2009-09-05 20:32 #0 av: Lena

Känner du någon som har sin/sina fertila (okastrerade) katt/katter fritt utegående? Utveckla gärna ditt svar i tråden nedan.