2012-05-18 14:03 #0 av: Lena

Startar en omröstning i det känsliga ämnet hemlösa katters rätt till liv. Vädjar därför till alla att uttrycka er sakligt och undvika personliga påhopp. Jag har även ställt samma fråga på Svenska Katters sida: Till omröstningen! Tänkte att det kunde vara intressant att jämföra svaren där och här!

Har hemlösa katter rätt att leva? Motivera gärna ditt svar här nedan. I frågeställningen utgår vi från att det rör sig om friska katter.