Etikettdjurskyddsfrågor
Läst 496 ggr
Uppkatten
2020-02-11, 19:58

ID-märkning av katter - snart obligatoriskt?

Regeringens utredare föreslår nu ett krav på obligatorisk ID-märkning och ägarregistrering av katter. Förslaget har varit ute på remiss och på regeringens hemsida kan vi nu ta del av de remissvar som har inkommit.

Vill du veta hur t ex Svenska kattskyddsförbundet (SVEKATT), Djurens Rätt, Länsstyrelsen, Svenska jägarförbundet, Statens veterinärmedicinska anstalt och andra "aktörer" har resonerat i frågan så finns svaret här! 

https://www.regeringen.se/remisser/2020/01/remiss-av-ds-201921-markning-och-registrering-av-katter--ett-forslag-och-dess-konsekvenser/?fbclid=IwAR00V2PdpZVylN1ceutfd0qwKTjfEXbOCGxL4qsbV45spEDfPVZ1zrL_J8k

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Uppkatten
2020-02-14, 23:00
#1

Intressant läsning och många viktiga tankar och synpunkter!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Tarotstollan
2020-02-21, 01:45
#2

Hoppas att det blir så!👍

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!
eskils
2020-02-22, 11:17
#3

Hoppas också att förslaget går igenom! 👍

Sveriges Veterinärförbund (SVF) måste väl anses som en tung instans i sammanhanget. Så här skriver de bl a i sitt yttrande:

"SVF anser att det är positivt att det införs lagstiftning att alla katter ska id-märkas – även de som är äldre än 10 år vid förordningens ikraftträdande, (…)

SVF anser att det är viktigt att det nya kravet på märkning och registrering av katt omfattas av information till intressenter och allmänhet."

Upp till toppen