Etiketterkattens-statusdjurskyddsfrågorartikel
Läst 3908 ggr
Uppkatten
2019-04-01, 09:15

Kattanten - arter och avarter

Har du någon gång en tidig morgon sett två bleka människoben sticka fram under din altan, eller hittat rester av nygrillad kyckling på garageuppfarten? Kanske har du sett en mystisk bil stå parkerad ute på gatan natt efter natt med en liten tant i? Lugn – det är bara Kattfångaren som varit framme. Ny forskning visar att det finns en rad olika ”arter” av ”kattmänniskor” och att deras beteende styrs av - och är starkt relaterat till - skillnader i DNA. Det är dags att lära känna The Cat Catcher, The Cat Snatcher och många andra ”Katt-tanter” som lever och verkar i samhället.

Vi har under flera år kunnat följa den framgångsrike forskaren Dr TS Cheater´s arbete, vilket har gett oss en fördjupad och vidgad kunskap om katter. Av Dr Cheater´s senaste forskningsrapport framkommer att han inte bara har studerat katterna, utan även människorna omkring katterna. Och resultaten är häpnadsväckande!

Dr Cheater har funnit att det finns olika typer – ”arter” – av ”katt-människor” och klassificerat dem utifrån deras beteende. Beteendet har i sin tur visat sig vara starkt kopplat till skillnader i DNA.

”Kattmänniskor” finns överallt bland oss, och många av dem dras till landets katthem”, förklarar Dr Cheater. Han har – så här långt – funnit ett femton-tal olika ”arter”, men också flera avarter. Det tycks även finnas såväl underarter som blandvarianter.

I forskningsrapporten beskriver han bland annat följande kategorier:

Arter som rör sig i samhället

Kattmataren (The Cat Feeder). Agerar ofta på egen hand utan koppling till någon katthjälpsorganisation. Fokuserar vanligtvis på att mata (enstaka) hemlösa eller vilsna katter.

Kvarters-mataren (The Multiple Cat Feeder). Avart. Matar hela kvarterets katter, vare sig det behövs eller inte. Ser dessa som ”sina” katter (utom när det kommer till veterinärkostnader och andra dyrare utgifter). Befarar att varje katt riskerar att falla död ner om ägaren har missat att mata katten under de senaste fyra till sex timmarna. 

The Multiple Cat Feeder – bjuder in hela kvarterets katter på lunch

Kattfarbrorn (The Cat Uncle). Avart. Koloniupphovsman/”kattodlare”. Förestår vanligtvis större kattkolonier som matas runtikring Kattfarbrorns egen bostad. Kan - efter kontakt med myndigheterna – hastigt förvandlas från ”kattälskare” till ”en katternas egen lie-man” och skjuter då katt ihop med ”grabbarna” i goda vänners lag. 

Ofta med en stark egen kastrationsångest.

Bonden (The Swedish Landrace). Har katter på gården, men uppger att det inte är hans egna. Katterna lever där på samma sätt som mössen, råttorna och rådjuren. Bonden kan slänga åt dem lite mat eller ett fat mjölk som tack för att de håller skadedjuren borta, på samma sätt som hans förfäder en gång matade hustomten för att försäkra sig om att allt skulle fungera bra på gården.

Bonden – ställer fram mjölk till katten på samma sätt som hans förfäder en gång matade hustomten

Kattsamlaren (The Cat Collector). Avart. Vill ha katterna i säkerhet hemma hos sig. Ser sig själv som katternas Moder Teresa, men är blind för den misär som råder i hemmet och uppfattar inte att katterna många gånger far illa där.

Kattfångaren (The Cat Catcher). Är ofta starkt knuten till en katthjälpsorganisation. Fångar in förrymda katter såväl som hela kattkolonier. Större kolonier och svåra ”arbetsförhållanden” triggar snarare än avskräcker. Kattfångaren har ofta en hel arsenal av teknisk utrustning till sin hjälp: åtelkameror, värmekameror, nattkikare, inspektionskamera, baby watcher, inspelade kattläten med mera. H*n har också annan utrustning såsom till exempel håv, kastnät och en aktningsvärd samling av fällor. ”Ratar katten en fälla så står dig tusen åter”, är Kattfångarens motto.

The Cat Catcher är en spanare och jägare, som trivs bäst då h*n får tillbringa nätterna ute i ett öde industriområde, eller när h*n befinner sig på en soptipp nattetid där ett myller av slitna råttor kilar ut och in i fällorna, eller när h*n vaktar fällor på en parkering i förorten omgiven av langare, drug dealers och unga omyndiga bilbrännare.

Kattfångarens liv styrs i hög grad av katternas behov. Ska kattfångaren köpa ny bil tar h*n till exempel med både fångstfällor och transportburar för att försäkra sig om att all utrustning går in. Kattfångaren beskrivs som ”något osocial men starkt empatisk”.

Granskar man den senaste månadens inköpskvitton finner man att Kattfångaren har lagt ut ansenliga summor på tonfisk på burk och nygrillad kyckling.

The Cat Catcher – en spanare och jägare

Katträddaren (The Cat Snatcher). Avart till The Cat Catcher. Räddar varje katt hon möter, vare sig det behövs eller inte. En utpräglad katt-knyckare. The Cat Snatcher betraktar varje katt som går ute som hemlös alternativt vanvårdad av sin ägare, och beskriver katten som skygg om den inte genast kan stuvas in i bilen eller i en transportbur. The Cat Snatcher drivs av en stark övertygelse om att hon har rätt att knycka katten om hon inte tycker att ägaren tar tillräckligt bra hand om sin katt. The Cat Snatcher hör inte hemma i katthemsvärlden utan agerar på egen hand. Hennes agerande leder dock många gånger till att katthemmen får ett oförtjänt dåligt rykte. 

The Cat Snatcher – räddar varje katt hon möter

Arter inne på katthemmet

Ett fåtal arter av ”kattmänniskor” är mer ”katthemsspecifika”, hävdar Dr Cheater. Bland dessa ses till exempel:

Katthemstanten (The Shelter Cat Lady). Denna inbitne katthemstant lägger en stor del av sina egna - ofta mycket begränsade - resurser på katthemmets katter. Hon är ständigt beredd att betala för veterinärvård ur egen ficka och köper kattmat till katthemskatterna istället för söndagsmiddag till sig själv och sin make. Hon är ständigt beredd att ta med sig en behövande katt hem i handväskan om situationen så kräver det, och ingen katt förblir ohörd, glömd eller oönskad. Gästrummet där hemma har hon sedan länge gjort om till ”kattrum”. 

Kattkramaren (The Cat Hugger). Oxytocin-beroende och omtänksam (till skillnad från till exempel trädkramaren som vanligtvis är mer råbarkad). Har till uppgift att leka med och umgås med katterna. Vill trösta, och söker ofta själv tröst. 

The Cat Hugger - Oxytocin-beroende. Vill trösta och söker själv tröst

Kattämjaren (The Cat Whisper). Högsensitiv kommunikatör. Hör och förstår det som många missar. Vill förstå – och få katten att förstå. Dras ofta till de skyggare katterna på katthemmet. Umgås hellre med katter än med människor.

”Man skulle enkelt kunna beskriva Kattkramaren som katthemmets ”massör” medan Kattämjaren är katthemmets beteendeterapeut”, förklarar Dr Cheater. ”Båda är viktiga för katternas utveckling, socialisering och välbefinnande”.

”Många som söker sig till katthemmet utger sig för att vara The Cat Whisper”, tillägger han. ”Men förmågan är få förunnade. Våra sinnen har helt enkelt trubbats av över tid för att hjärnan inte ska överbelastas av den mängd intryck som möter oss alla i vardagen. Få har kvar den känslighet som krävs.”

”Oäkta Cat Whispers brukar dessbättre tröttna när de inser att de skyggare katterna ratar dem och att det är trevligare att umgås med oss människor istället. Det är få som orkar sitta vid ett gömsle i timmar utan att se skymten av en istadig katt, som på sin höjd fräser avvisande åt dem”.

The Cat Whisper - katthemmets psykolog

Kattnördarna (The Cat Nörds). Klär sig gärna i kläder med kattmotiv, eller klär ut sig till katt när tillfälle bjuds. Står gärna utklädd till katt vid någon monter på mässor och liknande tillställningar. Samlar prylar med kattmotiv och gör av med en ansenlig del av lönen/pensionen på prydnadsföremål med kattmotiv. Ja, kort sagt: allt med kattmotiv ska med hem! Semesterresorna styrs av var kattcaféer finns runt om i världen. Kattnördarnas högsta önskan är att få åka till Japan och bo på ett hotellrum med Hello Kitty-inredning, men även sällskapsresor till Katmandu står högt på önskelistan. 

”En budgetvariant är förstås att man åker till Katrineholm och tar sig en jamare”, skrockar Dr Cheater och plirar okynnigt.

Kattnördarna – samlar prydnadsföremål med kattmotiv

Katt-Makt-Tanten (The Cat Lady Mistress). Avart. Drivs inte främst av kärlek till katter utan ser en möjlighet att få bestämma. Hon upplever sig själv som ”trevlig och kompetent” samtidigt som hon kan ”gå över lik” för att få det som hon vill. Planterar gärna skuld hos andra genom att hävda att de inte ”gör allt för katterna” och kommer därigenom undan med de trakasserier och oegentligheter som hon själv iscensätter. Katt-Makt-Tanten får ofta ”följare” som är ”med henne i det hon gör” hellre än riskerar att själva råka illa ut. Katt-Makt-Tanten är vanligtvis patologiskt tondöv för sin egen framtoning och för sin egen roll och för vad hon skriver och säger till andra.

Övrigt arter runtom i samhället

I media möter man ofta Internet-Kattanten (The Internet Cat Lady) En informatör och administratör som ofta ”vet” och vill lära andra. Förekommer vanligtvis i flera olika ”kanaler” samtidigt där hon sprider kunskaper och åsikter. Deltar gärna i katträddnings-aktioner men är sällan fysiskt närvarande, utan ger råd och ”peppar” över nätet. Undervisar så att säga ”katt-edralt” snarare än praktiskt.

Internet-Kattanten spammar dagligen Facebook med annonser om bortsprungna och upphittade katter. Varje annons ska delas i samtliga 500 efterlysningsgrupper på Facebook, istället för att samla alla annonser på ett enda – välkänt och sökbart – ställe.

”I det här sammanhanget vill jag varna för självutnämnda besserwissers som saknar grundläggande kunskap om katt, men som ser det som sin uppgift att ”ge goda råd”, säger TS Cheater. ”Dessa kan vara en fara både för katter och för katthjälpare”.

”På nätet finns även gott om självutnämnda experter som ser som sin främsta uppgift att upplysa andra om vilka fel de gör och hur de borde ha gjort istället”.

På Internet återfinns även Underhållaren (The Huge Cat-Lover Entertainer) som spammar sin omgivning med söta kattbilder och oändliga mängder klipp från Youtube.

”Internet is for Cats” hävdar Underhållaren uppsluppet. Denne har vanligtvis många vänner på Facebook - men få följare (sedan dessa har drunknat i nätets eget ”Katt-egatt” och på så sätt gått förlorade).

Studier som gjorts ger dock Underhållaren ett visst stöd: den som tar en ”kattpaus” på arbetstid blir både piggare, gladare och jobbar bättre. 

”Internet is for Cats” hävdar Underhållaren

Slutligen finns så även Raskattanten (The Breeder Of Man-Maid-Cats). Denne avlar på olika – ofta utseendemässiga – egenskaper hos katten. Hälsotester, stamtavla samt ett visst mått av rysch och pysch är A och O i branschen. Raskattanten lägger ofta ner en förmögenhet på borstar, kammar, schampoo, balsam, antistatspray, tovutredande gel och så det smått fantastiska skötselpudret.

Raskatt-tanten känns ofta igen på sina långa hennafärgade flätor och de långa batikfärgade kjolarna som gärna går i olika naturnära färger. Dock verkar ett trendbrott vara på gång, då yngre raskattuppfödare istället tycks avla på katter som utseendemässigt påminner om dem själva.

”Utställningar kan i sig verka harmlösa, men stundtals råder en strid på liv och död där inne”, berättar Dr Cheater. ”Raskatt-tanten kan i själva verket vara en ulv i fårakläder, redo att sabotera för konkurrenterna. Både saxattacker där päls har klippts bort från motståndarkatter och sprejattacker som fått ögonen på konkurrenternas katter att rinna har förekommit.”

”En form av mikroterrorism”, fastslår TS Cheater. 

Raskattanten – lägger ansenliga summor på antistatspray, tovutredande gel och skötselpuder

Dr Cheater vill också passa på att nämna Buskavlaren (The Backyard-Breeder). En avart och lurendrejare.

”Buskavlaren betraktar sig själv som uppfödare, men parar katter lite hur som haver. En raskatt med en huskatt, en påstådd raskatthane med en ”nästan renrasig” katthona och så vidare. Kattungarna marknadsförs sedan som % av olika raser.”

”50% Birma, 45% bengal och 15% huskatt. Slutsumman blir ofta mer än 100% om man räknar efter”.

”Buskavlaren brukar hävda att dennes kattungar är både finare och bättre än andra huskattungar, och hänvisar konsekvent till ”procenten”.

”Vi brukar kalla dessa katter för procentkatter.”

”Till skillnad från seriösa uppfödare så görs inga kostsamma hälsotester och liknande, men procentkattungarna säljs trots dessa brister för ungefär samma pris som en renrasig kattunge. Det innebär att Buskavlaren kan stoppa pengar både i fickorna och i madrassen”, muttrar Dr Cheater.

”Det är märkligt att någon som är så ekonomiskt sinnad kan vara så dålig på procenträkning. Parar man katter av olika raser så blir det 100 % huskattungar, hur man än vrider och vänder på det. En katt är inte rasren bara för att den ser ut som en ovårdad hårdrockare i pälsen”, tillägger Dr Cheater upprört. 

Hundra procent huskatt

Dr Cheater uppger att han har svårt att känna sympati för flera av de ”kattmännisko-arter” han har funnit i sin forskning.

”Ta till exempel The Cat Uncle, som låter katterna föröka sig i en takt som om det vore hans egen säd han ville sprida för vinden. Sedan är det kvinnofolket som får hantera konsekvenserna, och försöka omplacera kattstackarna. Det är kvinnorna som kämpar hårdast för att ”vrida av kranen” - på samma sätt som kvinnor i alla tider har fått bära huvudansvaret för barnbegränsning. Det är inte rimligt”, anser Dr Cheater. ”Vi måste bearbeta männen och få bukt med deras överdrivna kastrationsångest för att kunna lösa problemet med hemlösa katter.”

Katt-Makt-Tanten är en annan art som Dr Cheater tar avstånd ifrån. ”Mobbing och katthjälpsarbete hör inte ihop”, hävdar han och tillägger att Katt-Makt-Tanten vanligtvis förstör mer än vad hon tillför. ”Hon är lika tondöv som en mars-katt”, suckar Dr Cheater.

”Katt-Makt-Tanten är katthjälparnas och katternas verkliga fiende, även om hon ofta ser sig själv som katthjälte och gärna framhåller det så snart tillfälle ges.”

”Om kattmänniskor höll sams och bemötte varandra väl skulle de kunna förändra inte bara en katts hela värld, utan förmodligen hela vår värld.”

”Det är vi människor som är problemet – inte katterna. Tillsammans kan vi göra skillnad.”

Men hur är det då med The Crazy Cat Lady? Vem är hon?

”Begreppet är ett missförstånd”, hävdar TS Cheather allvarligt. ”Kvinnor som gillar katter är inte mer galna än andra kvinnor. Begreppet kom till sedan en sommarvikarie på den ansedda brittiska tidningen The Daily Mirror lyckats kasta om orden i en artikel som precis var på väg i tryck. Han skulle skriva om ”Cat-Crazy ladies” men kastade om orden, och begreppet blev ett olyckligt faktum”.

”Den enda Crazy Cat Lady jag har träffat på är min ex-fru”, suckar Dr TS Cheater eftertänksamt och stirrar med tom blick framför sig.

”Vid ett tillfälle lyckades hon boka tid hos veterinären - istället för hos läkaren - när jag behövde influensavaccin. Snuva som snuva, sa frugan, och hävdade att det bara var dosen som behövde justeras. Vi hann nätt och jämt dit innan veterinären kom ut i väntrummet och frågade på sjungande gotländska om ”bånsen” skulle kastreras också när vi ändå var där.” 

”Jag flög som ur en katta-pult ut från mottagningen. Brandkåren fick plocka ner mig ur en hög tall senare under kvällen”, medger Dr Cheater. ”Jag plockade barr ur håret i veckor efteråt.” 

”Brandkårens grabbar fnissar fortfarande som skolflickor när de får syn på mig… Ja, kattsingen, så skraj jag vart.”

Dr Cheater medger att äktenskapet slutade i katta-strof. ”Till slut fick jag nog och drog”. 

”Jag plockade barr ur håret i veckor efteråt.”

Dr Cheater avslutar med att berätta att han nu har fördjupat sitt forskningsprojekt.

”Kanske stämmer det att de allra flesta människor härstammar från aporna”, säger han eftertänksamt. ”Men min teori är att en undergrupp istället härrör från kattdjuren, däribland många kvinnor. Inte minst The Cat Whispers verkar dela mycket av sitt DNA med kattdjuren”, säger han tankfullt.

Kanske härrör människan i själva verket från kattdjuren…?

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

eskils
2019-04-01, 13:19
#1

Mycket tänkvärda forskningsrön från Dr Cheater! 🤔 😃

Magi-cat
2019-04-01, 21:26
#2

😂 Partajar Tänk att det finns så många sorter! 🐱

"Kanske härrör människan i själva verket från kattdjuren…?"


💓

Lena
2019-04-01, 23:20
#3

Det var det roligaste jag läst på länge!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus
"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Mari
2019-04-01, 23:51
#4

Spot on!

Sajtvärd för Djurfoto
www.mariekengren.se

Uppkatten
2019-04-03, 16:14
#5

Jag får väl säga "april, april" i fall det är någon som har läst så här långt men lyckats missa att det är ett aprilskämt. 🙂Skulle dock tro att många av oss känner igen de olika kattants-"arterna" (i ett eller annat avseende) men någon mer seriös studie har förstås inte gjorts. 🙂Ännu. 👍

Kan tillägga att ett restips till alla Kattnördar finns i dagens nummer av Expressen: https://www.expressen.se/allt-om-resor/resmal/asien/mysiga-kattstaden-i-taiwan-ett-maste-for-dig-som-alskar-katter/   🥳

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

kattöga
2019-04-06, 11:16
#6

Lite sent, men vilken härlig artikel! Dina aprilartiklar är så speciella och roliga! 
Och visst kan 'en' känna igen sig en hel del i de olika kattantsarterna! 😃👍

Tänk vad mycket spännande man kan lära sig, när man inser att man inte är så smart som man har trott!    /   Catta-Y

Meeow! 

Uppkatten
2019-04-07, 13:01
#7

#6 Tack! 🙂 Det är alltid lika roligt att få skriva just aprilartiklarna, där man kan "ösa på" med både "fakta", humor, fantasi mm. Gillar verkligen den typen av kreativt skrivande 🙂. Och lika kul att försöka hitta passande bilder i mitt eget "bildarkiv" 🙂. Sen är jag "alltid" ute lite i sista minuten, så lite improviserat får det allt bli 🙂.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Magi-cat
2019-04-07, 13:30
#8

#7 Det var väldigt bra skrivet! 🏆🌺🐱


💓

Uppkatten
2019-04-08, 21:35
#9

#8 Tack! 🙂

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Tarotstollan
2019-04-16, 01:40
#10

Lysande artikel!😂🥳❤️

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!

Uppkatten
2019-04-16, 10:00
#11

#10 Tack! Kul att du gillade den! 😃👋

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

cattisa
2020-02-02, 22:11
#12

Underbar artikel som jag just läst om igen med stort nöje. Särskilt uttalandet att "En katt är inte rasren bara för att den ser ut som en ovårdad hårdrockare i pälsen".  Jag hoppas på fler artiklar av Dr Cheater i framtiden.

😂 ❤️ 🐱 😭

"Tur har man kanske varje dag, otur mera sällan". Valfridus I. President i republiken Åsen och Fristaten Holmen

Uppkatten
2020-02-10, 21:31
#13

#12 Han brukar ju publicera sina senaste rön kring början av april, så chansen finns väl att han har något spännande att dela med sig av även i år! 😃

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Isatis
2020-02-11, 13:07
#14

Läser högt för mannen. Om ett gott skratt förlänger livet så blir vi båda urgamla. Tack Uppkatten!

OlleA
2020-02-21, 17:02
#15

Detta var bland det bästa jag har läst på länge! 😃❤️🐱

Olle

kattöga
2020-02-21, 19:43
#16

Jag ä ett stooort fan av Dr Cheater och hans kunskaper! 😃

Tänk vad mycket spännande man kan lära sig, när man inser att man inte är så smart som man har trott!    /   Catta-Y

Meeow! 

Uppkatten
2020-04-01, 00:02
#17

Puttar upp!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.

Magi-cat
2020-04-01, 07:33
#18

Alltid lika rolig att läsa! 😃🌺🐱

Ha en fin aprillig dag!


💓

Upp till toppen