Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
8. Kattens status/Djurskyddsfrågor

Döden Som Lösning Till Högt Pris

2013-09-29 11:20 #0 av: Lena

I vårt land är hemlösa katter laglösa. Det gäller särskilt de katter som uppfattas som skygga och inte har någon ID-märkning. Så som de flesta Länsstyrelserna valt att tolka lagen innebär den Svenska djurskyddslagstiftningen inget annat än döden för dessa katter. Myndigheterna hänvisar som försvar till forskning som de har misstolkat. I Västra Götalands län arbetar inspektörerna efter en rutin som mer bygger på hundars beteenden. En rutin som gör det näst intill omöjligt för en katt att komma levande ur ett omhändertagande.

Jordbruksverkets syn

"Djurskyddslagen är skriven för att verka förebyggande och gäller på individnivå, vilket betyder att varje djurs välfärd är viktig. Detta betyder dock inte att det i varje situation är bäst för ett djur att få leva vidare, utan det måste bedömas i varje enskilt fall, där det förstås finns flera faktorer att ta hänsyn till. Ibland är avlivning det bästa alternativet för att undvika att djur ska lida. Det är alltid ett svårt beslut, men det får inte hindra oss från att se till djurens bästa" Helena Kättström, Jordbruksverket.                                                                                                                                  

Praktisk tillämpning i verkligheten

I praktiken är det dock så gott som alltid avlivning som gäller för omhändertagna huskatter. När det handlar om hemlösa katter ska det mycket till för att en sådan katt ska bedömas som omplaceringsbar. De katter som bedöms omplaceringsbara får 14 dagar på sig att hitta nytt hem. Annars avlivas även dessa. Hur det går med omplaceringen beror på vilken syn djurhemmet har som fått avtal att stalla upp katterna. Vissa av dessa har bara ekonomiska intressen i sitt uppdrag och har inte djuret en dag längre än vad de får betalt för. De lägger inte heller särskilt mycket tid på att finna ett hem åt katterna. Att fånga in, stalla upp och avliva katter har blivit en inkomstkälla. Pengar som tas från våra skattemedel. 


Beslutsordningen

Det är Länsstyrelsen som beslutar att katter ska omhändertas. Länsstyrelsen ger sedan uppdraget vidare till Polisen för verkställandet. Polisen har i sin tur har avtal med olika externa aktörer för den uppgiften. Det kan vara skyttar, uppstallningshem (oftast djurpensionat) och deras veterinärer. Länsstyrelsen har inget inflytande över vilken veterinär som anlitas, inte heller över vilka uppstallningshem. Det räknas som fullgott att det är en allmänpraktiserande veterinär. Även om det är Länsstyrelsernas veterinärer som fattar beslutet om avlivningen har dessa aldrig sett katten ifråga. De gör bedömningen på det skriftliga underlag som den veterinär gjort som uppstallningshemmet anlitat.  Dessa underlag är inte särskilt ingående utan består av ett antal kryssfrågor med några kortfattade öppna formuleringar. En katt kan t.ex avlivas för att den bedöms ha ett "vilt sinnelag".  

Länsstyrelsen i Västra Götalands rutin

Länsstyrelsen i Västra Götalands Län har en rutin som de arbetar efter när de får in en anmälan om hemlösa katter. Se följande pdf-dokument!

Det är inga omfattande utredningar som ligger bakom bedömningen om en katt anses förvildad eller tam. Om Länsstyrelsen i Västra Götaland  får in en anmälan om hemlösa katter samordnas tillsynen med andra resor, man åker i regel aldrig ut "bara" för katten/katternas skull. När inspektörerna kommer till platsen ägnar de max en halvtimme åt att leta efter katten/katterna. Hittar de inga katter sätter då upp lappar och uppmanar eventuell ägare att höra av sig. Efter 7 dagar omhändertas sedan katterna.  

För att katterna ska bedömas som omplaceringsbara ska de visa sig tama inför främmande personer och får max 7 dagar på sig att visa detta. Flyr katten utan att komma tillbaka och kontrollera sin situation och äta det foder en främmande person har hällt upp anses katten förvildad och icke omplaceringsbar. Om katten inte visar några tecken på att bli tamare eller söka kontakt (med dessa främmande personer inom 7-8 dagar då lapparna hänger ute) ska katten inte fångas in och tvingas leva inomhus, den ska istället avlivas.  (katten fångas in men avlivas istället). 

Om Länsstyrelsen sedan bedömer att katten kan sättas på djurhem (ofta affärsdrivande djurpensionat)  kan den omplaceras om den visar framsteg enligt Länsstyrelsens kriterier*. Detta ska dock ske inom 14 dagar. Lyckas man inte omplacera katten inom dessa 14 dagar ska den istället avlivas (alltså även fast den visar sig vara omplaceringsbar). 

*Kriterier för att klassas om omplaceringsbar: 

Katten ska inom 7 dagar visa tecken på att vara så pass socialiserad mot människor (främmande människor i en främmande miljö) att den stryker sig mot en låtsas hand och inte visar stress symtom som flykt eller apati.  

Katten ska under de första 7 dagarna göra klara framsteg och det ska gå att utföra en godtagbar tillsyn av den. (Kroppsvisitation och kontroll av öron). 

Samtidigt står det skrivet i dessa rutiner att katten efter infångandet ska ges möjlighet att landa innan den tas till veterinär för undersökning. (när får katten den tiden?) 

Det vill således mycket till för att en av på Länsstyrelsens beslut omhändertagen katt ska överleva hanteringen. Även om katten efter konstens alla regler till slut bedöms omplaceringsbar blir den oftast avlivad i alla fall, då den bara ges 14 dagar att bli omplacerad på. 


Misstolkad forskning

Så här svarar Länsstyresen i Västra Götaland på frågan varför man valt att avliva ett större antal katter som fångats in i Vargön trots att det fanns väntande hem till dem: "Länsstyrelsen arbetar för djurs rätt till ett bra liv, och inte för liv till varje pris. Länsstyrelsen menar att det är djurplågeri att hålla skygga katter under långa perioder för att de ska bli tama. Det finns forskning som visar att katter som inte är socialiserade med människor lider svårt av stress om de placeras på katthem eller liknande, och att de därför inte bör placeras där alls. Även lagstiftningen är tydlig med att katter som levt utomhus och är förvildade inte bör tvingas att leva inomhus".

Forskningen som Länsstyrelsen säger att de lutar sig mot är en studie från 1999 av de amerikanska forskarna Kessler och Turner. (Socialization and Stress in Cats (Felis Silvestris Catus) Housed Singly and Groups in Animal Shelters; Kessler. M.R & Turner, D.C,; Animal Welfare, vol. 8, no 1, Feb 1999). Handläggaren som ger oss uppgiften svarar följande när vi ifrågasätter att det endast är en studie som dessutom är 14 år gamal: "En artikel är dock mycket bättre än ingen. Att en artikel är gammal, är inte heller samma sak som att resultaten inte är giltiga". 

Vi tar senare kontakt med båda forskarna utifrån hur Svenska myndigheter tolkar deras studie. Varken Kessler eller Turner har i sin forskning kommit fram till att skygga/förvildade katter nödvändigtvis bör avlivas. Det handlar istället om att anpassa miljön på katthemmen, använda jourhem och TNR samt att bemöta katterna på lämpligt sätt. Finns det bara människor som är beredda att ge katterna den tid och det bemötande de behöver finns inga skäl att avliva dem. Detsamma säger även forskaren Kathryn Dybdall som vi också varit i kontakt med. Dybdall menar att det dessutom är svårt att klassificera katter på kort tid som tama, skygga eller förvildade. Hon hänvisar till Dr. Margaret Slater som är ledande inom området hemlösa katter och som forskar på just detta område. 

Syftet med Kesslers och Turners forskning var att undersöka hur olika målgrupper katter reagerade på olika katthemsmiljöer. Detta för att kunna utforma katthemmen på bästa sätt. Forskningen hade inte som ingång att avgöra om katter skulle låtas leva eller dö. 

Den krassa verkligheten

I fallet med katterna i Vargön svarade Länsstyrelsen följande på vår fråga vad som skulle hända med katterna: "Det kommer att göras bedömningar av kattkunniga personer på hur skygg eller tam varje katt är, både direkt ute på plats och hos veterinären. De katter som hos veterinären bedöms för sjuka och/eller vilda, kommer att avlivas direkt. De katter som hos veterinären bedöms friska och inte för skygga, kommer att tas till ett katthem, där de kommer att vara ett antal dagar innan en ny bedömning görs". 

Ytterligare svar från Länsstyrelsen angående Vargöns katter: "Jag tycker att katterna i detta ärende ges en rimlig chans. Min uppfattning är att polisen anlitar personer som är duktiga och kunniga inom detta område, och som är inriktade på att göra en bra bedömning för katternas bästa. De katter som hos veterinären bedöms friska och inte direkt kan bedömas som hemlösa, kommer (även om de är mycket rädda) att tas till ett katthem, där de kommer att vara ett antal dagar innan en ny bedömning görs".


Det visade sig vid efterforskning att det var ett hundpensionat som fått uppdraget att å´ Polisens vägnar fånga in, stalla upp och bedöma dessa katter. Veterinären som anlitades av pensionatet var mer inriktad på hundar och har inte någon specialkompetens på katt. I hundpensionatets anteckningar, som vi fått ta del av, framkommer att bemötandet katterna fick var tämligen bristfälligt. Personalen hade trängt sig på katterna som satt och tryckte på en cementhylla. De hade dragit ut en katt i nackskinnet som var rädd. Även katter som hade gått att kamma och borsta hade senare avlivats. Länsstyrelsen trodde det var 10 hemlösa katter på platsen. I själva verket var det 21 som omhändertogs varav endast 2 överlevde. 3 katter har tagits omhand av privatpersoner vid sidan om och några lyckades inte hundpensionatet att fånga in.

En karusell av förlorare 

Är det inte märkligt att ett hundpensionat med sin veterinär går i land med det världens mest framstående forskare inom området hemlösa katter inte lyckas med - att inom loppet av några få dagar klassificera och bedöma katter utifrån hur skygga de är? Detta i en främmande miljö och bland helt främmande människor och hundar. Hur kan någon på allvar mena att vi ser till djurens bästa när det går till på det här sättet i verkligheten? Dem enda som det är bra för är väl uppstallningshemmen och aktörerna som tjänar pengar på karusellen runt de hemlösa katterna. Alla vi andra är förlorare eftersom kalaset betalas via vår skattsedel. De som förlorar allra mest är katterna som får betala med sina liv. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-09-29 14:23 #1 av: Krullsvans

Bra skrivet!

Anmäl
2013-09-29 18:18 #2 av: Katthemsmatten

Mycket väl skrivet, Lena! Och det är fruktansvärt att lst har stöd i lagen för sitt sätt att handla. Världens bästa djurskydd?????Kräks

Anmäl
2013-09-30 08:34 #3 av: Alexej

Fantastisk bra och viktig artikel. Inte många vet att mängder av hemlösa men också bortsprungna katter avlivas.

En kvinna i Skåne försökte rädda katter från avlivning som hade kommit genom polisen till en kattpension. Hon hittade en chipmärkt katt, många kattungar och deras mammor och dräktiga honor. Många var tama, alla skulle avlivas efter att polisen slutade betala för katternas uppehåll på pensionatet, tror det var efter 10 dagar. Många som söker sina bortsprungna katter har inte en chans att få tillbaka sina katter för dessa djurpensionater, polisen och Länsstyrelsen går sällan ut med bilder och beskrivningar av intagna katter. Trots att vi inte ha en lag att en ägd katt ska vara märkt avlivas ändå alla upphittade katter.

Länsstyrelsens policy gör att vi hellre varna att kontakta LS när en person hittar en "övergiven" katt för risken är stor att den kommer att avlivas. Men ska det verkligen vara så att man måste varna allmänheten för en djurskyddsmyndighet?

Deras bedömning hur man ser om en katt är skygg är en katastrof. Många ägda katter får panik när de sitter i en fällan eller våga sig inte närma en person. Ägda bortsprungna katter kan tom bli rädda när deras ägare försöker locka fram katten.

En hemlös katt har rätt att vara skygg och det är ofta deras enda möjlighet att överleva men samtidigt betyder det deras död när de hamnar i Länsstyrelsens händer.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2013-09-30 10:30 #4 av: Lena

Våra myndigheter och tyvärr även en hel del katthem vill ha det till att skygga katter är svårt sjuka och att man därför gör dem en tjänst genom att avliva dem. Men skygghet är inte en sjukdom det är ett för katten naturligt beteende för att klara sitt liv i den verklighet den lever i. Ett tecken på livskraft och god överlevnadsinstinkt. Ska en katt som så uppenbart vill fortsätta att leva berövas sitt liv bara för att det är en bekväm lösning för vissa människor? 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-10-02 23:19 #7 av: Lena

Puttar för att flera ska se denna artikel! En artikel som förklarar mera av bakgrunden till namninsamlingen "Sluta avliva Katter med mina skattepengar"

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-10-04 19:05 #8 av: Rödis

Bra sammanfattning av problematiken. Lena! När jag återigen läst igenom det blir jag så där både upprörd och uppgiven... Hur kan vi använda texten till alla herrelösa katters vinst? Hur få folk att läsa detta med allvar och intresse... bry sig? Varför tar instanser och veterinärer inte till sig av vad forskarna kommit fram till?

Var ska vi dela ut denna text och hur?

Anmäl
2013-10-04 19:35 #9 av: Lena

#Jag har delat den på Facebook. Det är fritt fram att dela den på det sätt som du/ni tycker är bäst. Ju mera desto bättre. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-10-07 12:37 #10 av: Katthemsmatten


Puttar upp för att fler ska få chans att läsa.

Anmäl
2013-10-09 03:13 #11 av: carlas

En oerhört välskriven och viktig artikel! Inte minst som bakgrund och komplement till namninsamlingen "Sluta avliva Katter med mina skattepengar"

Puttar upp för flera att läsa, och reagera.

Anmäl
2013-10-12 10:55 #13 av: Lena

Skulle vara intressant med flera synpunkter och reaktioner på artikeln!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-10-12 18:01 #14 av: Lena

Här är ett blogginlägg om detta med att tjäna pengar på omhändertagna djur. 

Här skrivs det om Djurambulansen i Skåne som enligt artikeln kommit på hur bra förtjänst den här verksamheten kan inbringa. 

"Det är en ytterst lukrativ och ekonomiskt riskfri verksamhet och utan konkurrens, som han själv säger. Djurambulansen i Skåne AB har skrivit avtal med polisen i Skåne, Halland och V Götaland. Omsättningen har sedan gått spikrakt uppåt. Från dryga två miljoner 2010, två och en halv miljon nästa år till över 6,5 miljoner under 2012".

Citerat från bloggen. 

Djurambulansen har fått kritik för att de 2011 avlivade 90% av alla de katter de omhändertog. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-10-12 21:02 #15 av: zorro2

veldig bra artikel

gör ont i hjertat, blir upprörd og ledsen. jeg trodde hele tiden fram tills vargön kattene at djurskyddet i skandinavien var bra. At dem verkligen värnade om djuren. jeg er helt knäkt....

men vet ni hur det er i norge danmark?

antar at tidningarna inte vill ha sådant artikel....eller?

Anmäl
2013-10-12 22:54 #16 av: Lena

#15 Norge har kommit lite längre då de jobbar med TNR på flera ställen. Danmark har jag inte hört så mycket om faktiskt. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-10-13 08:44 #17 av: Alexej

Danmark är ganska dåligt på katthem. Hemlösa katter avlivas gärna. Vet att det finns tyska föreningar som hjälper hemlösa katter i danmark.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2013-10-15 01:40 #18 av: carlas

#14 Skrämmande med "lukrativ och ekonomisk riskfri" business kring dödandet av katter!, här djurambulansen i Skåne som ska ha skrivit avtal med polisen i Skåne, Halland och V Götaland - och som låter avliva 90% av de "omhändertagna" katterna.

"Omhändertagna" och avlivade i enlighet med länsstyrelsernas beslut då får man anta? 

En tröst i bedrövelserna att namninsamlingen kämpar framåt.


Anmäl
2013-10-16 20:01 #19 av: Lena

#18 Det är så man mår illa och kräks.... Ursäkta för mitt raka språkbruk men det kommer från hjärtat. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-10-17 23:12 #20 av: carlas

Puttar för flera reaktioner från hjärtat! HjärtaBrustet hjärta

Det här är årets 2013 viktigaste artikel i hittekattsfrågan! Låt den inte tyna bort i tystnad. För då lär det inte bli någon förändring år 2014 heller. Eller någonsin.

Anmäl
2013-10-23 00:20 #21 av: carlas

Puttar vidare för flera att läsa. Riktigt viktig artikel!

Anmäl
2013-10-26 12:53 #22 av: Lena

Ja nu får vi hjälpas åt att få upp de här frågorna på agendan. Läs och tyck till gott folk! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-10-27 01:11 #23 av: carlas

Jaa! Hjärta

Anmäl
2014-02-20 19:03 #24 av: hanna12351

puttar upp denna väldigt viktiga artikel!♥

Anmäl
2014-02-22 12:19 #25 av: Lena

#24 Tack för hjälpen! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-03-01 00:31 #26 av: Lena

Putar upp så fler kan läsa.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-03-01 07:52 #27 av: zorro2

undrar om jeg skulle kunne skrive ut artikeln og legge det lite her og der, typ ställen der folk sitter i et venterom eller dylikt.

har noen her inne gjort det? hur har det gått?....

Anmäl
2014-03-01 09:37 #28 av: Lena

#27 Du får gärna använda artikeln som information om du vill. Men om man ska lägga den i väntrum och liknande tror jag att det behöver vara i en mer sammanfattande form där man tipsar om namninsamlingen och om Hittekatter iFokus - att de kan hitta mer information där. 

Till exempel artikeln: En minut av din tid för en livsviktig fråga. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-03-01 10:02 #29 av: Lena

#28 Vad som passar sig bra att sprida rent allmänt är artikeln om kastrering. Kastrering den magiska formeln

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-03-01 12:44 #30 av: zorro2

ja, jo det for bli i nåt sammanhang, så man även kan diskutere, forklare.

kastrerings artikeln har jeg spridit rundt

Anmäl
2014-05-23 18:52 #31 av: Lena

#30 Jättebra att du hjälper oss sprida den vidare! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-05-27 15:45 #32 av: Debattia

Mycket bra ! Hoppas det är okey att jag delat denna ?


Anmäl
2014-05-27 16:28 #33 av: Katthemsmatten

#32 Jag kan inte tänka mig att Lena skulle ha någonting emot det.

Anmäl
2014-05-27 23:40 #34 av: Lena

#32 Det är fritt fram att dela detta så mycket ni vill! Ju mera desto bättre!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-06-08 19:48 #35 av: Purr

Fantastisk artikel med ett mycket viktigt budskap! Finns det ingen möjlighet att få den publicerad i exempelvis Aftonbladet? Gärna med ytterligare uppmaningar om kastrering samt hänvisning till namninsamlingen.

Blomma

Anmäl
2014-06-09 10:06 #36 av: Katthemsmatten

#35 Du får gärna kontakta Aftonbladet och alla andra tidningar du kan tänka dig för att försöka få den publicerad. Jag är helt övertygad om att Lena inte har någonting emot att artikeln får rejäl spridning.

Anmäl
2014-06-09 10:09 #37 av: Purr

#36 Kan forska kring det idag, jag tycker iallafall att det bör uppmärksammas mer än inom kattkretsar!

Anmäl
2014-06-09 10:35 #38 av: eskils

#37 Jättebra initiativ! Håller tummarna.


Anmäl
2014-06-09 15:50 #39 av: Katthemsmatten

#37 Håller fullständigt med dig!

Anmäl
2014-06-09 17:55 #40 av: Lena

#37 Jättebra om du vill hjälpa oss med det. Har försökt lite men inte fått något gehör. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-06-09 22:27 #41 av: Purr

Nu är jag på gång med Aftonbladet! Men hur ska jag framföra artikeln på bästa sätt? Länka den?Oskyldig Kommer givetvis stärka mina argument om att den borde publiceras genom en beskrivning av hur samhällets vidriga prioriteringar upprört oss kattmänniskor, och hänvisa till namninsamlingen!

Anmäl
2014-06-09 23:04 #42 av: Lena

#41 Tror det kan vara bra att skriva en kort inledning om vad det handlar om. Även tipsa om att vi har en namninsamling mot myndigheternas agerande. 

Sluta avliva katter med mina skattepengar: http://www.skrivunder.com/sluta_avliva_katter_med_mina_skattepengar

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-06-09 23:31 #43 av: Purr

#42 Jobbar på det nu! När de fått ett hum om vårt ställningstagande tänkte jag länka till både artikeln och namninsamlingen.Glad

Anmäl
2014-06-10 00:49 #44 av: Purr

Klart! Hoppas nu på positiv respons.

Anmäl
2014-06-10 11:04 #45 av: Katthemsmatten

#44 Jättebra initiativ! Håller tummarna för positiv respons. Kanske kan du, när och om du får tid, göra om samma sak med andra tidningar. Du kan helt säkert använda exakt samma text och länkar.

Anmäl
2014-06-10 19:14 #46 av: Purr

#45 Absolut, om Aftonbladet sviker är det bara att börja beta av andra tidningar tills artikeln faktiskt får uppmärksamheten den förtjänar!

Det var värt att stanna uppe till kl 1 på natten med skola dagen därpå.Skämtar

Anmäl
2014-06-11 11:23 #47 av: Katthemsmatten

#46 Heja Purr! Blomma

Anmäl
2014-06-11 18:38 #48 av: Lena

#46 Tusen tack för att ditt engagemang i frågan!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-06-12 21:16 #49 av: Purr

#47 #48 Hjärta

Inväntar fortfarande någon form av svar från Aftonbladet, men hoppet är som sagt inte ute om de nu väljer att utesluta frågan!

Anmäl
2014-06-13 11:19 #50 av: Katthemsmatten

Håller våra tummar!

Anmäl
2014-06-14 10:02 #51 av: Lena

Fortsätter att hålla tummarna! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-06-17 18:50 #52 av: Purr

Tack för ert stöd! Aftonbladet tycks tyvärr utesluta vår förfrågan, så ikväll tänkte jag röra mig vidare bland andra populära dagstidningar.Glad

Anmäl
2014-06-17 23:13 #53 av: eskils

Bra jobbat Purr, toppen! BlommaStjärnor

Om du inte får napp bland dagstidningarna kunde du kanske testa t ex en veckotidning som Hemmets Journal. De har en avdelning som heter Kattsajten, där de skriver bl a om katthem: http://www.hemmetsjournal.se/katt/Artiklar/Reportage/Jag-hittade-overgivna-kattungar-i-8-gradig-kyla--da-vacktes-iden-om-ett-katthem/

Den här artikeln är möjligen lite svårsmält för dem, men kanske de kunde ta in en kortare version i alla fall. 


Anmäl
2014-06-18 10:55 #54 av: Katthemsmatten

#52 Toppen att du inte låter dig nedslås utan fortsätter. Tipset från #53 låter bra.

Anmäl
2014-06-19 17:01 #55 av: Purr

#53 Åh, hade ingen aning om att den fanns. Tack så mycket för tipset!

#54Tummen upp

Anmäl
2014-07-01 21:11 #56 av: Purr

P.g.a inaktivitet på sajten kommer jag tyvärr radera mitt konto, men jag ska absolut fortsätta jobba för att få artikeln publicerad någonstans där den blir sedd! Nyss mejlade jag Expressen med samma uppmaning till publicering.Glad

Ha det gott allihopa, och på återseende!Blomma

Anmäl
2014-07-01 23:45 #57 av: Lena

#56 Det var ju tråkigt att du lägger av här.  Förstår inte riktigt? Vi har mycket aktivitet på facebook nu. Sliter själv som ett djur med vår grupp Kattgruppen som har 6000 medlemmar.  

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-07-02 09:49 #58 av: Katthemsmatten

#56 Jag förstår inte riktigt ditt resonemang. Ska det bli aktivitet så måste alla vara delaktiga och skriva. Att du hoppar av ökar inte aktiviteten.

Hoppas du får napp ang. publicering.

Anmäl
2014-07-02 10:31 #59 av: eskils

#56 Tråkigt om du lämnar oss, det behövs nytt folk här med friska krafter och hjärtat på rätta stället! Men på återseende låter ju hoppfullt i alla fall. Glad

Håller tummarna hårt för publicering i Expressen eller annan tidning!

#57 Kul att det är så stor aktivitet i Kattgruppen. (Är inte med där själv.) Hoppas medlemmarna där också tar sådana här viktiga initiativ som Purr gör! Fast Hittekatter.iFokus är ju ingen liten sajt heller, drygt 4.000 medlemmar... Blomma

#58 Håller med dig Katthemsmatten, det vore väldigt trevligt om flera ville skriva i trådarna!Skämtar


Anmäl
2014-07-09 19:14 #60 av: Lena

#59 Ja det är en fasligt hög aktivitet i Kattgruppen som ju är en del av Hittekatter iFokus. Där når vi en mer blandad grupp kattägare. Lite som Katter iFokus.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.