Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
8. Kattens status/Djurskyddsfrågor

Myndigheten vs Ideella Sektorn & Hemlösa katter

2012-02-19 12:28 #0 av: Lena

Sedan 2009 är det Länsstyrelsen som är tillsyns myndighet när det gäller djurskyddet i landet. Förhoppningen att det skulle leda till en kompetenshöjning har dock grusats. I alla fall när det gäller området hemlösa katter. Myndigheten håller envist fast vid gamla förlegade värderingar och motarbetar ideella krafter som har mer kompetens och erfarenhet inom området än de själva. Något som resulterar i att katter dör helt i onödan. Det är nu hög tid att utveckla samverkan mellan myndigheten och den ideella sektorn.

Tyvärr kan jag inte ge några höga betyg till myndighetsutövningen vad gäller djurskyddet i Sverige. Inte med den erfarenhet jag har av hur Länsstyrelsernas utövar sitt ämbete när det kommer till djurskydd av hemlösa katter. Det blir bara en etta.

Tänker t.ex på Sundsvall och de två fall där som skakade om oss hösten 2011. Tänker även på Pizzeriakatterna i Mölnlycke, på Backakatterna som sköts även fast ett TNR projekt skulle starta och på katterna i Vargön våren 2013 som dödades trots att det fanns väntande hem till alla. Ja listan kan göras hur lång som helst.

Katter skjuts, eller avlivas på annat sätt,  hela tiden och utan några ansträngningar att hitta andra lösningar. I de fall ideella eldsjälar försöker rädda katter blir de oftast motarbetade istället för att ses som en resurs. De får kämpa i motvind för att ge katterna ett fortsatt liv, medan Länsstyrelsen bara vill döda katterna och gör sitt yttersta för att så ska ske.

IMG_8244.JPG

Det är även beklämmande att svenska myndigheten förhåller sig så kallsinning till metoder som TNR. Trots att TNR använts sedan 1970 talet och bygger på forskning och erfarenheter världen över ratas det av Länsstyrelserna i Sverige. Något som är särskilt påtagligt inom Västra Götalands Regionen. De anser att TNR är djurplågeri, det är även djurplågeri att ta in annat än tamkatter. Alla resterande katter mår bäst av att avlivas. Eller av att inget alls görs vilket blir realiteten i praktiken

vijobbarfrhemlsakatter.png

Foto: Göteborgs Katthjälp

Myndigheten anser sig även kunna bedöma om en katt hör till tamkatternas lyckliga skara eller ej genom att se hur den beteer sig i fällan. En bedömning de dessutom ofta överlåter till skytten som får betalt för att skjuta katterna. Enligt lag ska varje infångad katt först kontrolleras om den är ID-märkt innan skotten faller. Eftersom det inte är något krav enligt lagen att ID-märka sin katt säger inte frånvaron av en ID-märkningen så mycket. Vilken tamkatt som helst kan dessutom hamna i paniksyndrom av att bli infångad i fälla av främmande personer. En katt som verkar skygg/förvildad kan efter att den tagits in och fått lugna ned sig snabbt visa sig vara riktigt tam.

Länsstyrelsens djurskyddsinspektörer visar sig ofta sakna nödvändig kunskap om katter, särskilt om skygga/förvildade katter. Här äger istället de ideella krafterna mycket mer kompetens inom området. Något som kan leda till motsättningar så länge man som myndighet känner sig hotad av detta faktum.

På gränsen mellan liv och död. Foto: Lena

Foto: Lena Lindell

Inom Sociologin talas det om "proffessionalisering av vardagslivet" där Sverige ligger i täten genom sitt välutvecklade välfärdssamhälle. Proffsen har tagit över det som tidigare låg på gemene man. Något som är både på gott och ont. I dagens läge pågår dock en nedrustning eller (som man också kan se det) anpassning till resten av Europa. Den proffesionella sektorn behöver bli bättre på att möta den ideella sektorn. Genom samarbete kommer vi mycket längre. Det gäller inom alla arenor - djurskyddet är inget undantag.

Jämfört med många andra områden i Sverige har dock aldrig ansvaret för att ta hand om hemlösa katter legat på samhället. Det har istället varit helt upp till ideella krafter att sköta detta. I bästa fall med hjälp av ett mindre föreningsbidrag från kommunen. Myndighetens ansvar har begränsats till att fatta beslut om omhändertagandet av katter som enligt djurskyddslagen bedömts farit illa, vilket ofta lett till att katterna avlivats. (I de fall det gällt hundar eller raskatter har utvecklingen däremot varit annorlunda pga av det ekonomiska värdet).

Förklaringen bakom den upplevda kompetensbristen hos Länsstyrelsen inom området hemlösa katter beror sannolikt på att de inte följer hemlösa katters utveckling över tid sedan de blivit omhändertagna av katthem och andra ideella eldsjälar. Myndigheten finns bara med i steget innan och ligger därför steget efter i utvecklingen.

Inom området samverkan mellan Proffessionella sekorn/Frivilligsektorn är Sverige fortfarande lite av ett Uland, där många andra länder kommit mycket längre. Det är nog därför TNR t.ex. vunnit genomslag i stora delar i resten av världen, men möter sådant motstånd i Sverige. Vi har helt enkelt mycket att lära av andra.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-02-19 17:08 #1 av: Alexej

Så sant, saknar en dela-knapp...

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2012-02-20 17:58 #2 av: Lena

Analysen bygger delvis på min egen erfarenhet av volontärarbete. (Arbetar till viss del med att skapa bra samverkan mellan föreningar och offentliga sektorn, där jag deltar i ett EU-projekt och får ta del av hur det fungerar i andra länder).

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-02-21 14:29 #3 av: Slampen

Lena! Det är inte bara inom det området som inspektörerna saknar kompetens! Många är de djurägare, som drabbas av dem och där djurägare undervärderas och inkompetensförklaras. Som jag ser det är det även ett samhällsproblem, där de som kommer ut från universitetsutbildningar i dagens läge tror att de kan och vet allt.

Människan framför dem, med sin erfarenhet, lyssnas det inte till.

Har nyligen läst en artikel om en avhandling inom vården, i vilket det konstateras att patient och anhöriga, ses inte som en del av teamet och därför lyssnar man inte till dem. Tyvärr kan det få obehagliga konsekvenser, för man kan missa en diagnos....Känns temat igen! Eftersom vi redan har bilden klar för oss, så omhändertar vi djuren eller skjuter dem, för statistiskt är det nog en skygg/förvildad katt. Det är så man tänker inom vården: Om du hör hovslag, så tänk häst, inte zebra. Man gör alltså ett överslag på att den mest sannolika diagnosen utifrån symtomen mm är nog detta. Det dyker dock uppn zebror ibland, men statiskt så går vi på detta....Hoppas ni hänger med!

Anmäl
2012-02-21 19:56 #4 av: Lena

#3 Inom vården håller vi dock på att skärpa till oss rejält. Lagstiftningen har hårdnat till patienter och anhörigas fördel. Gäller särskilt inom äldreomsorgen. Men det finns naturligtvis fortfarande mycket kvar att göra på det området.

När det gäller landets djurskydd finns tyvärr inte det tänket alls som det verkar. Att myndigheten rannsakar sig själva och försöker höja kvaliteen och öka effektiviteten med djurens bästa i siktet. Här jobbar man i omvänd ordning. De riktigt svåra vanvårdsfallen får pågå tills djuren är döda eller döende, medan man istället riktar in sig på att jaga eldsjälar som jobbar med de svårt utsatta katterna i kattkolonier och liknande. Det är en underligt värld det här som är svår att förstå sig på.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-02-22 18:15 #5 av: Slampen

Jovisst har det skett en tillskärpning i vården och det vore bra om det kunde smitta av sig till djurskyddsmyndigheterna. Men så länge som de anser sig vara sig själva nog och inte tar kritik, så står vi oss slätta.

Men även vården behöver sin beskärda del av kritik!

Anmäl
2012-02-23 19:53 #6 av: Lena

#5 Visst är det så! All slags myndighetsutövning behöver kritisk granskning. Det är en förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas. Klagomålshanteringen fyller en mycket viktig funktion. Därför är det mycket sorgligt när en myndighet försöker sätta sig på en pedestal och gör sig utom räckhåll för synpunkter och klagomål.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-03-17 11:00 #9 av: Lena

Puttar upp med tanke på diskussioner i den här tråden.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-09-01 09:49 #10 av: Lena

Puttar upp med tanke på denna händelse! Lst - Spinnhuset tvingas avliva skygga katter.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-09-01 17:58 #11 av: Katthemsmatten

Mycket viktig artikel

Anmäl
2013-02-16 11:53 #12 av: Lena

Den här attikeln sättet fokus på det problem vi har på vårt bord just nu. Katterna i Vargön. Det blir ännu ett exempel från verkligheten att lägga till alla de andra. 

Vad som hänt och som ger visst hopp om framtiden är att Lst i Uddevalla som handlägger Vargöns katter den 14/2 tog initiativet till ett möte i syfte att börja en samverkan med oss ideella.  Vi står dock långt ifrån varandra i många frågor. Frågor som myndigheten inte menar sig kunna påverka utan hänvisar till högre nivå. (Jordbruksverket). 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-02-16 20:19 #13 av: Lena

I den här diskussionstråden försöker vi jobba med frågan hur vi kan börja samverka för en bättre morgondag för landets hemlösa katter. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-02-16 21:01 #14 av: hamsternlukas1

Fantastiskt bra artikel!

Jag blir så arg och ledsen att jag sitter här och gråter över situationen för katterna och över Länsstyrelsens fruktansvärda hantering och behandling av små levande hjälplösa varelserStorgråter Orkar inte så mycket själv och är så tacksam och glad över alla eldsjälar som kämpar och försöker få till en förändring, ni är verkligen fantastiska, stor beundran och kärlek till er.

Sån tur för alla utsatta små kattsjälar att det finns sådana människor Hjärta

Hoppas hoppas på förändring och förbättring i framtiden!

Anmäl
2013-02-17 21:18 #15 av: carlas

Sanslöst drabbande foto som inledning till denna artikel (startsidan)! Viktigt med hänvisning till diskussionstråden i #13.

Vore nog bra om fotot på startsidan (med den "blyga" och därför "värdelösa" lilla svart-vita - och forts "hjälp mig till ett värdigt liv istället") ledde direkt till den diskussionstråd som hänvisas till i #13 istället/också?


Anmäl
2013-02-17 23:54 #16 av: Lena

Bilden kommer att användas i en kampanj är det tänkt! Du får ge dig till tåls lite nu!  Skämtar

 Vi jobbar på så gott vi hinner, kan och orkar. Har ägnat all min fritid år dessa frågor nu sista 10 dagarna. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-02-18 00:52 #17 av: carlas

#16 Absolut! Blomma

Anmäl
2013-06-15 12:34 #18 av: Lena

Den ojämna "kampen" pågår fortfarande på samma sätt. Ingen ljusning i sikte för ett förbättrat samarbete ännu. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-09-21 13:58 #19 av: Lena

Puttar upp!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-09-23 11:33 #20 av: Katthemsmatten

Dessvärre är det fortfarande så att de hemlösa katterna inte får någon hjälp av andra än den ideella sektorn.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.