Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
2. Hittekatter i Fokus

Hittekatter iFokus Nyårskrönika 2012

2012-12-29 16:13 #0 av: Lena

Ett år går ganska snabbt. Nu har ytterligare 365 dagar lagts till Hittekatter iFokus historia. Här försöker vi ge en tillbakablick på året som varit ur Hittekatternas och sajtens synvinkel. Ett år både i glädjens och sorgens tecken. Ibland även i vredens. Vi vill samtidigt önska alla våra medlemmar och besökare med katter ett riktigt Gott Nytt År med förhoppningar om att 2013 ska bli ett bättre år för de hemlösa katterna runt om i landet.

SVENSKA KATTSKYDDSFÖRBUNDET SVEKATT

Hösten 2011 bildades Svenska Kattskyddsförbundet SVEKATT.

Svekatt skall b.la verka för: att utveckla och stärka skyddet för katten i lagstiftningen, bilda opinion i kattfrågan höja kattens och katthemmens status, initiera forskning om katter i katthemsmiljö, socialiseringsprocessen av förvildade katter mm. På förbundets hemsida ska det byggas upp en kunskapsbank. Svekatt erkänner alla katters rätt till ett gott liv och tar avstånd från avlivning av friska katter. De katthem som är medlemmar i Svekatt kommer att få en Etisk märkning, ett signum för att visa att de tar avstånd från avlivning av friska katter.

Idag är följande föreningar medlemmar i SVEKATT:

 • Akutgruppen i Stockholm
 • Föreningen Djurhjälpen i Stockholm
 • Föreningen 9 Liv Östergötland
 • Gefle Katthem
 • Gotlands Katthem
 • Gästrike Katthem i Gävle
 • Göteborgs Katthjälp
 • Kattskyddet
 • Kattstallet i Åkeshov
 • Ronneby Hittekatter & Co
 • Stockholms Katthem
 • Stockholms Kattkastreringsgrupp
 • Södertälje Katthem
 • Örebro katthem

Under året som gått har SVEKATT bland annat engagerat sig i förslaget till ny djurskyddslag som de skrivit remissvar på utifrån att de varit remissinstans. Det har även varit ett intensivt arbete med att bygga upp förbundet. SVEKATT har fått en Facebooksida och en hemsida.

I en intressant enkätundersökning, som SVEKATT genomförde och som riktades till katthemmen i Sverige, framkom att det inom katthemmen bedrivs volontärarbete till ett värde av 37 miljoner. Detta inom de 42 av totalt 85 föreningar som svarade på enkäten. (Siffran kan sannolikt dubbleras). Läs mera här.

 

NY DJURSKYDDSLAG PÅ FÖRSLAG

Under året har ett förslag till ny Djurskyddslag legat på remiss.

Förslaget till ny djurskyddslag innehåller flera positiva delar för ägda katter.  Till exempel att katter ska id-märkas och registreras, samt att katter som rör sig fritt utomhus ska kastreras. 

De hemlösa katterna har dock glömts bort i lagförslaget.  Utredaren menar att ”katter som är sjuka, skadade eller så förvildade att de inte mår bra av att vara i människor närhet, bör avlivas.”

Foto: Lena "På gränsen mellan liv och död".

Utredaren skjuter över mycket av de insatser (massavlivningarna) som ska lösa problemet med hemlösa katter på ideella organisationer. Detta utan att låta dessa organisationer komma till tals i utredningen. Det förutsetts att katthemmen på ideell basis ska bistå myndigheterna i avlivningsarbetet. (Stalla upp katter under de max 10 dagar som man enligt utredaren har på sig att bedömma om de är så förvildade att de inte har rätt att leva vidare).

Förslaget har på dessa punkter väckt ramaskri och protestlistor har skrivits. Det har även kommit in remissvar från många håll. Vem vill fortsätta att arbeta ideellt om katthemmen ska förvandlas till dödens väntrum?

Hur det går är fortfarande en öppen fråga. Det är bara att hoppas att beslutsfattarna tar sitt förnuft tillfånga och tänker om. Det finns ju faktiskt bättre och mer human metoder att komma tillrätta med hemlösa katter. Sverige får inte bli ett Uland på det området.

Här kan du läsa SVEKATTS remissvar.

 

ARBETET MED SKYGGA/FÖRVILDADE KATTER MOTARBETAS AV LÄNSSTYRELSEN

Under 2012 har tre olika Katthemsföreningar blivit ansatta av Länsstyrelsen för att de arbetar med skygga/förvildade katter. Det är Spinnhuset i Halsberg, Göteborgs Katthjälp och Norrtälje Katthem som drabbats. Det är tre olika Länsstyrelsers djurskyddsenheter som anmärkt på att dessa föreningar valt att arbeta med målgruppen skygga/förvildade katter istället för att avliva dem.

Göteborgs Katthjälp har haft det extra besvärligt. Länsstyrelsen i Västra Götaland har länge satt sig på tvären mot att föreningen arbetar med TNR-metoden. Detta trots mycket goda resultat i områden som tidigare haft stora problem med kolonier av hemlösa katter, men nu inte längre har det. Ett levande bevis för att de avskjutningsraider som myndigheten har inscensatt i så många år inte fungerat, men att TNR gör det. Nu hotar Länsstyrelsen med att inte förnya tillståndet för Göteborgs katthem. Läs mera här!

 

Även Spinnhuset och Norrtälje Katthem har fått problem med sina tillstånd. I Spinnhusets fall verkar hotet nu vara undanröjt. För de två andra föreningarna är inte sista ordet sagt. Spinnhuset skriver på sin Facebooksida att höstens ovisshet gjort att man inte vågat ta in nya hemlösa katter. Det har fått till följd att katter fått gå kvar ute i kylan som inte skulle behövt gjort det.

Det är oacceptabelt att Länsstyrelserna motarbetar ideella krafter på det här sättet för skattebetalarnas pengar. Människor som vigt sitt liv åt Sveriges största djurskyddsproblem blir straffade istället för värdesatta. Det om något är att misshushålla med resurserna och går inte att se som något annat än rent maktmissbruk.

Läs mera om Spinnhusets problem här! Om Norrtälje Katthem här!

 

NYTT SAMARBETSPROJEKT I STOCKHOLM

På Elfviks udde på Lidingö utanför Stockholm bodde ett trettiotal förvildade katter som skulle skjutas. Avskjutningen stoppades i sista sekunden och katterna räddades i en gemensam aktion mellan SVEKATTs medlemsföreningar i Stockholm. De inblandade föreningarna som samarbetar är Akutgruppen, Kattstallet i Åkeshov, Stockholms Katthem, Föreningen Djurhjälpen i Vaxholm,Södertälje Katthem och Stockholms Kattkastreringsgrupp.

Foto: Stockholms Katthem

Katterna började fångas in i början av juni och arbetet har sedan fortsatt under hösten. Den ursprungliga planen var att kattungar med mammor och sjuka, skadade katter skulle tas in direkt. Övriga skulle kastreraras och id-märktes av Stockholms kattkastreringsgrupp. Därefter släppas ut igen och matas av boende i området för att senare under hösten fångas in igen allteftersom katthemmen fick plats. Det har dock visat sig att det var färre katter i kolonin än vad man beräknat. Därför har alla kunnat komma in direkt. 22 katter har fångats in hitintills.

Elfvikskatternas Facebooksida kan du läsa mer.

 

BACKAKATTERNA - NYTT LYCKAT TNR-PROJEKT

Sedan hösten 2011 pågår det ett TNR-projekt i stadsdelen Backa Röd i utkanten av Göteborg. Projektet är resultatet av ett samarbete mellan Göteborgs Katthjälp och Bostads AB Poseidon.

Hemlösa katter har varit ett problem i stadsdelen under ett 10 tal år. Avlivning av katterna har inte visat sig vara någon hållbar lösning. De som blev kvar fortsatte att föröka sig och fyllde snart på tomrummet efter sin dödade kamrater. Löpande och skrikande honor, fäktande och skadade hankatter, sjuka och döende kattungar tillhörda vardagen för hyresgästerna i Backa Röd.

Hurdetserutidag

Foto: Göteborgs Katthjälp

Sedan TNR-projektet startade har redan situationen förbättrats markant. I april 2012 hade 60 katter kastrerats varav 20 omplacerats till goda hem. Man har sedan fortsatta infångandet och kastrerandet. Det har bara fötts en kattkull i området under sommaren där både mamma och ungar tagits omhand. Hyresgästerna lämnar inte längre in klagomål om kattungar eller sjuka katter, vilket tidigare skette kontinuerligt.


backaliten

Här kan du läsa mera om andra TNR-projekt i landet.

Den 24:e november anordnade Göteborgs Katthjälp en tema dag om sällskapsdjur i Backa Röd. Syftet var att informera om arbetet med de förvildade katterna och samtidigt förhindra att de blir fler. Boende fick ta med sina husdjur för en gratis hälsokontroll och kunde samtidigt få vaccinationer och boka kastrering till ett reducerat pris. Dagen blev en succé som drog fulla hus.

Läs mera i denna artikel i Göteborgsposten.

 

HEMLÖSA KATTER I ARKÖSUND RÄDDAS

Under våran blev Malin & Co i Östgötakatterna involverade i en ny kattkoloni ute i Arkösund en bit utanför Norrköping. Det handlade om 15 talet katter och en kamp mot klockan inleddes eftersom många var honkatter. Naturligtvis var ingen kastrerad vilket gör våren till en mycket farlig tid.

 

Foto: lillmymlan.

Arbetet skedde i frenetiskt takt. Den ena efter den andra av kissarna fångades in och blev kastrerad, fick efter hand jourhem eller permanenta hem. Några kunde gå tillbaka för att matas i sin vana miljö. Många gånger var det ett arbete i motvind och regn och rusk. I augusti var hela koloni tömd. Ett fantastiskt arbete hade än en gång bedrivits av Östgötkatterna med Malin i spetsen.

 

KVIBERGSKATTERNA

I Göteborgs stadsdelen Kviberg har det funnits hemlösa katter i flera decenium. I och runt om handelsträdgården som ligger där. Sommaren 2011 började några eldsjälar att arbeta med denna kattkoloni. Under 2012 bildas Kvibergskatternas Vänner med bland andra kattassen från Hittekatter iFokus.

Nu har 30 talet katter tagits omhand och finns i jourhem eller permanenta hem. Några katter har gått tillbaka i kolonin som kastrerade TNR-katter. Målet är dock att alla katter ska få hem då området så småningom kommer att exploateras med nybyggnation.

Foto: Kvibergskatternas Vänner

Kvibergskatternas vänner har även hjälpt till med andra hemlösa katter i Göteborgsområdet under året. Vissa ärenden har varit kostsamma med dyra veterinärräkningar som följd. Som tur är har medlemmar från Hittekatter och från Facebook bidragit ekonomiskt.

 

TRELLEBORGSKATTERNA

Några andra eldsjälar från sajten - destiny & Gullimat - har i snart två år engagerat sig för en kattkoloni i Fageräng i Trelleborg. Området är synnerligen olämpligt för katter. De som bor och arbetar i området behandlar katterna mycket illa och motarbetar insatserna för katterna.

Åtskilliga katter har räddats från området under dessa två år, men det finns fortfarande några hankatter kvar.

Foto: Gullimat (En av katterna som fångats i höst)

 

HORNBACHKATTERNA I MALMÖ

En kattkoloni har hållit till runt Hornbach utanför Malmö. Området var illa valt då det var ogästvänligt med mycket trafik.

Vargtassen, Tizzla, Atiz m. fl. har visat att trägen vinner även i hittekattsarbetet! Efter flera års hårt arbete hade de i början av maj äntligen lyckats tömma kolonin. Alla 30 katterna hade kommit från platsen och fått hem. Ett fantastiskt arbete, som bedrivits i hård motvind. En motvind som tyvärr allt för ofta är närvarande i hittekattsbranschen.

Foto: Tizzla (katt nummer 30 - Skorpan - har just fångats in och ska kastreras.)

 

KATTKOLONIN I BOTKYRKA

Vi har även kunnat följa arbetet med en kattkoloni i Botkyrka utanför Stockholm. Ett enmansarbete som varit tufft på många sätt. De flesta katterna fångades in redan under förra året. Under 2012 har de sista katterna fångats och kastrerats. Totalt 10 katter.

Foto: KattkoloninBotkyrka. (Diesel som fångades in på nyårsdagen 2012 och som tyvärr visade sig vara svårt sjuk i FIV och därför fick somna in några dagar senare).

 

HITTEKATTSBANDET

Hittekattbandet har kommit till på initiativ av Wikipedia och är kattvärldens motsvarighet till det välkända Rosa Bandet – ett unikt handgjort band skapat för att visa att den som bär det är engagerad och stöder hjälp till hemlösa och nödlidande katter. Pengarna går oavkortat till hemlösa katter.

Bandet började säljas i april och när året gått till sitt slut har 1600 hittekattsband sålts och 26 olika katthem/föreningar har fått del av pengarna.

Hittekattsbandet kostar 30 kr inkl porto och du beställer viabloggkatten@hotmail.com

 

SÖREN - HITTEKATTERNAS HJÄLTE

Sören är själv ursprunligen är en hittekatt som kommer från Katthemmet Kompis. Han har blivit en av landets mest kända katter. Han åker nämligen runt med matte Vilda-Hilda och husse på marknader och kattutställningar runt om i landet. Sörens uppdrag är att samla in pengar till hemlösa katter vilket han gör genom att låta sig klappas mot ett litet bidrag. Sören älskar sitt uppdrag och vet hur han ska charma sin publik.

Foto: lillmymlan

Det har nu blivit riktigt stora summor pengar som Sören har samlat in. Pengar som oavkortat gått vidare till katthem och privatpersoner som vigt sitt liv åt hemlösa katter. Sören har även inspirerat andra katter att ta efter hans exempel.

Sören har dessutom meriterat sig högt på kattutställningarna där han deltagit i huskattklassen. Förutom att hjälpa sina olycksbröder med insamlingar bidrar även Sören med att höja huskattens status.


ANDRA GODA EXEMPEL

Vi har även fått stifta bekantskap med många andra goda exempel i stort och smått här på Hittekatter iFokus. Alla får inte plats i denna artikel. Vill dock förtydliga att alla insatser som görs är enormt viktiga och värda stor uppskattning.

Tänker på alla etablerade katthem som gör ett fantastiskt arbete varje dag året runt. Där vill jag särskilt lovorda de katthem som öppnar sin verksamhet för skygga/förvildade katter och som inte avlivar friska katter. En hållning som bidrar till att kattens status höjs. Jag vill även lyfta fram de katthem som jobbar på en bredare front utanför den egna katthemsversamheten.

Vi har många eldsjälar på sajten som gör ett fantastiskt jobb. Många helt i det tysta. Det som är så viktigt är att vi inte ger upp och att vi stödjer varandra. Jag har sagt det många gånger förut och jag säger det igen: "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något".

Här kommer ett axplock av några händelser som vi berörts av:

Josefa som tar hand om moderlösa kattungar har förutom katterna hon räddat livet på även gett många goda råd till andra som velat hjälpa hemlösa katter.

Alexej som kämpar för de skygga och förvildade katterna i Skara med omnejd.

Vi kunde i början av november följa LillyB´s (Djurskyddet Katthjälpen i Sundsvall) kamp för att rädda Mirakelkatten Victor. Han hade hittats svårt medtagen i ett industriområde i Sundsvall. Kissen var i så dåligt skick att veterinären inte förstod att han fortfarande kunde vara vid liv. Victor visade dock en enorm livsvilja och var så tacksam över att ha blivit räddad. Då hans värden trots allt var bra fick han behandling. Det började se ljust ut, men så plötsligt vände det. Hans kropp orkade inte och sent på kvällen den 10/11 somnade han in hemma hos LillyB.  Foto: LillyB (Victor efter ett par dagar inne i värmen).

I artikeln En Skyggis i Familjen får vi följa den skygga katten Astrid och henns mattes första tid tillsammans.

En annan liten kisse vi lärt känna är lilla Mösse. En kisse som ingen ville ha för att han var sjuk, men som hade tur och fick ett gott hem till slut hos Isatis.

Foto: Isatis (Mösse när han precis har kommit)

 

EN FRÄCK BLÅSNING

Vi råkade under hösten ut för ett bedrägeri där en iFokus medlem diktat ihop en tårdrypande historia om en upphittad skadad kattunge, Topaz, som behövde en akut operation för att överleva.

Medlemmen startade parallellt med sina inlägg på de tre iFokus sidorna Hittekatter, Katter och Kattpolisen en insamling på Facebook. Nödropet hade även förekommit på en del andra kattsajter. På Facebook uppdaterades med foton över hur kissen tillfrisknade efter den operation som blev möjlig efter insamling. När ytterligare ett nödrop av samma kaliber dök upp på Facebook avslöjade sig allt som en bluff! Bilderna på den skadade kattungen kom från en hemsida i USA.

Vilsna kattungar

Händelsen förtjänar årets kaktus!

Hur det rättsliga efterspelet sedan avlöpte är inte klargjort. Händelsen polisanmäldes givetvis av Hittekatter iFokus, vilket även dem som gett pengar, till en katt som inte fanns, uppmanandes att göra. Händelsen var mycket tråkig och många kände sig besvikna och upprörda över att vissa människor inte har några skrupler alls. Tyvärr får ju sådana här blåsningar följden att många drar sig för att hjälpa katter som verkligen behöver det.

 

VINNANDE BILDER

Vi slutar med att titta på två vinnarbilder från 2012. Först vinnarbilden Hittekatter iFokus Sommarkatt:

Vinnande bild blev "Solkatt" med katten Max fotograferad av husse Cozzmos. Max kommer tillsammans med sin bror Måns från Östgötakolonin och bor nu tillsammans med sin husse. Max & Måns är kända genom sin blogg och Facebooksida där vi kan följa deras öden och äventyr.

Nästa bild är 2012 års Lussekatt:

En "Lucia med klös" vann årets Lussetävling. Lucian heter Linnsen och fotografen var matte Tre katter. Linnsen kommer från ett vanvårdshem och räddades av Örebro Katthem. Nu lever hon det ljuva livet i Örebro tillsammans med kompanjonen Frank som också har samma bakgrund.

 

----------------


"Låt hoppets låga tändas och brinna vidare även under 2013 och många år framöver! Låt den aldrig slockna! Låt den brinna för katterna som stupade under 2012 och åren dessförinnan! Låt lågan bli rösten för dem som aldrig hade någon! Minnet för de glömda som ingen såg. Låt deras nöd bli våran glöd som leder till förändring. Vi får aldrig glömma och slå oss till ro, vi får inte bli likgiltiga inför det svåra och hårda. Tillsammans blir vi starka och kan skapa en bättre morgondag för de hemlösa katterna som ingen talan har".

 

Avslutar den här tillbakablicken med att aktualisera Hittekatter iFokus viktiga Målsättningar inför framtiden:

 • En målsättning inför den kommande 12 månadersperioden är att vi blir ändå flera eldsjälar i stort och smått.
 • En annan viktig målsättning är att få kattägarna ute i landet att ta ett bättre ansvar för sina katter.
 • En tredje målsättning är att fortsätta utvecklingen av olika typer av kasteringskampanjer, samt att sprida TNR-metoden över landet.
 • En fjärde målsättning är att höja kattens status och göra det till en självklarhet att alla friska katter har rätt till sina liv. (Obs att vara skygg/förvildad är ingen sjukdom)


//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-12-29 20:55 #1 av: Katthemsmatten

Härliga bilder båda två - kanske speciellt Linnsen som totalhatar situationen Glad

Anmäl
2012-12-31 16:50 #3 av: Lena

Här kommer en tillbaka blick på året som snart är slut. Det har hänt en hel del vad gäller området hemlösa katter när man börjar tänka tillbaka. :)

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-12-31 17:06 #4 av: Andina

Gott Nytt år på er allihop! Och tack för Årskrönikan! Har inte hunnit läsa igenom den ännu, men det ligger på prio 2 nu (prio 1 = ge djuren nyårsmat).

Det ska bli ett nöje att läsa en 'summering' av året som gått!

Allting är möjligt tills det är bevisat som omöjligt - och till och med då är det omöjliga
kanske bara omöjligt än så länge."  /Pearl Buck · Medarbetare på Healing

Anmäl
2012-12-31 17:25 #5 av: lillmymlan

Gott Nytt År till er alla! Kyss

Tack för en fin årskrönika, nästa år slår vi rekord i att låta alla våra missar få permanenta "bästa-hem" tycker jag!

Det här året har varit mycket lärorikt och så många nya missar jag har lärt känna - så många underbara människor jag har mött och låtit mig beröras av.... djuren i första hand - människorna i andra - möten som för alltid sitter kvar i minnesluckorna.

Tack för att jag får vara en i kedjan för att göra något gott för en eller annan misse - det berör mig - att få vara Malin precis som jag är - med allt som det innebär! Tyst

Fina tankar till alla därute! Kyss

En smula hänsyn och lite omtanke betyder så mycket.
*Nalle Puh*

Anmäl
2012-12-31 18:25 #6 av: Krullsvans

Fint Skrivet! Blev tårögd av slutorden.

Gott Nyttt År alla goa kattmänniskor!

Anmäl
2012-12-31 18:38 #7 av: emjon

Tack för en fin årskrönika och en samlad bild av alla de missar som berört djupt in i hjärtat.

Tack också till er alla underbara människor som orkar kämpa för att rädda så många utsatta kissar. Oavsett om det kommit till stödhem eller permanenta hem så är det en seger för varje kisse.

Önskar också till Er alla Ett Gott Nytt År 2013Glad

Anmäl
2012-12-31 18:54 #8 av: Lena

#7 Ja visst är det så - en seger för varje kisse som fått komma in i stugvärmen!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-12-31 23:11 #9 av: carlas

Underbar nyårskrönika! Stort tack. Och Gott Nytt År till alla katter och kattvänner.

Anmäl
2013-01-01 00:15 #10 av: Lena

Ja nu laddar vi om och hoppas det nya året blir bättre för katterna där ute!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-01-01 00:41 #11 av: Isatis

Så fint skrivet, blir lite sorgsen vid tanken på alla de katter som hungrar och fryser där ute. Alla behöver vi närhet och värme. näring för såväl kropp som själ. Hoppas på ett gott 2013 för allt levande.

Anmäl
2013-01-01 11:15 #12 av: Lena

Såg till min förtvivlan att jag inte fått med ett viktigt inslag i artikeln som jag tänkte ha med. Har nu lagt in det avsnittet också. Skäms

Hittekattsbandet som skapats och säljs av Wikipedia till förmån för hemlösa katter är verkligen en fin insats. Bandet har sålts i 1600 exemplar och hjälpt hemlösa katter via 26 olika katthem/föreningar.

Bandet kan köpas även under 2013!

Hittekattsbandet kostar 30 kr inkl porto och du beställer viabloggkatten@hotmail.com

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-01-01 12:37 #13 av: emjon

Vad bra Lena det påminde mig om att jag skall köpa flera band för det är toppen på många sätt. Pengar till kissarna och man får tala om för folk vad bandet betyder.

Tänker också på finaste Sören som klappat in så mycket pengar till hemlösa kissar och är väl värd att nämnas i detta sammanhangKyss

Anmäl
2013-01-01 12:47 #14 av: Lena

#13 Absolut emjon! Sören ska vi naturligtvis ha med. När man skriver om allt som händer blir man som lite mossig i huvudet. Det händer gädjande nog enormt mycket bra saker inom branchen!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-01-01 13:09 #15 av: Lena

#13 Nu har jag rått bot på mitt bristande minne! Det här blir en innovativ artikel om förändrar sig hela tiden! Tack för hjälpen!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-01-01 15:15 #16 av: Lena

I den här omröstningsfrågan kan du "rösta" på vad som berört dig mest av årets händeler.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-01-01 15:19 #17 av: [eskils]

Tack för trevlig årskrönika och god fortsättning alla katthjälpare och kattvänner!

Apropå innovativ artikel så kan man påpeka att listan i #0 över medlemsföreningar i Svekatt innehåller 12 st. Men på Svekatts hemsida finns 14 st medlemsföreningar.

Anmäl
2013-01-01 15:36 #18 av: Lena

#17 Jag tog uppgiften från Svekatts Facebook sida. Såg att Örebro Katthem och Kattskyddet fallit bort. Har nu lagt in dem.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-01-03 14:02 #19 av: sighni

Varför är inte Kattkommando syd medlemmar i Svekatt? Det förstår jag inte.

Det där Topazbedrägeriet är ju verkligen förfärligt. Så mycket besvär det ställer till med för alla som arbetar seriöst och i förlängningen djuren. Hoppas den/dem som står bakom kläms åt ordentligt.

I övrigt var det intressant att läsa och hoppingivande att det finns så många engagerade människor.

Anmäl
2013-01-03 19:53 #20 av: Katthemsmatten

#19 Jag antar att du ställer din fråga till KKS. Man måste ju söka för att bli antagen. No-kill är, som jag förstår ett oavvisligt krav, liksom att man driver verksamheten som en ideell förening.

Rätta mig om jag har fel i ovanstående. Min kommenatar är hur jag uppfattat föreningens grund.

Anmäl
2013-01-04 13:35 #21 av: sighni

#20 Då borde de ju kunna vara med. Kostar det något för dem?

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.