Etiketterkattens-statusdjurskyddsfrågorartikel
Läst 1023 ggr
Uppkatten
2020-04-01, 00:09

Chips-Lisan - katternas bästa vän!

Alla ägda katter ska vara chipmärkta och ägarregistrerade. Ja, så kommer det förmodligen att se ut här i landet inom kort. 

Det ställer stora krav på nya kontrollfunktioner hos våra myndigheter, menar Dr TS Cheater, som tror att vi snart kommer att få se en helt ny yrkeskategori på den svenska arbetsmarknaden, nämligen Chips-Lisan! 

”På myndighetsspråk kommer den nya yrkesgruppen förmodligen att benämnas Kattkontrollanter, men i folkmun kommer Chips-Lisa eller Chips-Nisse snart att vara ett faktum”, säger Dr TS Cheater, och hänvisar till de mer välkända begreppen Lapplisa och P-Nisse.

”Chips-Lisans arbetsuppgift blir att se till så att varje katt är chipmärkt, ägarregistrerad samt att katten håller sig i sitt hemområde”, berättar Dr TS Cheater. Han har själv suttit med som konsult i de utredningar som har legat till grund för den kommande lagstiftningen.

Bakgrunden är det stora antalet hemlösa katter - ett av vårt lands största djurskyddsproblem.

”Hemlösa katter är en effekt av att katter springer bort eller överges, ofta av ägare som tror att katter klarar sig utmärkt själva ute i naturen”, berättar Dr TS Cheater. ”Är katterna okastrerade så får de ungar, som får ungar, som får ungar. Lidandet blir enormt.”

Ett krav på obligatorisk IDmärkning och ägarregistrering behövs för att man lättare ska kunna skilja på ägda och hemlösa katter. Man kan då lägga resurser på de allra mest utsatta katterna och skicka hem de katter som har en ägare.

De nya reglerna kommer också att göra det lättare att avgöra vem som äger en katt, t ex i samband med ett djurskyddsärende. På sikt förväntas åtgärderna höja kattens status.

OBS! Katten är inte död - den har bara låg status!

”Med 1,4 miljoner katter i landet - varav 100 000 – 150 000 hemlösa - så har vi en svår situation. Katter håller inte ordning på sig själva. Därför behövs Chips-Lisor så att reglerna efterlevs”, uppger Dr Cheater.

”Man kan jämföra med biltrafiken”, påpekar han. ”På 50-talet ökade antalet bilar snabbt i städerna. Gatorna blev igenproppade av felparkerade bilar. 1957 infördes Lapplisorna och vi fick en bättre ordning på trafikproblemet.”

Förslaget om så kallade Chips-Lisor är nu ute på remiss och ett beslut i ärendet väntas under 2020. En ny myndighet – Katteverket (med huvudkontor i Katthammarsvik på östra Gotland) - föreslås få det övergripande ansvaret för Chips-Lisorna. Sannolikt kommer den nyinrättade myndigheten samtidigt att få överta ansvaret för andra typer av kattärenden från polis och länsstyrelse.

Av de remissvar som inkommit framkommer allvarlig oro från såväl Folkhälsomyndigheten som från Svenska Jägareförbundet, medan polis och länsstyrelse uttrycker ett mer allmänt miss-nöje.

Folkhälsomyndigheten skriver i sitt yttrande att Chips-Lisorna ”riskerar att sprida smitta och oro i närsamhället”, och understryker vikten av att Chips-Lisorna spritar händerna mellan varje katt samt före och efter besök i privata trädgårdar. ”Håll er hemma om ni är sjuka och håll er borta från landets åldringar”, manar man.

Svenska Jägareförbundet å sin sida är oroade för att deras medlemmar ”händelsevis och av miss-tag skulle kunna råka skjuta Chips-Lisorna då dessa på avstånd med lätthet kan förväxlas med vildkatter eller annat lockande villebråd”.

”Det är inte rimligt att våra medlemmar ska behöva sätta bytet under lupp innan de skjuter”, tillägger förbundsordförande Bengt ”Bössan” Hagelbock.

Även Kattolska kyrkan vill ha ett ord med i sammanhanget. ”Är det inte bättre att böna och be – så kanske katterna går hem av sig själva” föreslår diakonissan Maria Krusifix och plirar fromt mot den klarblå himlen.

”Fram till 1977 var det enbart kvinnor som jobbade som Lapplisor”, berättar Dr Cheater. ”Så kan vi förstås inte ha det när det gäller Chips-Lisorna. Även om katter föredrar väna kvinnoröster så lever vi i ett modernt samhälle där kvinnor är präster och män sjuksköterskor. Vi skulle hamna i domstol om inte skäggiga medelålders män fick ligga i buskarna och försöka locka fram motsträviga katter med sina pipande falsettröster.”

Även skäggiga medelålders män måste få jobba som Chips-Lisor.

”När det gäller p-övervakning så skiljer man på övervakning av gatumark och tomtmark”, fortsätter Dr Cheater. ”Det är inte möjligt när det gäller katter. Kattkontrollanterna kommer att röra sig både längs med vägar och över privata tomter och ägor.”

”Varje kattägare kommer att få registrera sin katt i en eller flera geografiska zoner. Varje zon kommer att ha en zonavgift, och i katt-täta områden tillkommer en trängselavgift”, förklarar TS Cheater. ”Lämnar katten de zoner som kattägaren ”prenumererar på” anses katten vara bortsprungen och återbördas till kattägaren om den påträffas”.

I storstadsområdena införs troligtvis även ”tullavgifter” på längre sikt. ”Varje gång katten passerar ut eller in i ett storstadsområde kommer kattägaren att få en avisering på mobilen om den summa som ska betalas in”. 

Katt-tullar införs. Varje gång katten passerar ut eller in i ett storstadsområde kommer kattägaren att få betala en slant.

Chips-Lisorna kommer således att ha befogenheter att skriva ut flera olika typer av anmärkningar och kontrollavgifter.

Dr Cheater beskriver att det kan handla om anmärkningar ifall katten inte är korrekt märkt och ägarregistrerad, eller om katten befinner sig i fel zon.

”En katt som befinner sig utanför den/de zoner som ägaren ”prenumererar på” kommer att återbördas tillbaka hem till en kostnad om 1500 kronor för kattägaren”.

Men redan det faktum att kattens chip blir avläst kommer att medföra en kontrollavgift.

”Varje avläsning kommer att kosta 150 kronor, med en maxavgift på 1500 kronor per katt och år. Det kommer att bidra till att kattägarna har bättre koll på sina katter samtidigt som det bidrar till att finansiera den nya myndigheten och dess omsorg om de hemlösa katterna.”

150 kronor är också den avgift som gäller om katten har parkerat sig på ett olämpligt ställe och vägrar att gå därifrån inom tio minuter.

”Katten kommer då att betraktas som felparkerad”, uppger Dr Cheater.

Din katt kommer snart att kunna anses vara felparkerad.

”Det hela bör betraktas som en slags katt-skatt, med en successivt högre avgift för de kattägare som har sämre koll på sina katter”, förklarar Dr Cheater.

”På sikt räknar vi också med att införa en särskild hastighetsövervakning för katter som löper”, tillägger han. ”Men det får bli en senare fråga. Vi vet att löpande katter utgör ett stort problem då de ofta stöter på andra katter, och så är olyckan ett faktum… Det här är något som vi måste sätta P för.” 

”På sikt räknar vi också med att införa hastighetsövervakning för katter som löper”.

Chips-Lisan kommer att vara iklädd uniform så att hon lätt kan kännas igen i lokalsamhället. På så sätt minskar risken för att hon miss-tas för inbrottstjuv eller något annat otrevligt. Myndighets-Sverige förhandlar i skrivande stund med en välkänd snacks-producent som har erbjudit sponsring av uniformerna. De prototyper som har tagits fram har dock fått kritik då de varit ”allt för påsiga och prassliga”.

Ett konkurrerande snacks-företag kliar sig som bäst i huvudet, och har framfört allvarliga klagomål till ansvariga myndigheter samt till Konkurrensverket.

”Ingen ifrågasätter leasing av bilar, men Chips-leasa…? Antingen köper man sina chips och äter upp dem, eller så får man vara utan chips! Vad tänker de att kunden ska lämna tillbaka? Man kan inte båda äta kakan och ha den kvar! Otillbörlig konkurrens hör inte hemma i ett rättssamhälle. Det här osar katt lång väg!”, framhåller man i sitt bestridande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ett välkänt möbelföretag är å sin sida på gång med en laddningsstolpe för Chips-Lisornas chipavläsare.

”Det är rimligt att det finns en sådan i varje kvarter.”

Ett första försök med laddningsstolpen ”Kisse” visade sig dock fungera dåligt, då flera av kvarterets äldre män antog att stolpen var tillägnad deras överfulla blåsor.

”El och kroppsvätskor går som bekant inte ihop”, grunnar Dr Cheater.

”Det blev en sju herrans katta-strof. Laddningsstolpen Kisse fick snabbt gå i graven ihop med några av de egocentriska äldre män som blivit eld och lågor inför stolpen.”

Laddningsstolpen ”Kisse”.

Vad kommer då att hända med de hemlösa och omärkta katter som påträffas? Ja, den frågan är förstås central.

”Det finns långt gångna planer på att kastrera, vaccinera, id-märka och sedan släppa ut dem på Gotland”, avslöjar Dr Cheater. ”Gotland kommer att bli en slags ”cat-island” där katterna får vistas till dess att något av No Kill-katthemmen har möjlighet att ta sig an och omplacera dem. Omkring 100 000 katter extra borde rimligtvis få plats på ön, och där finns gott om både rabbisar och smågnagare kring gårdarna för katterna att äta. Stränderna är fulla av kattsand, och vi kommer att rusta ruinerna och göra små kryp-in i bland annat Visby ringmur så att katterna kan söka skydd mot väder och vind. Öns nittiotvå medeltida kyrkor kommer att ha öppet dygnet runt för hemlösa katter (de övergår helt enkelt från mässor till missar!). Klimatet på ön är gynnsamt, och eftersom Gotland är en ö kommer katterna att ha svårt att passera över zongränsen gentemot fastlandet. På så sätt kommer de aldrig att springa bort och vi har begränsat problemet”, grunnar Dr Cheater.

”De gotländska bönderna fruktar dock att de många katterna ska komma att angripa lamm och lammungar, låter hushållningssällskapets ordförande Karl Bärtil Bonde meddela. 

De gotländska bönderna fruktar att katterna ska ge sig på lammen.

Även oroliga småbarnsföräldrar har hört av sig.

”Eta inte vildkatta sma-sorkar?”, har de undrat upprört, och beskyddande slagit armarna om sina unga söner (sork = pojke på gotländska, reds anm). ”Ja leste de i någen fastlandsteiningg.” De oroliga mödrarna har dock blivit lugnade när de fått höra att det inte handlar om vildkatter utan om hemlösa katter. Som äter möss.

”Ja, råtter de har vi yver allt de. Å storråtter…!”.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Region Gotland, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet, vilka gemensamt företräds av regionfullmäktiges ordförande Maja ”Missan” Månsson, ser å andra sidan stora möjligheter i att kunna utveckla turistnäringen genom så kallad katt-turism.”

”Stockholms-veckan och Medeltidsveckan ersätts till exempel med Kattbånsens dag respektive Kattmauu-viku”, berättar Dr Cheater hänfört (Hankattens dag och Katthonans-vecka, reds anm).

”Vi räknar även med att kunna ha försäljning av Gute-katter till tiotusentals turister som besöker ön varje år.”

”Snacka om att ha bondröta när antalet katter på fastlandet börjar sina!”.

Försäljningen av Gute-katter (”gå-ute-katter” på rikssvenska, reds. anm) förväntas bli en succé

Jaa, våra myndigheter verkar helt enkelt ha gett sig katten på att problemet med hemlösa katter ska lösas!

Vem är då lämpad för jobbet som Chips-Lisa?

”Du bör kunna tänka som en katt, smyga som en katt, och gå på jakt som en katt. Ja, du bör kort och gott vara lite miss-anpassad”, skojar Dr Cheater och kluckar förtjust åt sitt eget skämt.

Det finns dock en mer formell yrkesbeskrivning:

”Som Chips-Lisa scannar du av chippet på de katter du möter, fotograferar katterna, kontrollerar katternas uppgifter i ägarregistret, samt skriver ut de anmärkningar och påför de avgifter som varje ärende medför. Vid behov återbördar du därefter katten tillbaka hem.”

Meriterande är ett gott mörkerseende och att du är villig att jobba utomhus 24/7. Det är också bra om du har en bakgrund som taxichaufför eller brevbärare så att du hittar i det område du tilldelas. (Som en extra säkerhetsåtgärd kommer dock Chips-Lisan även att utrustas med GPS så att hon kan hämtas in för vila, en bit mat och omplåstring. reds. anm). 

Har du arbetat som brevbärare eller taxichaufför så kan Chips-Lisa vara ditt framtidsjobb!

”Du behöver kunna ta bilder som håller i rättegång”, förtydligar Dr Cheater. ”Det räcker inte med att fota numret på chipavläsaren, kattkräket måste med på bild, och platsen där katten har kontrollerats”.  

Han berättar att Datainspektionen som bäst försöker bringa klarhet i om kameror med ansiktsigenkänning kan monteras upp i buskar och träd runtom i närsamhället för att underlätta Chips-Lisans arbete.

”Men det hänger på GDPR. Det är viktigt att det inte blir ett intrång i katternas integritet.”

Uppsatta kameror får inte utgöra ett intrång i katternas integritet.

Angeläget är också ett utdrag ur belastningsregistret.

”Det är viktigt att allmänheten kan känna sig trygg i din närhet även om du krälar runt i deras trädgårdsland nattetid, eller ligger halvvägs in under deras veranda och ger ifrån dig underliga läten inpå småtimmarna”, avslutar Dr Cheater. 

Det är viktigt att allmänheten kan känna sig trygg i din närhet även om du ligger under verandan och ger ifrån dig underliga läten.

Stort tack till Johnnys girl som även i år har varit bollplank och assisterat Dr TS Cheater i hans arbete!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Tarotstollan
2020-04-01, 01:53
#1

😂😂😂 Toppen, som alltid!

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!
Magi-cat
2020-04-01, 07:47
#2

Lysande! 🏆PokalPokal🐱KattKatt

Roligt att höra om Katteverket och Chips-Lisa och deras framgångar! 😂
Bra att de beaktat katternas rätt till integritet! 🤓👍

"”Det är inte rimligt att våra medlemmar ska behöva sätta bytet under lupp innan de skjuter”, tillägger förbundsordförande Bengt ”Bössan” Hagelbock." 😂GapskrattarGapskrattar

(Delar tråden på mina sajter, om inte Chips-Lisa miss-tycker. 🤓)

Peace
Vixxen
2020-04-01, 10:46
#3

Viktig fråga! 😸

Lena
2020-04-01, 17:36
#4

Ha, ha det låter lovande inför framtiden!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
cattisa
2020-04-01, 20:57
#5

Jag bara älskar Dr TS Cheater! 🏆 ❤️ 🏆

Alltid viktiga samhällsfrågor. Alltid väl genomtänkta förslag med grundlig motivering och bakgrundskoll.

Nästa sommar ska jag åka till Gotland på semester om den nya myndigheten har hunnit börja samla katterna där! 🐱

Kanske man ska byta yrkeskarriär och utbilda sig till Chips-Lisa….

_"Tur har man kanske varje dag, otur mera sällan". Valfridus I. President i republiken Åsen och Fristaten Holmen_
Uppkatten
2020-04-01, 22:17
#6

I år var det lite svårare att hitta humor och skrivarglädje, p g a den pågående coronapandemin… Men förmodligen är det nu vi behöver stunder av humor som allra bäst - som motvikt. 

Därför passade jag också på att putta upp tidigare års forskning från Dr TS Cheater. Jag hoppas att artiklarna fortfarande kan locka fram ett eller annat leende. 🙂

Jag vet ju att det är många som gillar Dr TS Cheater och hans banbrytande kattforskning! 😃

/Uppkatten

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
TccT
2020-04-01, 22:18
#7

🤣🤣👍

Tarotstollan
2020-04-01, 22:49
#8

Helt rätt tänkt Uppkatten, vi behöver få skratta i dessa hemska tider!❤️

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!
eskils
2020-04-02, 17:48
#9

Tack för skratt! Dr Cheater är bäst! 👍

Upp till toppen