2010-09-12 01:21 #0 av: Lena

Utgångsläget för denna fråga är en katthemsförening eller annan förening som tar hand om hittekatter.

Vart tycker du den etiska gränsen går när det är ekonomiskt försvarbart för föreningen att avliva en sjuk katt  som skulle kunna räddas om den fick veterinärvård? Utveckla gärna ditt svar här nedan. Håll diskussionen på ett allmänt plan.