Etiketterkattens-statusdjurskyddsfrågorartikel
Läst 75860 ggr
Lena
2013-02-24, 15:28

Vargöns Katter

HÄR FÖLJER EN REDOGÖRELSE ÖVER ÄRENDET. DEN BASERAR SIG PÅ DE HANDLINGAR SOM LÄNSSTYRELSEN I UDDEVALLA FÖRT, MED VÅRA KOMMENTARER I KURSIVERAD STIL 

Torsdag 3/1 2013 avlider mannen som matat katterna. Katterna har fram till dess haft fri tillgång till foder i farstun, men matningen upphör nu (enl. uppgifter från särbon den 24/1).

Onsdag 23/1 (Länsstyrelsen) Rapport efter kontroll enligt djurskyddslagen. 282-2313-2013. Oanmäld inspektion som betecknas som uppföljande kontroll. (En extra offentlig kontroll som gjorts pga av en befogad anmälan eller en uppföljande kontroll). Ingen var anträffbar vid kontrollen. En lapp lades i brevlådan till fastigheten. 4 katter sågs som bedömdes vara skygga. Lst skriver att katterna inte får tillräcklig tillsyn, har inget uppvärmt utrymme att gå in i, vattnet är fruset och att det bara är 2 katter som ibland fodras. Dörren stod på glänt till farstun, men ingen mat stod framme längre. Lst ser en stor mängd kattspår i trädgården. Bifogat rapporten finns 7 foton som visar kattspåren i snön, den gläntande dörren till farstun, en interiör bild av farstun, 3 bilder på katter varav en är på samma katt. Den ena katten är en svartvit långhårig katt som syns på håll, den andra en rödbrun tigrerad  katt som ser kontaktsökande ut på de två bilder den finns med på. Båda bilderna är tagna på nära håll.

Vår anm: Vilka/vems katter sågs och uppfattades som skygga?

Vargön i gryningsljus februari 2013. Men för 13 små katter skulle det inte bli något mera morgonljus.

Torsdag 24/1 Anhörig till mannens kontaktar Lst (anteckning i Beslut). Vederbörande vet inte hur många katter det är, känner inte igen alla och kan inte skilja dem åt.  Anhörige berättar att mannen vid fastigheten är död sedan den 3/1 och att ingen längre matar katterna regelbundet. Anhörige har själv lagt ut lite mat till två katter som den avlidne fick mata. Detta då personen ifråga tyckte synd om dem. En av katterna ska vara tam och den vill den anhörige nu kastrera och behålla. De andra katterna uppges som skygga men att de sitter kvar på trappan om man närmar sig. Den anhörige upprepar flera gånger att han/hon inte vet hur många katter det är eller var de kommer ifrån. Ibland är det fem ibland färre.  Vederbörande kan inte skilja katterna åt men pratar om flera svarta katter. Säger sig inte ha något emot att katterna fångas in om det görs på ett bra sätt. 

Vår anm: Skygga katter sitter INTE kvar på trappan om man närmar sig. Informeras anhörige om att katterna kommer att avlivas? Den anhörige nämner att den avlidne fick mata två katter - vilken grund har detta tillstånd? 

Fredag 25/1 Tjänsteanteckning. Samtal med den anhörige inför omhändertagandet. Personen ifråga informeras om beslutet och att det kommer att verkställas av polisen. Den anhörige säger, som tidigare, sig  inte veta var alla katterna kommer ifrån, hur många de är eller kan skilja dem åt. Känner inte igen alla heller. Den anhörige ger även uttryck för att uppleva det jobbigt. Lst frågar om den anhörige kan mata katterna så de stannar kvar vid fastigheten. Det går personen ifråga med på att göra eftersom  hon/han tycker synd om katterna. Säger sig inte ha något emot infångandet och att de får fånga in katterna på tomten så länge de inte skjuts eller får sitta för länge i burarna. Lst säger att de inte vet hur polisen kommer att lägga upp arbetet men att de ska framföra det hon/han sagt. Lst ber anhörige att meddela den  andra anhörige som finns med i bilden så att Lst får bekräftat av denne att han/hon inget har emot infångandet.

Måndag 28/1 Tjänsteanteckning. Anhörige 2 till den avlidne ringer upp. Han/hon säger sig vara medveten om problemet med  katterna och har hela tiden insett att det är fel att hålla katterna. Hon/han gör ingen anspråk på katterna, inser att det är synd om dem och att det var bra om de togs bort så snabbt som möjligt, så länge det sköttes på ett bra sätt.

Onsdag 30/1 Tjänsteanteckning. 3132-2013-2. Lst har ett samtal med polisen i Vänersborg. ”Ärendet är inte enkelt eftersom katterna som finns på adressen tidigare har blivit matade. Efter att ha diskuterat ärendet flera gånger har Lst ändå kommit fram till att vi bedömer att katterna är förvildade och kommer att hantera ärendet enligt vår rutin”

Lst diskuterar med Polisen hur de ska gå till väga då det finns många andra katter i området. Man kommer överens om att Lst sätter upp lappar i området för att informera om att katterna kommer att omhändertas samt att kattägare bör märka sina katter. De katter som är förvildade/herrelösa ska avlivas och för att det ska bli rätt kommer Polisen att anlita veterinär som bedömer katternas status. De katter som har god hälsostatus, är välmående och troligen har en ägare kommer att släppas ut igen även om de inte är märkta. Märkta katter kommer inte att tas till veterinären. De katter som bedöms som herrelösa kommer att avlivas och fotograferas så det går att identifiera katten. Veterinären kommer även att skriva ett intyg om den avlivade kattens hälsostatus.

Lst och Polisen bestämmer sig för att hålla fortsatt kontakt i ärendet.

Vår Anm: Vad hade hänt med katterna om de inte hade bedömts vara förvildade? Hur hade de hanterats då? Rutinen hur ser den ut och vad grundar den sig på?

Mitt Liv i Dina Händer Blev Min Död.

Senare Onsdag 30/1 Tjänsteanteckning Lst sätter upp lappar i affären i Vargön, vid affären samt lägger lappar i brevlådorna i kvarteret runt aktuell fastighet. Sätter även upp lappar på elskåpen i kvarteret. Lst kör förbi fastigheten vid ett par tillfällen. Ser vid ett tillfälle 6 katter, helsvarta och svartvita. Både kort- och långhåriga. Samtal sker även med anhörig 1 som kommer ut från huset. Lst meddelar denne när infångandet tidigast kan börja. (6/2 enligt lappen). Anhörig hoppas polisen kommer att kontakta henne/honom och säger nu att det nog är ett 10 tal katter som håller till runt huset.

Vår anm: Enligt uppgift via email uppger Lst att de den 30/1 satt upp/delat ut 40 lappar i området. Lapparna sätt upp/delas ut 1 vecka innan omhändertagandet börjar. Lappar sätts endast upp i kvarterat runt den aktuella fastigheten vilket kan tyckas vara knappt tilltaget eftersom katter kan röra sig över ganska stora områden. Det går inte att förutsätta att alla Vargöbor som inte bor i kvarteret handlar i nämnda affär under denna vecka.  

Mellan den 31/1 - 4/2 är det enligt Lst tjänsteanteckningar 3 olika personer som kontaktar dem av oro för att deras katter ska bli omhändertagna av misstag. Samtliga katter är omärkta och brukar ta av sig halsbanden.  De får rådet att ID-märka katterna.

Fredag 1/2 Dnr. 282-3131-2013. Beslut om omedelbart omhändertagande enligt djurskyddslagen samt beslut om vad som ska ske med omhändertagna djur. ”Katterna bedöms vara övergivna och skygga och inte möjliga att omplacera”.

”Om katterna inte är märkta beslutar Lst med stöd av 34§ djurskyddslagen att de omhändertagna katterna ska avlivas då de är skygga”. ”Märkta katter ska lämnas åter till sina ägare”. 

I beslutet redogörs kort för ärendet. Att man vid ett flertal kontroller konstaterat att den nu avlidne fastighetsägaren matat ett antal katter på adressen. Katterna har haft fri tillgång till mat i farstun. Vid kontrollen den 23/1 konstaterades att matningen hade upphört. (se ovan).

Vår anm: Man fattar beslut om avlivning redan innan katternas medicinska och mentala status har bedömts. Man går efter hörsägen och egna hastiga iakttagelser av 4- 6 katter som visat sig på tomten. Beslutet gäller samtliga djur som kommer att infångas, om de inte är märkta eller kan antas ha en ägare. Det finns ingen lag på att katter måste vara märkta/ha halsband/hållas inomhus. Man har alltså rätt att ha även skygga omärkta katter som utekatter.  

Du gömde dig bakom en paragraf som sände mig till en för tidig grav…

Måndag 4/2 Ärendet blir känt på HiF samt på facebook där någon fotograferat Lst lapp om att omhändertagandet kommer att ske.

Onsdag 6/2 Katterna börjar fångas in enligt uppgift på de anslag/lappar som Lst satte upp

Onsdag 6/2 Meddelande till Lst om att det finns hem till katterna. Detta sker per telefon. Lst svarade att katterna skulle avlivas för de var skygga och skulle må psykiskt dåligt av att placeras i hem. Att det därför inte var aktuellt med omplacering.

Torsdag 7/2 Lena samtalar med polisen, I samtalet nämner Lena att det finns hem till katterna. Polisen menar dock att vi är för sent ute eftersom man redan har börjat verkställa beslutet. Polisen kan på intet sätt påverka Lst beslut som de är satt att genomföra. Polisen nämner att de lagt ut uppdraget på den de har avtal med, men vill inte lämna upplysningar om vem det är, man nämner att det är något djurhem/pensionat. (Polisen visar sig under samtalets gång inte veta  skillnaden på katthem/pensionat). Polisen hänvisar tillbaka till Lst. 

Vår Anm: Det kommer senare fram att det är ett Hundpensionat som fått uppdraget då de har avtal med Polisen. (Offentligt uppgift vem Polisen har avtal med).  

Torsdag 7/2 3 infångade katter tas till Veterinär. 2 svarta katter förs vidare till det hundpensionat som fått uppdraget. 1 svart-vit okastrerad hankatt avlivas. Smutsig, mager, lynne:vild, öronskabb, ögoninfektion, tandsten, parodontit (tandlossning).

Torsdag 7/2 Lst i Uddevalla bjuder in till möte angående katterna i Vargön och kattfrågan överlag. Detta då de fått många email med frågor runt katterna i Vargön. Mötet kommer att äga rum den 14/2 kl. 16:00.

Fredag 8/2 Ytterligare 3 katter besiktas och avlivas. 1 st svart semilånghårig hona (nedsatt allmäntillstånd, mager, vild, smutsit, tovig, sår på svansen, rinniga geggiga ögon, öronskabb, snuvig, halt hö bak). 1 st svart-vit semilånghårig hona (mager, vild, smutsig, tovig, sår på öron + svans, öronskabb). 1 st svart-vit semilånghårig hane (mager, vild, smutsig, öronskabb).

Fredag 8/2 Artikel TTELA om fallet. Tidningen skriver att det är ett djurhem som fått uppdraget av Polisen. 

Vår anm: Många tror pga tidningens formulering att det är Trollhättans   Kattsluss som fått uppdraget att fånga in och förvara katterna. Så är det alltså inte. 

Lördag 9/2 Svart katt med skadad tass tas till veterinären. Har fångats in vid 16-tiden. Blöder mkt (1,5 tim). Katten är ca ett-år gammal. Nedsatt allmäntillstånd. Har en gammal (4 v?) skada på vänster bak. Såret är nästan läkt men katten har nu skadat såret i fällan. Sederas, undersöks och förs sedan till Hundpensionatet.

Måndag 11/2 Tjänsteanteckning. 3132-2013-3. En katt som fångats under helgen har ett blödande ben. Tassen saknas. Det är en gammal skada. Såret har gått upp. Lst veterinär beslutar om omedelbar avlivning då hon anser att katten troligen är hemlös och är utsatt för lidande.

Måndag 11/2 Den svarta katten med skadad tass avlivas.

Vår anm: Märkligt att den svårt skadade katten får vänta från lördag till måndag utan närmare åtgärd när andra katter avlivades med en gång? Vad skiljer denna katt från övriga katter? Här hade det varit mer befogat med avlivning än i övriga fall kan man tycka. Varför behövs extra kontakt med Lst innan katten avlivas när något sådant inte förekom för de andra 4 katterna? 

Tisdag 12/2 Här slutar observationer av katterna att göras på hundpensionatet.

Vår anm: Inga fler underlag (undantag för en katt se nedan) har presenterats trots att vi begärt att få ut alla underlag. Underlagen från hundpensionatet består av handskrivna dagboksanteckningar där man kan följa 8 katter från det de infångas fram till den 12/2. Anteckningarna är dock ganska röriga och svåra att tyda. 

Tisdag 12/2 Tjänsteanteckning. 3132-2013-4. Fällorna tas in. 14 katter har fångats, varav 5 är avlivade. Djurhemmet ska förmedla veterinärintyg/journalkopia för katterna samt en egen bedömning av hur katterna är.

Tisdag 12/2 kopia av mail sänt kl. 16:11. Polisen meddelar Lst att de har kontrollerat med inre befäl i Trollhättan om några katter har anmälts saknade i Vargön under perioden 7/2 - 12/2. Man har kontrollerat i Djurpärmen samt i RAR förlorat gods. Inga katter har rapporterats saknade under denna period.

Vår anm: Här kan vi sluta oss till att Polisen via Hundpensionatet har fångat in katter mellan den 7-12/2. Man vill tydligen förvissa sig om att ingen ägd katt fångats in av misstag och menar sig ha gjort detta genom kontroll i Djurpärm och RAR den 12/2 samma dag som sista katten infångats. Bara att hoppas kattägarna hunnit anmäla till polisen. Inte ens säkert de hunnit upptäcka att deras katt sprungit bort  ännu….

Tisdag 12/2 Artikel + ledare i TTELA där det framkommer kritik mot att katterna ska avlivas. 

Torsdag 14/2 Möte med allmänheten på Lst i Uddevalla. 5 representanter från Lst och 15 från allmänheten deltar. Minnesanteckningar förs från mötet. På mötet framkommer att det finns väntande hem till samtliga katter. Handlingar i ärendet ges i handen till Lena som åtar sig att i sin tur lämna ut dem till andra som begärt att få dem. På mötet säger Lst att de 9 katter som finns kvar ska bedömas individuellt  av hundpensionatet och veterinären och att beslutet sedan  kommer att grundas på dessa bedömningar.  Lst hänvisar dem som kan ta emot katterna att vända sig till inre befäl Polisen Trollhättan. Trollhättans Djurhjälp och Pensionat åtar sig att vara kontaktlänk till polisen. Mötet handlar även om "kattfrågan" i stort, där Lst vill inbjuda till samverkan runt de frågor vi är överens om. Allmänheten är i nuläget mest intresserad av att veta hur det går för katterna och många menar att det beror på vilken utgången blir för Vargöns katter om det finns någon grund för fortsatt samverkan. 

Fredag 15/2 KKS kontaktar polisen direkt om att föreningen kan ta emot katterna. Även Trollhättans Djurhjälp har kontaktat polisen och säger att många har ringt dem efter mötet igår om att de kan ta emot katter.

Fredag 15/2 Besiktningsintyg från veterinär svart-vit hona. Bedöms kunna omplaceras.

Måndag 18/2 Polisen meddelar på förmiddagen, när en intressent   ringer, att alla katter utom en är avlivade.

Vår anm: Beskedet utlöser en protestvåg över hela landet. 

Nu ligger jag här stel och kall, du rusar vidare till nästa fall.

Måndag 18/2 Beslut om vad som ska ske med omhändertagna djur – omprövning av tidigare beslut. Dnr 282-5330-2013. ”1 svart-vit hona. Rädd, ej aggressiv. Kan omplaceras. Öronskabb”.

Vår anm: I omprövningsbeslutet uppges att en svart-vit katthona bedöms kunna omplaceras. Man hänvisar till att denna katt skulle ha infångats den 8/2. I besiktningsunderlaget från veterinären  står att det rör sig om en korthårig hankatt med samma nummer som en katt som avlivats den 7/2. Det är mycket förbryllande? 

Måndag 18/2 handlingar begärs ut över beslut för övriga 8 katter. Lst meddelar att de inte fått några bedömningsunderlag eller några journaler från hundpensionatet eller veterinären. Beslutet om avlivningen av de 8 katterna menar Lst fattades redan den 1/2  och hänvisar till beslutet Dnr. 282-3131-2013.

Vår anm: Lst har således fattat ett beslut 5 dagar innan de började fånga in katterna. Beslutet är fattat på flyktiga iakttagelser där man sett 4 katter ena gången och 6 katter den andra gången, samt på vad en av de anhöriga berättar. 5 - 10 svarta katter som hon/han inte vet var de kommer ifrån, känner igen eller kan särskilja. Grannar och andra som iakttagit katterna säger att det handlar om katter som är ganska tama och till och med går att klappa. När Lst informerades om detta menade de att man inte kan veta vilka katter grannarna menat sig ha sett eller klappat. Frågan är om Lst kan det när inte ens de anhöriga vet? 

Tisdag 19/2 De justerade anteckningarna från mötet den 14/2 skickas från Lst och anslås på Facebook samt Hittekatter iFokus och dem som önskar få dem via email. 

Onsdag 20/2 den kvarvarande katten kommer till jourhem hos Trollhättans Djurhjälp och Pensionat.

Torsdag 21/2 TT-nyhet  3 personer har gjort en JO-anmälan när det gäller Lst hantering av ärendet.  Nyheten omskrivs i 15 talet dagstidningar över hela landet samt i SVT väst och TV4 Lokalnyheter.

Torsdag 21/2 Ny anmälan görs till Lst angående katter i Vargön.  

Dnr 5837-2013

Vår anm: Handlingar i detta "nya" ärende har begärts in, vi vet ännu inte vad det rör sig om. Det är dock inte osannolikt att det har visat sig fler katter på platsen. Att de först 5 som sedan blev 10 och slutligen 14 visar sig vara ännu flera. Att det var de tamaste katterna som omhändertogs och att de förvildade (om nu några sådana fanns) finns kvar i terrängen. Så brukar det nämligen alltid vara med en koloni. 

Fredag 22/2 Lst har fortfarande inte lämnat ut handlingarna över de 8 katter som avlivats. I en lång redogörelse via mail skriver man bland annat att man inte vetat om att det fanns mer än 2 väntande hem till katterna. Man hänvisar till sin rutin över hur förvildade katter ska hanteras.

Tisdag 26/2 Får svar från Polisen i Vänersborg efter att ha påmint om att jag väntar på svar på ett tidigare email skickat den 15/2.  I svaret skriver Polisen att ärendet med Vargöns katter inte är klart ännu. 

Vår anm: Tolkar svaret som att Polisen börjat fånga katter igen.

Onsdag 27/2 Bekräftelse från Polisen via email att ytterligare 7 katter har infångats på platsen. Det är ännu inte klart vad som ska hända med katterna. Begär ut handlingar i ärendet av Polisen. 

Vår anm: Antalet infångade katter är nu uppe i 21. Fortfarande inget svar eller några handlingar från Lst.

Fredag 1/3 Får handlingar från Lst och Polisen. I handlingarna finns veterinärintyg över de 8 katter som avlivades efter mötet den 14/2. Dessutom 2 tjänsteanteckningar angående de 7 katter som infångats i det senare skedet.  Polisen kontaktar Lst den 27/2 om att ytterligare 7 katter har fångats in. katterna omhändertas enligt samma beslut som tidigare och katterna ska bedömas på samma sätt som de andra 14 katterna. Om någon av dessa katter bedöms som möjlig att omplacera ska en omprövning av beslut göras. Den 28/2 meddelar Polisen Lst att fällorna tagits bort och att inge mer katter kommer att fångas in under denna omgång. Om de finns fler herrelösa katter i området måste ny information lämnas till de boende. I Veterinärintygen står att de 8 katterna visade följande lynne: ej hantbar, arg, vild. De flesta punkter som finns med i intyget har inte undersökts. Enligt polisens anteckningar har dessa katter avlivats den 15/2.

Vår anm:  Det tog Lst 10 dagar att lämna ut begärda handlingar. Polisen däremot lämnade ut dem inom skälig tid. Intygen från veterinären är förbryllande på flera sätt. Anteckningarna från hundpensionatet tar slut den 12/2 även i de underlag som Polisen skickat. Varför slutade observationerna att dokumenteras redan den 12/2 om katterna vistades på pensionatet enda tills den 15/2? Kan någon av de 7 katterna som fångats in i veckan vara ägda katter? Risken finns att boenden i området uppfattat att infångandet  var överståndet utifrån vad som skrevs i TTELA.

Måndag 1/3 Samtal med Polisen i Vänersborg som berättar att 6 av de 7 omhändertagna katterna har avlivats under helgen. 1 har bedömts som möjlig att omplacera. Polisen väntar nu på att Lst ska ompröva beslutet innan de kan omplacera katten.

Fredag 8/3 Lst omprövar beslutet för den 7:e katten. 

Vår anm: Handlingar begärs in både från Lst och Polisen. 

Onsdag 13/3 Den överlevande katten omplaceras till Trollhättans Djurhjälp och Pensionat och kommer till jourhem. Det visar sig vara en ungkatt, en svartvit kattpojke som senare döps till Ture. 

Onsdag 13/3 Får vissa av de begärda handlingarna från Lst angående de 7 katterna som infångats mellan den 22-27/2. Av handlingarna framgår bl.a. att allmänheten den 21/2 anmäler att det finns 5 katter kvar runt fastigheten i Vargön. Katterna omhändertas på samma beslut som de tidigare katterna (1/2 2013). Fällorna tas in den 27/2. Polisen uppger att ytterligare 3 katter synts i området som ännu inte har fångats in. 

Torsdag 14/3 Nu anmälan inkommer från allmänheten till Lst om hemlös katt i Vargön. (Uppgift enligt diariet)

Fredag 15/3 Nytt beslut om omhändertagande av katt i Vargön. Kompletterande information ges till grannarna. (Uppgift enligt diariet). 

Tisdag 19/3 Telefonsamtal med Lst som uppger att den nya anmälan rör en hemlös katt som håller till i trädgården vid samma fastighet som de andra katterna. Myndigheten har denna gång endast informerat närmsta grannarna med lapp i brevlådan. Det bedöms som tillräckligt då det endast är en katt.

Vår anm: En smula märkligt resonemang med tanke på att katter kan röra sig över en stor yta. Hur kan Lst vara så säker att ingen katt infångas av misstag? 

Onsdag 20/3 Erhåller handlingar från Polisen över de 7 katter som infångades mellan den 22-27/2. Handlingarna består av omprövat beslut på katten (Ture) som fick leva, veterinärintyg och anteckningar från hundpensionatet. Dessutom foton på de 6 katterna sedan de avlivats. De har avlivats av veterinären den 3/3 efter att vederbörande bedömt deras lynne som vilt. Vissa har bedömts som både vilda och rädda. Ingen bedöms denna gång som aggressiv. Ture bedöms bara som rädd. Av anteckningarna framgår att de flesta katterna gått att klappa och att två av dem till och med verkar gilla det. Katter som sedan avlivas. En av katterna har personalen på hundpensionatet dragit i nackskinnet i ett misslyckat försök att dra ut den från kojan där den sitter. "Tar i nackskinnet och försöker få ut den, vill inte det, spjärnar emot och när den nästan är ute sprattlar den o fräser så jag låter den komma in igen" Citerat från anteckningarna. 

Låt nu andra små katter få leva kvar utan att du även av dem livet tar.

Vår anm: Ingen av dessa katter visar ett särskilt skyggt beteende. På vilken grund bedömer veterinären en katt som vild? Vad skiljer en katt som anses vara vild från en rädd katt? Vilken katt blir inte både rädd och vild efter att ha dragits i nackskinnet? 

Sammanfattande anm. från vår sida: Under tiden som ärendet pågått har det förekommit en intensiv brevväxling via email med Lst. Det har även förekommit kontakt med Polisen, hundpensionatet och veterinären. 

Den genomgående trenden har varit att Lst hänvisat till Polisen, Polisen har hänvisat tillbaka till Lst och Lst tillbaka till Polisen igen. Hundpensionatet har antingen hänvisat till Polisen eller Lst.  Veterinären har inte svarat alls. Polisen (de två djurpoliserna) har varit svåra att få tag på då de suttit i möten nästan hela dagarna och inte svarat på mail. 

När vi frågat Lst vilken grund de haft i sin uppfattning att skygga katter lider så svårt av att vara på katthem att de mår bäst av att avlivas får vi svaret att denna uppfattning lutar sig mot en studie av forskarna Turner och Kessler från 1999. Vid kontakt med båda dessa forskare får vi veta att deras studie inte alls styrker något sådant. Båda forskarna svarar att det inte alls finns något som hindrar att man tar sig ann denna målgrupp katter på katthem om man har intresse och möjligheter. Det handlar istället om att erbjuda katterna en individuellt anpassad miljö och bemötande. Samma svarar andra framstående forskare i ämnet som vi varit i kontakt med.  

När vi försöker presentera det forskarna svarat vill Lst inte lyssna på detta utan menar att vi istället får vända oss till Politiken och Jordbruksverket. Vid kontakt med Jordbruksverkets djurskyddschef i frågan hänvisar hon tillbaka till Lst.   

Slutligen kan även nämnas att ärendet i Vargön hänger ihop med ett gammalt kattärende från 2000 - 2008. Samma person hade då 30 talet katter i en lada i en angränsande kommun. Trots alla anmälningar och utredningar tog det myndigheten 8 år innan något hände. Ärendet fick sitt slut när Djurrättsaktivister släppte katterna fria. Trots detta fick kattägaren inget djurförbud utan fick behålla 2 katter. (Detta hände innan Lst tog över tillsynen av djurskyddet från kommunerna).    

Mörka skuggor över Vargön dröjer sig kvar……

Epilog: Vid en uppföljande kontakt med polisen visar det sig att katten som Lst den 15/3 beslutat ska omhändertas aldrig hittades. Beslutet kunde därför inte verkställas. I handlingarna finns observationer beskrivna från allmänheten om att ytterligare katter synts på platsen som aldrig blev infångade. De är stor sannolikhet att dessa katter var de skyggaste och att de finns kvar i omgivningarna. Hittar nya matplatser och inom loppet av ett år eller två bildat en ny koloni. And the show must go on…

 R.I.P. 19 små namnlösa katter ifrån Vargön! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2013-02-24, 16:09
#1
//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Katthemsmatten
2013-02-24, 16:35
#2

Om det är så här en myndighet i en demokrati där det finns en lag om offentlighet arbetar så undrar jag hur det går till där lagen om offentlig handling inte finns. För mig finns det allt för mycket i det här fallet som 'luktar gravad hund' för att jag ska känna någon som helst tilltro till lst VG i allmänhet och till de involverade tjänstemännen i synnerhet! Det är våra skattepengar som går till den här taffliga hanteringen och till privatpersoner som helt uppenbart inte har någon som helst träning i att hantera skyggare katter.

Fy för den lede!!  😈

R.I.P. små katter som föll offer för idioti och myndighetsmissbruk. Det är mångas som kämpar för er postuma upprättelse och för att inte fler katter ska behöva fall offer för dessa bödlar.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Rödis
2013-02-24, 17:15
#3

Tack Lena!

Får Begrunda nu!

Alexej
2013-02-24, 17:49
#4

Vilken bra artikel!!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
Andina
2013-02-24, 18:25
#5

Tack, Lena, för en jättebra sammanställning och artikel! 🌺

_Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga _kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck ♥· Medarbetare på Healing
Kattprinsessa
2013-02-24, 18:28
#6

Tack Lena!! En jättebra sammanställning. Jag tror att den kan bli viktig även i ärendena som gått till JO. Det är ju det som skall bedömas där, hur hanteringen gått till och om den varit i enlighet med lagstiftningen och föreskrifterna för myndigheten. Det står ju alldeles klart att mycket saknas i hanteringen av detta ärendet och att somligt nog också är helt fel….

[
2013-02-24, 19:16
#7

Tack Lena, väldigt tydlig och bra artikel om detta hemska fall! 🌺

carlas
2013-02-24, 20:53
#8

Tack för sammanställning, Lena!

Skrämmande läsning. Och ett lika skrämmande tydligt exempel på myndighetsmissbruk från länsstyrelsens i Västra Götaland sida. Postum upprättelse för alla de dödade små missarna 💔. och aldrig aldrig mer får ngt sådant ske …

Lena
2013-02-25, 08:52
#9

Fortsättning följer i ärendet……

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Gatukorsning
2013-02-25, 22:07
#10

Bra jobbat Lena!

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
annebeate
2013-02-25, 23:14
#11

Stort tack till Lena för en utmärkt sammanställning gällande detta så tragiska och upprörande ärende.❤️

[
2013-02-26, 14:46
#12

Chockerande att Länsstyrelsen i Uddevalla fattade beslut att avliva katterna fem dagar innan de ens började fånga in dem! Då kunde de ju inte veta om katterna var friska eller sjuka, tama eller skygga. De stackars katterna hade inte en chans.

Den 18 februari begärdes alltså information från Länsstyrelsen om de sista 8 katterna, efter att de 5 första avlivats. Det är över en vecka sedan. Undrar om de tänker svara, undrar om vi någonsin kommer att få veta vad som hände med dessa 8 små kissar. 😕

Lena
2013-02-26, 19:20
#13

Fick idag följande mailsvar från Polisen (hade påmint dem om ett mail med frågor som jag skickade den 15/2 utan att ha fått något svar på):

Vad jag förstår önskar du få svar på hur många katter som är avlivade. Hittills är 13 katter avlivade och en katt bedömdes klara av en omplacering. Den katten är redan omplacerad. Ärendet är inte slutfört ännu. Om du vill få ut handlingar under utredningens gång får dessa sekretessprövas efter hand. 

Med vänlig hälsning

Mats Hellåker tf/platschef Vänersborg

Min anm. Det verkar med andra ord som att jakten på katter i Vargön fortsätter…….

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-02-27, 01:26
#14

#13 Jaså!?! Ärendet är inte slutfört men under fortsatt utredning, enl polisen!?

Men enligt lst:s handlingar, som lämnades ut vid mötet 14/2, var väl ärendet slutfört (fällorna togs in 12/2 och handlingar begärdes in fr vet och hundcenter 12/2), förutom då att varje ännu levande infångad katt, 9 st enl uppgift, skulle ges en individuell bedömning om omplaceringsbar el ej. 

Detta här borde väl i så fall vara ett nytt ärende. Det ärende som skrivs om i sammanställningen ovan:

"Torsdag 21/2 Ny anmälan görs till Lst angående katter i Vargön.  

Dnr 5837-2013

Vår anm: Handlingar i detta "nya" ärende har begärts in, vi vet ännu inte vad det rör sig om.[…] "

Och varför i allsin dar skulle en a) fortsatt utredning i ett redan (ö)känt ärende eller en b) ny utredning i ett nytt, om än närbesläktat, ärende rörande hemlösa katter i Vargön plötsligt ev sekretessbeläggas?

Kan detta ha att göra med protester, tidningsartiklar och JO-anmälan?

Lämplig grund för ytterligare JO-anmälningar. Luktar skunk!

kattassen
2013-02-27, 10:24
#15

Nytt ärende - fler katter anmälda helt klart.

Det gamla ärendet är avslutat enligt Lst webdiarium

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
kattassen
2013-02-27, 16:07
#16

Polisen har nyss meddelat :

7 nya katter infångade - beslut om dess öde ej taget ännu.

Dessa får inte dö!!

Hjälp oss alla att finna möjlighet att placera dem!

NU ÄR DET BRÅTTOM - HISTORIEN FÅR IN UPPREPAS😡

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
kattassen
2013-02-27, 17:01
#17

Den som har något tips om jourhem åt någon av katterna - skicka PM till Lena så samordnar hon mot Polisen!

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
Lena
2013-02-27, 18:21
#18

KKS kan ta emot 2 katter har de meddelat. Jag hoppas Trollhättan Djurhjälp och Pensionat kan ta emot någon.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
hamsternlukas1
2013-02-27, 18:25
#19

Herregud…men det var väl ganska väntat.

Jag hade absolut ställt upp som jourhem om jag kunnat!

Det enda jag kan erbjuda är plats för en katt längre fram när det löst sig med de jag har.

Är katthemmet i Trollhättan informerade?

[
2013-02-27, 18:31
#20

#18 Underbart! En idé kan vara att maila Lst att hem finns för 2 katter med "läskvitto"-funktion. Då kan de inte neka till att de läst mailet.

Då saknas alltså plats för 5 katter. Du som bor i Västra Götaland och har en vrå ledig för en dödsdömd liten stackare, hör av dig NU genom ett Meddelande (högst upp i högra hörnet på den här sidan) till Lena! Det behöver ju inte bli en permanent placering, bara katterna räddas till livet!

Och ni som har facebook - sprid nödropet!

Lena
2013-02-27, 19:11
#21

#20 Det finns nu plats för 4 katter nu och flera hem verkar vara på ingång. Det tar bara lite tid att få kontakt igen med dem som tidigare fanns eftersom alla trodde att fallet var avslutat.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-02-27, 23:07
#22

Skandal! För mig var det inte alls väntat, naiv igen.

Antogs fr början av lst att 10-talet katter - trots att man bara sett 4 katter (varav 1 med halsband), som jag har förstått av handlingar och sammanställning ovan. Sedan infångades alltså 14 katter, varav 13 avlivades - av för oss alla fortsatt okända (el vad gäller de 5 första ytterst bräckliga!) skäl.

Och nu 7 ytterligare katter infångade. Beslut ej taget av lst vad som ska ske med de nu nya 7 infångade katterna, enl ovan. Låt oss hoppas att länsstyrelsens dödsdom inte faller i det snaraste. Och att det därmed är möjligt att skona dem från hundcenter och dess veterinär som bekräftar dödsdomarna, på länsstyrelsens uppdrag.

Det är 21 katter infångade nu - hittills, varav - hittills - 13 avlivade.

Tack alla go*a ni som kan ställa upp som hem!

Lena
2013-02-27, 23:16
#23

Nu har 5 katter hem av de infångade 7. Men det ska allt lösa sig även för de övriga 2 om de bara slipper ut igen från Hundcentret.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-02-27, 23:25
#24

#23 ja just det, om de bara … Men det beror ju främst på länsstyrelsens beslut i frågan. Förra gången beslutade de ju INNAN infångandet. Fint drag att vänta tills efter denna gång - obs heavy sarkasm. 🥶

Men underbart med erbjudanden om hem! ❤️

hamsternlukas1
2013-02-27, 23:31
#25

Kanske bra att kontakta hundhemmet också så att alla inblandade är informerade om att väntande hem finns.

Så kan de inte skylla ifrån sig i efterhand som förra gången.

Lena
2013-02-28, 07:07
#26

Beslutet fattat den 1/2 gäller ännu. Det är det beslutet som Polisen (läs Hundpensionatet) fortsätter att fånga in dessa katter på.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
kattassen
2013-02-28, 07:16
#27

Är alla hemmen som tar emot anmälda till Polisen nu?

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
Alexej
2013-02-28, 08:26
#28

Tar med 2 hem från oss då.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
kattassen
2013-02-28, 09:05
#29

#23 5 klara i detta inlägg.

#28 + 2 hos er ?

Då är alla 7 reserverade plats eller?

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
[
2013-02-28, 09:39
#30

Har vi fått bekräftelse, gärna skriftlig, från någon ansvarig på Länsstyrelsen att de har förstått att det finns väntande hem till katterna nu, med namn och adress? Förra gången sa de att de inte hade uppfattat det………… 🤔

Rödis
2013-02-28, 11:25
#31

Läste precis att Trollhättans DP tar 2 st också!

Vet inte hur ni gör när ni talar om för Lst att det finns hem till alla katter… förteckning över vilka organisationer som ansvarar etc. Om det ramlar in en massa mail som påstår det finns hem… ja, ni förstår nog vad jag menar!? Tänker mig att det är bättre med en ansvarig som håller den kontakten?

Allt för de inte ska kunna säga att de inte uppfattat!

[
2013-02-28, 11:28
#32

#31 Se #17, Lena samordnar.

Gatukorsning
2013-02-28, 12:28
#33

#30 Mig veterligen så har lst valt att inte svara på några som helst email denna vecka. Så då blir det ju svårt att uppfatta saker om man inte läser sina email och sköter sig jobb med den biten.

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
tussesmatte
2013-02-28, 12:36
#34

Har dom stängt av telefonerna också?? :(

Gatukorsning
2013-02-28, 12:52
#35

#34 Jag ringer inte då jag har hörselnedsättning. Anser mig ha rätt att kunna kommunicera med myndigheterna ändå via email. Men det verkar inte så i detta fall.

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
Lena
2013-02-28, 13:02
#36

Jag har ringt Lst och meddelat att vi har hem till alla 7 katterna. Att vi har kontakt med polisen i den saken. Nu kom jag till en djur skyddstelefon som tar emot alla ärenden från hela VGR men de skulle vidarebefodra informationen till Lst i Uddevalla. (Skriver detta i samband med min rast - skriver mera ikväll)

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-02-28, 13:16
#37

Vilken bra och överskådlig sammanställning du gjort Lena. Fantastiskt fint av de som ställer upp att ta emot katterna och härligt jobbat av samtliga som kämpar för katternas överlevnad. Bara nu ingen sätter käppar i hjulet denna gång. Det får bara inte hända.

hamsternlukas1
2013-02-28, 18:24
#38

Tycker du är fantastisk Lena! 

Som du kämpar för katternas rättigheter!🌺

Lena
2013-02-28, 18:53
#39

#38 Det är inte bara jag som gör det. Vi är många som hjälps åt som tur är! Även du är ju med i detta! ❤️

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Rödis
2013-02-28, 20:32
#40

Är full av beundran, ni verkar funka såå bra tillsammans! Om bara Lst ville förstå o ta emot era samlade erfarenheter/kunskaper o det "driv" ni har… Lite av en ny värld för mig som är tämligen ny här… inspirerande o fruktansvärt sorglig dessemellan!

MSH
MSH 
2013-02-28, 20:48
#41

Håller med! Tillsammans är man stark! Har själv fått så mkt kunskap och handfasta tips i sökandet efter vår misse. Nu håller vi tummarna !!!

hamsternlukas1
2013-02-28, 21:37
#42

#39 så sant men ändå väldigt imponerad och glad över din och flera andras drivkraft och sätt att engagera och organisera så att jag kan "hänga på" med det jag kan och orkar. 

Ni inspirerar mig och säkert många andraså man känner en stor vilja och lust att kämpa för utsatta katter.

Många bäckar små :)

Mest imponerande är allas ork att fortsätta kämpa trots så mycket motgångar!

[
2013-03-01, 13:02
#43

Nu har Lst skickat en kopia av den skriftliga rutinen för djurhemmens bedömning av omhändertagna katter. Där står följande:

"Katten/katterna ska säljas eller överlåtas inom två veckor om de under tiden på djurhemmet har visat framsteg enligt nedanstående kriterier. (…) Om detta inte är möjligt inom två veckor ska katten istället avlivas.

Kriterier för att omhändertagen övergiven eller förvildad katt placerad på katthem ska säljas eller överlåtas

På en vecka ska katten visa tecken på att vara så socialiserad mot människor att den åtminstone stryker sig mot "låtsashand" och tål mänsklig närvaro utan påtagliga stressymptom såsom stress eller apati.

Katten ska under den första veckan visa klara framsteg och efter denna vecka ska man kunna utföra en godtagbar tillsyn av katten. Tillsyn i detta fall innebär visitation av djuret för kotroll av yttre sjukdomstecken som t ex öronskabb och sår som kräver omedelbar behandling.

Vår rekommendation är att katten efter infångandet ska få en chans att landa innan den tas till veterinär för undersökning, kastrering och vaccinering då denna behandling anses för stressande att utsätta ett nyss infångat djur för. Undantag från detta är givetvis om katten är i sådant skick att den kräver omedelbar veterinärvård och katten bedöms klara av en sådan utan större stress. Är katten i mycket dåligt skick ska den istället avlivas.

Ovanstående rutin beslutat av chefen för Veterinär- och djurskyddsenheten den 30 november 2012."

kattassen
2013-03-01, 13:38
#44

#43 Ja vad säger man…

Beklagligt är vad det är… 😢 En vecka … det är den tid en katt har på sig för att visa sig trygg - och det i en ny stressmiljö med hundar runt omkring sig.

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
carlas
2013-03-01, 14:33
#45

#43 Ja hårresande …

Undrar vilka forskningsresultat man stödjer sig på vid utformandet av dessa kriterier?

F ö, citat: Kriterier för att omhändertagen övergiven eller förvildad katt placerad på katthem … Men Vargönkatterna var ju inte placerade på katthem. De förvägrades den möjligheten av lst.

F ö igen. Lst utelämnar en del ur denna kopia av lst:s rutiner för bedömning. I #268, tråd 2, 2013-02-22 sägs:

Fråga: Vem har bedömt katterna och hur har bedömningen gått till?

Svar: "Länsstyrelsen har en rutin för bedömning av herrelösa katter. I den står bl.a. följande: För att Länsstyrelsen ska besluta att katter ska säljas eller överlåtas ska katten t.ex. söka kontakt och inte vid minsta störning fly skräckslaget. Om den flyr måste den stanna upp för att kontrollera sin situation och t.ex. komma tillbaka och äta om man hällt upp foder."

Efter massiv kritik av denna "rutin", bl a fr en legitimerad veterinär med erfarenhet och kunskap om s k skygga katter, som bl a påtalar att rutinen ser ut att vara utformad för bedömning av en viss typ av hundar - har lst valt att utelämna delar av sin skrift?

Ska man aldrig få ett sanningens ord ur lst VG?! Eller ett kunskapens?

lillmymlan
2013-03-01, 15:16
#46

En vecka för att bli trygg… det är ett jävla skämt för fan!

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket. \Nalle Puh\
zorro2
2013-03-01, 15:30
#47

sitter här och undrar varför lst inte tar hjälp från er, använder sig av och även stödjer dom resurser som fins, dvs från er.

Beundrar er alla

hamsternlukas1
2013-03-01, 16:54
#48

!!! Idioti!!

Med de kriterierna kan tom. en stressad rädd tamkatt vara chanslös! 

Fy fan på ren svenska :(

[
2013-03-01, 17:19
#49

#45 Här är hela pdf-filen med Länsstyrelsens Handläggningsrutiner avseende övergivna/förvildade katter. Tydligen ett nytt beslut från november 2012.

Lst's svar på frågan Vem har bedömt katterna och hur har bedömningen gått till? som du Carlas hänvisar till från gamla tråden, är ofullständigt/felaktigt. Lst-representanten var slarvig och läste på fel rad i sitt eget dokument. NONCHALANS som så mycket annat i den här affären från Lst's sida!!

kattassen
2013-03-01, 17:26
#50

Kriterierna syns mer utvecklade för att bedöma hundar än katter. Alla katter!

Av mina egna 4 katter (tama och keliga sedan mer än 10 år tillbaka) gör 1 (en!) katt som Lst kriterier säger. Den katten kommer och hälsar och är väldigt trevlig mot alla som kommer på besök. De andra 3 gör det inte och då är en av de alla Baffe - vår fina härliga sociala kille som är hur trevlig som helst. Men kommer på befallning det gör han inte…😃 Det är ju så katter fungerar - det har Lst helt och hållet fått om baktassen. Hundar däremot kan man säkert läsa på det viset.

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
[
2013-03-01, 17:32
#51

Lst VG skulle jag vilja kalla Lst IG.. Icke Godkänd myndighet. 

Ledsamt, bedrövligt, okunnigt.

Andina
2013-03-01, 17:37
#52

Min förra katt som dog för 1½ år se'n skulle inte ha klarat LST's makabra kriterier, utan avlivats med ett nackskott direkt på plats. Tack och lov hittade han hit - och efter långt om länge visade han att han var världens underbaraste mjukisgosse! Rädd och skygg för andra som inte bodde här, men världens hjälte och med vackraste själen för oss andra. (Han hade dessutom undsluppit förra ägarens händer, som ville döda honom.)

Den livrädda katt som dök upp förra vintern - behövde ett halvår på sig för att våga närma sig mig över huvud taget. Även han en herre som trotsat det värsta och en riktigt mjukisgosse samtidigt. Gissa om ägaren (som jag hittade till slut) var lycklig? Jag med. Men i LST's klor skulle han fått sig ett nackskott direkt också.

Nuvarande hittekattprinsessan som bor här - hade 'bara' rymt hemifrån, d v s blivit bortjagad av systern. Så hon har varit snabb i att ta kontakt. Hon hade blivit omplacerad… 

SUCK! 🥵

_Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga _kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck ♥· Medarbetare på Healing
zorro2
2013-03-01, 17:52
#53

men alvorligt…vad är det för personer som jobbar på lst?…ni som har var på mötet den 14/2….hur var dom?….alltså är dom så okunniga och inkompotente.

Tycker det är skrämmande om det är inte kunniga människor som jobbar på et sådant post.

vad är kriterierna för at jobba på lst?….

helt jävla sjukt!!!!!

man behöver inte ha katter själv för att veta att katter är annorlunda än hundar.

[
2013-03-01, 17:57
#54

Håller med, det är verkligen skrämmande. De är avlönade med skattepengar och så framstår de som både inkompetenta, oinformerade och nonchalanta.

Man kan bara hoppas att det finns några djurvänner där som kan ta de andra i kragen.

MSH
MSH 
2013-03-01, 18:01
#55

Håller med, helt galet…..!!! Så många "följdfrågor" som dyker upp; Vem granskar dem? Kan beslut omprövas? Vilka arbetar där? Vad har de för kriterier….??!! Skulle själv vilja få stödja ekonomiskt till dessa små liv?!

Rödis
2013-03-01, 20:46
#56

Undertecknat av Robert ter Horst så sent som den 30 nov 2012…

Är han då den som tagit fram dessa rutiner gällande övergivna förvildade katter just för vår region VG? Vem godkänner isf?

Horst var med i Tv-rutan förra året nån gång… han gjorde helt felaktiga uttalanden angående TNR (måste ha varit i samband med Backa Röd-projektet, eller åtminstone samtidigt), jag blev så upprörd så fortfarande, när jag tänker på det, får jag lust skicka fler arga mail till honom. Det var även en kort intervju med Miranda i programmet… måste ha varit Västnytt… Men ni minns kanske detta ni också? På mitt mail till honom fick jag svar att det var vidaresänt till Hans Borgvall o från honom hörde jag inget.

Lena
2013-03-01, 20:55
#57

Borgvall & Co gav ett luddigt standardsvar på de frågor de fick av mig angående avlivning av kattungar i Backa Röd. När jag skickade följdfrågor svarade de inte mera. Fick några månader senare ett meddelande om att mailen slängts utan att läsas. En mycket förtroende ingivande image man ser till att skaffa sig inom myndigheten ifråga!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2013-03-01, 21:04
#58

Idag har jag även fått Polisens handlingar i ärendet. De skickade samma papper som jag fick av Lst den 14/2 + intygen på de 9 katterna som levde då. Den överlevande katten "Dockan" och de andra 8. Det som fanns med i Polisens bibba och inte i Lst handlingar vara en kort översikt över katterna - när de fångats och när de avlivats. Dessutom finns det observationsanteckningar från hundpensionatet på alla 9 katterna. Även den som fattades i Lst handlingar. Precis som i Lst  kopior över pensionatets observationer slutat anteckningarna den 12/2.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-03-02, 21:13
#59

Bra dokumenterat men skrämmande läsning över myndighetsutövande i dagens Sverige. Då detta fall är så väldokumenterat har jag skickat det till Uppdrag Granskning. Vet dock inte om det finns intresse för djurskydd på redaktionen där……

hamsternlukas1
2013-03-02, 22:11
#60

Skickade detta mail till Hillevi på Ls samt till Helena Kättström på JBV.

Får se om jag får något som helst svar…

"Om en katt utsätts för visst lidande under begränsad tid för att sen leva lycklig och harmonisk i resten av sitt kvarvarande liv- är det inte väl värt då att ge rädda fd. hemlösa katter ett fortsatt liv? 

Ur ett sunt djurskyddsperspektiv (som jag fram till nyligen trodde samhället jobbade efter) samt med en respekt för levande varelser oavsett sort?

Är det rätt,etiskt,moraliskt, empatiskt och ur ett gott djurskyddsperspektiv att ganska direkt förespråka avlivning pga ett inledningsvis skyggt beteende?? 
ÄR det rättvist att ge en katt som kanske aldrig haft mänsklig kontakt, endast en eller två veckor på sig att visa att det finns goda förutsättningar att bli "rimligt(godkänt) tam" innan man ger en dödsdom? 

När det dessutom finns en ideell kunnig "hittekattskattvärld" där ute? 
Alltså gott om eldsjälar som gärna gör allt i sin makt och mer därtill för att katterna ska få en ärlig chans och rättighet att fortsätta leva oavsett om den är/blir knäkatt nånsin??? 

Har läst, samt upplevt själv flera ggr och hört så väldigt många berättelser om "rabiata" fd.hemlösa katter som på olika lång/kort tid blir fantastiska "tamkatter", eller precis som de katter som föds tama så kanske de blir mindre kärvänliga också, men hanterbara och väl fungerande samt till stor glädje i rätt hem.

MEN varför vet inte Länsstyrelsen/JBV detta, varför har ni inte rätt kunskap??? 
Och VARFÖR vägrar ni samarbeta med de ideella kunniga krafterna samt att förkovra er??
Och varför verkar det omöjligt för myndigheter att kombinera sunt förnuft med en normal empati och vilja att göra det som är humant?

Det är SÅ synd… för alla vi tillsammans tror jag kan göra så mycket mer och så mycket bättre!

Jag är helt mållös inför Länsstyrelsens och Jordbruksverkets sätt att hantera dessa ärenden!
Och så fruktansvärt arg att jag tvingas betala skatt till detta som jag inte på något vis stödjer eller vill främja!

Jag har själv en tamkatt på 14 år och jag är fullständigt övertygad om att inte ens han fått leva vidare om han bedömdes på de kriterier som tex. katterna i Vargön samt MÅNGA andra fall som Länsstyrelsen beslutat i.

Ska det verkligen behöva vara så här?
Ska man vara rädd varje gång katten släpps ut??
Tänk OM han skulle hamna i era händer! :(

Vädjar till er att lyssna och vara tillmötesgående…

Mvh

carlas
2013-03-02, 22:52
#61

#60 hamsternlukas, underbart rätt! 🌺Tror det är superviktigt med sådana mänskliga berättelser och inlägg. Det kan någonstans möjligen tränga igenom prestigevallarna hos lst (inkl idiotin hos jordbruksverket) - och paragrafrytteriet. För lagstiftning, föreskrifter, allmänna råd, vägledningar etc ÄR helt inriktade på att döda - att döda katter, katter som far illa, katter som blivit "herrelösa". Dessa katter är helt rättslösa. Och människor som bryr sig om dessa katter är lika rättslösa. Vi FÅR inte hjälpa och ta hand om - enligt lagstiftning och regelverk - fast vi erbjuder och BER om det. Enl lagstiftning och regelverk existerar endast fördefinierad "egendom". Resten ska elimineras. 

Vet inte vad det ska ta för att ändra på detta. Bara att vi ska fortsätta arbeta för en förändring.

#59 Topp, hoppas! 🌺

Puma99
2013-03-02, 22:56
#62

#60 - Jag blir så rörd och så imponerad av att du kan uttrycka så väl vad vi väl alla här inne känner. Jag skulle så gärna skriva till alla myndigheter i Sverige om jag bara kunde uttrycka mig på rätt sätt - Är så tacksam över alla här inne på hitttekatter som kämpar på och inte ger upp trots allt motstånd med idiotisk byråkrati och okunskap och ovilja att lyssna och förstå. Vad är det för människor egentligen som handlägger ärenden i djurfrågor. Har de inga känslor alls, saknar de empatisk förmåga överhuvudtaget. Vad är det för ett land, detta landet Sverige år 2013?

En enorm bukett av de rödaste rosor till Lena, vår sajtvärd som inte ger upp. Du är guld värd. Tack för allt arbete du gör!!

Kramar och rosor till Er alla som här inne kämpar så tappert för de svagaste och mest utsatta små kissarna!!!

Andina
2013-03-02, 23:16
#63

Hamsternlukas1: 🌺

_Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga _kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck ♥· Medarbetare på Healing
Lena
2013-03-02, 23:22
#64

#60 Fantastiskt skrivet! Sanna ord rakt från hjärtat det borde väl tränga igenom även den värsta byråkrats känslomässiga filter! 

#59 Så bra, vi kan alltid hoppas!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-03-03, 08:37
#65

Riktigt bra skrivet hamsternlukas, tumme upp! Du sätter pränt på vad de flesta av oss känner tror jag. Tack! 🌺

[
2013-03-03, 15:09
#66

#59 Toppen, TACK ollesbodega! Vi hoppas Uppdrag Granskning sätter tänderna i detta ärende!! 🌺

#60 Underbart skrivet, TACK hamsternlukas1!! Skicka gärna till fler personer eller avdelningar på Lst än bara Hillevi…❤️

Alexej
2013-03-03, 17:03
#67
Gullimat
2013-03-03, 20:09
#68

#60Hamsternlukas1

Så fint och så sant skrivit. Skicka till alla som bara går och så hoppas vi på uppdrag granskning

Lena
2013-03-04, 12:37
#69

Skriver lite hastigt på min rast!

Kan tyvärr berätta att vi nu vet att 6 av de 7 senast infångade katterna är avlivade. 1 har klarat eldpovet på hundpensionatet och bedömts som möjlig för omplacering. Storgråter Brustet hjärta

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
annebeate
2013-03-04, 13:04
#70

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 19 värnlösa katter har nu mist livet pga länsstyrelsens inkompetens och okänslighet. Hem fanns  till samtliga. Deras handlande visar på att det finns inte längre anledning att ha någon som helst dialog med länsstyrelsen, en uppfattning jag haft från allra första  början och besannats alltmer. Låtsar att de lyssnar men gör precis tvärtom.

Katthemsmatten
2013-03-04, 13:28
#71

Denna j-a avlivningsbyrå som utgör lst VG!! Varför avskyr de katter?

R.I.P små missar. Vi fortsätter kämpa för en human behandling även av hemlösa katter.

Som kontrast är det en lisa att läsa om polisens omhändertagande av ett 15-tal katter i en söderförort till Stockholm i fredags. Gå in på SVEKATTs och Stockholms Katthems resp. facebook sidor för mer info. Ett rådigt ingripande från polisens sida har räddat katterna till ett bättre liv och förhoppningsvis sätter inte någon feg åklagare käppar i hjulet så att förövarna inte blir bestraffade.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Katthemsmatten
2013-03-04, 13:32
#72

#60 Hamsternlukas, vilket fantastiskt bra mail du skickade lst! Balanserat och byggt på fakta - så ska det se ut.🌺🌺

Medarbetare Hittekatter iFokus
hamsternlukas1
2013-03-04, 18:24
#73

Tack #72 och ni andra, det gör så ont i hjärtat att ingenting (!) verkar hjälpa bara, helt tom på ord över Ls:s mördande av helt försvarslösa katter,helt jäkla tom nu 😢

[
2013-03-04, 18:41
#74

6 katter till som har blivit mördade.. Ja tom är ett bra ord just nu.. det hela är för ogripbart, ofattbart.. 😭

Kattprinsessa
2013-03-04, 18:44
#75

Detta är helt klart ett fall för JO. Det måste helt enkelt vara tjänstefel begångna i detta ärendet. Vi skall avvakta lite och se så att inte fler katter dyker upp och blir mördade, men därefter skall vi göra en JO-anmälan mot Lst i VG. Och då skall anmälan beskrivas av allt det Lena skrivit ovan. Jättebra sammnfattning och beskrivning och det bör definitivt få JO att fundera lite. Det räcker med att JO ger en erinran eller ett påpekande, det blir skämskudde för Lst i Uddevalla under alla omständigheter.

Det är tråkigt just nu för djuren. Katterna i Vargön, Astra-hundarna och många plågsamma djurförsök. Bl a det som Djurens Rätt har namninsamling mot just nu med avklippning av möss och råttors tår i experimentet. Helt i onödan!! :-(

Ja, just nu så verkar väldigt mycket djurlidande vara helt i onödan. Goda krafter finns, men ingen bryr sig om dom…. Men så är det kanske alltid, det är bara just nu det blivit så väldigt tydligt…. Ledsen är jag i alla fall…. :-(

[
2013-03-04, 19:19
#76

Att vädja till Länsstyrelsen i Västra Götaland är som att försöka tala med ett monster eller en maskin, känns det som. Inga argument biter, inga vädjanden till empati eller vänlighet.

Katterna infångades onsdag den 27/2 och avlivades (gissar jag) fredag 1/3. Då fick de alltså bara 2 dagar på sig att visa framsteg och bli mer sociala. Här bryter Lst mot sina egna rutiner och beslut, se #43, som stipulerar att katter ska ha minst en vecka på sig innan man fattar definitivt beslut! Även om de inte avlivades förrän polisen hörde av sig, dvs idag, så fick katterna bara fem dagar på sig, också det mindre än en vecka.

Dessutom visste de ju att samtliga sju katter hade väntande hem!

Vila i frid små oskyldiga kissar! 💔

Katthemsmatten
2013-03-04, 19:33
#77

Så mycket fanns det bakom deras tal om samarbete. Hur tror de att vi i hittekattsvängen ska våga diskutera öppet med dem när det enda de tänker på är hur många katter de hinner avliva i år? Har de ett antal som avdelningsmål för att få ut sin bonus?????

Medarbetare Hittekatter iFokus
Lena
2013-03-04, 19:37
#78

Polisen trodde tydligen att katterna hade avlivats i helgen.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Katthemsmatten
2013-03-04, 19:40
#79

De får alltså inte ens den minimala tid som myndigheten själv satt upp!! 😢😈 Undrar hur de försvara det hanterandet…….

Medarbetare Hittekatter iFokus
hamsternlukas1
2013-03-04, 19:45
#80

Fick nyss kommentarer ang. det aktuella hundpensionat på sidan "Hjälp en hemlös kattfamilj i Tynnered", tydligen lite dåligt rykte för sitt hanterande av hundar också…

carlas
2013-03-05, 02:09
#81

Älskade små missar, sex stycken nu, förlåt att vi inte lyckades. Vi kämpar vidare för er. Sov i ro. Vi glömmer er inte

❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Och inte era andra tretton dödade vänner heller.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Och ni två missar som sluppit genom nålsögat, välkomna åter till livet !!

Det här ska få ett slut. Lst VG ska få ett slut.

[
2013-03-07, 19:15
#82

Nu har Lst Västra Götaland ändrat lite på sin hemsida när det gäller hemlösa katter. Förut stod det så här (vilket jag klagade på):

Förvildad katt - vad gör jag?

•Kontakta Länsstyrelsen •fotografera katten, •sätt upp lappar med en beskrivning av katten i närområdet, •hjälp gärna till vid omhändertagandet så att rätt katt omhändertas. Om du har matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten. Du har då själv hela snavaret för skötsel och vård av katten. Som markägare får du själv skjuta katterna om det kan antas att de är övergivna. Du behöver inte Länsstyrelsens tillstånd för detta. I tätbyggt område krävs dock tillstånd av polisen.

Nu står det så här:
Herrelös katt – vad gör jag?

•Sätt gärna upp lappar med en beskrivning och foto av katten i närområdet för att se om katten har en ägare, •kontrollera om möjligt om katten är märkt (halsband, tatuering eller chip), •om du inte hittar någon ägare till katten, kontakta gärna ett katthem för att se om de har möjlighet att ta emot den, •kontakta Länsstyrelsen, •hjälp gärna till vid ett eventuellt omhändertagande så att rätt katt omhändertas.     Tänk på att eftersöka en ägare till katten så snart som möjligt när du upptäcker den! Om du har matat en katt en tid kan du ses som ägare till katten. Det är då din katt, som du har det fulla ansvaret för.  

Om det kan antas att katten är övergiven kan du som markägare själv avliva katten. Du behöver inte Länsstyrelsens tillstånd för detta. Tänk dock på att det är viktigt att du är helt säker på att katten inte har någon ägare! I tätbebyggt område krävs tillstånd av polisen för att skjuta katter.

Ett litet steg framåt när man nu betonar att katten kan ha en ägare, och att man kan kontakta ett katthem. Och det blir ju lite mjukare framtoning när man använder ordet gärna tre gånger…

Men tyvärr tog de inte med mitt förslag att man måste se till att katten vaccineras, id-märks och kastreras, om man behåller den. Eller min formulering att en kastrerad stallkatt håller efter möss och råttor bättre än en okastrerad.

Lena
2013-03-07, 19:27
#83

#82 Droppen urholkar stenen som de brukat heta! Alltid något - man får vara glad för det lilla i den här branschen.

"Varje litet steg i rätt riktning blir stort när det följs av andra".

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2013-03-07, 22:14
#84

Lst lär få svårt att förbli helt opåverkade när vi är så många som inkommer med samma/likartade synpunkter till dem om "herrelösa" katter…

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
carlas
2013-03-07, 23:23
#85

#82 Utmärkt viktig dokumentation du ger!

Den tidigare varianten på länsstyrelsens i Västra Götaland hemsida  - där det anbefalls att skjuta av el låta skjuta resp på annat sätt avliva "övergivna" katter med länsstyrelsens försorg, snabbast möjligt - tankade jag ned senast 2013-03-02. IDAG har den ändrats, 2013-03-07. Dvs den dag man går ut på facebook med s k info rörande Vargönkatterna.

Denna nya policy (?) - som vi bara kan hoppas kan komma att följas i framtida praktik - har inte kommit Vargönkatterna till del.

Fortsätt protestera och sprid namninsamlingen också! 

Respekt 19 små kattliv i Vargön 💔 - hittills - släckta av Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Fillixa
2013-03-11, 10:25
#86

Någon dag i veckan ska vi omhänderta den andra Vargö-katten, en svartvit 8-9 månaders hane skriver idag Trollhättans Djurhjälp och Pensionat på facebook!

Windows Insider Fast Ring Member
Katthemsmatten
2013-03-11, 10:50
#87

#86 Hoppas de har ett bra jourhem med erfarenhet av katter som nyligen gått igenom trauma.

Medarbetare Hittekatter iFokus
carlas
2013-03-11, 15:43
#88

#86 "den andra Vargönkatten" … ja, den av 2 som inte avlivades av lst, utav inalles 21 katter. Liten misse, 8-9 mån gammal! ❤️ Undrar hur många av de 19 dödade katterna som också var typ kattungar? 💔

#87 ja det får vi verkligen hoppas!

Alexej
2013-03-11, 15:51
#89

Det hela är ju värre än att få en hemlig agent utlämnad.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
Gatukorsning
2013-03-11, 21:03
#90

Jag bara undrar, ni som skickar mail till Hillevi och gänget på lst.
Får ni svar???
För det får inte jag…

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
Lena
2013-03-11, 21:12
#91

#90 Påminde idag om handlingarna som jag begärde den 6/3 men ännu inte fått. Fortfarande inget svar.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
hamsternlukas1
2013-03-11, 22:24
#92

Har ej fått svar från Hillevi, bara ett torftigt blajblaj svar från Kättström

Lena
2013-03-11, 22:47
#93

#92 Det kanske var samma standard svar som alla vi andra fått.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2013-03-12, 07:28
#94

Får svar enbart på sådant som de "är tvugna" att svara på (korta formella svar t ex ang överklagande), får inte svar på "vanliga frågor".

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Katthemsmatten
2013-03-12, 11:22
#95

Patetiskt agerande från lst! 😡

Medarbetare Hittekatter iFokus
Fillixa
2013-03-13, 10:09
#96

Lämna in namnförslag till den andra överlevande katten från Vargön!

Katten finns nu att beskåda på Trollhättans Djurhjälp & Pensionats fb sida!

Länk till bild!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=280662588733240&set=a.198760403590126.49570.182713995194767&type=1&theater

Windows Insider Fast Ring Member
Katthemsmatten
2013-03-13, 10:47
#97

Fin han är den lille killen! Hoppas han kommer till ett riktigt bra hem som har erfarenhet av och förståelse för skyggare katters specifika behov.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Lena
2013-03-14, 20:05
#98

Var bortrest igår kväll och kom just hem. Hade då fått ett kuvert från Länsstyrelsen. Det hade kommit igår den 13/3 (begärde dem den 6/3). Handlingarna innehöll dock inget nytt under solen utan mest sådant som vi redan visste. Jag har inte heller fått allt jag begärde. (Foton på katterna saknas, inte heller några veterinärintyg på de 6 som avlivats - bara på den som överlevde). 

Kort summerat får man av handlingarna veta följande: 

En anonym anmälare ringer till Lst den 21/2 om att det finns 5 katter kvar på Tallvägen som ser ut att vara i dåligt skick. 

Anhörig till den avlidne kattägaren kontaktas som bekräftar att h*n sett åtminstonde 4 katter varav h*n känner igen 2 sedan länge. Anhröig har själv tänkt ringa Lst om detta. Enligt vederbörande är katterna svultna och nedgångna. 

Den 22/2 kontaktas Djurskyddspolisen av Lst. Man kommer överens om att att katterna ska omhänderta på samma beslut som de tidigare katterna. 

Den 25/2 meddelar Djurskyddspolisen att fälla stått framme över helgen och att 6 katter fångats in. Det ska enligt uppgift finnas kvar minst 3 katter varav 1 är grårandig och 2 svartvita semilånghåriga. 

Ytterligare 1 katt omhändertas tydligen den 26/2 (finns inte specifierat i några tjänsteanteckningar utan framgår av omprövat beslut). Det är denna katt som får överleva.

Handskrivna anteckningar från hundpensionatet på den överlevande katten finns från den 26/2 - 4/3. Personalen har misstagit sig på kön och benämner kissen som honkatt fast att veterinären senare bedömer den som hankatt. Katten låter sig klappas alla dagar men verkar paralyserad. (Stel enligt anteckningarna). 

Besiktningsintyg från veterinär  Undersökningen har skett den 3/3 (söndag). Katten bedöms vara 8-9 månader gammal och är en korthårig svartvit hankatt var lynne är rädd. Av faxet att döma är detta sida 7 av 7. (De övriga 6 sidorna fattas - troligen intyg på de 6 som avlivats.)

En tjänsteanteckning från den 8/3 berättar om att Lst ringt upp hundpensionatet ang könet på katten då katten är en hane och inte en hona som man angett i anteckningarna. Personalen berättar att de inte undersöker katterna så nog när de vet att de ska undersökas av veterinär. De brukar därför uppskatta könet med hjälp av karakteristika. Oftast undviker de att specifiera kön, men i detta fallet har personalen använt könsbenämning trots osäkerhet. Generellt för dessa rädda katter så är veterinärens bedömning av kön säker, djurhemmets osäker (enligt text i tjänsteanteckningen)

Omprövning av beslut fattat den 8/3. 1 hankatt omhändertagen den 26/2 har av veterinär bedömts kunna omplacerats. I övrigt kvarstår Länsstyrelsens beslut. 7 katter har omhändertagits mellan den 22-28/2. Beslutet är fattat av Länsveterinär Sara Samuelsson med Länsveterinär Maria Nylén som föredragande. 

Mina Anm: I tjänsteanteckningarna av den 25/2 framgår att det även setts 1 grårandig katt och 2 svartvita semilånghåriga katter på aktuell adress Tallvägen. Dessa katter har inte fångats in under perioden som avslutas den 27/2.  Hur många fler katter finns det i Vargön?

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2013-03-15, 17:05
#99

Trollhättans Djurhjälp & Pensionat bad mig lägga upp detta nödrop som gäller den 7:e Vargökatten: 

Statusuppdatering

Av Trollhättans Djurhjälp & Pensionat

VI BEHÖVER AKUT HJÄLP! 

Lille Ture från Vargön gör sina behov utanför lådan och kan inte stanna kvar i sitt jourhem just nu och vi har ingen stans att placera honom så finns det någon underbar människa som kan tänka sig att hjälpa Ture i några dagar tills han har förstått detta med lådan? 
Det Ture behöver är ett eget rum eller badrum där han kan få vara utan att det gör något om han bajsar utanför lådan tills han har lärt sig var han ska göra det. 

SNÄLLA ring mig på 073-3629431 eller maila till djurhjalp@hotmail.com eller skriv ett meddelande här på facebook för vi MÅSTE FLYTTA PÅ TURE IDAG. Dela dela dela!!! 
Mvh Malin TDP

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2013-03-16, 11:52
#100

Kattjakten i Vargön fortsätter! 

Den 14/3 kom det in en ny anmälan till Lst. Den 15/3 togs nytt beslut om omedelbart omhändertagande. Samma datum  kompletterades det med informationslappar till grannarna. Det innebär (om grannarna får 1 vecka på sig som sist) att de kommer att börja infångandet den 22/3.

Det här var ingen överraskning eftersom myndigheten redan den 25/2 fick till sig att det fanns minst 3 katter kvar.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Katthemsmatten
2013-03-16, 15:24
#101

Hur har det gått för lille Ture?

Medarbetare Hittekatter iFokus
Lena
2013-03-16, 16:07
#102

#101 Vad jag förstår letar man fortfarande efter nytt jourhem. Det finns förslag på hem men inget är vad jag vet bestämt ännu.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-03-16, 19:02
#103

#98 Tack för uppdatering. Hur oändligt sorglig den än är. Ytterligare ofullständiga handlingar, ytterligare mörkläggningar, förhalningar, frågetecken, lidande och död - åsamkat av länsstyrelsen i Västra Götaland, avdelning Uddevalla.

Vad ÄR det för fel på dessa människor?

#100 Och kattjakten/kattslakten fortsätter. Mera ond bråd död. Igen och igen och igen …

ÄR det överhuvudtaget "människor"?

                                        *

Vi glömmer er inte missar!  ❤️💔

                                          *

Det här SKA få ett slut, även för länsstyrelsen i Västra Götaland, och alla andra avlivningsmaskinerier. Tillsvidare signerar och sprider vi protestlistan! - här: Till PROTESTLISTAN!

Lena
2013-03-16, 19:29
#104

2597 namn på listan! Snaart 2600!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Maria P.
2013-03-16, 19:44
#105

Finns det verkligen ingen myndighet eller annan instans som kan granska och sätta stopp för detta kattslakt?
Alla de 19 små kattliven från Vargön som dödades av Lst i Västra Götaland, avdelning Uddevalla, i februari hade väntande hem.
De minst tre katterna från Vargön som samma Lst kommer att börja fånga, och kanske också döda, om några dagar har likaså väntande hem.

Vi kommer aldrig att glömma er, 19 kära små pälsklingar ❤️.
Och vi kommer att fortsätta kämpa för att försöka rädda livet på era minst 3 kattkompisar som Lst i VG ännu inte har dödat.
Till PROTESTLISTAN!

[
2013-03-16, 19:47
#106

#103 Ytterligare ofullständiga handlingar, ytterligare mörkläggningar, förhalningar, frågetecken, lidande och död - åsamkat av länsstyrelsen i Västra Götaland, avdelning Uddevalla.

Vad ÄR det för fel på dessa människor?

Bra fråga!! 😡

hamsternlukas1
2013-03-16, 22:38
#107

Kanske man skulle förekomma LS så att säga, alltså någon som fångar in katterna innan LS?

Vore det närmare mig skulle jag nog inte tvekat att sätta mig med fälla!

Kanske folk från Djurrättsalliansen skulle vara pigga på att rycka in…många starka krafter där vilket märktes med Astrahundrana tex.

Puma99
2013-03-16, 22:39
#108

Det känns så tungt alltsammans. Det är som att slåss mot väderkvarnar!

Lena
2013-03-16, 23:14
#109

#108 Ja precis så känns det faktiskt! 🤢

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-03-17, 00:54
#110

#108 + #109 Ja så känns det ja! Men vi får inte glömma att Don Quijotes kamp mot väderkvarnar var lönlös just för att den var mot en inbillad fiende. Vår fiende är allt annat än imaginär. Jordbruksverket finns, länsstyrelsen finns; deras regelverk finns och deras tolkningar av regelverket finns. Resultatet är massavlivningar av hemlösa katter. Det har vi sett. Och fortsätter att se.

Kan inte vara lönlöst att fortsätta kämpa emot. Det kan och får det inte vara! Så f*n heller.

Höjd Tass ❤️

hamsternlukas1
2013-03-17, 01:22
#111

#110 Helt rätt!

Aldrig att dumhet får vinna över sunt förnuft.

Vi måste kämpa vidare mot galenskapen!

Lena
2013-03-17, 12:27
#112

#110 Nej vi ger aldrig upp även om känslan vissa dagar kan vara lite av lite nedslagen art. De får skjuta mig innan jag ger upp.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
annebeate
2013-03-17, 12:40
#113

❤️Visst kan det kännas tungt emellanåt men det viktiga är just nu att  vi fortsätter kämpa och ju fler som engagera sig ju lättare kommer det att kännas. Man förändrar inte världen på en dag. Vi "kattmänniskor" är kämpar och  får inte låta oss nerslås.❤️

Lena
2013-03-17, 13:21
#114

#133 Skrev detta för ett tag sedan:

"Ett litet steg framåt blir stort när många följer efter". 

Tror det är så man måste se det! 🌈

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2013-03-18, 18:59
#115

Enligt Länsstyrelsens diarie är nu den nya anmälan om katter i Vargön avslutad. Detta genom att det tagit ett nytt beslut om omhändertagande, gett kompletterande information till allmänheten och lämnat över till Polisen att verkställa beslutet. Man behöver inte ha läsa handlingarna för att förstå vad som är i görningen.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Katthemsmatten
2013-03-19, 10:44
#116

Hoppas det finns några i närheten som kan vara snabbare med sina fällor och plocka in katterna innan de mördas!

Medarbetare Hittekatter iFokus
Uppkatten
2013-03-19, 16:35
#117

#117 Det önskar man verkligen! Länsstyrelsens hantering av Vargö-katterna är något man får både ont i magen och hjärtat av!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Rödis
2013-03-19, 21:06
#118

Verkar ju inte finnas "någon i närheten" för sådana aktioner där… tyvärr! Minns inför första omgången vad det ropades/skrevs efter folk på plats däruppe. Kattjouren som har såå många gillare över hela landet o når ut till så många, tryckte på bl a. Att hitta jourhem i Strömstadstrakten ter sig också hopplöst, där finns ju också ett antal hemlösingar som Kattkedjan vill hjälpa o har pengar till… men inga akut- eller stödhem! Beror det på traditioner, icke vana vid att ta saken i egna händer just vad gäller katt/djurfrågor, annat tänk i sådana frågor generellt, ointresserade av sådana frågor…?

Vad finns i området förutom Trollhättans Kattsluss o Trollhättans Djurhjälp & Pensionat? Och Kattkedjan då som inga jourhem har…

Ont i både mage o hjärta ja, #117!

Maria P.
2013-03-19, 22:14
#119

#118 Det fanns hem åt samtliga 19 katter som dödades i febr. Och det finns hem åt de kanske 3 katterna som kanske ännu inte har dödats. Vilket bland annat Lst i Västra Götaland, avdelning Uddevalla, har vetat sedan den 6:e februari.
Flera hade erbjudit hem åt katterna, bland andra föreningen Kattkommando Syd (KKS), som har funnits sedan år 2000 och har stor och mångårig erfarenhet av hemlösa katter. KKS har också ordnat hem åt de kanske 3 katterna som kanske ännu är vid liv, vilket har meddelats Lst i VG.
Katterna skulle tas till kunnig veterinär med erfarenhet av hemlösa katter och kastreras, ID-märkas, vaccineras, avmaskas, undersökas, etc. KKS hade ordnat med det ekonomiska och transporter.
Men Lst i Västra Götaland, avdelning Uddevalla, valde att låta de 19 katterna dödas, istället för att låta de komma till deras väntande hem.

Ja Rödis; det gör ont i både mage och hjärta. Mycket.

hamsternlukas1
2013-03-19, 22:38
#120

Jag skickade ett mail till Djurrättsalliansen i förrgår med en förfrågan om de kunde rycka in men fick tyvärr inget svar :( Länkade även till denna tråden för mer info.

hamsternlukas1
2013-03-19, 22:48
#121

Fick ett svar nyss efter jag mailat igen, men tyvärr kan de inte göra mer än att sprida informationen om detta.

Lena
2013-03-19, 23:23
#122

Nej det är trögt vad gäller intresse. Djurhemmen är inte så många. I Uddevalla finns Djurskyddet Bohuslän. De har vunnit Polisens anbudsförfarande och kommer att få ta över uppgiften att förvara katter istället för det Hundcenter som har den sysslan idag. Vet inte från vilket datum det nya gäller. Inte heller vilken policy föreningen har vad gäller avlivning av friska katter. Men det går ju antagligen inte att vara No Kill så som Lst jobbar i den här delen av landet.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-03-20, 11:35
#123

#122 En lista över katthem i Västra Götaland, från www.katter.nu:

Djurens Vänner
Göteborg
031-244500 eller jour 031-244560

Djurens Vänner
Uddevalla
0522-223 28
Dygnet runt i akuta fall, annars ring dagtid. fritext:
Vi hjälper hemlösa eller utsatta djur i Västra Götaland.

Djurens Samarittjänst
Gråbo
Ideell förening. Tar emot hemlösa katter och ger dessa nya hem
0302-44533

Djurhemmet Tigerharen
Djurhemmet Tigerharen tar hand om och omplacerar djur av alla arter. Vi jobbar med kontaktpersoner och jourhem över hela landet

Göteborgs katthjälp
Göteborg
Ideell förening som tar hand om hemlösa katter.

Råmossens Katthem
Alingsås
Har inga specifika öppetider, men har öppet på vardagar och kvällar alla dagar i veckan
0322-635151

Trollhättans Kattsluss
Trollhättan
0706-682809

Kullbäckstorp, Göteborgs djurskyddsförening
Mölnlycke
031-88 88 80

kattassen
2013-03-20, 13:39
#124

#123

Flera av ovanstående katthem är direkt olämpliga!

Av vilken anledning listar du detta?

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
[
2013-03-20, 15:01
#125

#124 Jag försökte bara hjälpa till. Tänkte att det är bra att ha en överblick över vad som finns, det kan ju ha tillkommit något nytt. Är förstås helt övertygad om att ni som bor i området och är berörda vet vilka som är olämpliga!

Det vet nog de flesta att Djurens s.k. Vänner i Göteborg har ett välgrundat rykte som kattmördare.

Ska vara tyst ett tag. Ta gärna bort kommentaren #123!!

Lena
2013-03-20, 19:56
#126

Nyheter i fallet Vargön:

Har idag fått handlingar från Polisen efter att ha påmint dem igår. De är i alla fall lite bättre än Lst. Pappren jag fått innehöll samma omprövade beslut som jag fick från Lst + vetintyg på alla 7 katterna och hundpensionatets handskrivna anteckningar + bilder på katterna som döda. (Inget vidare trevligt men jag hade själv begärt dessa bilder). 

Katterna blev avlivade den 3/3 av veterinär. Veterinären gjorde hembesök på Hundpensionatet. Det är samma veterinär i farten sedan tidigare. Denna gång är bedömningen ännu mera godtycklig. Ingen av katterna har bedömts vara aggressiv. Katterna har dödats för att de har ett vilt lynne och några har han bedömt som varandes både vilda och rädda till lynnet. Katten som fick leva - den numera omskriva Ture - var bara rädd. !!!!????

När man kommer till hundpensionatets anteckningar blir det ändå värre. De har klappat de flesta av katterna. Ingen har varit aggressiv. På två skriver de tom att de verkar gilla att bli klappade. De har kammat tovor på två av katterna, kunnat avläsa om de varit chipmärkta etc. Ändå sänds de till döden! 

En av katterna har behandlats under all kritik. De har när den legat i sin koja dragit den i nackskinnet för att få ut den. Citerat från anteckningarna: "Tar i nackskinnet och försöker få ut den, vill inte det, spjärnar emot och när den nästan är ute sprattlar den o fräser så jag låter den komma in igen

Lst segar som vanligt med att skicka handlingar. Dags för JO-anmälan där! Vi vet att de den 15/3 har tagit ett nytt beslut på "omhändertagande" av ytterligare en katt på samma adress som övriga katter i Vargön. En katt som Lst anser vara förvildad. (Har inte sett beslutet ännu).

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2013-03-20, 20:08
#127

Man känner bara sorg-sorg-sorg när man läser om hur Vargö-katterna har hanterats…

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Gatukorsning
2013-03-20, 20:11
#128

#125 inte ska du vara tyst! Du tog ett bra initiativ tycker jag, men det är ju alltid svårt att veta när man inte bor i området eller om man aldrig har haft kontakt med dessa. Så är det ju.

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
Gatukorsning
2013-03-20, 20:14
#129

Ursäkta mig nu….men hur kan veterinären göra en skillnad i bedömningen av vild, aggresiv eller rädd???

Väd är en rädd katt? Hur beter den sig till skillnad från en med vilt lynne???

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
Uppkatten
2013-03-20, 20:18
#130

#129 Det kan man verkligen undra!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
kattassen
2013-03-20, 20:57
#131

#125 Nej det är jättebra att ge tips om katthem i området.👍  Dock tar jag mig friheten att nämna att vissa av dessa katthem inte är att rekommendera om man är för No-Kill. Att det är väldigt viktigt att kontrollera var katthemman står i den frågan innan man anlitar dem.

Jag utfärdar ändå en VARNING FÖR DV Göteborg:

Djurens vänner i Göteborg har en egen tråd här på hittekatter med information om allt vad som varit med dem. Kloroformgänget även kallat. Resten får var och en göra sig en bild av.

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
carlas
2013-03-20, 23:15
#132

#126 Stort tack för info Lena. Förstår hur svårt och plågsamt det måste vara att ta del av detaljerna, inklusive foton på de av länsstyrelsen dödade katterna från Vargön - för att de är "rädda".

Vågar och orkar inte skriva vad jag tänker och känner just nu. Men vill sätta ett tassavtryck. Älskade missar! Vi SKA utkräva hämnd, revansch och rättelse. Om det så är det så är det sista vi gör. Det hjälper inte er längre i livet - det har ni förlorat - älskade plågade små. Förlåt. Men det SKA, det SKA. Det SKA bli en förändring.

Var anmäler man vanvård av djur och djurplågeri? Hur går man vidare? Kattplågare och kattmördare i Högsbohöjd finns det skottpengar på nu, dvs penningbelöning för tips, över hela nätet. Och polisanmält. Var sa vi nu att man anmäler vanvård av djur och djurplågeri? Och hur var det nu man går vidare? Länsstyrelsen? Länsstyrelsen som utmäter dödsdomar, som sätter infångade katter hos en djurplågare (ja det är uppenbart!, om av dumhet el inte) på ett hundcenter, som låter samma djurplågare anlita veterinär, en veterinär vars huvudsyssla förefaller vara att avliva, att avliva djur som är "rädda", friska djur som är "rädda".

Vilket sjukt regelverk, vilket sjukt myndighetssystem, vilka sjuka människor.

Var borde belöning för infångande av förövare ligga. Retorisk fråga.

Lamslagen av sorg och vanmäktig ilska just nu. Kommer igen imorgon. Och imorgon. Och imorgon.

💔

"Det fantastiska är ju att detta fortsätter, att dessa satans mördare ska få hålla på." (citat, Olof Palme)

[
2013-03-20, 23:40
#133

#131 Att jag listade katthemmen berodde på att Lena skrev i #122 "Djurhemmen är inte så många". Jag hänvisade ju också till den kommentaren, trodde att det räckte som förklaring.

Det var alltså inte så att jag "tipsade" eller "rekommenderade" dessa katthem, som du kanske tror,  utan det var en helt torr och saklig information från katter.nu om hur många djurhem det finns i Västra Götaland, och vilka.

Att DV Göteborg är kattmördare skrev jag också, så där är vi helt överens. I november förra året skrev jag till dem och ifrågasatte deras verksamhet. Ångrar att jag inte tog bort dem från listan.

Jag är faktiskt också för No-Kill! Trodde det har framgått.

#132 ❤️

carlas
2013-03-21, 01:58
#134

#133 Men det är så klart vi vet, att du är no-kill. [Grejen är väl kanske att att aldrig ta ngr uppgifter fr katter.nu 🥶] 

Vi är överens här. Jisses så många ställen där "vi" inte är det. 🥵

Tack för hjärta! Till Vargönkatterna! ❤️Kunde inte hålla tyst heller iaf.

kattassen
2013-03-21, 07:54
#135

#133 Jag har inte ifrågasatt din No-Kill-inställning utan vart bara lite undrande (ärligt sagt såg jag inte Lenas inlägg #122) hur vi skulle använda listan. Men nu är jag med, och anledningen till att jag gjorde förtydligandet med att man bör kontrollera vilka katthem som kan vara lämpliga och har No-Kill, var att du själv skrev:

Är förstås helt övertygad om att ni som bor i området och är berörda vet vilka som är olämpliga! 

Alltså inget ifrågasättande om din ställning för No-Kill - den har vi god koll på. 🙂Vet att du kämpar för samma sak som vi andra här! ❤️

Keep up the good work!🌺

\---------------------------------------------------------------------- _Kattassen/- medarbetare på Hittekatter.ifokus och Katter.ifokus _
Alexej
2013-03-21, 08:16
#136

Katter. nu är nog inte så intreserad att uppdatera sina listor: Här finns fler:

--------------------------

Men det är inte problemet. Problemet är att Hundpensionatet som har hand om katterna bestämmer avlivningen. Att veterinären kryssar för vild/lynnig är bara för att legitimera avlivningen. Hade inte LS av gammal vana bestämt avlivningen redan innan katterna fångades in och hade inte polisen lämnad katterna till detta ställe som av gammal vana avlivar alla intagna katter hade de inte dött.

Det aktuella hundpensionatet har avlivat mängder av tama upphittade katter för polisen har bara anlitad detta ställe för alla upphittade katter i Uddevalla/Trollhättan/Vänersborgområde och också från Göteborg. De har aldrig försökt att ens omplacera en upphittad tam katt, det är nu de har börjad att lägga ut katter på sin hemsida.

Som tur slutar detta hundpensionat nu som polisens samarbetspartner för upphittade/omhändertagna katter -för de har bara plats för 5 katter???!!

Istället kommer alla upphittade katter till Djurskyddet Bohuslän. Men har de ingen plats kommer katterna ändå hamna på hundpensionatet…

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
carlas
2013-03-21, 16:22
#137

Problemet är att Hundpensionatet som har hand om katterna bestämmer avlivningen. Att veterinären kryssar för vild/lynnig är bara för att legitimera avlivningen. Hade inte LS av gammal vana bestämt avlivningen redan innan katterna fångades in och hade inte polisen lämnad katterna till detta ställe som av gammal vana avlivar alla intagna katter hade de inte dött. (#136)

Måste upprepa dessa fasansfulla rader. De står som inristade i sten. I betong. Jag läser och stirrar på dem, och kan inte förstå, och vet att de är, just det, alldeles fasansfullt sanna. Vad ska man göra av, vad ska man göra med, all vanmakt?

Det gnager och gnyr och skär i själ och hjärta. Och så denna senaste ohyggliga "detalj": de senaste sex katterna avlivades söndagen 3/3 enl handlingarna. Det spelar naturligtvis i grunden ingen roll, men ändå, sysslar denne veterinären med extraknäck som bödel även på vilodagen?

Arma katter! ❤️

#136 igen: Som tur är slutar detta hundpensionat nu som polisens samarbetspartner för upphittade/omhändertagna katter -för de har bara plats för 5 katter???!!

Ja hur kan detta vara möjligt. Det går väl aldrig att förstå någonting.

Död och pina önskar jag dem i alla fall, samtliga inblandade - på länsstyrelsen, hundpensionatet och veterinär. Så innerligt har jag aldrig tidigare avskytt och föraktat människor. Det känns också som en sorg.

Arma katter! ❤️

Alexej
2013-03-21, 18:36
#138

Både Spekeröd och deras veterinär har levt bra på polisens katter under alla år. Veterinären ännu mer genom att han var "tvungen" att avliva katterna på en söndag. Så det blir både bensinkostnader, jourersättning och hans avlivningskostnader som polisen ska betala nu.

Blir intressant att se polisens handlingar med räkningarna både från Spekeröd och veterinären. Bara Spekeröds reskostnader borde ligga på minst 160 000 kronor. Spekeröd-Vargön=75 km, gånger 4/dagen=300 km* 20 eller 30 dagar?= 6000 eller 9000 km. Vi får 18.50 /km, antar Spekeröd ligger också där nånstans= 110 000 kronor/20 dagar 166 500 kronor/30 dagar.

Om vi antar 150 000 kronor plus inkvarteringen av 19 katter, fast en del blev ju snabbt avlivad men om man räknar med 5 dagar tills de avlivades= 5*150 kr= 750 kronor* 19= 14 250.

Men jag har sett fakturor där Spekeröd faktuerade polisen med 1000 kronor/dagen/katt. Då skulle det blir efter min lilla snabbräkning: 5 dagar*1000 kr*19 katter= 95 000 kronor plus reskostnader ca 150 000 kronor plus veterinärens räkningar med alla jouravlivningar.

Då har katterna kostad minst 300 000 kronor för oss skattebetalare. plus alla kostnader/arbetstider för polisen och djurskyddsinspektörer….

För den summan hade man kunnat kastrera och förmedla alla katter.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
carlas
2013-03-21, 18:59
#139

#138 Det där räkneexemplet skulle kanske kunna få t o m en och annan s k "djurskyddare" [ironi] att hicka till och skriva på protestlistan. 😡

Lena
2013-03-23, 11:01
#140

Fick igår (22/3) svar från Polisen i Vänersborg på min fråga angående det senaste beslutet om att fånga in en katt i Vargön (samma adress som tidigare katter). Polisen har fått beslutet den 18/3 men har inte verkställt det ännu.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-03-23, 18:52
#141

#140 Tack för sorglig info. Igen. 😢

Det är detta då, fr #126, eller hur: Vi vet att de den 15/3 har tagit ett nytt beslut på "omhändertagande" av ytterligare en katt på samma adress som övriga katter i Vargön. En katt som Lst anser vara förvildad. (Har inte sett beslutet ännu).

Så har det kanske satts upp lappar nu då, v 12?, och polisen börjar verkställandet mån 25/3?

Lena
2013-03-23, 18:58
#142

#141 Nej Lst sa när jag pratade med dem i början av veckan att de inte tänker sätta upp några lappar denna gång. De har den 15/3 lagt lappar i grannarnas brevlådor och ansåg det räckte då det bara var en katt. (!?)

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-03-23, 20:48
#143

#142 Ok jag förstår. Sjukt. Vid första tillfället sades av Lst VG att ett 10-tal katter skulle fångas in för att avlivas, då de var "förvildade". Det blev 21 infångade katter av den raiden, varv 19 avlivades, för att det var "rädda". Man frågar sig med fasa hur många katter som ska bli infångade och dödade av Lst VG den här gången, utöver denna enda arma katt som nu jagas av myndigheten. Det är makabert. Jag gråter!

[
2013-03-23, 22:06
#144

#133 och vad svarade Dv Gbg på dina frågor? Nyfiken bara 😉

[
2013-03-24, 14:00
#145

#144 De svarade allmänsvamligt och undvikande förstås, att "Djurens Vänner är en seriös djurskyddsförening, bla bla bla bla." De svarade INTE på min fråga om hur just de, Djurens Vänner i Göteborg, hanterar skygga och krassliga katter, och varför de har så dåligt rykte. Har de kompetens och vilja att socialisera rädda/skygga katter eller blir dessa avlivade? Är det sant att de avlivar småkrassliga katter som lätt kunde ha botats och som kunde ha fått ett hem?

På min fråga om varför det inte står i stadgarna på hemsidan hur de hanterar katter, svarade de att de "håller på att göra om dem för de är gamla och behöver förbättras." Nu finns på deras hemsida något allmänsvamligt som de kallar "Kvalitetspolicy för omplacering av katt". Inte heller där nämner de med ett ord vad de gör med alla de arma katter som råkar vara lite rädda eller krassliga eller svåra att genast hitta hem till. Man får läsa mellan raderna helt enkelt så förstår man …! Alltså fortfarande inga riktiga stadgar som medlemmarna har inflytande över på årsmöten, så som seriösa föreningar arbetar.🤮

Dessutom är hemsidan full med fortsatta attacker mot en kattälskande medlem som försökte förändra deras verksamhet men förlorade. Samt sura attacker mot alla andra som vågar knysta ett kritiskt ord mot dem. Ger ett mycket skrämmande och omoget intryck! 🤮

I sitt svarsmail inbjöd de mig att komma och hälsa på dem och prata mer. Jag avböjde.

Här är mer information om Djurens s.k. Vänner i Göteborg:

http://hittekatter.ifokus.se/discussions/4f3236a788f4722fc8003ede-hjalp-till-att-stoppa-dv-goteborg
http://hittekatter.ifokus.se/articles/4f87c6ebd4ebea2bdb00282a-avlivning-med-kloroform

Nu kämpar vi mot både dem och mot Länsstyrelser som bedriver vettlös avlivningsjakt på katter. Hoppas du vill hjälpa till!

Lena
2013-03-24, 15:12
#146

#145 Inte vidare förtroendeingivande bild de ger av sin egen verksamhet! Känn som det finns mycket att jobba på vad gäller den delen.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2013-03-25, 17:21
#147

Har precis fått brev från Förvaltningsrätten som prövat min "klagorätt".

Man skriver: Beslut: Förvaltningsrätten avvisar XXXX:s (mitt namn) överklagande.

Skäl för beslut: Enligt 22§ Förvaltningslagen (1986:223) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om beslutet har gått honom emot och beslutet kan överklagas. Förvaltningsrätten finner inte att Länsstyrelsens beslut, i lagens mening, angår XXXX (mitt namn) på sådant sätt att hon äger rätt att få sin talan prövad i sak av förvaltningsrätten. Överklagandet ska därför avvisas".

Inte förvånande.

Men vidrigt.

För om inte "Hittekatts-Sverige" får överklaga "å katternas vägnar" så är katterna vad jag förstår HELT utlämnade åt Länsstyrelsens okunnighet och godtycke…? Lst har alltså "fritt fram" att göra vad de vill med vilsna och hemlösa katter… och ingen kan säga eller göra något?

Spelar ingen roll att katterna låter sig klappas och klippas - det är avlivningssprutan som gäller???

Självklart skickar jag in en överklagan när det gäller katterna i omgång 2 som planerat. Dessutom överklagar jag det föreliggande beslutet till Kammarrätten.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
carlas
2013-03-25, 19:51
#148

Så fasansfullt sorgligt och, ja, vidrigt!  😡 Rätt att kämpa vidare!

Ger inte mkt för Djurskyddet Sverige när det kommer till hemlösa/förvildade katter men här har de en tankegång som är bra, fr 2011-03-11 redan och hittar ingen uppföljning alls. Skulle det kunna vara till hjälp? … se http://www.djurskyddet.se/se/vart-arbete/skrivelser--debattartiklar/overvagande-om-viss-taleratt-for-djur

Bl a sägs här …. "_Även om det kan finnas vissa komplikationer med att införa en talerätt för ideella föreningar eller organisationer som har till uppgift att verka för djurens väl och ve, borde man - med förhållandena inom miljörätten som förebild - kunna överväga att införa motsvarande talerätt också för djurskyddet. Att värna djuren också vad gäller den straffrättsliga sidan känns lika angeläget som att bidra till en bättre miljö. Djuren är en naturlig del i miljön. På miljörättens område har ideella föreningar viss talerätt. Men dessa organisationer har till exempel inte rätt att föra talan mot jakt på hotade arter. Senast har frågan aktualiserats i samband med regeringens beslut att tillåta licensjakt på varg. 
_Djurskyddet Sverige vill aktualisera frågan att medge oss rätt att föra djurens talan i domstol från ett brett djurskyddsperspektiv. Det känns lika angeläget att kunna tillgodose det viktiga djurskyddsintresset som att tillvarata naturskydds- eller miljöintressen. Ofta går de som bekant hand i hand."

Eller stöd av SVEKATT Kattombudsmannen?

Uppkatten
2013-03-25, 20:43
#149

Har nu mejlat iväg överklagan gällande "Infångningsomgång 2" till Förvaltningsrätten. Kompletterar genom att skicka in en signerad papperskopia + bilagor i morgon (är iordninggjort, ska bara postas). Självklart kommer detta att hanteras på samma sätt som föregående överklagan… men skam den som inte försöker!

Återstår då att försöka överklaga beslutet om att inte ge mig klagorätt… Men det hinner/orkar jag inte ta tag i i kväll. Där tar jag gärna emot goda råd! Hur får jag Kammarrätten att medge klagorätt?

#148 Ska kolla dina tips senare!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
carlas
2013-03-25, 23:16
#150

#149 Stort tack Uppkatten för fortsatt kamp för katternas skull, och å allas våra vägnar! 🌺

Ni ser gott folk, länsstyrelsens jakt på hemlösa katter fortsätter, i Vargön och på andra håll - oförtrutet - och myndigheters överkörning av alla som försöker få till ngn rättelse för katternas skull, i Vargön eller på andra håll, fortsätter - oförtrutet.

Desto viktigare att vi signerar och sprider protestlistan! Oförtrutet! Åtminstone det! 🐱

Lena
2013-03-27, 20:18
#151

Fick igår em en del av de begärda handlingarna från Lst. Detta efter ytterligare en påminnelse där jag skrev att jag skulle göra en JO-anmälan om jag inte fick handlingarna innan kvällen. 

I mångt och mycket är det samma handlingar som jag fick via Polisen. Nytt är dock beslutet om att omhänderta den katt som allmänheten anmälde den 14/3.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-03-27, 23:43
#152

#151 Tack för info! OK, så det är fortfarande EN katt som länsstyrelsen säger sig ha beslutat fånga in för "omhändertagande". Inte cirka, inte ungefär, eller så? Utan EN katt? Då får man väl faktiskt inte plocka in mer än en katt? Eller? Inte för att det inte är illa nog!

Från början var det ju 10-talet, efter ett dödsbo, i jan 2013. Som blev till 21, varav 19 avlivade, i februari månad. Nu är vi i mars månad. Snart april.

Detta är så sjukt ledsamt och makabert. En fullständig skräckhistoria. Och den är en av många många i länsstyrelsernas regi. Bara att det är just denna som vi (el jag iaf) kunnat följa, i alla dess horribla vändningar, varje dag - inklusive foton av dödade katter som dagarna före avlivningen kunnat klappas av hundcentrets föreståndare.

Liknande har pågått och pågår hela tiden, i länsstyrelsernas regi. Vi får aldrig glömma. Och vi måste hjälpa till att påverka och förändra!

ETT verktyg är protestlistan, här Insidermedlem" />Till Namninsamlingen!

Katthemsmatten
2013-03-28, 11:06
#153

Det är ju helt horribelt att du inte kan få ut handingarna utan att hota med JO-anmälan #151! Tala om myndighetsmissbruk.

Ja, carlas, det här är ett av förmodligen ett oändligt antal vidriga fall. Min övertygelse är att lst över hela landet kommer att använda detta år till massavlivningar för att bevisa att katter går att utrota och att TNR är meningslöst.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Gatukorsning
2013-03-28, 19:43
#154

Men är det inte helt absurt att man måste hota med JO-anmälan?

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
Lena
2013-03-28, 19:47
#155

Ja det känns ju inte alls bra att man ska behöva markera på det sättet för att då ut handlingarna man begärt ut.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-04-02, 13:34
#156

#59 Undrar hur det har gått med Uppdrag Granskning. Har de svarat?

Lena
2013-04-02, 23:15
#157

#156 Inte hört något alls faktiskt.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2013-04-28, 11:16
#158

Puttar upp för att vi inte ska glömma katterna i Vargön!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
annebeate
2013-04-28, 15:21
#159

http://www.skrivunder.com/sluta_avliva_katter_med_mina_skattepengar

Genom att sprida protestlistan och pusha på den på olika sajter hedrar vi Vargökatterna!❤️

Uppkatten
2013-04-28, 15:46
#160

Katterna i Vargön glömmer vi aldrig! ❤️

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Lena
2013-04-28, 19:46
#161

#159 Har gjort en liten ansträngning idag och ser nu att vi närmar oss 5500 underskrifter.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Fillixa
2013-04-29, 09:58
#162

Ny bild på Dockan❤️Ture! (Trollhättans Djurhjälp & Pensionats facebooksida)

Länk:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=303000746499424&set=a.198760403590126.49570.182713995194767&type=1&theater

Windows Insider Fast Ring Member
Gatukorsning
2013-04-29, 20:53
#163

#162 Jag såg det också!

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
Lena
2013-04-29, 23:25
#164

Det ser inte ut att gå någon nöd på dessa båda kissar inte! Dockan är så himla lik våran Isolde.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-04-30, 00:14
#165

Älskade små missar, så underbart fina och livsglada!! 🙂Vargönkatterna Dockan ❤️Ture, som fick chansen till ett värdigt LIV och som är på väg till permanent trygghet!

Gråter över deras 19 kattkompisar som dödades av länsstyrelsen VG med medhjälp av Spekeröd hundcenter och dess veterinär - i djurskyddets namn

- utan att de någonsin fick vetskap om det stöd och den kärlek som omgav och väntade dem. Vi glömmer er inte! ❤️

Till namninsamlingen och protestlistan, här: Till PROTESTLISTAN!

Krullsvans
2013-04-30, 07:56
#166

Det är mycket i Lst hantering av ärendet som känns märkligt. Att begärda handlingar dröjer, att alla dokument inte kommer med. De undviker att svara på frågor, följer inte sina egna riktlinjer, Därtill en veterinär som avgör att katterna är oomplaceringsbara trots att hundpanget kunnat klappa och borsta dom, samt avlivar dom en helgdag utan att nöden kräver det. Lsts sätt att jobba med detta kan strida mot offentlighetsprincipen, förvaltningslagen och div andra grundbultar som myndigheter ska följa. Om inte annat så huseras det inte rätt med våra/skattebetalarnas pengar. Myndigheter är faktiskt mottagliga för kritik….att framstå i dålig dager är aldrig bra och framförallt inte om deras handläggning inte är korrekt. Om någon journalist eller två vill sätta tänderna i detta skulle stenen urholkas betydligt fortare.j

Lena
2013-04-30, 11:19
#167

#166 Vet att det pågår olika aktiviteter på olika håll i landet. När flera JO-anmälde ärendet blev det en TT-nyhet av det med artiklar i minst 10 olika dagstidningar runt om i landet.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Maria P.
2013-04-30, 16:39
#168

Underbart att se Dockan och Ture, älskade sötnosar! ❤️🙂
Vi saknar, och sorger för, era 19 små kompisar som Länsstyrelsen i Västra Götaland, avdelning Uddevalla, dömde till döden. Brottet: er matare dog och ni blev hemlösa. Fast de också hade väntande kärleksfulla hem som skulle ha gett de ett värdigt liv, precis som det ni lever nu, valde Lst i VG att släcka deras små oskyldiga liv.

Hjärtat brast av sorg, livet stannade ett ögonblick, och hoppet på mänskligheten gungade en stund inför denna obegripliga, onödiga och grymma myndighetshandling.

Kära små 19 pälsbollar: ni är inte glömma! 💔❤️Er tragiska död ger oss ytterligare kraft att fortsätta kampen för att förbättra för era mindre lyckligt lottade syskon.   

Till namninsamlingen Till PROTESTLISTAN

Jag önskade också att någon instans, journalist, etc. granskade på djupet Lst i VG agerande i frågan och ställde de ansvariga till svars.

Maria P.
2013-05-27, 16:46
#169

Puttar upp.

[
2013-05-28, 05:05
#170

Snubblade in på tråden här under vargtimmen… Jag blir arg. Det är inte såhär jag vill att vårt samhälle ska se ut. Det är inte heller såhär jag vill att våra myndigheter ska fungera. Beundrar ert engagemang och driv

Katthemsmatten
2013-05-28, 11:50
#171

#170 Skriv gärna på protestlistan för att hjälpa oss att få ett slut på detta.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Lena
2013-05-28, 20:39
#172
//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Magrat
2013-06-04, 20:29
#173

Jag tipsade Aftonbladet om det här och gav länken hit som referensmaterial.
Jag vet inte om det var rätt eller fel, men att landsomfattande visa på vad som sker hade ju varit guld värt.

Hoppas ingen tar illa upp över att jag valde att tipsa en röd kvällstidning, istället för Expressen.

//  Leona
Uppkatten
2013-06-11, 16:14
#174

I dag har jag fått svar på min JO-anmälan. Svaret lyder kort och gott:

"Din anmälan till JO. Du har anmält länsstyrelsen i Västra Götalands län. Din anmälan föranleder inte någon åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas".

Thats it. Hemlösa katter är rättslösa och länsstyrelserna kan göra som de vill, även om det innebär att djuren far ytterligare illa. Min gissning är att JO inte ens har ögnat igenom ärendet….

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Katthemsmatten
2013-06-11, 17:15
#175

Det är alltså precis så illa som vi befarat med det svenska djurskyddet. Är du inte häst eller ko så kan du glömma att du skulle skyddas. 🤮

Medarbetare Hittekatter iFokus
[
2013-06-11, 17:35
#176

Jao… och inte nog med det. Jag hittade en hund igår. Polisens råd va "ta hem den" eller "släpp den" 🤔

Lena
2013-06-11, 19:23
#177

Vet inte vad vi förfallit till i det här landet! Blir riktigt besviken!

Och att JO inte ens yttrar sig är väl snudd på skandal!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2013-06-11, 20:42
#178

#177 Det är vi nog många som tycker!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Maria P.
2013-06-11, 23:18
#179

#177 Exakt! 
Hemlösa katter verkar också vara rättslösa i vårt land.

carlas
2013-06-12, 01:12
#180

Oerhört ledsamt. Och utsagan fr JO om att "Din anmälan föranleder inte … något uttalande från min sida" är ett slag i ansiktet. Man kunde åtminstone (ge sken av) att motivera avslaget? Antar att sådant aldrig sker… I #167 påminns om att flera JO-anmälningar mot lst VG ska ha inkommit gällande Vargönkatterna. Antar att dessa avfärdats på samma sätt…

Rättslöshet ja. 

Eloge Uppkatten, Lena m fl 🌺 som kämpat och kämpar för Vargönkatternas och andra hemlösa och vilsna katters rätt - rätt till liv, och rätt till respekt. Och vi fortsätter allesammans förstås. På något sätt. Imorgon, och allt framgent. Höjd tass! 🐱

Uppkatten
2013-06-12, 07:45
#181

Extra viktigt att vi hjälps åt att sprida protestlistan nu.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Uppkatten
2013-06-13, 14:29
#182

Då har jag fått svar från JO ang. övriga JO-anmälningar rörande katterna i Vargön.

JO börjar med att skriva namnen på sammanlagt 9 personer som har anmält en tjänsteman på Länsstyrelsen Västra Götalands län.

"Handlingar har begärts in och granskats. Det som kommit fram ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida. Ärendet avslutas."

Beslutet är undertecknat av samme man som undertecknade beslutet i min JO-anmälan.

På min förfrågan så tillägger man att JO-beslut inte kan överklagas.

Så än en gång: hemlösa katter är rättslösa. Punkt.

Oacceptabelt tycker jag.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Lena
2013-06-13, 21:18
#183

#182 Mycket märkligt! Nu brukar i och för sig inte JO lägga sig i vilka beslut den kritiserade myndigheten tagit. Det de ska titta på är om något brustit i handläggningen av ärendet. Att inte lämna ut begärda handlingar inom skälig tid är en sådan sak t.ex.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Maria P.
2013-07-29, 19:32
#184

19 försvarslösa små liv släckta på beslut av en mäktig myndighet.
19 katter som idag skulle ha levt ett värdigt liv bland kärleksfulla människor.
19 oskyldiga liv förspillda.

Missarnas brott: de föddes som – eller blev – hemlösa och deras matare dog.
Det i ett rikt, civiliserat, västerländskt land.
Ett land vars myndighet beslutade om katternas död istället för att låta de komma till deras väntande hem.

Ni, idag 19 små lysande stjärnor bortom regnvågen, kanske kan förstå och förlåta de som dödade er.
Det kan inte många av oss.

 Till Namninsamlingen

Uppkatten
2013-08-25, 16:42
#185

Har fått beslut från Kammarrätten där man uppger att man inte meddelar prövningstillstånd, utan att Förvaltningsrättens avgörande därför står fast.

Man skriver att: Prövningstillstånd ska meddelas om:

-det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till (ändringsfall)

-det inte går att bedöma riktigheten av det slut som förvaltningsrätten har kommit till utan att prövningstillstånd meddelas (granskningsfall)

-det är viktigt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatfall)

eller

-det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinära fall).

"Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till att prövningstillstånd inte ska meddelas".

Och utan beviljat prövningstillstånd prövar Kammarrätten alltså inte mitt överklagande av Vargö-ärendet…

Dock erbjuds jag nu ytterligare en möjlighet att överklaga när det gäller rätten till prövningstillstånd…

Kan de inte krångla till det ytterligare????? 🤔Till sist begriper man knappt någonting, det känns mest som om de försöker trötta ut mig genom att bolla runt med allting in till obegriplighet…

Har nu ett par veckor på mig att försöka få till något slags överklagande… Och självklart vill jag försöka ett varv till, även om Uppkatten vid det här laget snarast känner sig som Upp-och-Ner-katten i denna rättsliga karusell!

Om inte annat så får man väl se det positiva i att allt fler människor på allt fler nivåer i samhället får insyn i katters situation i det svenska samhället…

Tills vidare kan jag bara vädja till alla att fortsätta dela och skriva på namninsamlingen.

Vi måste få ett stopp på påspädningen av nya hemlösa katter genom id-märkning, kastrering och förbud mot att överge sitt djur. Och vi måste få chansen att rehabilitera och omplacera redan hemlösa katter, och få rätt till företräde i de fallen framför länsstyrelsens skyttar/avlivningsveterinärer. Riktigt skygga katter måste därtill ha rätt till fortsatt liv under kontrollerade former i TNR-kolonier.

Kampen går vidare! Vi får aldrig glömma vad som hände med Vargöns katter!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Lena
2013-08-25, 16:57
#186

#185 Ja du den byråkratiska myndighetsvärlden känns allt bra konstruerad många gånger. Det verkar inte som de har som målsättning att det ska gå att förstår hur det fungerar för vanliga dödliga. Och att få till stånd en prövningsansöka synes som en nästintill omöjlig uppgift. Som du skriver är det ändå bra att ett sådant här ärende synas i sömmarna och att det får ordentlig uppmärksamhet. Bra att du inte ger dig! 

En tröst i bedrövelsen är att Namninsamlingen haft ordentlig fart de sista dagarna. Det är många som hjälper oss att sprida och göra PR för den. Just nu 7904 namn på listan!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Maria P.
2013-08-26, 11:21
#187

#185 Mycket bra jobbat Uppkatten! Och mycket bra att du inte ger dig. Visst är det en rättslig karusell. Förlorarna är de friska och behandlingsbara hemlösa katterna, som dödas på myndighetsbeslut.

Nej; vi ska aldrig glömma de 19 små kattliven från Vargön som dödades efter beslut från Lst, istället för att låta de komma till deras väntande hem. Nitton (19) småttingar som skulle idag ha levat ett värdigt liv bland kärlekfulla människor.

Varför denna pippi på kattdödande?

carlas
2013-08-29, 23:28
#188

#185 Hallå Upp-och-Ner-Katten! Utsökt jobb du gör. Visst blir man ledsen och förvirrad … av de (o)rättsliga karusellerna. Det är väl meningen.

Låt dig - och oss - icke förtröttas. Eller ge upp! För nitton namnlösa Vargönkatter (inkl lilla Vackra), dödade i djurskyddets namn. 💔

                                          🎈

Maria P.
2013-09-01, 14:09
#189

Idag är Hittekattens Dag. De 19 katterna från Vargöns Dag, om Lst i Västra Götaland, avdelning Uddevalla, skulle ha tillåtit de leva.
Kära små 19 pälsklingar: så onödigt att ni dödades! Ni hade ju alla väntande hem. Vi glömmer er aldrig! 💔💔❤️

carlas
2013-09-29, 01:23
#190

#185 "Har fått beslut från Kammarrätten där man uppger att man inte meddelar prövningstillstånd, utan att Förvaltningsrättens avgörande därför står fast. […] Dock erbjuds jag nu ytterligare en möjlighet att överklaga när det gäller rätten till prövningstillstånd…"

Uppkatten, orkade du ett varv till? Antar att endast ytterligare spikar i kistorna i så fall.

Det sista Uppkatten skriver i #185 är så bra och viktigt att det behöver upprepas:

Tills vidare kan jag bara vädja till alla att fortsätta dela och skriva på namninsamlingen.

Vi måste få ett stopp på påspädningen av nya hemlösa katter genom id-märkning, kastrering och förbud mot att överge sitt djur. Och vi måste få chansen att rehabilitera och omplacera redan hemlösa katter, och få rätt till företräde i de fallen framför länsstyrelsens skyttar/avlivningsveterinärer. Riktigt skygga katter måste därtill ha rätt till fortsatt liv under kontrollerade former i TNR-kolonier.

Kampen går vidare! Vi får aldrig glömma vad som hände med Vargöns katter!

 Till PROTESTLISTAN!   9.328 namn just nu :)

Lena
2013-09-29, 10:06
#191

Vargöns katter föll offer för Länsstyrelsen i Västragötalands rutin avseende övergivna/förvildade katter. Rutinen är beslutad av chefen för Veterinär- och djurskyddsenheten den 30/11 2012. 

Till pdf-dokumentet! där ni kan läsa rutinen i sin helhet. 

Det är inga omfattande utredningar som ligger bakom bedömningen om en katt anses förvildad eller tam. Om Länsstyrelsen i Västra Götaland  får in en anmälan om hemlösa katter samordnas tillsynen med andra resor, man åker i regel aldrig ut "bara" för katten/katternas skull. När inspektörerna kommer till platsen ägnar de max en halvtimme åt att leta efter katten/katterna. Hittar de inga katter sätter då upp lappar och uppmanar eventuell ägare att höra av sig. Efter 7 dagar omhändertas sedan katterna.  

För att katterna ska bedömas som omplaceringsbara ska de visa sig tama inför främmande personer och får max 7 dagar på sig att visa detta. Flyr katten utan att komma tillbaka och kontrollera sin situation och äta det foder en främmande person har hällt upp anses katten förvildad och icke omplaceringsbar. Om katten inte visar några tecken på att bli tamare eller söka kontakt (med dessa främmande personer inom 7-8 dagar då lapparna hänger ute) ska katten inte fångas in och tvingas leva inomhus, den ska istället avlivas.  (katten fångas in men avlivas). 

Om Länsstyrelsen sedan bedömer att katten kan sättas på djurhem (ofta affärsdrivande djurpensionat)  kan den omplaceras om den visar framsteg enligt Länsstyrelsens kriterier*. Detta ska dock ske inom 14 dagar. Lyckas man inte omplacera katten inom dessa 14 dagar ska den istället avlivas (alltså även fast den visar sig vara omplaceringsbar). 

*Kriterier för att klassas om omplaceringsbar: 

Katten ska inom 7 dagar visa tecken på att vara så pass socialiserad mot människor (främmande människor i en främmande miljö) att den stryker sig mot en låtsas hand och inte visar stress symtom som flykt eller apati.  

Katten ska under de första 7 dagarna göra klara framsteg och det ska gå att utföra en godtagbar tillsyn av den. (Kroppsvisitation och kontroll av öron). 

Samtidigt står det skrivet i dessa rutiner att katten efter infångandet ska ges möjlighet att landa innan den tas till veterinär för undersökning. (när får katten den tiden?) 

Det vill således mycket till för att en av på Länsstyrelsens beslut omhändertagen katt ska överleva hanteringen. Även om katten efter konstens alla regler till slut bedöms omplaceringsbar blir den oftast avlivad i alla fall, då den bara ges 14 dagar att bli omplacerad på.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2013-09-29, 11:40
#192

#190 Jodå, det är klart att jag orkade! Och nu i dagarna fick jag ännu ett avslag, som tycks gälla katterna i infångningsomgång 2. Det ska jag överklaga under dagen i dag.

Men det känns som att myndigheterna bara bollar mig runt – runt i syfte att trötta ut mig… Till slut vet jag knappt vad det är jag överklagar för något…

Hittills har ärendet enbart handlat om huruvida jag har rätt att vara part i målet eller inte. Man har överhuvudtaget inte ”brytt sig om” vad som hände katterna. Hur katterna hanterades.

De beslut jag har fått från myndigheterna har sagt att jag INTE har rätt att vara part i målet.

Detta eftersom jag inte har varit ägare till katterna.

Privatpersoner/kattorganisationer tillåts således inte att ”lägga sig i”, utan det som gäller är All-Makt-Åt-Länsstyrelsen. INGEN annan har rätt att invända i de fall då katterna är hemlösa/ägarlösa, som jag har förstått det.

Lst i VG har bedömt att Vargöns katter varit ägarlösa (trots att det var dödsbo-katter, varför ansvaret för katterna rimligtvis borde legat hos dödsboet).

Och hemlösa/ägarlösa katter (eller katter som ”bara” är vilsna?, min anm) är tydligtvis ”Länsstyrelsens katter” – ”att göra vad de vill med”?????  Ogranskat.

Det som gör mig mest mörkrädd är att katter - och katters liv – tycks ha ett slags nollvärde i länsstyrelsens ögon, om där inte finns en identifierbar ägare. För mig har katten ett starkt egenvärde – och rätt att få leva ett gott liv fullt ut. Men för Lst i VG är katten tydligtvis bara en ”tillhörighet” som saknar egenvärde/rätt till liv om den inte TILLHÖR någon – ”här och nu”?

(Ja, undantaget då om katten lyckas med konststycket att bete sig ”som en hund” i enlighet med länsstyrelsens egen-ihop-snickrade ”Rutin för hemlösa/övergivna katter”. Klarar den det konststycket finns ev. vissa möjligheter till omplacering… i alla fall på pappret…).

Vargöns katter bedömdes som förvildade och därför tog man redan från början ett avlivningsbeslut som rörde samtliga katter. Beslutet fattades alltså INNAN (!) ngn seriös bedömning av katterna hade gjorts.

I själva verket var det katter som hela tiden hade levt i människors närhet, katter som kom in i farstun och åt, katter som kunde sitta kvar på trappan när man kom, en del av katterna lät sig t o m klappas och få pälsen omskött.

För att sedan ”slutgiltigt fastställa”/”bevisa” att katterna var förvildade så togs katterna till ett hundpensionat (!) för ”bedömning”. Där saknade personalen tillräckliga kunskaper om hur stressade och försiktiga katter bör hanteras. Ihop med länsstyrelsens ”Rutin för övergivna/förvildade katter” blev tillvaron till en mardröm för Vargöns katter under deras sista tid i livet. De utsattes bl a för mycket svår stress, vilket man kan läsa om i de handlingar som finns i Vargö-ärendet. Handlingar som f ö är mkt bristfälliga – det går t ex många ggr inte att följa vilken katt som är vilken i de olika anteckningarna som förts…

För Vargöns katter slutade det med massavlivning, trots att det fanns väntande hem, genom människor som var vana vid och hade ett stort kunnande om hemlösa och försiktiga katter. Dessa stod beredda att ta emot samtliga av Vargöns katter för rehabilitering/socialisering. Ändå valde länsstyrelsen i Västra Götaland att massavliva missarna med hänvisning till att katterna var förvildade och skulle lida om de tvingades leva i människors närhet. Att katterna skulle lida grundade man på en mkt gammal vetenskaplig artikel (från annat land) som man därtill hade missförstått. Jag tog själv kontakt med forskarna och har deras svar.

I själva verket saknas studier om t ex stress hos skygga katter på svenska katthem, liksom jämförande studier där stress mäts t ex vid långa djurtransporter, hos djur inom livsmedelsindustrin, hos djur på djursjukhus, hos djur på djurpensionat o s v. Kanske är djur inom livsmedelsindustrin i själva verket betydligt mer stressade än skygga katter på svenska katthem?

Rådande lagstiftning kan måhända hindra människor från att ”lägga sig i”, men det betyder inte att vi tvingas stå tysta och se på. Protestlistan är ett utmärkt sätt att visa var vi står i frågan om hemlösa katter. Vad du och jag tycker är okej – och inte.

Kampen fortsätter således! Vi vet vad som hände Vargöns katter – och vi vet att det inte enbart är Vargöns katter som har råkat illa ut genom myndigheternas agerande utan MASSOR av missar över åren.

Vägra blunda! Det är dags att vi får stopp på påspädningen med nya hemlösa, vilsna och övergivna katter och det är dags att problemet med de redan hemlösa missarna tas på allvar. Det har skjutits och avlivats katter alldeles för länge, och problemet KVARSTÅR. Det är dags för metoder som fungerar! Vad som behövs är t ex krav på kastrering av katter som inte ska användas i seriös avel, krav på id-märkning och registrering av katter, förbud mot att överge sina djur. Det behövs en nationell sök-sajt där man kan söka efter sin bortsprungna katt. Redan hemlösa missar måste få ett skydd som heter duga i lagstiftningen, med en bred arsenal av åtgärder för att möjliggöra ett gott fortsatt liv för katterna. Det kan t ex handla om TNR (under en övergångsperiod), om bättre resurser till katthemmen o s v.

Vad är det myndigheterna väntar på?????

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Uppkatten
2013-09-29, 22:51
#193

Överklagande postat i dag kl. 15:00 ca.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
carlas
2013-09-30, 03:21
Lena
2013-09-30, 10:46
#195

#192 Utmärkt skrivet Uppkatten! 

Super att du även överklagat! 

I Lst VG's rutiner framgår klart och tydligt vilken syn man har på katter. Kattärenden åker man bara på när man har vägarna förbi och lägger max 30 minuter på dem. Sedan bedömer man katterna efter hundars beteenden. Och stödjer sitt handlande på 14 år gamal forskning som man helt har missuppfattat. 

Det har ju gjorts en svensk forskning om katter på katthem som nyligen presenterades. Den gav dock inte så mycket. Forskarnas hypoteser gick inte att bevisa. Vad man försökte studera vara hur katter i grupp reagerade på olika kvadratmeter ytor. 

En sammanfattning av studien som jag försökt mig på: 

Någon undrade vad som hände med katterna efter försöket. I rapporten kan man läsa att de flyttade tillbaka till de två katthemmen som de kom ifrån. 

Som redan nämnts kunde inte forskarna se någon skillnad på hur ytan påverkade katterna. (1, 2 respektive 4 kvadratmeter per katt). Däremot fanns det vissa skillnader mellan katterna från de olika katthemmen, här benämnda som Katthem A och Katthem B. Bland de totalt 90 katterna som ingick i försöket fanns 5 skygga katter. Dessa kom från Katthem B. 

"Katterna från katthem A uppvisade fler negativa rörelser (W=524; p<0.01), fler negativa vokaliseringar (W=575,5; p<0.001) och fler beteenden inom kategorin pos/neg (W=528,5; p<0.001) än katterna från katthem B". "Det fanns en signifikant skillnad i hur ofta katterna bytte platser (var aktiva) mellan katthemmen (t=4.44; p<0.001). Katterna från katthem A (grupp 1, 4,5 och 6) var mer aktiva än katterna från katthem B (grupp 2 och 3)"

Två katter fick lyftas ut från försöket av djursskyddskäl. En blev mobbad och en annan var aggressiv mot de andra katterna.  

Under försökstiden blev flera katter sjuka. Det var förkylningssymtom som i vissa fall krävde behandling, ögonklamydia hos tre katter (alla i gruppen behandlades), öronskabb och inälvsmask. En katt insjuknande i FIP efter försökstiden när den blivit omplacerad till ett hem. 

I avsnittet Diskussion inleder forskarna med: "Inför vår studie hade vi vissa hypoteser kring hur resultatet skulle bli utifrån de tidigare studier som vi läst. Resultatet blev dock inte helt som vi förväntat oss och de signifikanta resultaten blev få".

Studien är utförd på gruppnivå och inte på individnivå som vissa andra studier varit där man kommit fram till andra resultat. I den svenska studien har man inte haft information om de enskilda katterna och hur länge de varit tillsammans. Social lek har definierat olika i olika studier vilket gör att det blir svårt att jämföra. Även när det gäller "lek med objekt" (när katter leker själva) har förhållandena skilt sig åt mellan de olika studierna. 

"Mängden aggressiva interaktioner mellan katter som lever tillsammans har visats minska med tiden som katterna bott tillsammans men var inte korrelerat till storleken på det utrymme som katterna hade tillgång till (Barry & CrowellDavies, 1999)"  .  "I vårstudie hade samtliga kattgrupper bott tillsammans i minst två veckor, många längre. Vi observerade högre nivåer av aggression, vilket stämmer med Barry ochCrowell-Davies (1999). På ett katthem där katter lämnas in och sedan adopteras, skapas ständigt nya gruppkonstellationer, vilket med denna bakgrund kan skapa en otrygg miljö med mycket aggression".

"Enligt studier (Leyhausen, 1979; van den Bos & de Cock Buning, 1994; Gouveia et al., 2011) så minskar katten sin aktivitet om ytan minskas. I vår studie så såg vi dock ingen signifikant skillnad mellan ytstorlekarna avseende aktivitet i form av byten av platser och antal platser som användes. Skillnader i aktivitet sågs istället i högre utstäckning mellangrupperna och inom grupperna. Intressant var att det på den minsta ytan (15 m2)uppmättes både lägst och högst aktivitet"

"Orsaken till varför katterna från katthem B var mer inaktiva än katterna från katthem Aförblir oklart. Katthem B hade fler individer som var skygga mot människor än katthem A, så en teori är att de blev påverkade av observatörernas närvaro. Å andra sidan så var det inte så att det var de skygga katterna som konsekvent var minst aktiva. Även de mer sociala katterna från katthem B höll jämförelsevis en ganska låg profil. För att reda ut orsaken skulle man behöva undersöka de olika katthemmens rutiner, förvaringsutrymmen och omsättning av katter närmare".

"Gouveia och medarbetare (2011) drog slutsatsen att längden på en katthemsvistelse förmodligen är associerad med kattens aktivitetsnivå. De katter som varit mycket länge på ett katthem (sju år eller mer) var nämligen mer inaktiva än de som varit där kortare. I deras studie uppvisades även fler agonistiska interaktioner mellan katter som varit mycket länge på katthemmet. Vi kunde dock inte i vår studie se att katterna från katthem B uppvisade fler agonistiska beteenden. Det vi fann var istället att katterna från katthem A hade mer ”negativa rörelser”, ”negativa vokaliseringar” samt fler beteenden inom kategorin ”pos/neg” så som brottningar, attacker och jakter. Det kan naturligtvis hänga ihop med den högre aktivitet som vi fann hos dessa katter".

"För att hyllor ska vara en funktionell resurs i ett utrymme med flera katter bör de sitta på olika höjd och gärna delvis skymda från varandra så att katterna kan få möjlighet att komma undan. Flera små hyllor på olika höjd vore därför att föredra, framför färre större hyllor". 

Forskarna upplever flera brister med CSS (Cat Stress Score) som inte visade någon skillnad när katterna vistades i olika stora utrymmen. Metoden var svår att använda och vissa kategorier saknades. Testet skulle enligt forskarna behöva kompletteras med mätning av kortisol. 

Forskarna kommer även fram till att sjukdomrisken bör beaktas när många katter hålls i grupp och omsättningen samtidigt är hög. "Det är inte ovanligt att infektionssjukdomar och sjukdomar i de övre luftvägarna bryter ut närflera katter hålls tillsammans och där omsättningen av katter är hög, som t.ex. på katthem (Griffin, 2012). Vid ökad stress (som t.ex. miljöombyte, nya sociala strukturer, transport eller ägarbyte) finns en risk att sjukdomar som ligger latent bryter ut i klinisk sjukdom hos katten (Edwards et al., 2008; Pontier et al., 2009; Kennedy & Little, 2012) eller att sekundära infektioner utvecklas (Sykes, 2010)".

Om ytans betydelse: "Om man tittar till kattens naturliga förutsättningar så kan det hända att en katt inte upplever så stor skillnad att dela 1, 2 eller 4 m2 med 15 andra katter, utan att skillnader i beteende kanske först börjar märkas om utrymmet blir så stort att katterna verkligen kan gå utom synhåll och hålla det avstånd den önskar till andra katter".

Slutsatserna forskarna drar är att det inte går att se några samband med hur golvytan påverkar sociala interaktioner, aktivitet eller grad av stress hos katterna. Däremot finns det skillnader mellan katterna från de två olika katthemmen. Skillnaden mellan de olika ytorna i försöket har antagligen varit för små. Gruppsammansättningen kan var viktigare än golvytan. Individperspektivet bör därför finnas med när nya kattgrupper sätta ihop. Forskarna anser att fortsatt studier på grupphållning av katt bör fokusera på hur stora grupper som är acceptabla för de enskilda individerna, samt hur kattgrupper kan komponeras för att minska stress. Idag saknas vetenskaplig grund runt detta.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Gatukorsning
2013-09-30, 17:49
#196

Men vad är det egentligen med lst i VG?

Jag kan inte för mitt liv förstå hur det kan gå till på så extremt olika sätt i olika län. Följer de inte samma lagstiftning? Det är ju sjukt.

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
Uppkatten
2013-09-30, 18:09
#197

#195 Är det vanligt att svenska katthem har så många som 16 katter i en o samma "bur"? D v s är det en realistisk mätsituation för hur det är på svenska katthem?

Känns också lite vanskligt att jämföra med forskning från andra länder där katthemmen förmodligen ofta ser rätt annorlunda ut, och fungerar rätt annorlunda…

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Gatukorsning
2013-09-30, 19:55
#198

#197 Jag tvivlar starkt på att det finns särskilt många katthem med så pass många katter i en och samma bur. Där har vi väl ändå strikta regler från både jbv och lst vad som gäller, eller?

Vad menas med bur i detta fall, är det inghägnad?

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
Lena
2013-09-30, 20:32
#199

Jag tror antalet i studien beror på att det är tillåtet att ha så många katter ihop. Tror det står någonstans i studien.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-10-18, 00:01
#200

(Kommit lite fr det omedelbara ämnet här, tror jag, med studien som ju har en egen tråd.)

Älskade Vargönkatterna, dödade av länsstyrelsen i Västra Götaland. 💔 Vi glömmer er inte. Er död och sorgen efter er har lärt oss mycket. Vi ska använda det! - till katters bästa ❤️

Undrar hur det går med överklaganden. Myndigheter håller ihop. Och sopar under mattan. Hur som ger vi oss inte. Höjd tass 🐱

Alexej
2013-10-18, 08:25
#201

4 § Ett förvaringsutrymme får inte rymma fler än 15 vuxna eller 20 växande djur. Alla katter i ett förvaringsutrymme ska samtidigt ha tillgång till en liggplats.

http://www.jordbruksverket.se/download/18.26424bf71212ecc74b080001024/1242046873606/2008-005.pdf

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus
Maria P.
2013-10-19, 12:21
#202

Nej, vi ger oss inte. Och vi kommer aldrig att glömma er, älskade 19 små oskyldiga liv som Länsstyrelsen i Västra Götaland, avdelning Uddevalla, valde att släcka, istället för att låta er komma till kärleksfulla, väntande hem. 💔 💔 💔 Så inhumant, oetiskt och onödigt att döda er! Ni var ju bara hemlösa …

Bedrövelsen efter myndigheternas grymma hantering av er har vi förvandlat till styrka i vår fortsatta kamp för att förbättra för era hemlösa syskon.
Älskade 19 små pälsklingar! ❤️❤️❤️

Lena
2013-12-24, 10:32
#203

Så här inför julen går mina tankar till Vargökatterna och det tragiska fallet på vårvintern där 19 katter fick sätta livet till trots att det fanns väntande hem till dem alla.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2013-12-24, 12:11
#204

Tänkte också på dem så sent som i dag…

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Lena
2013-12-24, 12:56
#205

#204 Ja det blir ju gärna så att man tänkter tillbaka på det som varit under året så här i juletid. Och Vargöns katter satta större spår än vanligt i många av oss. I det här fallet föll ju det vanliga argumentet att det ändå inga hem fanns som avlivningsförespråkarna brukar svänga sig med.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2013-12-24, 12:56
#206

#204 Ja det blir ju gärna så att man tänkter tillbaka på det som varit under året så här i juletid. Och Vargöns katter satta större spår än vanligt i många av oss. I det här fallet föll ju det vanliga argumentet att det ändå inga hem fanns som avlivningsförespråkarna brukar svänga sig med.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Maria P.
2013-12-24, 20:07
#207

Jag tänkte också på dem. Vargöns katter tragiska öde har etsat sig fast i många av oss. 19 små oskyldiga liv som släcktes av myndigheter i ett, för många av oss, ofattbart beslut. Alla katterna hade ju kärleksfullt väntande hem. Kan inte låta bli att tänka på de små liven som rycktes från deras naturliga miljö och satt instängda i ett hundpensionat flera dagar tills de slutligen dödades. 💔

Katthemsmatten
2013-12-25, 14:27
#208

Låt oss hoppas att den nyligen avkunnade domen gör att vi inte ska behöva uppleva samma tragedi år 2014.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Lena
2014-09-21, 13:56
#209

Puttar upp en hemsk historia!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2015-04-18, 19:16
#210

Puttar upp!

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Lena
2015-04-22, 16:32
#211

Historier som denna händer tyvärr hela tiden i vårt land. Även om Vargökatterna väckte större uppmärksamhet än andra i sitt slag.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Lena
2015-12-25, 19:12
#212

Kan tillägga att det ganska  ofta sedan våren 2013 har förekommit kattärenden i Länsstyrelsens Diarium som gällt just Vargön. Med tanke på att det är faktiskt är en liten ort är det lite märkligt och lätt att misstänka att det kan ha med Vargöns katter att göra.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Uppkatten
2015-12-25, 19:41
#213

Jag har också sett och gjort den reflektionen. Vid ett tillfälle tog jag kontakt med en ansvarig person på länsstyrelsen om detta. Hon menade dock att det inte fanns något samband mellan dessa nya kattärenden och "Vargö-katterna" - vad hon kunde se.

Det är dock märkligt att så många ärenden fortsätter att dyka upp just i Vargön. Finns det särskilt många vanvårdade katter där? Bor det särskilt många olämpliga kattägare där? Är anmälningsbenägenheten särskilt hög just i Vargön?

Eller blev de allra skyggaste katterna kanske kvar och fick utrymme att föröka sig sedan de tamare katterna hade fångats in och avlivats av länsstyrelsen…?

Frågorna kring katterna i Vargön och hur de hanterades är många, och lever vidare…

Vi glömmer aldrig Vargö-katterna.

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
eskils
2015-12-28, 14:40
#214

#213 Konstigt som sagt att det är så många kattärenden på den lilla orten!

Jag tittade in på Länsstyrelsens sida, avdelning Djurskydd, och fann att de inte skrivit ett ord om att katter bör ID-märkas och registreras!!! 😮

I deras informationsblad Ta väl hand om dina katter står bara: "Du ska veta hur många katter du har, det räcker inte att bara veta antalet på ett ungefär."

Samma sak i deras artikel Råd och tips om kattskötsel. Ingenting om märkning och registrering!

Kanske någon borde påpeka detta för dem? De vet uppenbarligen inte särskilt mycket.

Katthemsmatten
2015-12-28, 17:52
#215

#213 Det är nog bara länsstyrelsen och kommunjägaren som fortfarande tror att det går att bli av med en kattkoloni genom avskjutning.

#214 Med den höjden på informationsmaterialet så är det kanske inte så konstigt om det blir många fall av förvildade katter i det länet.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Uppkatten
2018-11-13, 22:44
#216

Puttar upp den här artikeln. Vi glömmer aldrig Vargö-katterna och det hemska öde de mötte….

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Upp till toppen