer att ta hänsyn till. Ibland är avlivning det bästa alternativet för att undvika att djur ska lida. Det är alltid ett svårt beslut, men det får inte hindra oss från att se till djurens bästa".

Helena du skriver "ibland" är avlivning det bästa alternativet. I praktiken är det så gott som alltid avlivning som gäller för omhändertagna huskatter. När det gäller hemlösa katter ska det mycket till för att en sådan katt ska bedömas som omplaceringsbar. De katter som bedöms omplaceringsbara får 14 dagar på sig att hitta nytt hem. Annars avlivas även dessa. Hur det går med omplaceringen beror på vilken syn djurhemmet som fått avtal att stalla upp katter har. Vissa av dessa har bara ekonomiska intressen i sitt uppdrag och har inte djuret en dag längre än vad de får betalt för via våra skattemedel. De lägger inte heller särskilt mycket tid på att finna ett hem åt katterna. 

Du hänvisar oss tillbaka till den Länsstyrelse som tagit beslut om katterna. Det var i detta fall Länsstyrelsen i Västra Götaland avd. i Uddevalla. Anledningen att vi skrev till dig var att Länsstyrelsen hänvisade oss till Jordbruksverket då de sa sig vara underordande er och var tvungna att följa era riktlinjer. Några av oss hade den 14/2 varit på möte hos nämnda Länsstyrelse. Dagen efter avlivades trots mötet de katter som omhändertagits och trots att katterna hade väntande hem. 

Du skriver i slutet av ditt standardsvar att du vill påminna om det krav som varje djurägare har att ta ansvar för sina djur. Tipsar mig om att jag kan börja arbeta för att hjälpa katter som saknar ett hem, och för att förebygga att nya katter hamnar i denna situation. 

Jag kan upplysa dig om att jag sedan 7 år tillbaka är sajtvärd för www.hittekatter.ifokus.se  ett nätverk och diskussionsforum med fokus på hemlösa katter. Jag startade denna hemsida 2006 efter att ha bott i Nederländerna i några år och blivit medveten om att Sverige kommit på efterkälken när det gäller djurskyddsarbetet för hemlösa katter. Jag lägger större delen av min fritid åt hemlösa katter och har dagligen kontakt med eldsjälar över hela landet som gör detsamma. Min roll är mest av samordnande karaktär medan andra arbetar mera praktiskt ute på fältet. Tillsammans har vi skaffat oss enormt mycket kompetens inom området. Vår önskan är att få till stånd ett bättre samarbete med myndigheterna. Där har vi dessvärre lång väg kvar att gå.  

Mvh Lena Lindell 

sajtvärd Hittekatter iFokus


From: Linda.Andersson@jordbruksverket.se

To: lenalindell20@hotmail.com

Subject: SV: Protest mot att katterna i Vargön avlivades!

Date: Mon, 25 Feb 2013 08:04:59 +0000

Hej!

 

Tack för ditt brev. Det är många som skriver till oss just nu i denna fråga, och jag är glad att du är engagerad i djurskyddsfrågor. Djurskyddslagen är skriven för att verka förebyggande och gäller på individnivå, vilket betyder att varje djurs välfärd är viktig. Detta betyder dock inte att det i varje situation är bäst för ett djur att få leva vidare, utan det måste bedömas i varje enskilt fall, där det förstås finns flera faktorer att ta hänsyn till. Ibland är avlivning det bästa alternativet för att undvika att djur ska lida. Det är alltid ett svårt beslut, men det får inte hindra oss från att se till djurens bästa.

 

När det gäller omständigheterna i detta enskilda ärende har jag ingen anledning eller möjlighet att kommentera de enskilda bedömningar som länsstyrelsen har gjort. Jag har inte kännedom om alla de omständigheter som ligger bakom länsstyrelsens bedömningar, och jag har heller inte skäl att ifrågasätta dem. Om du har synpunkter på länsstyrelsens kompetens bör du vända dig direkt till länsstyrelsen, då de är en självständig myndighet som har ansvar för sin personal. Jordbruksverket har till uppgift att vägleda och samordna länsstyrelserna i sitt arbete, och i detta fall kan jag inte se annat än att de har arbetat i enlighet med de vägledningar som vi har givit, utifrån de uppgifter som jag har.

 

Jag ser att du anger hänvisning till flera olika studier om katter och deras beteende, och det finns ytterligare underlag om detta. Den generella frågan om övergivna och/eller förvildade katter ingår som du nämner i utredningen om ny djurskyddslag. Utredningen har varit på remiss och arbete pågår på landsbygdsdepartementet. När detta är avslutat kommer vi att gå vidare med de uppgifter som faller inom Jordbruksverkets område. Fram till dess, och alltid, vill jag påminna om det krav som varje djurägare har att ta ansvar för sina djur.

 

Om du vill arbeta för att hjälpa katter som saknar ett hem, och för att förebygga att nya katter hamnar i denna situation, så finns det säkert många värdefulla insatser som är av behovet. Jag tror också att de personer som var villiga att ta emot just dessa katter kan behövas för att ta emot andra övergivna katter, då det tyvärr ännu är alltför många katter som har svårt att hitta ett hem. Om du vill engagera dig för detta vill jag också bara till sist påminna om att varje omplacering av ett djur innebär ett stort ansvar, då man bör förvissa sig så långt som möjligt att det nya hemmet verkligen kan erbjuda ett bra liv för ett djur som har haft det svårt, och att djuret har goda förutsättningar för att klara detta.

 

Vänliga hälsningar

Helena Kättström 

     

Helena Kättström

Processchef

Avdelningen för djurskydd och hälsa

Jordbruksverket

Besöksadress: Vallgatan 8, S-551 82 Jönköping

Tfn 036-15 63 03 Mex

Helena.Kattstrom@jordbruksverket.se

www.jordbruksverket.se

 

 

 

Från: Helena Kättström 
Skickat: den 25 februari 2013 06:43
Till: Linda Andersson
Ämne: VB: Protest mot att katterna i Vargön avlivades!

 

 

Helena Kättström

Processchef

Avdelningen för djurskydd och hälsa

Jordbruksverket

 

Från: Lindell Lena [mailto:lenalindell20@hotmail.com
Skickat: den 22 februari 2013 19:38
Till: Helena Kättström; Karin.Lundborg@lansstyrelsen.selars.backstrom@lansstyrelsen.seAgneta.Kores@lansstyrelsen.se
Ämne: Protest mot att katterna i Vargön avlivades!

 

"Jag är chockad över vad som har hänt de hemlösa katterna i Vargön. 13 katter har dödats trots att de hade väntande hem. För att det var ”rädda”. Ur handlingarna från länsstyrelsen i Västra Götaland framkommer att Spekeröds Hundcenter, som inackorderade katterna i uppdrag av polisen, har stora brister vad gäller hantering och inhysning av hemlösa, skygga katter. Hanteringen av katterna intygar på avsaknad av kunskap  av kattens beteende och behov. Detta har på ett mycket negativt sätt påverkat utgången av ”mentalbedömningen” av katterna. 

Vad dessa katter hade behövt för att kunna få en rättvis bedömning var i första hand ett för dem rätt miljö, mer tid, och inte minst: kunnig personal. Sedan bör katterna bedömas på plats och inte ryckas loss till ännu en ny, dvs återigen stressframkallande, miljö. Forskning har bekräftat allt detta. 

I landet med ”världens bästa djurskydd” avlivas av myndigheterna omhändertagna katter på löpande band pga okunskap, finansierat av MINA pengar.

Den praxis som länsstyrelsen i Västra Götaland idag hanterar kan komma att spridas över hela landet om den Statliga Offentliga Utredning om en ny djurskyddslag, som ni just nu jobbar med att ta fram, får igenom sin rekommendation: ”Utredaren anser att katter som är sjuka, skadade eller så förvildade att de inte mår bra av att vara i människors närhet, bör avlivas.” Idag saknas det i Sverige på myndighetsnivå och hos många veterinärer kunskaper att bedöma de hemlösa katternas socialiseringstillstånd vilket kommer att leda till att tusentals katter får en orättvis bedömning med döden till följd. Däremot har många katthem i Sverige, som idag jobbar helt utan statliga medel för att upprätthålla en del av det statliga djurskyddet, och som med stor framgång tar hand om och omplacerar hemlösa katter, den kompetensen som behövs. Sedan finns Trap Neuter Return-metoden att tillgå som komplement för de katterna som inte är lämplig för omplacering. Denna metod har, i motsats till avlivning, visat sig vara framgångsrik och effektiv.

Ni på landsbygdsdepartementet håller just nu på med att förbereda en proposition till den nya djurskyddslagen. Jag vill härmed protestera mot utredarens förslag och vill INTE att mina skattepengar går till löpande-band-avlivning av hemlösa katter! Jag vill att staten finansierar professionella djurhem som kan ta hand om dessa katter i enlighet med rådande forskning och beprövad erfarenhet, vilket utredaren föreslår att djurskyddslagen ska baseras på."

 

Detta brev har även skickats till Regeringen, Landsbygdsdepartementet

 

Vill lägga till denna dikt till minnet av de 13 katter från Vargön som fick dö helt i onödan. Vi är många som sörjer över katternas tragiska slut. Vi var många som ville göra skillnad med förvägrades att göra det. Det är sorg i dubbel bemärkelse. 

 

Mitt Liv i Dina Händer blev Min Död! 

Du har mitt liv i dina händer

när makten mitt öde till dig sänder

Det hade varit lätt ändra på beslutet

istället för att låta mina dagar se slutet

Du gömde dig bakom en paragraf

som sände mig till en för tidig grav

Du blåste ut mitt liv som ett brinnande ljus

min varma själ blev till ett litet sus

Du såg till att det du kallar lagen

förvandlades till den yttersta dagen

Jag hade att hem som väntade

det var ju dit jag längtade

Nu ligger jag här stel och kall

du rusar vidare till nästa fall

Lämnar efter dig en hög av kroppar

döda själar som nu på dig ropar

En dag ska du också vakna

och finna hur det är att livet sakna

Då tar vi tag i dina kalla händer

med alla våra vassa tänder

Sagan hade kunnat få ett lyckligt slut

nu har du istället i magen en växande knut

På detta har du inget vunnit

utan bara olycka funnit

Låt nu andra små katter få leva kvar

utan att du även av dem livet tar

Katt från Vargön utan namn dödad av Länsstyrelsen den 15/2 2013 för skattebetalarnas pengar trots att den hade ett nytt hem som väntade.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-16 12:10 #1 av: martdat


Hoppas att du får svar . bra skrivit!

Sajtvärd på kattpolisen i fokus.

Allt som inte kan lagas med silvertejp är sönder på riktigt.

 

Anmäl
2013-06-16 13:45 #2 av: kattassen

#0 Mycket bra!

Citat:

"Om du vill arbeta för att hjälpa katter som saknar ett hem, och för att förebygga att nya katter hamnar i denna situation, så finns det säkert många värdefulla insatser som är av behovet. Jag tror också att de personer som var villiga att ta emot just dessa katter kan behövas för att ta emot andra övergivna katter, då det tyvärr ännu är alltför många katter som har svårt att hitta ett hem. Om du vill engagera dig för detta vill jag också bara till sist påminna om att varje omplacering av ett djur innebär ett stort ansvar, då man bör förvissa sig så långt som möjligt att det nya hemmet verkligen kan erbjuda ett bra liv för ett djur som har haft det svårt, och att djuret har goda förutsättningar för att klara detta."

Den där slutklämmen tycker jag var mer kränkande än ledande. Ett standardsvar som direkt förutsätter att skribenten är okunnig på området och bara vill protestera för protesternas skull. Sånt gör mig vansinnig. "En liten klapp på huvudet och - ja ja lilla vän du förstår inte bättre"... Kräks

Anmäl
2013-06-16 14:06 #3 av: Lena

#2 När det begav sig i februari hade jag så mycket praktiskt arbete med fallet att göra att jag inte hann lägga tid på att svara på detta standardsvar hon skickade ut. Idag hittade jag det och tände till - jag menar det blir ju rent av löjligt att hon skriver på detta storebrors maner. Hon ger uttryck för det förakt mot oss ideella som vi själva känner av från myndigheterna. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-16 15:34 #4 av: Gatukorsning

Mycket bra svar Lena!

Anmäl
2013-06-16 17:50 #5 av: Katthemsmatten

Suveränt, Lena!!

Anmäl
2013-06-18 01:21 #6 av: Rödis

Oj vad jag förstår att Du tände till, Lena! Att bara ha mage att prata om hur/att man ska tänka på hur djuren har/får det i utplaceringshemmet... med tanke på hur deras "placeringar" av de hemlösa/försvarslösa ser ut... Fy o usch! Har riktigt svårt att tänka på detta redan och så hennes ton på det... usch o fy! Hur inkonsekvent får en myndighetsperson vara?

Anmäl
2013-06-18 01:52 #7 av: hamsternlukas1

Fantastiskt väl skrivet Lena...blir varm i hjärtat när jag tänker på hur många det är som på så många olika vis engagerar sig och enträget kämpar vidare för katternas rättigheter! 

I slutänden måste det ju leda utvecklingen framåt även om man krasst inser att det tar TID.

Tack och lov så verkar ju du, jag och många andra i hittekattsvärlden besitta enormt mycket envishet, tålamod och massor med jäklaranamma!

Låt kampen fortsätta Glad Ett enda räddat liv är värt precis allt Hjärta

Anmäl
2013-06-18 12:18 #8 av: Lena

Vi får se om hon svarar och i så fall hur svaret kommer att te sig. Fick ett automatgenererat svar att hon var borta i tjänsteärenden och sedan på semester. Tror hon skulle vara tillbaka den 24/6. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-20 00:43 #9 av: carlas

Strålande bra Lena!

Det där standardsvaret fr Helena på Jordbruksverkat var vi ju många som fick. Och få som orkat svara på. (Fast har funnits öppet svar från bl a Göteborgs Katthjälp på facebook också). 

Det är viktigt och värdefullt att orka fortsätta reagera. Någon gång tar väl även myndigheters möten och semestrar slut. Och så kommer ett nytt standardsvar...

Skam den som ger sig. Droppen urholkar stenen, heter det. Samt fortsatt öppet krig i form av argumentering och sakskäl, just som du gör här Lena. Igen och igen.

Vi riskerar ju iaf inte livet. Så som katterna gör.

Anmäl
2013-06-20 10:22 #10 av: Lena

#10 Nej vi blir nog inte avlivade för att vi gör vår stämma hörd. Viktigt att göra det eftersom katterna själva ingen talan alls har. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-20 10:29 #11 av: Lena

Jag har nu fått svar från Helena Kättström. (Det kom snabbare än väntat eftersom det automatgenererade mailet sa att hon först var i tjänst den 24/6)

Tack för ditt brev! 

Ursäkta att mitt svar har dröjt några dagar då jag har varit på resande fot i arbetet. 

Jag håller med dig om att det finns mycket att göra för att förbättra katters situation och status, och precis som du skriver är detta något som berör såväl myndigheter som organisationer och privatpersoner. Jag tror också att samarbete och dialog är en klok väg till framgång. Inte minst är det viktigt att så många som möjligt får en tillräcklig kunskap om katter. Efter att under många år ha arbetat som praktiserande veterinär har jag sett alltför många exempel på hur svårt det kan vara att omplacera katter. Dels förstås rent praktiskt att alls hitta ett hem åt en katt, men jag tänker framför allt på svårigheter att hitta lösningar som fungerar för den enskilda katten. I alltför många fall har jag sett hur den omplacerade katten utsatts för kraftig stress av olika orsaker, och där många katter i samma hem är en faktor som ofta underskattas, och hur detta har lett till olika sjukdomar och andra problem. Många människor saknar kunskap om hur katter på viktiga punkter fungerar och att de inte alls kan ses som små hundar. 

Det är därför viktigt att arbeta för ökad kunskap och kloka lösningar i varje enskilt fall. När länsstyrelsen omhändertar katter kommer dessutom kostnadsfrågan in, och de måste göra en klok avvägning så att skattemedel verkligen används på ett välmotiverat sätt. Allra viktigast är förstås att minimera antalet katter som hamnar i en sådan situation att de måste omhändertas eller omplaceras. I enskilda fall har vi inte möjlighet att agera, utan då är det som sagt den aktuella länsstyrelsen som hanterar frågan. Om du har konkreta och framåtsyftande förslag på hur förbättringar av katters situation kan göras, är du alltid välkommen att höra av dig till Enheten för sällskapsdjur. Vi kan inte alltid genomföra alla förslag, och särskilt inte på kort sikt, men vi är villiga att lyssna och ta med oss tankar till kommande arbete. 

Vänliga hälsningar

Helena Kättström

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-20 11:36 #12 av: Maria P.

Mycket bra Lena!
Det är viktigt att fortsätta vår kamp för katterna. Vi får aldrig ge upp, oavsett motgångarna.
Den dagen kommer då myndigheterna inte länge kan fortsätta att slentrianmässigt avliva friska och behandlingsbara katter bara för att de råkat födas som, eller bli, hemlösa.

Vet inte riktigt hur jag ska tolka delar av svaret du fick i #10. Hur menar hon egentligen med Efter att under många år ha arbetat som praktiserande veterinär har jag sett alltför många exempel på hur svårt det kan vara att omplacera katter. Dels förstås rent praktiskt att alls hitta ett hem åt en katt, men jag tänker framför allt på svårigheter att hitta lösningar som fungerar för den enskilda katten. I alltför många fall har jag sett hur den omplacerade katten utsatts för kraftig stress av olika orsaker, och där många katter i samma hem är en faktor som ofta underskattas, och hur detta har lett till olika sjukdomar och andra problem” (citat)

Anmäl
2013-06-20 11:45 #13 av: Lena

#12 Blev också fundersam över vad hon menar med just detta? Får helt enkelt ställa en följdfråga. Känns ju som hon gräver ned sig i problemen istället för att se möjligheterna. Nu ska man väl inte dra för stora växlar innan man fått hennes förklaring till vad hon menar. Men det verkar ju nästan som hon menar att det är så svårt att omplacera katter och förenat med så mycket stress för katterna att avlivning är att föredra.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-20 22:49 #14 av: Thaeri

Det här med "kraftig stress". Kan ju bara se på Nellie här hemma nu, skulle någon djurskyddsinspektör hälsa på så blir det katastrof, för då skulle lillkissen ligga under soffan eller sängen under halva besöket, och när hon väl komme fram så skulle hon verka synnerligen nervös.

Men jag hade en kompis här i två dagar i helgen, och då var hon framme massor och tyckte att det var riktigt spännande, bara det fick gå några timmar. Visst, det var inte som när jag är själv hemma, men det är ju sällan ens normalsociala katter är.

OK, jag har väl mer koll på skygga katter än de flesta (inte i hittekattssvängen, men i befolkningen i stort), men jag vägrar tro på att det inte finns många fler som jag, som gillar att ta det lugnt i soffan framför datorn eller TV:n och som har kompisar som är rätt stillsamma, och som alltså skulle vara perfekta ägare till en kisse som Nellie. Plus att sådana människor verkar vara betydligt mer förtjusta i katter än i hundar.

Ja, och Nellie älskar när jag håller på med hushållsgrejer, hon sitter 1-2 meter ifrån och studerar mig väldigt noga. Hon tycker till och med att det är intressant när jag dammsuger, även om avståndet blir lite större då, och är nog den katt jag någonsin haft ansvar för som gjort detta istället för att gå undan helt och hållet när "snabeldraken" är igång.


Jag tror att en faktor som spelar in kan vara att de människor som fattar de här besluten helt enkelt hör till en annan personlighetskategori än de som skulle vara bra ägare till skyggisar. De som fattar besluten är rätt drivna och jobbar hyfsat mycket, för annars hade de inte fått det jobbet alls, och sådana människor brukar även bilda familj efter ett tag med allt vad det innebär, och när de pluggade hade de oftast ett rätt så typiskt studentliv med fester och så. Så även om de borde stå över det så tänker de undermedvetet på hur en katt skulle må i deras och deras kompisars hem, och det skulle ju bli katastrof...

Och det undermedvetna är väldigt starkt och just undermedvetet, samtidigt som det är svårt att få folk att börja fundera på varför de resonerar som de gör för att det liksom blir en attack på en som person. Särskilt om det handlar om något som detta, en ren sakfråga i kontakt med myndigheter, då går det inte att dra upp personliga grejer.

Anmäl
2013-06-21 11:18 #15 av: Mantissa

Naturligtvis kan det gå fel med omplaceringar också, men att låta bli att försöka för det? Oftast blir det ju bra. Kanske man ska förbjuda att sälja katter överhuvudtaget för det är stressande för dem (oavsett ålder) att flytta från sin familj och det händer att köpare är oseriösa eller oärliga.

En av de saker som stör mig med det senaste svaret är detta stycke om att det skulle handla om pengar. Jag har följt flera diskussioner om massavlivningar och på varje är det ett eller flera katthem och privatpersoner som direkt erbjuder sig att hjälpa katterna utan krav på ekonomisk ersättning.
Är det bara dem och de som de direkt kontrakterar som kan göra det på "rätt sätt"? Som har kompetensen? högst tveksamt.

Anmäl
2013-06-21 12:32 #16 av: Lena

#15 Ja det är underligt det där svaret på flera punkter tycker jag. Ju mer jag läser hennes svar desto mera frågande blir jag. Först var jag glad för att hon svarade så snabbt och att hon öppnade upp för någon form av samarbeta. Men sedan när man djupdyker i det som skrivs kommer en besk eftersmak fram. Varför ser hon som myndighetsperson så mycket problem i allt?  

Att hon gör det till ett så stort problem det här med omplaceringen och att problematisera hushåll med flera katter rakt av förstår jag faktiskt inte. Katterna själva mår ju faktiskt bättre om de har sällskap förutsatt att kattägaren ifråga tar väl hand om dem. Givetvis finns det gränser för allt vilket de ju redan satt i lagstiftningen med max 9 katter utan tillstånd. 

Och sedan den här biten med pengarna i ett läge när det redan kostar skjortan på det sätt som myndighetsutövningen sköts. 

Jag ska när regnet kommer sätta mig ned och ställa ett antal följdfrågor till henne. Vill trots allt tro att jag/vi missuppfattar hennes svar. 

Vi ska även presentera ett mera genomarbetat förslag till åtgärder som gör att djurskyddet förbättras samtidigt som det blir mer kostnadseffektivt. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-23 00:38 #17 av: Kaiia

#16 Att du orkar Lena!

Sajtvärd på Lajv och medarbetare på Ätstörningar :)

Anmäl
2013-06-23 11:16 #18 av: Lena

Har nu skrivit ett svar till Helena Kättström där jag ber henne förtydliga sig i vissa delar av det svar hon gav:

Hej Helena!

Jag vill tacka dig för snabbt svar! 

Vi kommer att presentera ett mer utförligt svar med åtgärder för att förbättra "hanteringen" av hemlösa katter/katter i vanvårdsärenden. Kort och gott kan sägas att vi i regel inte är emot själva omhändertagandet i sig. Att myndigheten ingriper när katter är hemlösa eller vanvårdas brukar så gott som alltid vara berättigat. Det vi däremot har synpunkter på är vad som sker med omhändertagna djur. Att det oftast slutar med att katterna avlivas. Det är helt enkelt inte acceptabelt. Dessutom inte heller något som görs gratis - om vi nu ska tänka på statskassan.  De uppstallningshem som Polisen har avtal med arbetar inte gratis. Inte heller skyttar och veterinärer som anlitas för att avliva katterna. Det de gör belastar våra skattemedel vilket inte de ideellt arbetande katthemmen och föreningarna gör. 

Efter att ha läst ditt svar har jag en del spontant uppkomna frågor.

Du skriver bl.a. följande: "Efter att under många år ha arbetat som praktiserande veterinär har jag sett alltför många exempel på hur svårt det kan vara att omplacera katter. Dels förstås rent praktiskt att alls hitta ett hem åt en katt, men jag tänker framför allt på svårigheter att hitta lösningar som fungerar för den enskilda katten. I alltför många fall har jag sett hur den omplacerade katten utsatts för kraftig stress av olika orsaker, och där många katter i samma hem är en faktor som ofta underskattas, och hur detta har lett till olika sjukdomar och andra problem".   

Jag skulle vilja att du utvecklar detta lite mer. 

  1. Vilka svårigheter menar du dig ha sett som privatpraktiserande veterinär när det gäller omplacering av katter? 
  2. På vilket sätt arbetade du som veterinär med att omplacera katter?
  3. Vad menar du med att flera katter i samma hem är ett problem som inte ska underskattas? 
  4. Vad är enligt dig allt för många katter? (Enligt lagen ska man ju ha tillstånd för att ha mer än 9 vuxna katter) 
  5. Vilken typ av stress har du som veterinär sett hos omplacerade katter som du inte ser hos katter som inte har omplacerats?  (De flesta katter omplaceras åtminstone en gång i livet om de inte stannar livet ur hos den som fött upp dem).


Vi som är engagerade i hemlösa katter känner inte riktigt igen oss i den problematisering som du ger av omplacering över lag. Vet inte om det kan beror på att vi försöker se möjligheterna istället för problemen? Dessutom har vi stor kunskap överlag inom området vilket gör att problemen minimeras. Seriösa katthem lägger ned mycket arbete föra att hitta rätt hem till respektive individ. Något som ibland kan ta lite tid. Definitivt längre tid än de 10-14 dagar som omhändertagna djur får till sitt förfogande. Det gäller ju som sagt att hitta det rätta hemmet för respektive katt. Görs det på rätt sätt uppkommer inte de problem du beskriver. 

Mvh Lena Lindell, sajtvärd Hittekatter iFokus

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-23 11:24 #19 av: [eskils]

#18 Jättebra Lena! Ska bli mycket intressant att ta del av hennes svar på de 5 frågorna. Glad

Anmäl
2013-06-23 11:40 #20 av: Lena

#19 Hoppas på ett lika snabbt svar som förra gången! Glad

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-23 12:32 #21 av: Mantissa

Bra formulerat!


 

Anmäl
2013-06-23 12:46 #22 av: Gatukorsning

Tydligt och välformulerat brev. Starkt jobbat Lena!

Anmäl
2013-06-23 16:35 #23 av: Kaiia

#18 Jättebra! Hoppas du får svar snabbt :)

Sajtvärd på Lajv och medarbetare på Ätstörningar :)

Anmäl
2013-06-23 19:36 #24 av: Rödis

Hoppas hon har vad som krävs för att ge adekvata svar på dina frågor, Lena! Så inte svaren hamnar sas på sidan av...

Anmäl
2013-06-23 21:12 #25 av: Katthemsmatten

#18 Din fråga nr 5 är jag speciellt intresserad av att få höra vad människan svarar på. Jag vred mig av skratt när jag läste den Skrattar

Anmäl
2013-06-24 00:43 #26 av: carlas

Mitt i prick Lena!

Svaren kommer säkert att hamna vid sidan av, som #24 befarar. Men den här gången ska vi inte ge oss. Heller!

F*n jag är är nästan glad - på ngt galghumoristiskt vis, yes #25 Skrattar

Så'nt behövs också. Arma missar. Men vi är ett stoooooort gäng tillsammans. And shall overcome Arg

Hjärta

Anmäl
2013-06-26 00:40 #27 av: carlas

#18 Igen Blomma !  Tar lite längre tid att svara på dessa nya frågor märker vi. Bra det. Gott för myndighetspersoner att tänka till.

Anmäl
2013-06-26 10:23 #28 av: Katthemsmatten

#27 Eller så kommer inget svar - det blir för svårt att ta sig ur den här soppan och man försöker kanske tiga ihjäl saken. Vilket de aldrig kommer att lyckas med eftersom hittekattsfolket är ett segt och ihärdigt släkte. Dessutom finns det många av oss.

Anmäl
2013-06-28 10:33 #29 av: Lena

Fick idag följande svar på mitt email av den 23/6 (se #18):

Hej! 

Tack för ditt brev. 

Jag tycker det är bra att ni försöker se möjligheter, och det är oftast en klok väg framåt. 

Jag tycker däremot inte att det är relevant att i detalj gå in på olika fall som jag har mött under många år som praktiserande veterinär, och att lägga diskussionen på en så begränsad och enskild bas. Det var kanske onödigt att lyfta sådana exempel, men jag ville främst belysa att en fråga sällan är så svart-vit som den kan målas upp, och det gäller i högsta grad i detta ämne.

Helt kort kan jag säga att jag har träffat på katter som omplacerats från katthem och som har lidit av kroniska virusinfektioner, vilket har medfört lidande för katten och kostnader och sorg för den nya ägaren när de senare har behövt avlivas efter utredning och ibland behandling. Jag har också mött katter som kommit till hem där kunskapen saknas om hur katter fungerar socialt, vilket har lett till stressrelaterade problem, som ibland har yttrat sig som urinmarkering på olika platser inomhus, men som ibland har haft skäl misstänka har utlöst andra sjukdomar (vilket förstås är svårt att bevisa i ett enskilt fall). Detta kan även hända när människor skaffar nya katter från andra ställen än katthem, och jag hade ingen avsikt att peka ut katthem som problemet i denna fråga. Som jag ser det är det kunskapsbrist som gör att många inte kan möta eller förstår katters behov.

Givetvis kan det inte fastställas hur många katter man kan ha, då det beror både på katterna och miljön. 

Jag antar att du känner till och har läst en del av Sarah Heath, men annars kan det vara intressant att ta del av. Jag har gått kurs för henne och fick med mig kunskap som jag har haft nytta av i mitt arbete. 

Om omplacering görs rätt kan det bli hur bra som helst – jag har själv två underbara omplacerade katter, som jag tror trivs och mår prima. I vissa fall saknas den kunskap som krävs för att det ska bli bra. Och omplacering får aldrig bli ett självändamål: det måste göras en bedömning om vad som är lämpligt i varje enskilt fall, och då måste vi också våga erkänna att ibland är avlivning nödvändig. 

Nu kommer jag att åka på tjänsteresa och därefter blir det semester. Jag hoppas att du sedan återkommer med förslag till mig eller till Enheten för sällskapsdjur, för det är så vi kan föra frågan framåt. 

Vänliga hälsningar

Helena Kättström

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-06-28 10:55 #30 av: Kaiia

#29 Det känns lite som att hon tycker och säger på ett sätt, men agerar helt tvärt om. Förhoppningsvis har du nu fått henne till det läget att hon förändrar nåt. Bra jobbat!

Sajtvärd på Lajv och medarbetare på Ätstörningar :)

Anmäl
2013-07-01 22:03 #31 av: Gatukorsning

Jag tycker att det är jättebra att Kättström har öppnat upp för en dialog här!

Bra jobbat Lena!

Anmäl
2013-07-01 22:34 #32 av: Mantissa

Jag håller helt med om vad hon säger, jag förstår bara inte vad det skulle ha med t.ex. hittekattsverksamhet att göra?

naturligtvis är inte allt svart eller vitt. Få om någon förordar liv till varje pris. En katt som kommer att utstå ständigt lidande t.ex. p.g.a. sjukdom ska självklart få somna in.
Problemet är att idag klassas "skygghet" som en sjukdom som katten mår bäst av att somna in ifrån. Det är där vi inte är överrens. Jag tänker på skygghet mer som ett benbrott, ja det innebär ett visst lidande,  men det blir bättre och med tiden får katten ett helt normalt liv fritt från smärta/rädsla.

Jag väljer att citera henne här:

"Helt kort kan jag säga att jag har träffat på katter som omplacerats från katthem och som har lidit av kroniska virusinfektioner, vilket har medfört lidande för katten och kostnader och sorg för den nya ägaren när de senare har behövt avlivas efter utredning och ibland behandling. "

Sorgligt naturligtvis, men virusinfektioner är en risk hos alla katter som hålls i grupp eller träffar främmande katter regelbundet. Tex uppfödare, kattkolonier (eller stallkatter) eller utekatter av alla sorter.

"Jag har också mött katter som kommit till hem där kunskapen saknas om hur katter fungerar socialt, vilket har lett till stressrelaterade problem, som ibland har yttrat sig som urinmarkering på olika platser inomhus, men som ibland har haft skäl misstänka har utlöst andra sjukdomar (vilket förstås är svårt att bevisa i ett enskilt fall). Detta kan även hända när människor skaffar nya katter från andra ställen än katthem, och jag hade ingen avsikt att peka ut katthem som problemet i denna fråga. Som jag ser det är det kunskapsbrist som gör att många inte kan möta eller förstår katters behov."

Absolut är kunskapsbrist hos kattägare en jätteviktig fråga. Men vad det har att göra med slentrianmässig avlivning av omhändertagna katter förstår jag inte.

"Om omplacering görs rätt kan det bli hur bra som helst – jag har själv två underbara omplacerade katter, som jag tror trivs och mår prima. I vissa fall saknas den kunskap som krävs för att det ska bli bra."

Och denna kunskap innehar bara myndighets personer och deras anlitade "experter"(veterinärer)? Jag skulle vilja hävda att det i hittekattskretsarna finns en oerhörd samling kunskap om katter i allmänhet, och rehabilitering av skygga katter i synnerhet.

 "Och omplacering får aldrig bli ett självändamål: det måste göras en bedömning om vad som är lämpligt i varje enskilt fall, och då måste vi också våga erkänna att ibland är avlivning nödvändig."

Menar hon att katthemmen slussar ut katter till höger och vänster? Jag skulle bestämt vilja hävda att de flesta katthem tar långt större ansvar för sina förmedlingar än de hundratals (uppskattningsvis) blocketkatter som byter hem varje vecka

 

Anmäl
2013-07-01 23:39 #33 av: [ollesbodega]

#29 Bra Lena!

Har som andra synpunkter på hennes svar men att hon öppnar för en dialog är positivt. Är vägen framåt om vi vill få till en förändring från myndigheterna. Kan hon få saklig information och förslag från oss med erfarenhet så kanske vi kan lyckas påverka något i positiv riktning.


Vilda o Elvan hoppas på framgång så fler får den chansen som de fick genom att komma till mig via ett katthem som förstår sig på skyggisar.

Anmäl
2013-11-30 12:17 #34 av: [eskils]

Apropå frågan hur man ska tolka egendomliga yttranden från Jordbruksverket, t ex #0, #11 och #29, så har de i höst av någon (skämtare?) tilldelats pris för sin språkliga klarhet! TystHur ska man tolka det??

http://www.jordbruksverket.se/5.23f3563314184096e0db5fc.html

Anmäl
2013-11-30 17:12 #35 av: Lena

#34 Ja det kan man ju undra?

"Utmärkelsen belönar insatser inom muntlig eller skriftlig kommunikation med fokus på nytta i sparad tid eller pengar för kunder, konsumenter, medborgare eller företagare".

Inom kattområdet stämmer det ju inte alls. Men de kanske är styvare inom andra områden?

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.