Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
7. TNR

Kampen för TNR, förvildade katters rätt till liv!

2011-11-05 14:02 #0 av: Lena

TNR-metoden (Trap, Neuter, Return) är en metod som med stor framgång praktiseras världen över sedan 1970-talet. Genom TNR har förvildade katter fått rätt till sina liv, samtidigt som kattkolonierna stabiliserats. I Sverige kämpar dock metodens förespråkare i motvind. Myndigheterna håller envist fast vid avlivning som det enda rätta, så fort det kommer till katter som inte är handtama.

Fakta om TNR

TNR - trap, neuter return - går ut på att fånga in hemlösa katter i en koloni, kastrera dem och sedan låta de förvildade katterna återgå till sitt tidigare revir efter veterinärkontroll och vaccinering. Tama katter och kattungar tas om hand och omplaceras. Kolonin kontrolleras sedan av volontärer som matar katterna och har daglig tillsyn över dem. Katterna får isolerade katthus att vistas i.

TNR började praktiseras redan under 1970 talet. Metoden kommer ursprunligen från England och har sedan fått spridning i resten av Europa, men är även frekvent använd i USA och många andra delar av världen. I Nederländerna har man arbetar med TNR sedan början av 1980 talet genom "De Dierenbescherning" som är Nederländernas motsvarighet till Djurskyddet Sverige. Där tar man hand om 1100 katter årligen i TNR-projekt. I Sverige började några föreningar arbeta med TNR för ca 5 år sedan. Göteborgs Katthjälp är den förening som kommit att specialicera sig på TNR och som har en mycket hög kompetens om metoden.

När TNR praktiseras i stor skala minskar antalet hemlösa katter dramatiskt. Något som även har effekter för katthemmen som inte får lika många katter att ta hand om och istället kan arbeta mer kvalitativt med adoptionerna.

Stray Cat alliance: "There can never be “TMI”—too much information—about “TNR" trap, neuter, return.

TNR-metoden blir oftast missuppfattad. Metoden bygger på fakta och erfarenheter utifrån katters beteenden och behov, samt hur dessa fungerar i samverken i kattkolonier. Det handlar om ganska komplicerade orsaksamband. Efter drygt 30 års praktiserande går det nu att bevisa att det inte finns någon effektivare metod för att komma tillrätta med kattkolonier. En metod som samtidigt är human mot katterna. TNR är en metod där alla är vinnare. Största vinnarna är dock katterna.

Det som gör TNR så effektiv är flera samverkande faktorer:

  • Katterna slutar att föröka sig.
  • De stannar kvar i reviret och försvarar det vilket motverkar att nya katter dras dit.
  • Kolonin blir långsamt mindre.
  • Störande beteenden som slagsmål, löpande och skrikande honkatter, illaluktande urinmarkeringar upphör.
  • Katterna blir vaccinerade.
  • Katterna blir matade och kontrollerade.
  • Katterna får en bättre hälsa.
  • TNR är kostnadseffektiv jmf med andra metoder om man ser det ur ett längre perspektiv.

vijobbarfrhemlsakatter.png

Varför är det svårt att vinna acceptans för TNR i Sverige?

Kritiska röster brukar hävda att TNR inte är lämpligt för det kalla Svenska klimatet. Man anser att det är djurplågeri, att katterna sprider sjukdomar till människor och att det kostar för mycket. Inget av detta stämmer dock med verkligheten när det gäller TNR.

Klimatet - TNR har praktiserats både i Norge och Alaska på ställen som har bistrare vintrar än vi har i Sverige.

Djurplågeri - Katterna i en TNR-koloni mår betydligt bättre än vad de gjorde innan de omfattades av TNR. Metoden är human då den utgår från förvildade katters behov. Att ta in och socialicera katterna skulle däremot vara mer stressande för individen, samtidigt som det tar mycket tid och resurser i anspråk. Tid som istället kan läggas på att kastrera så många katter som möjligt.

Smittrisken - Att katter i en TNR koloni skulle vara smitthärdar som är farliga för människor eller andra katter är en farhåga som mer bygger på vanföreställningar än verkliga fakta. Genom att alla katter vaccineras mot kattpest minskar istället risken.

Kostnaden - Ett TNR projekt kostar enligt Amerikanska utvärderingar ca 40% av vad det skulle kostat att döda katterna med de traditionella metoderna. TNR kostar mest under det första året, men sedan planar utgifterna ut. Om man dessutom väger in att metoden är mer effektiv och human, faller argumenten om att det skulle vara för dyrt som en kägla till marken. Att skjuta av katter är en betydligt dyrare metod om man ser det ur ett längre tidsperspektiv.

Vakumeffekten

Den traditionella metoden avlivning har en kortsiktig effekt. En kommunskytt anlitas i regel som skjuter av delar av beståndet under en begränsad period. Tomrummet fylls snart av nya katter och ger dessutom de kvarvarande katterna bättre livsbetingelser. Den så kallade vakumeffekten. Eftersom de kvarvarande katterna är okastrerade fortsätter de att föröka sig. Snart är kolonin lika stor som den var innan avskjutningen.

TNR ett komplement

TNR ska ses som ett komplement till andra metoder för att komma tillrätta med hemlösa katter. Allra viktigast är det förebyggande arbetet, det vill säga att få kattägarna att ta ett större och bättre ansvar för de katter de har. Ett ansvar där kastrering alltid kommer att vara nummer ett på listan.

De Svenska Myndigheterna och TNR

För de föreningar och privatpersoner som engagerar sig i arbetet med skygga - förvildade katter blir tillvaron oftast extra tuff. Inte nog med att arbetet i sig är krävande, de är inte heller ovanligt att de motarbetas av Länsstyrelsens Djurskyddsenheter.

För den/de som arbetar med TNR tas ibland situationen till sin spets. Vissa handläggare (Djurskyddsinspektörer) ger utryck för att vara motståndare till TNR och verkar göra sitt yttersta för att motarbeta att metoden får fäste i Sverige. Oftast är det synen på skygga/förvildade katter som ligger bakom att de är emot TNR. En målgrupp katter som många anser mår bäst av att dö. 

Jordbruksverket har dock fastslagit att TNR inte bryter mot Svenska Djurskyddslagstiftning.

Det är beklagligt att eldsjälar, som på helt frivillig basis, engagerar sig för hemlösa katter ska motarbetas av myndigheterna. Det är svårt att förstå i vilket syfte detta äger rum eftersom båda parter bör sträva efter att djurskyddslagen efterlevs.

Hemlösa katter är Sveriges största djurskyddsproblem. Ett problem som vi bara kan komma tillrätta med genom samverkan. Vi har i det läget inte heller råd att motarbeta en metod som är så erkänd världen över som TNR.

Läs mer om TNR:

Göteborgs Katthjälp

Stray Cat Alliance

http://www.neighborhoodcats.org/

http://www.alleycat.org/

http://www.tnr-metoden.se/

Foto: Göteborgs Katthjälp

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-11-05 16:27 #1 av: Lena

Puttar upp denna nyskrivna artikel!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-11-05 18:00 #2 av: Alexej

Jättebra artikel, hoppas många TNR-motståndare kommer att läsa det!

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2011-11-05 19:21 #3 av: Lena

#2 Man kan ju alltid hoppas! Har dock en känsla av att många av dem undviker att läsa sådant som motsäger sig deras uppfattning.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-11-05 19:35 #4 av: Selma99

Jag har varit en skeptiker till TNR men måste nog säga att när jag läst in mig mer på ämnet så har jag ändrat inställning. Tror och hoppas att det är något som kommer att bli mera accepterat i Sverige!

Anmäl
2011-11-05 19:40 #5 av: Lena

#4 Roligt att höra! :)

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-11-05 19:54 #6 av: Kajsa77

Jättebra!! Har delat den på FAcebook, länken och gör gärna det ni andra så detta sprids!

Anmäl
2011-11-05 19:56 #7 av: Kajsa77

Förresten, ni borde ha dela-knapp på Hittekatter i fokus så folk lätt kan dela artiklar etc på Facebook!

Anmäl
2011-11-05 20:44 #8 av: Lena

#7 Ja det hade varit bra. Vet inte om det kanske kommer!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-11-06 08:26 #9 av: Alexej

#6 det fanns ju förrut, vet inte varför det togs bort:(

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2011-11-06 10:18 #10 av: Mari

Jag tror den funktionen kommer tillbaka, de har byggt om ifokus lite smått senaste tiden för att förbättra och då försvann några funktioner tillfälligt om jag har förstått rätt :-)

Anmäl
2011-11-06 10:56 #11 av: Lena

#10 Vi får hoppas att funktionen kommer igen!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-11-07 14:18 #12 av: [sarasvati]

Bra artikel! Jobbar själv aktivt för och med TNR-metoden. Ibland måste det ske mer el mindre i hemlighet då privata el kommunala företag envist håller fast vid den gamla inhumana och ineffektiva avskjutningsmetoden. Som #3 säger, svårt att övervinna motståndet, men trägen vinner.

En fråga i sammanhanget. Punkt 2 ovan "Katterna stannar kvar i reviret och försvarar det vilket motverkar att nya katter dras dit". I en volontärgrupp har det uppstått osäkerhet. Ngr hävdar att de kastrerade TNR-katterna - det gäller en liten koloni - inte förmår försvara sitt revir mot nyinflyttade okastrerade (främst hannar) utan trängs undan. De kommer inte till matplatserna längre, samtidigt som nya dras dit då tillgången på mat är god. Det faktum att de är kastrerade skulle alltså göra dem mindre försvarsbenägna/förmögna enl denna teori? Ngn förespåkar då "sterilisering" av hankatterna istället - dvs könsdriften (och revirförsvarsmekanismen) finns kvar men det blir inga ungar. Det låter knäppt och grymt i mina öron - med fortsatta slagsmål och jagande efter fertila honor i närområdet t ex. Ngn med erfarenhet, synpunkter, information eller argument?

 

Anmäl
2011-11-07 17:20 #13 av: Lena

#12 Nej det ska inte vara något problem för om det säller sig nya okastrerade katter till en TNR-koloni ska ju nämligen dessa också fångas in och kastrers. Det är ju sådant som ingår i en volontärs uppgift att ha koll på. Man måste ha tillsyn över kolonin och sköta den annars är det inte TNR fullt ut.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-11-08 00:09 #14 av: [sarasvati]

#13 Tack för synpunkter men detta vet vi redan - förstås - att nytillkomna okastrerade katter "ju nämligen" ska fångas in och kastreras, samt att det ingår i volontärs "uppgift att ha koll" - så att, det "ska" inte vara något problem. Visst. Men om vi upphör att bortdefiniera verkligheten, så uppstår ibland smärre problem. Som att det inte finns 15 heltidsvolontärer som håller koll dygnet runt på otillgängliga platser. Som att nytillkomna katter inte omedelbart låter sig infångas. Som att kastrerade kolonikatter under tiden låter sig skrämmas bort av de tidigare nämnda okastrerade - möjligen. Det var detta senare jag undrade över. Och alternativa lösningar - som fortfarande är TNR och inte avskjutning eller att göra ingenting alls.

Så om det finns ngn här med erfarenhet av faktiska katter i faktiska TNR-kolonier? Snarare än endast ideala skolboksmodeller - från TNR "fullt ut"?

Vi är på samma sida, "nämligen" TNR-sidan. Men förstår att det kan vara känsligt att dryfta. För allt kan ju vändas mot oss. Det var dock inte syftet. Och trist att inte kunna diskutera konstruktivt någonstans. Håller tyst Tyst

Anmäl
2011-11-08 08:37 #15 av: [neveragain]

Huvudsyftet med TNR är att på ett långsiktigt sätt minska antalet förvildade och hemlösa katter och samtidigt ge de förvildade katterna som finns idag bättre förutsättningar att klara sig genom kastrering, vaccination, mat, skydd och tillsyn.

Även om metoden inte är ett hundra procent felfri metod i alla lägen så är den fortfarande bättre än att göra inget så att katterna förökar sig och kattungar far illa eller att regelbundet skjuta av en del av katterna så att de övriga får forstätta föröka sig och då fortfarande i samma okontrollerade omständigheter som förr, utan regelbunden mat, skydd och tillsyn.

En vanlig anledning till att det vandrar in okastrerade hankatter är att det i kolonins direkta omgivning finns någon form av okontrollerad katthållning. Vi har vid flera tillfällan, när vi höll på att stabilisera nya kolonier, fått invandringar av nya katter. Det som gäller då är att undersöka var dessa katter kommer ifrån. I våra fall var det bland annat en bondgård i närheten som hade okastrerade katter och där vi sedan, med bondens tillstånd, har TNRat samtliga katter på gården och i ett annat fall en kvinna vems "katthållning" hade gått överstyr (dvs att hon hade börjat mata hemlösa katter utan att kastrera de), även dessa katter har kastrerats och några av de blev omplacerade.

En annan anledning att fertila hankatter stannar kvar i kolonien är att det finns en eller flera fertila honor i kolonin eller att det matas för mycket. Kolonins storlek utgörs delvis av mängden med foder som är tillgängligt. Finns det inga fertila honor i kolonin och finns det inte heller tillgång till mat under hela dagen i stora mängder så finns det för en fertil hane inte mycket anledning att ansluta sig till kolonin.

Oavsett om fertilla katter tillfällig besöker kolonin eller ansluter sig på "heltid" så ska dessa kastreras. Det är en av de förutsättningar för att bedriva TNR på ett seriöst sätt.

 

Anmäl
2012-04-28 17:04 #16 av: Lena

Förslaget till den nya djurskyddslagen utgör nu ett nytt hot mot TNR.

Om man läser förslaget till den nya djurskyddslagen finner man att den gruppen (förvildade) katter inte har något utrymme. Det anses att förvildade katter ska dödas istället och att TNR ska bli en illegal metod. Det är tydligt att utredaren saknar kunskaper inom det området.

Några yttranden i utredningen:

Utredaren anser att katter som är sjuka, skadade eller så förvildade att de inte mår bra av att vara i människors närhet, bör avlivas.”

Sammanfattningsvis anser utredaren inte att det är bevisat att man med TNR-metoden kan ge katter i kattkolonier en tillräcklig tillsyn för att den ska anses vara förenlig med djurskyddslagstiftningen.”

Här kan du läsa mera!

 

Här pågår en diskussion om detta!

 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-04-28 17:07 #17 av: Lena

Glöm inte att skriva under denna proteslista!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-05-07 19:54 #19 av: Lena

Aktualiserar denna artikel!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-05-07 20:19 #20 av: Josefa

Jag har skrivit på 2 gånger, men inte fått något mail så att jag kan bekräfta det!

Anmäl
2012-05-07 20:24 #21 av: Lena

Knepigt Josefa! Kan det ha hamnat i skräppostfiltret kanske?

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-05-07 20:29 #22 av: Josefa

Nix, har kollat skräpposten också.

 

Anmäl
2012-05-07 20:33 #23 av: Lena

#22 Det brukar annars vara det som spökar till det.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-05-07 22:12 #24 av: Josefa

Hur länge har den här protestlistan varit igång?

Anmäl
2012-05-07 22:41 #25 av: Lena

Det är nog en dryg månad skulle jag tro.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-05-07 22:49 #26 av: Josefa

#25 Ok, då har jag inte skrivit på den tidigare. Tänkte att jag kanske redan skrivit på den tidigare, så att det var därför jag inte fick något bekräftelsemail. Jag har skrivit under 3 gånger nu men inte fått något svar.

Anmäl
2012-05-07 22:52 #27 av: Lena

#26 Trisst att det inte fungerar!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2012-05-07 23:06 #28 av: MissMaven

#26 Det fungerar för mig (Safari/Mac). Kanske testa med en annan browser?

Jelena - Moderator & Medarbetare Siames IFokus

Anmäl
2012-05-07 23:21 #29 av: [sarasvati]

Påskrivet och klart sedan länge + fått bekräftelsemail (firefox här). Det ska funka! Glad

Anmäl
2012-05-07 23:54 #30 av: Josefa

Nu försökte jag igen, och då fick jag upp ett meddelande om att jag redan skrivit på. Fast jag har inte något mail. Det är möjligt att jag skrivit på precis när namninsamlingen började, men då måste den ha hållit på i mer än en månad.

Någon som vet hur man kollar namnen i början på listan?

Anmäl
2012-05-08 23:12 #31 av: [sarasvati]

#30 Försökte nu också igen (med annan person i hushållet men med samma emailadress) - och fick just sådant meddelandet = att jag redan skrivit på. Får skaffa fler mailadresser då.

Får du ett sådant meddelandet så har du ju säkert redan skrivit på!:-)

Hittar mitt eget namn i april. Tror listan pågått sedan tidigare så du har antagligen skrivit på redan i mars eller dyl som inte går att se längre. Vet inte hur man kollar namnen i början på listan.

Anmäl
2012-05-09 13:45 #32 av: Alexej

Jag hittade mitt bekräftels-e-mail efter mycket letande i nån skräppostfilter.

 

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2012-05-12 16:15 #33 av: Nosen

Här är en länk där man kan fixa en "legalisera TNR" bild på sin profilbild på facebook!

 

http://www.picbadges.com/legalisera-tnr/2578157/?utm_campaign=viral&utm_medium=share&utm_source=facebook

Anmäl
2012-07-28 10:32 #34 av: Lena

Puttar upp!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-01-01 14:04 #35 av: Lena

Aktualiserar denna artikel om TNR. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-01-01 20:24 #36 av: Katthemsmatten

Passar ju utmärkt med tanke på domen som ansåg att TNR är helt förenlig med god djurhållning.

Anmäl
2014-10-12 16:15 #37 av: eskils

Puttar upp artikel om TNR.


Anmäl
2014-10-13 11:02 #38 av: Katthemsmatten

Ständigt aktuell artikel.

Anmäl
2014-10-13 22:35 #39 av: Lena

Ja det här behöver folk läsa hela tiden så de förstår hur bra metoden faktiskt är.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-10-16 21:22 #40 av: majvi

Today is Alley Cat Allies’ 14th annual National Feral Cat Day®—and it’s the biggest one yet. With over 500 events registered, cat lovers from coast to coast and in countries across the world are raising their voices to protect the cats they love. I hope you’re attending a National Feral Cat Day® event or hosting one of your own, but there’s another way to get in on the day’s excitement!.Click here to post our sharegraphic on Facebook to tell all your friends how important National Feral Cat Day is to you.

This year, the theme of National Feral Cat Day® is “TNR: From the Alley…to Main Street,” celebrating the mainstream acceptance of Trap-Neuter-Return (TNR) in communities around the globe. You can help us bring an understanding of TNR to even more people by posting our sharegraphic on your social media accounts. You share it, your friend re-shares it, and so on—until everybody knows that today is National Feral Cat Day®.

I wait for this day all year, and I’m always moved by the incredible number of people who take part in National Feral Cat Day® events. This year, you have the chance to help us bring even more people to the party.

join the celebration now by posting our sharegraphic and encouraging your friends to share it, too!

Thank you for all you do for cats today and everyday.

For the cats,

Becky Robinson

Becky Robinson
President and Founder
Alley Cat Allies

Anmäl
2014-11-01 09:38 #41 av: Lena

Det gäller att kämpa på! En dag ska det bli bättre!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-11-01 12:21 #42 av: majvi

feral cats day 2014 -förvildade katters dag-innebar 521 evenemang  mest I USA men även på andra ställen i världen.I genomsnitt hjälptes 50 katter vid varje evenemang  det blir över 26000 katter!

Anmäl
2014-11-02 20:47 #43 av: Lena

#42 Det var inte dåligt! Hjärta

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-11-30 12:05 #44 av: Lena

Tummen upp 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2014-11-30 12:39 #45 av: eskils

TNR-metoden verkar sprida sig nu i Sverige. Jättebra för de hemlösa katterna, så de får leva ett bättre liv! I vårt grannland Norge har det tydligen funnits lite längre. Här är några norska kattföreningar som använder TNR-metoden:

http://www.dyrsrettigheter.no/kjaeledyrindustri/kattehold/kattekrav-omsorgsmodellen-inn-%E2%80%9Davlivingsaksjoner%E2%80%9D-ut/

http://norskhuskattforening.net/hjemlos.htm

http://www.dyrutenhjem.no/avlivning-av-katter-omsorgsmodellen


Anmäl
2014-11-30 13:02 #46 av: Lena

Ja Norge ligger föra oss på detta område! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2015-02-15 13:54 #47 av: Lena

Aktualiserar denna artikel som summerar TNR och det tyvärr sega läge som vi har i Sverige när det gäller att få acceptans för metoden. 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2015-02-16 10:22 #48 av: Katthemsmatten

Det är märkligt att landet som berömmer sig för att ha världens bästa djurskyddslag ligger så långt efter ett stort antal andra länder. När ska våra myndigheter förstå den stora fördelen med TNR?

Anmäl
2015-02-16 18:29 #49 av: Lena

#48 Ja det är ju just det........

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2015-02-21 17:41 #50 av: ElisabethB

Ja, det är märkligt. Men det är ju klart - att skryta går bra, men i praktisk handling tror jag knappast att Sverige är bättre än många andra länder. Visst finns det länder som är sämre än Sverige ur djurskyddssynpunkt, men Svenska myndigheter verkar tycka det är bättre att försämra djurskyddet än att förbättra det..

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.