Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
7. TNR

TNR - ett humant alternativ för förvildade katter!

2006-08-13 01:20 #0 av: Lena

TNR står för Trap-Neuter-Return (fritt översatt fånga-kastrera-återvända), en metod där man fångar in hemlösa katter, ger dem hälsokontroll, kastrerar och vaccinerar dem. De katter som är förvildade får efter kastreringen återgå till sitt revir. Metoden används över hela världen och har visat sig vara framgångsrik, dessutom är den ekonomisk. Trots goda resultat utomlands är de svenska myndigheterna skeptiska till att pröva TNR i Sverige.

En kattkoloni uppstår

En kattkoloni uppstår i regel på ett bestämt ställe där det finns tillgång till foder. Typexemplet är att någon börjar mata en eller flera hemlösa katter, de okastrerade katterna och matkällan drar till sig flera katter, de förökar sig och till slut är det en stor grupp av katter som håller till på platsen. Den som började mata har förlorat kontrollen över situationen och ropar på hjälp. Den konventionella metoden där alla herrelösa och förvildade katter avlivas har visat sig ha en mycket kortsiktig effekt på en sådan situation. Oftast avlivas katterna genom avskjutning, där bara delar av beståndet försvinner. Tomrummet efter de avlivade katten/katterna fylls snart av andra fertila katter och så är karusellen igång igen. Katten är ett mycket livskraftigt djur med stor förmåga att fortplanta sig. En honkatt kan få ca 120 ungar under sin livstid. Därför är den enda hållbara lösningen kastrering. Det allra bästa är alltid förebyggande metoder där kattägare kastrerar och ID-märker sina katter. Tyvärr är det för sent för de förvildade katter som redan finns därute. Det är då TNR kommer in i bilden, som en bra lösning.

kattkoloni på Meros Camping i Göteborg Foto: Moggekattkoloni på Meros Camping i Göteborg Foto: Mogge

 

Metoden TNR

Mottot för Trap-Neuter-Return (TNR) är att "även förvildade katter har rätt att leva". Metoden minskar beståndet av förvildade katter samtidigt som den förbättrar deras liv. De hemlösa katterna i en koloni fångas in. De blir kastrerade, vaccinerade, avmaskade och får veterinärvård om de behöver det. Kattungar och tama katter går vidare till katthem för omplacering, medan förvildade katter sätts tillbaka i sitt revir där de fortsätter att leva sitt liv. Innan katterna sätts tillbaka blir de öronmärkta för att man ska veta vilka katter som blivit kastrerade. De står sedan under beskydd av volontärer som ser till att de får mat och mår bra.

 

Volontärer - en viktig del av TNR

Volontärer skriver på ett kontrakt där de förbinder sig att  ta hand om katterna. I uppdraget ingår även att skyndsamt anmäla om nya okastrerade katter flyttar in i kolonin. Volontärerna bygger även isolerade hus till katterna. I USA ingår volontärerna i nätverk samt får utbildning för sitt uppdrag där de lär sig att ta hand om en kattkoloni. En utbildad volontär har sedan rätt till bidrag från kommunen för kasteringskostnaden för kattkolonin.

Foto: Linda CarlgrenFoto: Linda Carlgren

 

TNR - flera samverkande faktorer

Det som gör TNR så framgångsrik är flera samverkande faktorer. Katterna slutar att föröka sig. De stannar kvar i sitt revir och försvarar det vilket motverkar att nya katter sällar sig till kolonin. Kolonin blir långsamt mindre. Störande effekter som slagsmål, månskenserenader från löpande honkatter och odören från sprayande hankatter upphör. Katterna får vaccin mot sjukdomar samt blir matade och kontrollerade. TNR är en metod där alla är vinnare. Den största vinnaren är dock katterna själva.

 

TNR världen över

Norge, England, Österrike, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Canada samt flera stater i USA (bl.a. Alaska) är exempel på länder som har goda erfarenheter av TNR. I vårt grannland Norge har TNR prövats i Drammen, Stavanger och Trondheim. På samtliga platser med ett mycket gott resultat.

 

TNR och de kritiska rösterna

De negativa rösterna mot TNR brukar hävda att metoden är för kostsam, att det är djurplågeri, att katterna sprider sjukdomar till människor och att den inte är lämplig för vårt svenska klimat. I själva verket är TNR både billigare och effektivare än avlivning. Det kostar en del under första året, men kan därefter underhållas med minimala resurser. Amerikanska undersökningar har visat att TNR kostar ca 40 procent av vad det skulle ha kostat om katterna istället hade dödats enligt de konventionella metoderna. Studier har dessutom visat att katterna får ett betydligt bättre liv efter TNR än innan. Rädslan för att förvildade katter skulle föra över sjukdomar till människor är starkt överdriven. Många gånger grundat på rena rama vanföreställningarna. TNR metoden har prövats i Norge som har likartat klimat som i Sverige och till och med i Alaska där det råder ändå bistrare vintertemperaturer än i vårt land. TNR har visat sig vara en human metod för de förvildade katter som inte har någon koppling till ett liv inomhus. Det skulle ta oerhörd lång tid att socialiserad en sådan katt. Den tiden kan istället läggas på att kastrera så många katter som möjligt för att bryta reproduktionscykeln. Om de sedan får en ordnad tillvaro i sitt gamla revir kommer dessa katter att leva ett bättre liv än om de skulle sättas på ett katthem.

Foto: Linda CarlgrenFoto: Linda Carlgren

Motstånd mot TNR i Göteborg

Föreningen Göteborgs Katthjälp har lanserat TNR i Sverige. De driver flera framgångsrika TNR projekt. Ordföranden Miranda Oude Tanke har arbetat med metoden i USA. Hon har haft flera diskussioner med Göteborgs Kommun och med Länstyrelsen. Tyvärr har man från myndigheterna sida varit måttligt intresserade av att prova TNR. Istället förordas envist avskjutning av hela kolonier trots att det inte längre är tillåtet att skjuta  grupper av katter. (Tillstånd krävs numera från polisen för varje enskild katt). Länstyrelsen anser att TNR metoden är djurplågeri och att kattens status skulle bli sämre om man kastrerar och släpper ut igen. De anser vidare att det är fastighetsägarnas ansvar att hålla efter kattbeståndet. Hos allmänheten finns i regel ett stort motstånd mot avskjutning, vilket gör att de inte gärna kontaktar myndigheterna. Det finns till exempel en oro över att deras egna katter ska bli skjutna av misstag. Myndigheten brukar därför inte bli underrättade om problemet förrän det spårat ur fullständigt.

 

Dom i kammarrätten

Yttrande Svenska Djurskyddsmyndigheten 2005-04-07 Kammarrättens mål nr 220-05, avd 3:     "Djurskyddsmyndigheten kan inte se något självändamål i att avliva herrelösa katter."                                                 "Även förvildade eller övergivna katter omfattas av djurskyddslagen och följaktligen också av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen."

Tillstånd krävs enligt 7§ tillsynslagen för varje enskilt fall av dödande av övergiven och förvildad katt. (Vilket t ex Kungsbacka kommun inte hade en aning om; de anlitade en jägare som inte ens har generell tillstånd att skjuta katter, han är fullständigt okänd hos polisen. Han avlivade en katthona med ungar för några månader sen.... även om att han var medveten om att Göteborgs Katthjälp skulle ta hand om dem, tala om skjutglad.....)

Artikeln skriven tillsammans med Miranda Oude Tanke, ordförande Göteborgs Katthjälp.

Källor:

Göteborgs Katthjälp; nummer 3 Årgång 2 vår 2006

Göteborgs Katthjälp; nummer 4, Årgång 2 sommar 2006

Göteborgs Katthjälp; Trap Neuter Return (TNR) the humane solution, litteraturstudie

Göteborgs Katthjälps hemsida;  www.goteborgskatthjalp.com

Länk till broschyr om TNR (Pdf fil)

Länkar:

www.alleycat.org

www.spayandstay.org

www.felix-geht-fremd.at

Relaterade länkar

 

Datum för publicering

  • 2006-08-12

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-08-20 03:14 #1 av: brutt

Det största djurplågeriet är att självgod slå sej ned och låta katterna föröka sej så länge som de kan under svält,sjukdomar och vidriga omständigheter,För att sedan i vad man tror ren nåd slå ihjäl kattungar på löpande band och givetvis med katternas bästa fortfarande för ögonen skjuta ihjäl dem om och om igen när de lyckats hålla sej i livet vilken vidrig tradition.Är det inte dags att respektera djurens rätt tiil preventiva metoder i stället eller ska det bara vara människan förunnat?

 

 

Anmäl
2006-08-20 11:55 #2 av: Lena

#1 Helt riktigt! Vi måste börja ta ett mer civiliserat grepp på den här situationen. Det som förvånar mig är att det är så många bland gemene man som tycker de gamla metoderna är helt okey. De säger alla med en mun "ja men det är ju för katternas bästa". Men vilken djurart inklusive människan själv föds till livet för att sedan bli utrotad. Vi skulle i så fall kunna använda samma synsätt på världens uländer där människor fortfarande dör av svält och andra farsoter. Säga att de inte har något livsberättigande för att de har det så eländigt. Hemska tanke! Dock är det inte så långt bak i historien som man faktiskt resonerade precis så även om vår egen ras. (Vissa avarter gör det fortfarande). I katters fall är det ju så lätt att byta metoder och få mycket bättre och humanare resultat  på köpet. Enklast av allt är förståss att fler tog sitt ansvar och kastrerade sina katter........

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-08-20 13:18 #3 av: Guteillern

Efter att ha läst det jag hittat, om TNR här inne, tycker jag det verkar vara en bra metod.

Svårigheten att nå ut med alternativa metoder, till privatpersoner, kan bero på att det tyvärr ofta är så att "intresset" för alternativa lösningar inte kommer, förrän problemet "står på den egna tröskeln", så att man tvingas aggera på ett eller annat sätt. När de gamla metoderna då inte hjälper, måste något nytt till.

När det gäller kommunerna, kan det kanske handla om att ingen vill ta ett övergripande ansvar, i en besvärlig fråga och därför låter tiden gå...i förhoppning om att det ska bli en framtida efterträdares bekymmer.

En annan sak som ofta vållar problem, är när ägarna har inställningen "min söta lilla, måste ju få en kull först" eller "jag vill ha en kattunge efter min hona", innan jag kastrerar henne.

Den bästa lösningen (tror jag) vore nog om ägarna tog ansvar och kastrerade sina katter vid första brunsten. Det tillsammans med TNR skulle, inte utrota, men iaf minska problemet med katterna.

Personligen anser jag att alla sällskapsdjur, mår bäst av att bli kastrerade. Brunsten tär, mentalt och/eller fysiskt, på ett djur som inte får utlopp för behovet hormonerna framkallar.

//Ammi

Anmäl
2006-08-20 13:34 #4 av: Lena

#3 Helt riktigt är det allra bästa alltid att ägaren tar sitt ansvar och kastrerar sina katter. TNR kan aldrig ersätta detta. Istället är det en metod som kan användas när kattkolonier redan har uppstått och för de förvildade katter som inte alls låter sig handskas med.

Jag blir också så trött på alla dessa som bara måste ta en kull på sin så söta katt. Har det problemet i mitt eget grannskap just nu. Det är som att tala till döva öron tyvärr. Till saken hör att personen ifråga aldrig tidigare haft katt, skaffar en kattunge och det första vederbörande  tänker är sedan att hon ska ta en kull på den.

/Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-08-22 01:26 #5 av: Guteillern

#4 Det är väl ofta så att det är "förstagångsägaren" som bara måste ta en kull. När inte insikten finns om vad avel är, då ser man bara de gulliga små och inte arbetet och riskerna som alltid följer med, när man beslutar sig för att ta en kull. Det är tyvärr ett fenomenet som är vanligt bland alla smådjursarter.

/Ammi

Anmäl
2006-08-22 01:34 #6 av: Lena

#5 Ja det är nog vanligen på det sättet. Många får säkert nog när de får klart för sig att det inte bara är en sockersöt tillvara det där med att avla katter.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-08-22 01:46 #7 av: Guteillern

#6 Jag tvivlar på att dom förstår hur mucket det kostar i tid och pengar. Honan behöver ett foder som ger henne den extra näringen för att orka bära fram och dia ungarna. Det är ju inte alla honor som har mjölk så det räcker och behövs mjölkersättning (inte gratis den heller).

Tanken att dom sätter sin honas liv på spel och vilka kostnader oförutsedda komplikationer, t.ex. kejsarsnitt och livmodersförgiftning (troligen med förlorade ungar, som resultat), har nog inte "passerat förbi".

//Ammi

Anmäl
2006-08-22 08:51 #8 av: Lena

#7 Nej de lever antagligen i en rosa kantad drömtillvaro och väntar sig en tid i gullegullelandet. Man skulle producera någon slags folder och dela ut till dessa kattungekullstörstande noviser.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-09-18 22:40 #9 av: Lena

Jag har idag talat med en av djurskyddsinspektörerna i Göteborgs Kommun (Monica Jonsson) om problemet med den stora kattkolonin på Meros Camping. Tog då upp TNR-metoden som en alternativ lösning till den avskjutning av katter som Göteborg tyvärr gjort till en patentlösning.  Monica är dock skeptisk till TNR då man enligt hennes uppfattning "lämnar katterna helt åt sitt eget öde". Sa till henne att hon då inte läst ordentligt om vad metoden verkligen går ut på. Monica erkänner i vårt samtal att hennes och kollegornas arbetstid är så hårt pressad att de inte hinner diskutera eller fundera över nya strategier.

//Lena

 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-09-22 16:56 #10 av: brittkis

 

 Nu äntligen har jag hittat rätt, och läst artikeln ordentligt, Och det har fått mig att ändra uppfattning, TNR kan ju bli framtidens lösning för våra katter. Detta tillvägagångssätt har jag aldrig hört talas om, Inte förrän problemet på Meros kom upp, och då hade jag ingen aning om vad TNR var . Detta var mycket positivt, hoppas att myndigheterna i Göteborg anamar detta. Nu skriver jag med glädje på alla listor. Tack för denna upplysande artikel. Den tog bort alla splittrade känslor  jag haft i mitt hjärta.

     / brittkis

Anmäl
2006-09-22 17:22 #11 av: Lena

#10 Vad bra! :)

TNR är en metod som det kan vara lite svårt att få grepp om innan man läst på ordentligt. Det gör att många är negativt inställda för att de missuppfattar det hela. Sedan ska man ha klart för sig att metoden inte på något sätt löser alla problem. Det primära är och blir alltid att få kattägare att ta sitt ansvar för sina katter; kastrera, ID-märka, vaccinera och ta bra betalt för kattungar. Däremot är TNR en bra metod i situationer där det gått överstyr och en kattkoloni med förvildade katter redan har bildats.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-09-22 18:54 #12 av: brittkis

 

   Just det, man läser inte på ordentligt. eller i många fall man läser inte alls, och då varken man vet eller förstår när det kommer till kritan. Vilken tur att du fick mig att läsa på ordentligt Lena, Nu är jag helt inne på din linje . Men en fråga, vem står för kostnaderna på detta , gör kommunen det ???? Det verkar alldeles för bra.

   kram/ brittkis

Anmäl
2006-09-22 21:52 #13 av: Lena

#12 Kommunen borde vara med och bidra men det ser inte så förhoppningsfullt ut på den fronten tyvärr. (De tycker fastighetsägaren ska stå för fiolerna.) Istället får det nog bli en massiv insamlingsauktion där ideell krafter går samman. Eftersom svenska mycdigheter är så tröga måste man nog visa på goda exempel först för att de ska ta det till sig.

//Lena  

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-01-06 22:16 #14 av: Lena

Aktualiserar denna artikel och efterföljande diskussion!

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-01-07 15:09 #15 av: Hawknestgrove

Hej Lena! Även om du och jag har en del delade meningar, så tycke jag att iden är bra i vilket fall att prova. JAg menar, i de fall där vi har kolonier i dag i GBG, så kan det ju inte bli värre än vad det redan är. Frågan är, finns det volontärer på plats att sköta det hela? Finns det det, så är hälften vunnet. Namninsamlig för att kunna köra igång i tex GBG? Det kan vi väl ordna redan nu? Behövs det namn på papper?

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2007-01-07 15:28 #16 av: Puma77

Låter som den bästa och mest humana idé som förslagits hittills. Jag håller med om vad ovanstående säger om att många förstagångsägare lockas av att kanske vilja ha en kull ungar med sin lilla älskling. Kattungar har ju så himla söta ¨å visst är det lockande. Nog för att jag haft katter under min uppväxt men det var kastrerade hankatter. Nu har jag en liten tös och lockande att skaffa kull är det men det negativa överväger det positiva så jag tvekade aldrig att kastrera henne.

Anmäl
2007-01-07 15:56 #17 av: Lena

För att TNR metoden ska lyckas krävs att markägaren/fatighetsägaren är positivt inställd och berädd att betala för TNR istället för avskjutning, helst ska man ha kommunen med sig och sedan en grupp volontärer som hjälper till med katterna. En och annan sponsor sitter inte heller fel. När det kommer till kattkolonier är det inget ensamarbete för en enskild eldsjäl och det krävs att alla parter drar åt samma håll. Det är med andra ord en del saker som måste infrias innan man drar igång.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-01-27 01:06 #18 av: Lena

Puttar upp denna pga andra diskussioner om TNR metoden.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-01-27 13:45 #19 av: vanessa

Applåder. Detta är ett så bra sätt att stoppa förökningen, samt rädda katterna på ett bättre sätt än att avliva dem. För alla varelser på vår jord har rätt att leva. Minus några.../Vanessa

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

Anmäl
2007-03-14 23:51 #20 av: Lena

Aktiverar denna artikel då det pågår diskussioner om TNR metoden just nu. / Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-04-28 01:15 #21 av: Lena

Dags att putta upp den här artiklen igen! / Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-04-28 01:27 #22 av: Alexej

Vanessa, menar du fästingar? Jag tror det är det enda djuret jag kan komma på som inte gör någon nytta för nåt eller någon.Oskyldig

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2007-04-28 03:12 #23 av: maggan47

kom på att Miranda sökte hjälp här på forumet för att föreningen fått pengar för att kastrera katter, och jag hänvisade henne till Trullis, samt prata med Trullis, någon som vet hur det gick i Göteborg med detta, kom just ihåg det Maggan47

Anmäl
2007-04-28 19:33 #24 av: miranda1

kastreringskampanjen startar den 1 maj! Glad

http://www.goteborgskatthjalp.com/kastreringskampanj.html

/Miranda

Anmäl
2007-04-28 21:11 #25 av: Highlandertess

Det där låter ju bra. Om fler katter vore kastrerade så skulle det inte bli ännu fler katter som ingen kan ta hand om. Varför är man skeptisk till att testa den metoden? Kostnaden eller?

Anmäl
2007-05-02 00:43 #26 av: anebit

putt, putti

Anmäl
2007-05-02 01:14 #27 av: Alexej

#25 Det har jag också funderat över. Kanske någon gammal inställning att göra saker riktigt, avslutat? Finns det "vilda" katter då ska de också bort, antigen djurhem eller avskjutning. Kastrera man de bara och släpper ut de finns katterna kvar och alla problem med...Måste vara något sånt.Ledsen

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2007-05-02 03:04 #28 av: vanessa

Tror att det beror på en massa saker. Dels så får många för sig att katter inte klarar sig i vårt klimat året om, vilket det uppenbarligen gör. Sedan att de ska kissa överallt. Vilket de inte gör som kastrerade. Sedan så lever många nog i drömmen att alla tamdjur ska ha ett hem. Men det går inte, om vi inte tvingar alla hushåll att ta emot katter, oavsett de vill eller inte. Och så har vi de som ser dem som vilddjur och alltså ska skjutas. Men med  förklaringar så fattar nog folk efter ett tag fördelarna. /Vanessa 

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

Anmäl
2007-05-02 10:20 #29 av: Alexej

Det med vädret kan jag inte köper, det finns ju massvis med katter som ändå lever-överlever tex i ett stall.Varför skulle de inte klarar av det när de blir kastrerade. Fattar inte varför folk pratar om klimatet hela tiden. Sverige-åtminstone syd-och mellansverige har samma klimat som tex Tyskland. Sedan jobbas det framgångsrikt med TNR i Alaska...Det måste vara den skräcken att ha liknande förhållande som i vissa touristländer. Hungriga, magra katter som tiggar om mat.

Så fort folk se en grupp hemlösa katter skriker de att katterna ska försvinner, på nåt sett passar bilden av hemlösa katter inte in i Sverige.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2007-05-25 12:38 #30 av: Lena

Puttar upp denna alltid lika aktuella artikel!

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-05-25 14:01 #31 av: Highlandertess

Jag undrar varför man inte kan testa detta i ett område i Sverige där det kanske finns många lösspringande katter... Varför skäller de ut metoden om de inte testat?

Anmäl
2007-05-25 14:13 #32 av: Lena

#31 Håller med dig fullständigt. Ingen har något att förlora på att metoden testas när det nu ser så illa ut som det gör i Sverige. Problemet är att få människor att sätta sig in i metoden, har de väl gjort det och förstått hur den fungerar brukar de ändra sig. De flesta avfärdar den dock utan att veta vad den går ut på. Känns ärligt talat som typiskt svenskt beteende, trots att det finns genuin forskning och många års erfarenhet världen över kan man inte lita på vad andra länder kommit fram till. Istället avfärdar man metoden och menar att det kan minsann inte fungera i Sverige. Tänk att vi bor i ett sådant unikt land?

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-05-27 12:45 #33 av: Hawknestgrove

Finns det någon möjlighet, att få till det här i närheten? Kanske i GBG? Jag skulle kunna tänka mig att åka ner två ggr/ månaden och hjälpa till. Mer utrymme ger tyvärr inte plånboken.....

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2007-07-31 01:03 #34 av: Debattia

Skulle gärna vilja ställa upp och vara med i TNR. Detta liknar mitt sätt att hjälpa katterna.

Finns detta någonstans i Sverige ? Ifall det inte har startats upp, hur kan man göra för att vara med och påverka ??

Anmäl
2007-07-31 01:27 #35 av: elena

Tycker det här verkar vara en bra metod. Hemlösa förvildade katter ökar i antal verkar det som och katthemmen kan bara ta hand om en liten del. Då är det bättre at kastrera mm och låta katterna få leva sina liv med lite beskydd.

Anmäl
2007-07-31 11:54 #36 av: Lena

Det kommer att starta ett TNR-projekt i Göteborg. Det är Göteborgs katthjälp som håller i det: Göteborgs Katthjälp

Det är det första TNR-projektet i organiserad form i Sverige. Det ska bedrivas i Slottskogskolonin som är ett idyllisk kolonistugeområde mitt i Göteborg där man haft problem med förvildade kattkolonier i många år.  

Annars har det skett olika insatser som går i TNR´s anda bland annat har KKS stöttar en koloni katter i Norrköping.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-09-06 00:21 #37 av: Lena

Aktiverar denna artikel med anledning av att det nu ska starta TNR-projekt i Göteborg via Göteborgs Katthjälp.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-09-06 20:14 #38 av: vanessa

Vilket jobb Miranda gör, som lyckats dra igång detta. Det kan vara början på något nytt här i Sverige. Håller tummarna. /Vanessa

Kata(rina), f.d. Vanessa som är mitt mellannamn.

Anmäl
2007-09-07 02:00 #39 av: brutt

Det måste bli början på något nytt för Sveriges alla katters skull.Oönskade kattungar ska inte behöva födas till ett plågsamt kort liv pga människans oförstånd och ointresse.

Anmäl
2007-09-07 12:35 #40 av: Sagolika

Tycker också att TNR-metoden skulle kunna vara ett bra alternativ för att hjälpa de hemlösa katterna, men ett stort bekymmer är ju var man ska hitta de frivilliga personer som ideellt ska bygga skydd, mata och hålla koll på katterna efter det att de släppts ut igen efter kastrering. Då talar vi om daglig tillsyn år ut och år in i ur och skur eftersom katter kan bli väldigt gamla. Visst kan man hitta frivilliga som entusiastiskt tar sig an uppgiften, men de brukar tröttna efter ett tag. De fantastiska kattvänner man ser här inne som gör och har gjort så mycket för katterna, är ju oftast överhopade med arbete redan nu. Så detta ser jag som ett stort problem, men annars är jag absolut för denna mkt. mer humana metod, än att bara skjuta av dem exempelvis.

Anmäl
2007-09-07 13:16 #41 av: miranda1

att hitta volontärer är inte ett jättestort problem. Oftast finns det redan folk som har matat katterna under längre tid och det brukar vara dom som hör av sig till oss att dom vill ha hjälp med infångandet och kastreringen. Däremot söker vi alltid volontärer till att utbreda gruppen, ju fler destå bättre, det underlättar för dom som har matat katterna i alla år. Då kan man ju ha ett schema för matningen och tillsyn så att man inte behöver åka ut varje dag.

Ett större problem är finansieringen och kommunen som inte hjälper till på något sätt.

 

Anmäl
2007-09-07 15:22 #42 av: majvi

Det är väl inte så ovanligt att det finns tanter och farbröder som har gått till sin koloni i 30-40 år i ur och skur och matat katterna.

Jag tror också att det största problemet är pengar

Anmäl
2007-09-07 15:35 #43 av: tussilago

miranda, kunde ni inte starta någon slags faddergrej för TNR-projekten? precis som man i en del kattföreningar kan vara fadder för en viss katt kunde man vara fadder till ett visst TNR-projekt?

jag tror att det skulle ge nya givare om man la upp det på ett smart sätt, tex genom att säga att "100 kr i månaden till högsbokatterna ger..." och så exemplifiera med hur många dagar mat det blir eller nåt. då blir det mer påtagligt! själv hade jag gått på det om jag bara var det minsta intresserad :D

Anmäl
2007-09-07 15:38 #44 av: brutt

Håller med Miranda om att det största problemet är pengarna och de kommuner som inte hjälper till utan bara skjuter av katter när tillräckligt med klagomål inkommit till dem.

Anmäl
2007-09-07 16:32 #45 av: brutt

Skriver eftersom det inte gick att redigera mitt förra inlägg som kan misstolkas.Utvecklar det skrivna på så sätt att innebörden ska vara att de kommuner som ser avskjutning som enda alternativ och inte arbetar förebyggande i stället för att skjuta är ett jätteproblem för katterna i Sverige

Anmäl
2010-06-25 22:28 #47 av: Lena

Gör lite PR för en gamal artikel om mitt favoritämne TNR!

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2010-06-25 23:51 #48 av: Djurhemskampanj
svar-till-sjvs-skrivelse-med-dnr-31-3606-09.pdf

laddar upp en skrivelse som kan vara till hjälp för att slå hål på myter om TNR

Anmäl
2010-06-26 01:26 #49 av: Lena

#48 Intressant läsning! :)

Kopierar in texten om TNR i Europa:

TNR i Europa

Norge har sen många år tillbaka kommit fram till av avskjutning inte fungerar, regeringen anser att samhället har ett etiskt ansvar gentemot förvildade katter. Det Norska Rådet för djuretik menar att man i problemområden bör genomföra en systematisk uppläggning för beståndskontroll baserad på kastrering av förvildade katter. Det Danska Djuretiska Rådet stödjer djurskyddsföreningars insatser att kastrera förvildade katter. Tyskland har lagstiftat att förvildade katter inte ska avlivas utan istället kastreras. Italien har likadan lagstiftning. Nederländernas riksorganisation för djurskyddsföreningar stödjer 65 av deras föreningar som jobbar med TNR, både ekonomiskt och praktiskt. Organisationen har fått dispens från jordbruksdepartementet att jobba med TNR. England jobbar sen många år med TNR. Från och med 2010 är det i Belgien förbud på att skjuta katter. Även där är TNR accepterat som en human lösning.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.