2013-04-28 20:09 #0 av: Lena

Hur ser du på att låta din/dina katter gå fritt ute i en miljö som du vet är riskabel? Utveckla gärna ditt svar i tråden nedan. 

OBS! Med riskfylld miljö menar jag en miljö med uppenbara och väl kända risker för katten. Alltså en miljö där sannolikheten är stor att katten kommer att råka ut för skador eller förolyckas. OBS!