Etikettertnrskygga-katter
Läst 8168 ggr
Elsklingenelsa
2013-11-15, 15:20

NY DOM: Skygga katter och TNR vann i domstolen

Igår kom äntligen domen där en “matare” i en sk. TNR-koloni får rätt mot Länsstyrelsen i en tvist som rör kolonikatternas boendeförhållanden. Tvisten som rör 8 stycken fullt friska, kastrerade och id-märkta katter som har tillgång till vård vid behov och som har tillsyn 24 timmar om dygnet har hållit länsstyrelsens kontrollanter, jurister och domare, engagerade från en ideell kattorganisation, tjänstemän på Jordbruksverket, tre stycken svenska sakkunniga (varav två professorer och en veterinär) och en grupp forskare i det internationella vetenskapsetablissemanget sysselsatta i nästan tre år och måste har kostat skattebetalarna många 100 000-tals kronor vid det här laget. Turerna har varit många och långa.

Domen innebär att Länsstyrelsens föreläggande (7 st punkter) undanröjdes i sin helhet! Detta är självklart en 100-% seger för katterna i denna koloni och för katternas dagliga beskyddare, men även för andra TNR-katter runt om i Sverige samt för hemlösa skygga katter som nu erbjudas ett gott liv med hjälp av TNR-metoden. Även om de skulle råka vara skygga eller osäkra i närheten av främmande människor.

Läs mer om själva TNR-metoden i domen.

Annan lättillgänglig info om TNR finns även här: http://v3.goteborgskatthjalp.com/index.php/foervildade-katter-tnr/tnr

Mycket av bakgrunden i målet, djurhållarens överklagan av länsstyrelsens beslut, domen mm finns att läsa på http://jagstodjer.goteborgskatthjalp.com/index.php/andra-drabbas-ocksa/4-arende-2 

I korthet handlade tvisten om 8 st. friska, utomhuslevande katter som levt under "dödshot" i flera år eftersom Länsstyrelsen ställde krav på "hanterbarhet" och att djurhållaren måste bygga ett s.k. kattstall (definieras som en byggnad med mänsklig ståhöjd, indragen el och ljus mm) trots att dessa katter är förvildade djur som är födda ute och inte klarar av att vistas inomhus. Länsstyrelsen menade att de vinterbonade katthus som finns i TNR-kolonin - och som är speciellt utformade för just djurslaget katt och används över hela världen (även i länder med mycket bistrare klimat än Sverige såsom Kanada och Alaska) stred mot djurskyddslagens krav på "tillräckligt skydd mot väder och vind". Man menade också att lagens krav på att man ska ha tillsyn 2 ggr om dagen över sin katt inte uppfylldes eftersom några av dessa katter inte är vad myndigheten kallat "hanterbara". 

De tre forskare som har varit sakkunniga i målet (Jan Nedergaard, professor i fyskologi, Krister Sälvik, professor emeritus i byggnadsteknik och djurens närmiljö och Per Michanek, veterinärmedicisk doktor) har visat att de katthus som används i denna TNR-koloni, och världen över, ger katterna fullgott skygg mot väder och vind och är mycket väl lämpade för utomhuslevande katter. (Dessa utlåtanden återges i domen).

Förvaltningsrätten kom i domen fram till att dessa katthus ger katterna ett fullgott skydd enligt djurskyddslagens bestämmelser och poängterar att det inte finns någon lag eller föreskrift som säger att katter måste ha tillgång till ett inomhusutrymme såsom ett kattstall. När det gäller frågan om tillräcklig tillsyn menar domstolen att kravet på "hanterbarhet" är otydligt och saknar koppling till något konkret mätvärde; vad är en hanterbar katt, vem ska bedöma det och hur ska djurägaren/djurhållaren kunna veta vad länsstyrelsen menar att hen ska göra för att nå kravet? (Vi vet naturligtvis sedan tidigare att länsstyrelsen i Västra Götaland anser att skygga katter ska avlivas men det skriver man inte rent ut i sitt föreläggande. Istället hänvisar man till att ohanterbara katter inte ges tillräcklig tillsyn enligt lagen och därmed bör omhändertas vilket i sin tur i praktiken leder till avlivning.) Förvaltningsdomstolen menar dock att även i efterhand skulle en bedömning om ett sådant harterbarhetskrav faktiskt har uppfyllts alltid vara helt godtyckligt och domstolen har undanröjt Länsstyrelsens krav.

Vi menar att information om denna dom måste komma ut; 1) dels ger den TNR-motståndare som tidigare påstått att metoden skulle strida mot djurskyddslagen svar på tal nu när det faktiskt prövats av domstol, och 2) dels framgår att Länsstyrelsen inte kan använda sig av ett så luddigt krav som "hanterbarhet" när de handlar om omhändertagande av skygga katter vilket i praktiken kommer att rädda livet på många tusen katter som avlivas endast på denna grund varje år.

Det är också skönt att få upprättelse och stöd i domstol - dessa kolonier har tidigare omskrivits som "olagliga kolonier" bara baserat på Länsstyrelsens tyckande, men nu ställer sig uppenbarligen Förvaltningsrätten i Göteborg bakom den tolkning av djurskyddslagen som tidigare gjorts av ideella organisationer som t ex Göteborgs Katthjälp som länge varit aktiva TNR- förespråkare.

Mantissa
2013-11-15, 15:32
#1

Bra!😃

MewTwo
2013-11-15, 16:02
#2

Hoppas detta eminenta arbete ska bli en viktig vändpukt för arbetet med hemlösa katter i hela vårt  land! 🏆

Katthemsmatten
2013-11-15, 16:14
#3

TS, varmt tack för att du har sammanfattat och länkat till detta viktiga domslut. Det känns fantastiskt att man kommit fram till det vi andra vetat vara rätt för de skyggaste katterna genom vårt dagliga arbete! Nu när det finns en dom (är den laga kraft vunnen ännu) så kan man börja luta sig mot den i kommunikationen med lst.

Kan vi sedan få till en paragraf i djurskyddslagen som kräver att frigående katter ska vara kastrerade så skulle vi kanske kunna börja skönja 'början till slutet' när det gäller hemlösa katter i landet.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Elsklingenelsa
2013-11-15, 16:42
#4

Nej, den är inte laga kraft vunnen ännu; Länsstyrelsen kan fortfarande överklaga och det skulle inte förvåna mig om de gör det. För katterna,  matarens och skattebetalaranas skull hoppas jag att de inte överklagar men gör de det så är jag ganska säker på att Kammarrätten kommer att nå samma slutsats. Det arbete som har gjorts är mycket gediget och domen lämnar inte något utrymme för argumentation.//Elsa

Lena
2013-11-15, 17:48
#5

Mycket positiv utveckling för arbetet med skygga katter och TNR! Det kunde inte varit bättre. 🍸❤️🎂 Blev så glad när jag nåddes av denna nyhet!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Svarte
2013-11-15, 18:18
#6

Vänder mig emot denna formulering: 

"trots att dessa katter är förvildade djur som är födda ute och inte klarar av att vistas inomhus".

Många är de katter som bevisat den totala motsatsen till det påståendet och de flesta jag själv har fångat är födda ute och har varit av den allra skyggaste graden vid infångandet. De katter som piper iväg bara man andas.. som lever i ett med mörkret.. 

De har trots detta visat sig bli mycket tacksamma över inomhuslivet med hjälp av förståelsen och rätt miljö. Det värmer mig varje dag att se dessa katter må bra! 

I ett val mellan TNR och ett liv inomhus anser jag att man ska ge katten livet inomhus, om det finns den möjligheten. 

Sedan ska självklart alla TNR-katter få ordentliga hus ute. Det är bra att frågan kommer upp för alla oss som stödjer välskötta TNR. Allt annat är plågsamt för katten som ju älskar värme. Läste senast idag att det ska bli en fruktansvärd vinter, både lång och isande kall.

Elsklingenelsa
2013-11-15, 18:46
#7

Jag förstår vad du menar och håller med - tror säkert att majoriteten - kanske alla- skygga katter på olika lång tid och med rätt kunskap kan trivas jättebra inne! Men formuleringen ovan är anpassad till sammanhanget d v s en rättslig polemik med Länsstyrelsen som menar att katter ska göra framsteg inne inom en vecka för att inte avlivas. De hade aldrig planerat att dessa katter i lugn och ro habitualiseras i ett kattstall utan kravet i deras beslut var omöjligt att uppfylla redan från start eftersom de samtidigt hävdar att "skygga katter inte ska tvingas leva inomhus". Finlir med nyanserat argumenterande funkar alltså inte i domstolen. Målet är att vinna utrymme för människor som kan och vill arbeta med skygga katter att få göra det på ett sätt som resursmässigt är genomförbart.;) Sen tror jag att TNR är ett jättebra steg 1 för att få skygga missar att få god relation med enskilda personer… För att sen kanske vidga kretsen att omfatta människor mer generellt. Vad gäller katter och värmeälskande är det nog individuellt hur framträdande detta är. Framgår mycket info om detta i domen i sakkunnigutlåtandena. Själv har jag en fd TNR-katt (super tam idag)som fortfarande hellre ligger ute på trädgårdsmöblerna mitt i vintern eftersom han tycker jag har det svettigt inne. // Elsa

Backarödbo
2013-11-15, 19:49
#8

# 6 "Allt annat är plågsamt för katten som ju älskar värme." Skriver du. Läs domen och det som experterna förklarar i deras yttranden. Katter som är anpassade till ett liv utomhus i Sverige älskar inte "extrem" värme på vintrarna. Det skulle t.o.m. påverka de negativt.

Klistrar in ett citat från domen här men läs den gärna i sin helhet då det finns ett flertal tillfällen där rätten tar upp de olika experternas förklaringar om värmebalansen hos katter som är anpassade till utomhusklimat.

Lena
2013-11-15, 20:02
#9

Här finns även en artikel om hur det förhåller sig med katter och deras anpassning till kallat klimat. Upps länken kom inte med min finns i #16.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-11-15, 20:23
#10

Bra jobbat Göteborgs Katthjälp!

Hoppas att denna dom sprider sig bland Länsstyrelser i landet o ger några fler skygga katter rätt till liv och mer acceptans av TNR.

Hoppas även att Eskil som snickrar på ny lag får input men tyvärr ställer jag inte något hopp till honom och Centern som endast fokuserar på hur man kan profitera på att föda upp djur för mat o även där går det åt pipan.

Det enda förslag de kommer att föreslå när det gäller förbättrat djurskydd är förbud mot tidelag. Är det verkligen ett problem i dagens samhälle eller är det ett så pass stort problem inom Centerns väljare att man måste lagstifta om det???? Får en att undra :-o

Mantissa
2013-11-15, 20:39
Svarte
2013-11-15, 20:56
#12

Backarödbo. Jag skriver och menar att allt annat är plågsamt än välskötta TNR. Alltså. Dåliga TNR är skit. Skötta TNR däremot innebär att katter ska kunna tillsko sig just värme, bland annat.

Att klara av en sak, som svårare kyla, och att föredra är skilda saker. 

Sedan nämner jag inget om extrem värme heller.. att katter gillar det. Att det är något särskilt med katter och värme däremot har säkerligen många erfarit, där tror jag inte att det jag skriver är radikalt direkt. Alla må inte ÄLSKA värme. Uppskatta, föredra, gilla.. kalla det vad man vill. Och givetvis gillar katter att svalka sig däremellan, säkert gå i snön också, springa bland löv i ett regnoväder.. 

Extremiteter är väl däremot sällsynt. 

Min erfarenhet är oavsett andras rapporter, att många skygga katter är som många andra katter, de uppskattar element, sollapande, ligga på fårskinn o s v.  Även på vintern. Jag kan faktiskt inte väja från den åsikten för det är vad jag sett och märkt under många års tid. Jag är dessutom inte oerfaren vad gäller TNR. Och ingen motståndare bör väl tilläggas innan jag halshuggs ;-) Skämt åsido om det sista..

Uppkatten
2013-11-15, 21:25
#13

❤️HjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärta

HjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärtaHjärta

Sajtvärd för Hittekatter i Fokus. Medarbetare på Katter i Fokus.
Backarödbo
2013-11-15, 21:42
#14

# 12 som sagt. Läs domen. Jag tror inte du förstår vad jag menar. För en katt som har anpassat sig till utomhusklimat kan, på vintrarna, ett uppvärmt hus kännas som extrem varmt. Det är som experterna berättar direkt negativt att låta de flytta fram och tillbaka mellan minusgrader utomhus och en koja som är några grader över 0 och ett rum som är säg 15-20 plusgrader.

[
2013-11-15, 21:51
#15

#11 Säger inte att lagen inte behövs men för Eskil o centerns väljare verkar det vara mer prioriterat än hemlösa katters situation! Hur många djur utsätts för tidelag kontra hemlöshet? Svaret borde ge lite hint om vad som ska prioriteras ilag… Tyvärr trumfar problemet med tidelag inom centern ;-) Say no more, Hint! Hint!

Backarödbo
2013-11-15, 21:59
Gatukorsning
2013-11-15, 22:15
#17

Fasiken va NAJS!!!

Hurra för TNR och hurra för Göteborgs Katthjälp och hurra för alla skyggisarna!

Kärlek!

Lite extra tid, lite extra omtanke, lite extra tålamod och så lite extra kärlek är allt som behövs för att låta en skyggis tassa sig in i ditt hjärta!
[
2013-11-16, 01:13
#18

Utmärkt och jag hoppas att den inte kommer att överklagas!

brutt
2013-11-16, 02:18
#19

Ett väl genomtänkt och prestigelöst domslut i förvaltningsrätten. Något annat hade varit löjligt ja tom omöjligt i den situation som förelåg.Katterna ifråga glömdes inte bort, hamnade inte mellan stolarna och hamnade heller inte i skottgluggen.Vettiga beslut i förvaltningsrätten ✨✨✨✨✨

Lena
2013-11-16, 16:10
#20

Nu känns det genast lite mera hoppfullt i arbetet för hemlösa katter.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
zorro2
2013-11-16, 17:55
#21

ÄNTLIGEN!
❤️❤️❤️

Maria P.
2013-11-16, 18:44
#22

Härligt!

Rödis
2013-11-16, 18:57
#23

Ett "stort" steg i rätt riktning, tack alla som varit med i detta!

[
2013-11-17, 11:30
#24

Underbar nyhet, underbar seger!!! ❤️🐱☀️🍸

Stort TACK och GRATTIS till alla inblandade, som kämpat i tre år för TNR och för skygga katters rätt att leva, "hanterbara" eller ej!  Pokal Stjärnor ❤️

carlas
2013-11-20, 01:26
#25

Hjärta och hjärna har vunnit, äntligen. Det känns som ett stort steg framåt - för alla utsatta katter och för alla som arbetar med och för dem. Tusen tack alla kämpar! Nu ska detta spridas vidare, åt alla håll.

Hopp!! 🐱🎈✨

Magi-cat
2013-11-20, 08:38
#26

Äntligen!  👍

Ett krav på "hanterbarhet" ska inte sända katter i döden.

Tänk att det ska behövas så mycket utredningar för det…Men bra att det kommer på pränt.

(Tänker på en släkting till mig som under alla år matade "sina" skygga katter. De gav honom mycket glädje och de såg välnärda och pigga ut och blev långsamt allt tamare…)

Peace
Backarödbo
2013-11-20, 17:36
#27

Djurens Rätt har tagit upp nyheten: http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/viktig-dom-har-fallit-i-trn-tvist

Djurskyddet Sverige, som ju genom deras anslutna katthem borde ha ett stort intresse i domen, lyser med sin frånvaro med att upplysa om denna stora framgång.

Lena
2013-11-20, 19:14
#28

#27 Det är väl också märkligt att Djurskyddet tiger still!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Thaeri
2013-11-20, 23:42
#29

Så gôtt att en av de mest avlivningsglada länsstyrelserna får smäll på fingrarna av sin egen förvaltningsrätt.

Hoppas nu bara att det håller även i högre instanser.

Lena
2013-11-21, 18:17
#30

#29 Inte utan att man känner viss skadeglädje eller vad man ska kalla det.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-11-21, 18:29
#31

# 30 Ja man ska kalla det skadeglädje😂

Tarotstollan
2013-11-21, 23:05
#32

👍❤️

Igår gjorde jag ingenting och blev inte klar, så jag fortsätter idag!
carlas
2013-11-22, 00:52
#33

Viktigt att/hur Djurens Rätt tar upp frågan, som sägs i #27, citat (min feting) http://www.djurensratt.se/om-djurens-ratt/nyheter/viktig-dom-har-fallit-i-trn-tvist :

Detta är självklart en 100-% seger för katterna i denna koloni och för katternas dagliga beskyddare, men även för andra TNRM-katter runt om i Sverige samt för hemlösa skygga katter som nu erbjudas ett gott liv med hjälp av TNRM-metoden. Även om de skulle råka vara skygga eller osäkra i närheten av främmande människor.

Detta är ren och skär GLÄDJE! Ingen skade el skada ngnstans👍❤️Och viss upprättelse, ja. Om än dålig för alla de kattliv som redan dödats gm länstyrelsernas och jordbruksverkets försorg. Huvudsaken är att nu börja få stopp åtminstone.

Ytterligare superviktigt är detta fr Djurens Rätt igen, citat (med mina fetingar):

Karin Hervéus, som har varit matarens juridiska ombud menar att information om denna dom måste komma ut.

 - Dels ger den TNR-motståndare som tidigare påstått att metoden skulle strida mot djurskyddslagen svar på tal nu när det faktiskt prövats av domstol, och dels framgår att Länsstyrelsen inte kan använda sig av ett så luddigt krav som "hanterbarhet" när de handlar om omhändertagande av skygga katter vilket i praktiken kommer att rädda livet på många tusen katter som avlivas endast på denna grund varje år.

Informationen om denna dom måste komma ut som sagt. Och där måste vi hjälpas åt. Hur gör vi det? Bara så kan domen "i praktiken" komma att rädda livet på många tusen katter. Och för det behövs dessutom ytterligare insatser och resurser - från myndigheters sida, också. Men ett gott steg på väg är det verkligen 🙂

Vad gäller högre instanser (#29) kan man närmast önska att lst överklagar till kammarrätten (eftersom föga utrymme att vinna där). Blir domen inte prejudicerande annars? Ngn som har koll på det?

#27 Helt upprörande att Djurskyddet Sverige inte upplyser om denna framgång för hemlösa och skygga katter. Det kanske kommer? 😎

Man skulle också önska att SAE, Sveriges Akademiska Etologer, tar in all den informationen som domen innehåller. Och för den vidare.

Elsklingenelsa
2013-11-22, 08:17
#34

Jo, i regel är det naturligtvis är det först i en övre instans i detta fall Kammarrätt som ett avgörande blir formellt prejudicerande d v s vägledande för rättstillämpningen. På ett sätt är ju därför ett ev överklagande från länsstyrelsen till kammarrätten nästan önskvärt, men det är också ett enormt slöseri med tids- och ekonomiska resurser att hålla på att processa mer om dessa kärnfriska, ompysslade och nöjda katter. Och så stressande för de som tar hand om katterna eftersom det hela tiden tar flera år innan avgörandena kommer. Jag hoppas därför att Förvaltningsdomen vinner laga kraft och i brist på en överrättsdom och utan detaljreglering av området blir det ändå i praktiken vägledande. :) // Elsa

carlas
2013-11-26, 02:22
#35

#34 Förstår vad du säger och instämmer.

VÄGLEDANDE i praktiken duger gott. Oerhört glädjande

Och vi fortsätter sprida den goda nyheten för alla utsatta katter och för alla som arbetar för dem 🐱🎈

Backarödbo
2013-11-26, 17:16
#36

Är det någon här som har lagt upp info om detta på kattforum.se? Det vore bra om någon som är medlem där kan lägga in en tråd där inklusive domen i sin helhet. Det finns en del motståndare där som skulle behöva läsa domen då den är mycket informativt.

Domen finns att ladda ner här: http://jagstodjer.goteborgskatthjalp.com/images/dokument/domavidentifierad.pdf

Lena
2013-11-26, 18:43
#37

#36 Det vore mycket bra om någon vill lägga upp denna information på nämnda kattforum. Jag skriver ogärna där längre efter att ha blivit mycket styvmoderligt behandlad just i TNR-frågan. Det var helt plötsligt inte tillåtet ämne att diskutera hemlösa katter överhuvud taget om man var emot avlivning. Däremot fick avlivningsförespråkarna fria tyglar. Hoppas dock det har ändrat sig och blivit till det bättre igen. Jag fick dock nog den gången efter att ha varit medlem sedan 1998.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Debattia
2013-11-26, 19:55
#38

Underbart !!Fan vad ni är bra !!!!

Debattia  Den skygga kattens hemsida!
carlas
2013-11-26, 23:37
#39

#36 + #37 Infon finns på kattforum.se sedan 24/11. Mkt mkt bra!!! 🌺http://www.kattforum.se/viewtopic.php?f=13&t=219949 Rätt typ av språk där också.

Insamlingstråden med tillhörande info om den senaste glädjande domen rörande TNR-katter ligger som vanligt "dold" i avdelningen "Hittekattsakuten" på forumet ifråga. För katter livsavgörande saker får inte avhandlas på annat håll på den sajten verkar det. Och medlemmar på forumet ifråga vågar inte kommentera under den avdelningen verkar det. Eller är ointresserade/okunniga. Men det läses iaf av många! Och reageras nog också ❤️

[
2013-11-27, 00:07
#40

Har inga problem med att publicera domän där, http://www.kattforum.se/viewtopic.php?f=1&t=221100

carlas
2013-11-27, 00:19
#41

#40 Topp! 🌺 Publicering i sig är inga problem, speciellt inte på natten ;) Namninsamlingstråden flyttades dock raskt till avdelningen "Hittekattsakuten". Oerhört fint om din nystartade tråd får får finnas kvar på "Allmänt kattprat" som läses av flera. I sak är det ju heller inte en "akut"-fråga, liksom inte heller namninsamlingen, så det borde kunna fungera. I sak.

Backarödbo
2013-11-27, 10:22
#42

behövs tydligen inloggning för att läsa tråden.

[
2013-11-27, 10:35
#43

Tråden är låst pga  det finns en befintlig tråd jag la  in en länk domen där.

[
2013-11-27, 10:48
#44

#40 Din tråd flyttades för en stund sedan till "Arkivet" i katter.nu, dvs soptippen, med nedanstående motivering. Man måste vara inloggad för att läsa där. Inte klokt vad snåla och ogina dessa moderatorer är när det gäller att rädda katters liv!!! 68 personer hann läsa den i alla fall.

_Låser denna tråd och hänvisar till existerande tråd på ämnet.

viewtopic.php?p=4626595_

/Sakana - Moderator

[
2013-11-27, 15:04
#45

Det finns en tråd om detta och den är inlagd på Hittekattsakuten. Varför skribenten har lagt den där istället för på allmänt kattprat kan jag inte svara på men jag har länkat till domen där. Jag glömde dock länka dit på denna sidan.

http://www.kattforum.se/viewtopic.php?f=13&t=219949

Debattia
2013-11-27, 17:31
#46

jag är så glad över att det finns så många duktiga människor i hittekattsvärlden !

Debattia  Den skygga kattens hemsida!
carlas
2013-11-27, 21:34
#47

Instämmer Debattia!

carlas
2013-11-27, 21:54
#48

#43 + #45 Mustangcab/Allspice! **Det finns ingen tråd "om detta" på katter.nu (= kattforum.se)
**

Det finns en tråd om namninsamling för katters rätt att leva. Den lades först in på "Allmänt kattprat" men flyttades snabbt till "Hittekattsakuten" och togs sedan bort helt. "Skribenten" valde ingendera. Återuppväcktes av Esperanza. Och där har endast nicken Esperanza och Casper skrivit. Tills du nu då … Är du stolt över din insats för utsatta katter?

Den tråd som ollesbodega här la in i "Allmänt kattpratt" handlar om förvaltningsrättens dom, den dom som dissar länsstyrelsens OCH jordbruksverkets tänk vad gäller katter - såväl vetenskapligt som rättsligt. Det är VIKTIGT. För katter. Och för oss som arbetar för katter. Nu är den borta. Tack vare … ?

Med ditt engagemang (här?) och ditt mångåriga engagemang på katter.nu (= kattforum.se) borde du ha kunnat hjälpa istället för att stjälpa.

Det är skamligt!

Maria P.
2013-11-27, 22:05
#49

#46 Samma här! 😃

Jag hoppas att domen får många som är negativt inställda till TNR, och som förespråkar avlivning av de hemlösa katterna, att vrida tankarna 360 grader.  Drömmer om den dag då det inte länge finns hemlösa katter … inte för att de har avlivats av myndigheterna, utan för att alla lever ett värdigt liv.

Lena
2013-11-27, 22:54
#50

Är lite trög ikväll (värre än vanligt) menar ni att de tagit bort trådarna på Katter.nu om domen?

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-11-27, 23:00
#51

# 48 Det finns en tråd på den sajten och det börjar med en namninsamling och sen har T.S lagt dit att det finns en dom men inte länkat till den.

Varför T.S lagt den där vet jag som sagt inte och den har inte blivit flyttad dit för då skulle det stå där. Däremot så länkade de jag till domen då det fanns en tråd om detta. Man får inte posta flera trådar på samma ämne i det forumet. Det var därför som den andra tråden flyttades till arkivet.

Jag har inte gjort reglerna på det forumet så vad jag kunde göra var att lägga till länken i befintligt tråd. Att skapa någon ny gick inte då den som gjort detta redan hade blivit flyttad. Vad vill du mer att jag ska göra? Det är väl inte min sak at lägga in trådar där om hittekatter och inte kan  jag heller hjälpa att det finns en befintlig tråd. Jag känner ingen av moderatorerna heller för den delnen så jag kan inte höra av mig till dem heller.

Nästa gång det kommer något av intresse i detta så struntar jag helt enklet i att lägga in något öht om detta då otack är världens lön. Om man läser reglerna istället för att ondgöra sig över mig så vore det bra.

carlas
2013-11-27, 23:47
#52

#51 Struntprat. I tråden om namninsamling på kattforum.se (som f ö länkas till redan i #39 här ovan) finns länk till domen. I övrigt, fick man inte posta diskussionstrådar där hint om info redan existerar skulle det inte bli ngr trådar alls på det där forumet. Utrensningen av ämnen är helt selektiv och ytterst medveten från ledningens och moderatorers sida. Det vet du mkt väl. Och just den här domen ska inte informeras om och inte diskuteras just där. Därför togs den bort. Det vet du mkt väl. Vad som är din sak avgör du själv. Önskar bara att du slutar stjälpa.

carlas
2013-11-27, 23:56
#53

#50 Ja, dessvärre. Se information i #44.

Infon om domen finns fortfarande kvar i ett enskilt inlägg i namninsamlingstråden under "hittekattsakuten (se #39).

Det finns alltså ingen diskussionstråd om förvaltningsrättens nya dom på katter.nu = kattforum.se. Det är och förblir skamligt.

[
2013-11-28, 00:00
#54

Nytt försök med passning till den som tycker censur är en väg framåt på forumet…… Hoppas det finns andra moderatorer där som tror på att sprida o dela kunskap och ide'er? http://www.kattforum.se/viewtopic.php?f=1&t=221117&start=0 Tassar

carlas
2013-11-28, 00:07
#55

Men för att återgå till sak- och glädjefrågan!!

Alldeles så som Maria P säger #49:

Jag hoppas att domen får många som är negativt inställda till TNR, och som förespråkar avlivning av de hemlösa katterna, att vrida tankarna 360 grader.  Drömmer om den dag då det inte länge finns hemlösa katter … inte för att de har avlivats av myndigheterna, utan för att alla lever ett värdigt liv. 

Vi ska dit! Och förvaltningsrättens dom är ett stort steg i rätt riktning, tack vare hittekattfolks genuina engagemang och kunskaper. Detta måste fortsätta och fortsätta att spridas 🐱🎈🥳

carlas
2013-11-28, 00:18
#56

Mitt inlägg #55 är en fortsättning på mitt inlägg #53 - för att komma på rätt spår igen.

Och #54 hann före emellan (som jag alltså inte hann se).

ELOGE ollesbodega!! 🌺 Hunnit kopiera inlägget också - innan det försvinner igen. För tyvärr, finns nog dessvärre inte moderatorer där som tror på att dela kunskap och idéer (och om så, så avsätts de av ledningen).

Men absolut värt att försöka, flera ggr!! 🐱

Ibland kan det ju fungera. Hoppas hoppas! Det vore så synd om medlemmar där, flera tusen faktiskt, inte fick inblickar i utsatta katters verklighet, alls. Och inte i lösningar på utsattheten!

[
2013-11-28, 12:37
#57

Och vad vill ni att jag ska göra åt detta på det forumet. Jag har  inget inflytande där. Tvärtom så har jag blivit varnad en gång!

# 54 Hoppas du lyckas då jag inte hittar något på forumet som jag är behörig till då jag klickar på länken och då är jag inloggad.

Backarödbo
2013-11-28, 13:27
#58

#57 vad blev du varnad för? För att förmedla viktig information? :/ Konstig forum i så fall..

[
2013-11-28, 16:20
#59

# 58 Det framgick inte och jag ansåg det väldigt konstigt måste jag säga. Jag vet även en som fått 6 månaders skrivförbud för något som jag anser var  helt fel utfärdrat men vad hjälper  det?

carlas
2013-11-28, 23:18
#60

Vi får väl för ögonblicket ge upp katter.nu/kattforum.se.

ollesbodegas förnyade försök enl #54 kunde jag följa genom natten (och har sparat konversationen - med flera svar och motsvar). Nu är det borttaget. Alltsammans. Utan spår.

Om alla tänkande kattmänniskor bojkottade forumet ifråga, dvs avsade sig medlemskapet, skulle det tvingas till omtänkande. För annars får man ju inte in några pengar. Ungefär som med konsumentansvar (tänk "made in China" och angora t ex). Vi har alla ansvar. Och då skulle det kunna bli till ett bra forum! Med pengar över dessutom. Och då skulle det forumet också kunna bidra till att hjälpa katter, katter i nöd.

Tills vidare får vi fortsätta försöka sprida den kunskap och det möjliga rättsläge som förvaltningsrättens nya dom förmedlar. Det är ett stort steg i rätt riktning. **Skygga katter och TNR vann i domstol. YES!
**

[
2013-11-28, 23:45
#61

Man kan inte avsäga sig medlemskapet där utan endast sluta upp att gå in där. Det är inte som på fokus att man kan avregistrera sig.

carlas
2013-11-29, 00:06
#62

#61 Isses Mustangcab/Allspice: det är enkelt - säg din mening, så blir du bannad. Stå upp för något du tror på. Det är det jag menar. Kan vi koncentrera oss på sakfrågan nu då.

Allmänt. Ber om ursäkt till alla att jag själv bidragit till dessa utfärder. För att återgå,

nämligen:

till den nya glädjande domen i förvaltningsrätten. Och hur vi bäst sprider kunskap om den. Så att det kan bli verklighet att den blir vägledande i praktiken, och därmed bidrar till att rädda tusentals utsatta katter till livet. Och DET med myndigheters hjälp!

Skygga katter och TNR vann i domstol. YES! Nu ska vi hjälpa till så att de vinner i den kalla reala realiteten också. 🐱

[
2013-11-29, 00:10
#63

# 62 Det skulle ändå var intressant att få veta vad detta var? Jag fick ingen förklaring till varningen. Har en känsla av att jag kom in ett stim då det var flera som blev varnade och att en moderator var på dåligt humör- ungefär.

martdat
2013-11-29, 10:59
#64

missat detta . Men  vad glad jag blev ❤️

Sajtvärd på kattpolisen i fokus. Allt som inte kan lagas med silvertejp är sönder på riktigt.
Backarödbo
2013-11-29, 17:49
#65

#60 Wow, snacka censur.

Som tur är har Förvaltningsrätten ett större förtroende bland allmänheten än ett gäng inbitna uppfödare som håller till på ett "för inbördes beundran-forum" 🤫

Lena
2013-11-29, 19:25
#66

Är det någon som vet hur man kommer i kontakt med Huvudkatta på Katter.nu. Skulle vilja skriva till henne om hur jag upplever att Katter.nu har blivit. Jag har varit med där redan på den gamla "goda" tiden typ sedan 1998. Bedrövligt att det har blivit som det har blivit.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-11-30, 00:44
#67

#66 Huvudkatta/Magdalena på Katter.nu har ju gjort ett nyligt inlägg (27 nov) här http://www.kattforum.se/viewtopic.php?f=1&t=221109 så det borde väl vara möjligt att klicka på hennes signatur för kontakt? (Vet inte om el hur för kan inte logga in där själv🤫)

Vore värdefullt att en klok människa kontaktade henne, ja 🙂

Lena
2013-11-30, 10:57
#68

#67 Det borde vara en möjlig väg till kontakt! När jag prövade tidigare kom jag bara till dessa moderatorer och det ledde ingen vart.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-11-30, 16:20
#69

Kom du inte fram på den adressen som du fick av mig?

[
2013-12-01, 14:31
#70

Är så glad över den framgång för hemlösa katter som denna dom innebär!! 🙂🙂🙂 Förhoppningsvis kan Länsstyrelserna snart inte längre avliva friska katter som de vill med hänvisning till att de inte är "hanterbara".

Vet någon om domen kommer att överklagas, eller hur lång tid Länsstyrelsen har på sig för det? Läste på Förvaltningsrättens hemsida att det vanliga är tre veckor - i så fall går väl den tiden ut nu på torsdag. Fast det har de nog inget att vinna på. Håller med #4: "Det arbete som har gjorts är mycket gediget och domen lämnar inte något utrymme för argumentation."

Rekommenderar att läsa hela domen, intressant och lärorikt! (Men länkarna i #0 verkar ha försvunnit…?) Här är den: http://www.djurensratt.se/sites/default/files/dom_avidentifierad.pdf

Elsklingenelsa
2013-12-01, 19:45
#71

Länsstyrelsen har 3 v på sig från beslutsdagen (13/11) så jag tror det är deadline att lämna in onsdag 4/12. Tydligen måste länsstyrelsen begära prövningstillstånd i djurskyddsmål men beviljas i praktiken alltid det (till skillnad från djurhållare som nästan aldrig får prövningstillstånd när de överklagar. // Elsa

Debattia
2013-12-01, 19:48
#72

Några undrar varför inte Djurskyddet Sverige tar upp denna info.När jag var på deras infodagar och diskuterade TNR  där så visste dom knappt vad det var. Sa dom gick med på det om det var under en kort tidsperiod. Hade även en föredragshållare från LST som pratade om skygga katter och dom skulle det vara svårt socialisera. Jag och några till pratade mot henne. Något katthem på Gottland hade ett TNR-projekt .Ett katthem från Kalmar svarade också mycket bra ang skyggisar.

Debattia  Den skygga kattens hemsida!
Backarödbo
2013-12-02, 12:07
#73

Alltså… Djurskyddet Sverige… vad tillför de egentligen vg de hemlösa katternas situation? 

"dom gick med på det om det var under en kort tidsperiod." Vad skulle det innebära? Det har funnits förvildade katter så länge människor har haft katter och de kommer alltid att finnas. De är så j*vla efter v.g. modern djurskydd, det är sorgligt att denna organisation får så mycket credit (dvs pengar) av allmänheten.

[
2013-12-05, 17:11
#74

Nu finns en egen tråd på forumet

http://www.kattforum.se/viewtopic.php?f=1&t=221191

Lena
2013-12-05, 17:42
#75

Verkar som den har moderats bort! Eller vad innebär följande text: 

Moderation Denna tråd är utdelad från en tråd på hittekattakuten. 
Vi förstår att ämnet är viktigt för många och valde därför att dela ut originalposten till en egen tråd.
Info i inlägget som enbart gällde originaltråden är borttagen.

Vi vill påminna om följande:
Korspostning är inte är tillåten.
Synpunkter på modereringar tas via PM och ej öppet på forumet.

Om ni är missnöjda med någon av våra åtgärder så är det mycket mer effektivt att skriva ett PM och berätta varför ni inte håller med än att skrika om censur. Vi som moderatorer kan inte veta vad era tankar och avsikter är med en tråd utan vi kan bara moderera enligt våra regler.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-12-05, 17:44
#76

Nej tråden är utdelad från hittekattsakuten och ligger nu på allmänt kattprat och det går att skriva i tråden.

Lena
2013-12-05, 17:45
#77

#76 Okey men det var ju bra i alla fall!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
Tjeja
2013-12-05, 19:52
#78

Underbara nyheter! ☀️ Ett stort steg och stor seger för katternas status i framtiden också!

Nu är nästa steg att lagstadga kastrering för alla frigående utekatter också!

Medarbetare på Fågelmatning, Djurparker, Vilda djur och Politik i fokus.
carlas
2013-12-05, 23:49
#79

#75 Ja ollesbodegas tråd modererades bort, helt korrekt. 🤢

#77 Visst är det bra att sajten katter.nu slutligen tillåtit att informationen går fram! - nämligen OM förvaltningsrättens dom som på varje punkt går EMOT länsstyrelsen VG:s bedömning vad gäller skygga katter och TNR. Det satt långt inne. 

Hoppas nu att medlemmar på katter.nu (kattforum.se) vågar skriva i tråden också. Det är inte så lätt med det motstånd som finns där. 😎

#76 t ex, Mustangcab/Allspice har nu chansen till konstruktiv insats. Och info, som du enl utsago i #61 inte har: www.kattforum.se/viewtopic.php?f=1&t=189272 Re: Välkommen till Forumet! av Bioluminescence » ons 28 dec 2011, 15:22 Hur avslutar jag mitt medlemskap? "Kontakta en moderator eller Administratör så inaktiverar denne ditt konto".    Om det är det man vill.

Inte för att jag själv tycker det är viktigt att avaktivera. Viktigast är att aktivera sig FÖR nödställda katter. 🙂

carlas
2013-12-06, 00:15
#80

#78 Absolut, så sant! 👍

[
2013-12-06, 12:21
#81

# 79 Det var mera än jag visste.
Om nu folk där inne inte är intresserade av att ta hand om hemlösa katter så är det inget jag  kan göra åt detta.

Lena
2013-12-07, 19:52
#82

#81 Nej att påverka det forumet lär sig inte göras. Försöker man så blir man blockad.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
carlas
2013-12-08, 01:35
#83

#81 Du skriver: "Om nu folk där inne inte är intresserade av att ta hand om hemlösa katter så är det inget jag  kan göra åt detta."

Jomenvisst! Om nu "folk där inne", som du säger, inte är intresserade av att ta del av information som handlar om hur man kan hjälpa nödställda katter på bästa sätt, så kan du bidra med att ifrågasätta den rådande attityden, ifrågasätta ointresset, och inte minst kan du kan bidra med att informera vidare, med att diskutera och argumentera för din sak. Det är liksom det diskussionsforum är till för. Eller vad tror du vi gör här på Hittekatter-ifokus?

Det tar trots allt en stund att bli blockad, även med det massiva motstånd mot utsatta katter som finns där. Är det det du är rädd för? Säg det då, istället för att "det är inget jag kan göra åt". Det är inte farligt att bli blockad från ett ställe vars värderingar man inte delar. Tvärtom, det är farligare att stanna kvar och tiga still. För den egna mentala hälsan. Och absolut för katterna!

[
2013-12-09, 16:29
#84

# 83 Men jag delar de värderingar som finns på det forumet i stort sett. Jag är inte medlen där för att föra talan åt hemlösa katter, det finns det andra forum för.

 Det måste finnas utrymme för forum där man inte diskuterat hemlösa katter utan enbart katter såsom ex katter ifokus. Vi har också britter, perser, norsk skogkatt, maine coon, devon rex, cornish rex och siames i fokus.

Det är alldeles för många katter som är hemlösa men trots allt så har de allra flesta ett hem.

Istället för att skälla på mig så kan du arbeta för att höja kattens status så att den blir högre och att alla katter kommer att ha ett hem.

Bara för att man inte engagerar sig med liv och lust i hemlösa katters situation så innebär det inte att man struntar i dem. Men fortsätter du i den stilen som du gör mot mig så kommer jag utan att tvekan att göra detta. Jag klarar mig utan problemet med hemlösa katter - frågan är hur de hemlösa katterna klarar sig utan mina insaster? Det blir lite mindre att dela på för dem och en mindre som uppmärsammar deras situation. Är det vad du eftersträvar?

Fillixa
2013-12-09, 17:39
#85

Den viktiga Trap Neuter Return-domen har inte överklagats av Länsstyrelsen vilket betyder att den nu har vunnit laga kraft meddelar idag Göteborgs Katthjälp!Tummen upp

Länk till Göteborgs Katthjälp facebooksida!

Windows Insider Fast Ring Member
Lena
2013-12-09, 17:40
#86

#83 Nu känns det som det blir lite fel här. Tycker inte du ska skälla på #84 för att sakernas tillstånd är som de är på nämnda forum. Att #84 lägger sin tid på Hittekatter iFokus och hjälper katthem etc visar att hon/han är engagerad i hemlösa katter. Det är jag väldigt glad för. Alla som drar sitt strå till stacken ska vara vara tacksamma över.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-12-09, 20:17
#87

Jag tycker att carlas i #83 skriver bra om hur viktigt det är att vi alla hjälps åt att förändra opinionen så att kattens status höjs, att alla kan "bidra med att ifrågasätta den rådande attityden, ifrågasätta ointresset, och inte minst kan du kan bidra med att informera vidare, med att diskutera och argumentera för din sak."

Men jag tycker att det är fult och elakt när Mustangcab i #84 skriver till carlas: "Istället för att skälla på mig så kan du arbeta för att höja kattens status så att den blir högre och att alla katter kommer att ha ett hem." Carlas tillhör ju dem som redan jobbar väldigt hårt och engagerat på olika sätt, i medvind som i motvind, för att hjälpa hemlösa katter och höja kattens status!!!

Och när Mustangcab skriver till carlas: "Bara för att man inte engagerar sig med liv och lust i hemlösa katters situation så innebär det inte att man struntar i dem. Men fortsätter du i den stilen som du gör mot mig så kommer jag utan att tvekan att göra detta. Jag klarar mig utan problemet med hemlösa katter", så blir jag riktigt arg!! Inte nog med att Mustangcab är beredd att straffa oskyldiga katter för att hon är osams med någon, hon försöker också lägga skulden på denna person för att hon själv lämnar katterna i sticket! J-t ynkligt faktiskt! Tystad

Håller med dig Lena - de hemlösa katterna behöver all hjälp de kan få.

[
2013-12-09, 21:01
#88

#85 Hurra, domen har vunnit laga kraft! Tummen upp Grattis och heja kissarna!

Lena
2013-12-09, 21:07
#89

#87 Som jag känner dem är de båda engagerade för hemlösa katter och drar sitt strå till stacken - fast på lite olika sätt. Därför tyckte jag det blev lite ledsamt att det blev ett bråk.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
[
2013-12-09, 22:05
#90

# 89 Tack🌺

carlas
2013-12-10, 00:40
#91

#87 tack! 😉Instämmer livligt, så behöver inte uttrycka det mer.

Håller också med Lena - och övriga - om att hemlösa katter behöver allt stöd de kan få.

carlas
2013-12-10, 00:49
#92

Så för allt i världen Mustangcab i #84, överge inte dina insatser för hemlösa katter för att du blir sur på ett inlägg, mitt inlägg här (tydligen). Det vore riktigt dumt. Men nu när tråden finns tillbaka under Allmänt kattprat på nämnda kattforum kan du kanske istället hinna med ett inlägg till stöd för förvaltningsrättens dom gällande TNR och skygga katter? Du var ju angelägen om att länken till domen skulle finnas (fast den redan fanns) under avdelningen Hittekatter på sagda forum. Och kanske även hinna med ett inlägg till stöd för namninsamlingen under avd Hittekatter? Inte svårt, bara ngr knapptryck. Det handlar ju nu om att bidra till spridandet av viktig information och att fortsatt stå för det du uppriktigt tror på. Strån till stacken som sagt. Lycka till, du också! 🎈

carlas
2013-12-10, 00:56
#93

#85 Underbart! 👍 Hoppas nu att domen blir vägledande i praktiken - och konstigt vore det väl annars - och därmed kan bidra till att rädda tusentals utsatta katter till livet. Och DET med myndigheters hjälp!

[
2013-12-10, 21:41
#94

# 92 Så "snällt" av dig att avslöja mitt nick från  ett annat forum. Jag lägger ned mina insatser där jag anser att de gör mest nytta inte där du anser att jag ska lägga dem.

Katthemsmatten
2013-12-11, 12:24
#95

#92 och 94, får jag be er ta den diskussionen i PM. Den tillför inte tråden någonting av värde.

Medarbetare Hittekatter iFokus
carlas
2013-12-11, 23:11
#96

#95 Så sant! Så. Mustangcab (+Allspice, som du ju talar om är ditt nick på forumet ifråga i #43 + #45 - annars hade jag inte känt till det) - du har PM 🙂

carlas
2013-12-11, 23:18
#97

För att återgå till saken. Vad jag egentligen försöker prata om är vikten av att sprida informationen om förvaltningsrättens dom så vitt och brett som möjligt, och hur. Människor har ju så mkt okunskap och fördomar kring TNR och skygga katter. Och i domen ges så mkn saklig info.

Skulle det inte vara en idé att lägga in beskrivningen (i stil med #0) och länk till domen i namninsamlingen, alltså här http://www.skrivunder.com/sluta_avliva_katter_med_mina_skattepengar - som ett nytt tillkännagivande, som går ut till alla och även finns på sidan? Vad tror Lena om det?

carlas
2013-12-15, 00:05
#98

I flera nyliga trådar (plus äldre men återuppväckta)* har det framkommit hur avgörande TNR är som en del av No-kill-ideologin och -praktiken. Känns som vi behöver samla ihop allt detta. Och få ut informationen på bredare front. (Är det som föreslås i #97 vad gäller förvaltningsrättens dom för kontroversiellt kanske?)

Ljus i tunneln finns ändå! 🐱🥳

* Tänker alltså på denna tråd

http://hittekatter.ifokus.se/discussions/52ac5dbace12c419cb000fb5-no-kill-funkar-inte 

+ denna tråd

http://hittekatter.ifokus.se/discussions/4fd23ec9d4ebea1d48005332-no-kill-hur-da 

+ i förlängningen denna tråd

http://hittekatter.ifokus.se/discussions/511fb5bd88f4727afe009e32-lansstyrelsen-vs-ideella-krafter-hittekatter?discussions-2

[
2013-12-19, 06:48
#99

Åh. Det verkar ju faktiskt vara bra för katterna. Kul!

[
2013-12-19, 06:50
#100

Det är kanske också läge att städa lite i tråden? Ingen trevlig läsning. Ni brukar ju annars vara jätteduktiga på att tycka olika men ändå vara trevliga här inne. :(

JenL
2013-12-19, 10:03
#101

Förslag: Kan inte någon här sammaställa de viktigaste punkter i domen, kort och precis, och vart detta betyder nu för poliser & olika länstyrelse angående deras hantering av skygga katter ? Tänkte bara att det skulle vara bra om det finns en flyer som kan skrivas ut sen av oss så att vi kan visa den till polisen /handledare hos länstyrelse vi träffar.

Jennifer

Föreningen 9 Liv Östergötland _Email: foreningen9liv@hotmail.com Hemsida: http://www.foreningen9liv.se_ Facebook: http://www.facebook.com/foreningen9liv
Elsklingenelsa
2013-12-19, 10:37
#102

#101 Domen har mest betydelse för de katthem/katthjälpare som jobbar med TNR eftersom domen avser om boendet i en TNR-koloni uppfyller djurskyddslagens krav eller inte. Domen handlar alltså främst om konkreta levnadsomständigheter för katter ute.

Ett av länsstyrelsens krav i detta ärende var dock OCKSÅ att de ansåg att tillsyn av katterna i kolonin ej uppfylldes. Enligt tillsynsreglerna ska katter ha tillsyn minst 2 ggr/dygn. I denna koloni som domen avser har katterna tillsyn 24 tim/dygn d v s mycket mer tillsyn än lagen kräver - ändå hävdade länsstyrelsen att tillsynskravet inte uppfylldes eftersom katterna ej var "hanterbara".

Domstolen bedömde alltså länsstyrelsens krav på att katter "ska vara hanterbara" och kom fram till att detta var ett krav som man inte kan ställa på ett rättssäkert sätt, eftersom det inte finns några objektiva mätkriterier för HUR hanterbara dessa katterna måste vara för att uppfylla lsts krav. Dessutom: hanterbara för VEM och i vilket sammanhang? De påpekar att det inte  finns någon objektiv metod för att mäta om djurhållaren har lyckats uppfylla kraven i tid.

Domstolens beslut i denna del är därför främst intressant vad gäller tillsynsfrågor och sk. "hanterbarhet". Jag skulle dock rekommendera att man hänvisar till denna dom i alla sammanhang där myndighter påstår att katter måste vara "hanterbara"  för att uppfylla någon "regel" eller där myndigheter påstår att katter är "för skygga" för ditt eller datt- eftersom det nu finns stöd för att man inte kan ställa krav som inte går att mäta enligt någon säker metod efter en objektiv måttstock.  //Elsa

ps. Domen kan också användas i olika rättsliga sammanhang som exempel på att länsstyrelsen och jordbruksverket hävdar att de "bara följer lagen" men att domstolen sedan kan konstatera att de hittat på krav "efter hand" som saknar faktiskt stöd i en lagstiftande process.

carlas
2013-12-22, 02:04
#103

#101 Bra förslag!, vore fint med en flyer.

#102 Bra, tack för förtydliganden. Men alltså komplicerat, enligt nedan. Det gäller (1) boende i TNR samt (2) hanterbarhet/tillsyn

#102 citerar (min fetstil): (1) _Domen har mest betydelse för de katthem/katthjälpare som jobbar med TNR eftersom domen avser om boendet i en TNR-koloni uppfyller djurskyddslagens krav eller inte. Domen handlar alltså främst om konkreta levnadsomständigheter för katter ute.
_

Kommentar: (1) Jätteviktigt alltså att folk som jobbar seriöst med TNR nu kan påvisa att boende (och omhändertagande, se nedan) av katter uppfyller djurskyddslagens krav. Då ska de förstås göra det också.

#102 citerar (min fetstil): (2) Domstolens beslut i denna del är därför främst intressant vad gäller tillsynsfrågor och sk. "hanterbarhet". Jag skulle dock rekommendera att man hänvisar till denna dom i alla sammanhang där myndigheter påstår att katter måste vara "hanterbara"  för att uppfylla någon "regel" eller där myndigheter påstår att katter är "för skygga" för ditt eller datt- eftersom det nu finns stöd för att man inte kan ställa krav som inte går att mäta enligt någon säker metod efter en objektiv måttstock.

Kommentar: (2) Myndigheter talar ofta, dvs hela tiden när det gäller hemlösa katter, om "hanterbarhet" och om att "för skygga". Det är på den grundvalen man avlivar katter på löpande band. Fallet med Vargönkatterna (som alla kan läsa om här på HiF i detalj) visar detta alltför tydligt. Så enbart frågetecknen där, och med förvaltningsrättens stöd, räcker långt!

Så förvaltningsrättens dom ger stöd för (2). Och då katter med stöd av detta kan tas om hand, ev via TNR, istället för att avlivas, ger förvaltningsrättens dom stöd även för (1). 

Men de flesta vet ju inget om allt detta! Inte heller myndigheter! Så tror det är av yttersta vikt att använda denna dom till fullo. Genast och Kraftfullt och Hela tiden. Flyer enl #101 är jättebra. Ger iaf lite huvudbry. Måste tänkas till här och där. Kan inte bara plöjas på i gamla fåror.

Viktigt steg på väg, detta ❤️Men bara om det förs ut 🐱🥳

Backarödbo
2013-12-22, 20:04
#104

citerar #103 "Viktigt steg på väg, detta HjärtaMen bara om det förs ut Katt"

Japp, och därför är det oerhört viktigt att alla katthjälpare som känner till domen använder den när länsstyrelsen på något sätt ifrågasätter TNR/hanterbarhet. Domen kommer inte att få genomslag i Sveriges katträddningsarbete om inte alla vi som känner till den och som kämpar för skyggisarnas existensberättigande hänvisar till den. Våga ta fighten med rätten på din sida! För djurens skull!

Lena
2013-12-26, 12:05
#105

#104 Sanna ord!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus "Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"
eskils
2014-05-29, 11:46
#106

Puttar upp tråden om hur TNR vann i domstolen. 🙂☀️

Katthemsmatten
2014-05-29, 13:14
#107

En mycket bra dom, enligt min mening!

Medarbetare Hittekatter iFokus
Casper
2016-12-27, 14:12
#108

Undrar nu, så här år efteråt, hur det har gått? Var, när och hur har det hjälpt att ha denna dom att luta sig på? Funkar det i praktiken?

Är inte så insatt längre, då min "höghjälpsperiod" var när jag bodde på landet och hade plats att rent praktiskt kunna hjälpa flera katter. Har väl i och för sig engagerat de som flyttade in efter mig så borta är ju inte hjälpen där! Nu bor jag i mitt stan och har mitt sista "ärende" boende hos mig. 🐱😍

Katthemsmatten
2017-01-04, 14:41
#109

#108 Gå in på Göteborgs Katthjälps hemsida så hittar du nog mer information.

Medarbetare Hittekatter iFokus
Upp till toppen