2012-07-28 10:18 #0 av: Lena

Här kan du läsa om varför kattungar ska vara minst 12 veckor innan de skiljs från sin mamma.

Så här står det i SJVFS 2008:5 (djurskyddslagen):

9 § Kattungar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 12 veckors ålder.

Kattungarna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.