Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
1. Allmän information om sajten

Regler för verksamhet med katter

2006-07-20 01:32 #0 av: Lena

Har du fler än 9 vuxna katter? Det räknas då som verksamhet med katter och du behöver ha tillstånd från din kommun. Det här gäller alla kattägare med mer än 9 katter, även de som har sina katter i lagården. Bestämmelsen infördes den 1/1 2005.

För den som har många katter har det nu blivit strängare regler. Numera krävs det tillstånd för alla som har mer än 9 vuxna katter. Hit räknas privatpersonen som har många katter som sällskap, uppfödaren, fodervärden, den som har katter i sin lagård, katthemmen eller privatpersoner som omplacerar katter. För den som föder upp katter går gränsen för tillstånd om det är mer än 2 kullar per år, för den som säljer behövs tillstånd om det säljs mer än 2 kullar per år. Den som samtidigt tar emot 4 katter eller mer i omplaceringssyfte behöver också ha tillstånd. Man skiljer mellan hobby och yrkesmässig verksamhet.

Foto: Linda Carlgren
Foto: Linda Carlgren

Tillståndet söker du hos kommunen, nämnden som har miljö- och hälsoskyddsfrågor utfärdar tillstånden. Den som söker kan vara en privatperson, en förening eller en firma. Det är alltid verksamhetsutövaren som har ansvaret för att tillståndet söks. Den som inte söker tillstånd bryter mot djurskyddslagen och kan åtalas.Verksamhet kan även stoppas om tillstånd inte söks efter uppmaning från kommunen.

Om någon har flera djurslag behandlas varje djurslag för sig. Det är först om det finns mer än 9 individer av samma djurslag som tillstånd krävs. En person kan således ha 8 katter, 7 hundar och 6 kaniner utan att behöva tillstånd för dessa. Men den som har 10 katter eller mer måste söka tillstånd.

Ibland är tillstånden tidsbegränsade. Då måste ansökan om nytt tillstånd ha inkommit innan det gamla gått ut. Om verksamheten förändras på någon punkt, t.ex flyttas till andra lokaler, ska djurskyddsinspektören kontaktas. Kommunen kan återkalla ett tillstånd under särskilda omständigheter.

När tillstånd beviljas brukar inspektören titta på om verksamhetsutövaren är lämplig och om lokalerna är ändamålsenliga för djuren.

Det kostar runt 2000 kronor att få ett tillstånd utfärdat. Avgiften kan dock variera mellan olika kommuner.

Dessa bestämmelser finns reglerade i Djurskyddslagen, Djurskyddsförordningen samt i Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd.  

Länk till bestämmelse för verksamhet med katter

 

Av: Lena

Datum för publicering

  • 2006-07-19

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-07-20 02:06 #1 av: mantrats

Jag har för mig att det kan vara olika kostnader i olika kommuner. Dessutom vet jag exempel på personer som betalt och fått tillstånd i en kommun och sedan varit tvugna att flytta p g a jobbet till en annan kommun och då fick de ansöka och betala igen för att få tillstånd, trots att det bara gått 4 månader. Alltså tillståndet gäller bara i en kommun, om du flyttar måste du ansöka igen i den nya kommunen.

Anmäl
2006-07-20 02:16 #2 av: Gunilla51

Jag har också för mig att priset varierar. Sen som jag har sagt i den tidigare artiklen i samma fråga, lagen är en tandlös papperstiger som är fullständigt verkningslös i Strömstad i alla fall. Inget händer, trots att vi har anmält även till länsstyrelsen och veterinären där. vi har två fall i Strömstad som Mogge jobbar med, inget händer.

Anmäl
2006-07-20 02:17 #3 av: Lena

#1 Det verkar ju lite väl byråkratiskt kan man tycka. Summan kr 2000:- stod med som ett exempel på djurskyddets hemsida. Man tycker ju att det borde vara samma summa vart man bor i Sverige.

Mvh Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-02-18 01:58 #4 av: anebit

Hittade den här tråden i natt också.

Jättebra med dessa regler!

Men jag förstår inte varför det inte finns en regel att alla måste kastrera sina katter annars blir det 2.000:- i böter, om de inte används i avel.

Samt fängelse om man vanvårdar eller plågar eller kastar ut sitt djur!

//Ann-Britt

Anmäl
2007-02-18 11:16 #5 av: Lena

#4 Vi har kämpat i några år nu för att få lagar om ID-märkning och kastrering av huskatter. Folkpartiet har skrivit motion två gånger och det har varit namninsamlingar där många get sitt stöd. Frågan har varit uppe till diskussion i riksdagen men ännu inget resultat. Det tar tyvärr tid att få något liknande till stånd.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-02-18 11:56 #6 av: emjon

Jag tycker att det är bra att bestämmelsen har kommit till för att förhindra djursamlare. Däremot tycker jag inte att väl etablerade välkända katthem skall behöva betala avgiften. De gör en enorm ideell insats och skall inte straffas för det det. Det är mycket pengar och katterna behöver dem bättre.

#5 Redan när först Margareta Winberg blev Jordbruksminister så var det på tal och hon ville satsa på detta. Förslaget blev naturligtvis nedlagt sedan var det Annica Åhnberg som gick ut jättehårt för att förbättre för katterna och då trodde jag verkligen på en förändring.

Vi har inte haft eller har helt enkelt inga politiker i ledande ställning som tar djurens parti fullt ut. Det bara pratas om en massa utredningar hit och dit och sedan blir det inget av.        

Anmäl
2007-02-18 12:01 #7 av: miranda1

Vi från Göteborgs Katthjälp ansökte naturligviss om tillstånd, (i början av 2005) inspektören åkte ut och var på katthemmet i 10 minuter. Allt var okej och tillståndet bevilljades. Några dagar sen fick vi en faktura på 3 000 kronor!!!!

Vi överklagade till länsstryrelsen, de avslåg överklagelsen bla pga att miljönämnden har rätt att ta ut en avgift enligt taxa som fastställs av kommunen (därför varierara priserna så mycket, varje kommun får själv fastställa avgifterna)

Vi överklagade till länsrätten och anförde bl a att kommunen har, mht kommunalrättsliga grundsatser, möjlighet att finansiera sin verksamhet med skattemedel, de är inte skyldiga att ta ut en avgift. Ur förvaltingens taxa framgår även att, om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art , får avgiften sättas ned eller efterskänkas. Miljöförvaltning har bedömt vår verksamhet som samhällsnyttig.

Länsrätten biföll överklagandet på så sätt att avgiften sänktes med hälften till 1 500 kronor.

Det lönar sig att överklaga, fast det tar mycket tid. Fick Länsrättens dom den 17 februari 2007. cirka 20 månader efter första överklagandet.....

Pelusa: var det inte du som var intresserad i denna ärende? Jag kan skicka dig hela domet om du vill, PMa mig i så fall.

/Miranda 

 

 

Anmäl
2007-02-18 12:09 #8 av: Lena

#6 Instämmer till fullo, det är rabiat att katthemmen ska betala för dessa tllstånd. I t.ex. Nederländerna värdesätts ideellt arbete på ett helt annat sätt, det har högre status och ses som i högsta grad samhällsnyttigt. Det visar man även genom att ge höga bidrag till föreningar som bedriver t.ex. katthem.

#7 Men vad bra att ni fick nedsatt avgift till slut. 3000 kronor är ju fullständigt rabiat.

//Lena 

 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-02-18 14:33 #9 av: emjon

#7 Jag tycker också att ni gjorde rätt som överklagade och de är bra att protestera och säga sin mening.

#6 Precis när det här var nytt så talade jag med Birgitta Björkman som driver Djurfrämjandet. De skulle också betala avgiften fast de inte hade något katthem. Massor av arbete och många katter har blivit räddade genom deras försorg och dom har jourhem. Då skrev jag ett brev till Djurskyddsmindigheten för att säga min mening om det hela och hur fel det är att straffa de som gör samhället en enorm hjälp. De borde istället ge bidrag till föreningarna istället för att belasta dem med avgifter.Kanske var det många som skrev för de slapp iallafall att betala när de inte hade katthemsverksamhet.

Det som du skriver om Nederländerna låter ju bra mycket bättre och det vore väl något för Sverige att ta efter.

    

Anmäl
2007-02-18 14:53 #10 av: Lena

#9 Absolut så borde det vara i Sverige också!

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-02-18 15:01 #11 av: storAnnette

Jag fick veta att vid omplacering gäller "4 katter eller fler per år" alltså inte "4 katter eller fler samtidigt".Det säger Luleå kommun,de har rådfrågat Djurskyddsmyndigheten.Jag vill gärna få reda på hur andra kommuner tolkar regeln.Här tar kommunen timtaxa för tillstånd (c:a 1700 beräknar man).För föreningar och katthem är ett tips är att ansöka om avgiftsbefrielse eller nedsättning av avgiften och hänvisa till samhällsnyttan och att arbetet bedrivs idéellt redan när man skickar in ansökan.Alla vill väl hellre använda de pengarna till katternas vård!

 

Anmäl
2007-02-18 15:09 #12 av: Lena

#11 Bra tips det där att söka avgiftsbefrielse!

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-02-18 16:28 #13 av: Pelusa

Ja tack, vill gärna ha domen, Miranda. Har ett gäng vänner som står rätt fundersamma i den här saken just nu.

Bra jobbat som vanligt, Miranda och Göteborgs katthjälp!

/Pelusa

Anmäl
2007-02-18 17:55 #14 av: Hawknestgrove

Ja och djursamlare betalar inte ändå..... JAg vet, för vi har ett fall av den sorten här. Han sk...er i att betala, fogden är efter honom i alla fall.

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2007-02-18 18:09 #15 av: Lena

#14 Misstänker att de flesta djursamlare varken söker tillstånd eller betalar för besöket av djurskyddsmyndigheten.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-03-02 11:20 #16 av: Lena

Puttar upp på förekommen anledning! / Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-04-19 18:26 #17 av: Lena

Puttar upp då dessa regler  diskuteras i andra trådar just nu.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-10-31 11:41 #18 av: Lena

Puttar upp med anledning av pågående diskussioner om Katthemsverksamhet.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-10-31 13:05 #19 av: tussilago

är det någon som kan förklara vad den här meningen betyder:

"Den som samtidigt tar emot 4 katter eller mer i omplaceringssyfte behöver också ha tillstånd."

för den förstår inte jag riktigt... vad menar de där?

Anmäl
2007-10-31 13:17 #20 av: Hawknestgrove

Jo, så här. Det är inte meningen, att du skall kunna skylla ifrån dig och säga att "de katterna är inte mina". Många djursamlare skyller ifrån sig, nämligen och det kryllar av katter, men de säger, att katterna inte är deras utan de bara matar dem! Så det är en bra regel!

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2007-10-31 13:23 #21 av: tussilago

men hur går den regeln ihop med att man inte får lov att ha fler än nio allt som allt? innebär det att man får ha maximalt fyra omplaceringskatter eller att man maximalt får ha fyra utöver de nio? känns liksom som att regeln blir överflödig om man ändå inte får ha fler än nio allt som allt om ni förstår hur jag menar...

Anmäl
2007-10-31 13:39 #22 av: Hawknestgrove
Nej, så här är det... Du får ha högst 9 vuxna EGNA katter(över 12 månader gamla) utöver det, så får du mata 4 st, eller ta hand om... dessutom så får du ha maximalt två kullar kattungar per år.Med ungar räknas under 12 månader. Men sedan så är den regeln sådan, att även fyra, fem katter som är dina egna, kan vara för mycket om de inte sköts ordentligt. Så sammanfattningsvis, så kan du alltså ha sammanlagt 13 katter lplus två kullar hemma.

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2007-10-31 14:01 #23 av: tussilago

jaha. jag har alltid bara sett siffran nio, så det var något helt nytt :)

Anmäl
2007-10-31 15:08 #24 av: Kittekatten
Tack för denna tråd, såg att varje djurslag beaktas för sig och det är något jag funderat över om det var så eller ej. Är inte det lite knäppt? Jag trodde man begränsade antal innan tillstånd krävs för att få insyn innan det går överstyr med djurhållningen, men jag kan alltså ha nio katter och nio hundar springades utan att insyn/tillstånd krävs, trots att det handlar om totalt arton djur och definitivt är en varningssignal att något kan vara rejält fel redan. Dumt.
Anmäl
2007-10-31 15:13 #25 av: Highlandertess

Bra artikel! Mycket bra att veta! Men tycker det är synd att de som betalar är ideella föreningar och privatpersoner som värnar om djuren. Ser många fall med djursamlare och andra som har djur där de helt enkelt struntar i att betala för att "en katt är inget att lägga pengar på". Hur ska vi komma åt folk med den attityden? Tycker de att det inte är värt att lägga pengar på en katt så ska de väl ändå inte ha katt, anser jag.

Anmäl
2007-10-31 15:28 #26 av: Hawknestgrove

Exakt, Kittekatten. Men sedan, så finns det eegntligen regler, som t om kan förbjuda dig att ha två eller tom ett djur.

The Owls are not what they seem

de ska va gôtt å leva, annars kan de kvitta.....

 

Anmäl
2007-10-31 17:06 #27 av: Alexej

Men lagen gör det lättare för en djurskyddsinspektor att agera.

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-02-03 15:04 #28 av: Lena

Puttar upp på förekommen anledning!

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-02-03 15:33 #29 av: sugar

Man kan läsa på jordbruksverkets hemsida.

Om man håller 10 eller fler katter äldre än 12 månader, tex en som tar hand om egna katter eller håller en katt på foder.

Föder upp 3 eller eller flera kullar per år dvs uppfödare katteri.

Upplåter 3 eller fler per år.

Säljer 3 eller fler kullar per år från annans uppfödning.

Förvarar eller utfodrar 4 eller fler katter.

Likaså gäller ladugårdskatter 10 eller fler vuxna katter (dvs äldre än 12 månader.

Sugar

Anmäl
2008-02-03 19:32 #30 av: Engla
Hur får jag en direktlänk till denna artikel? Så att jag länka till den från bloggen.
Anmäl
2008-02-03 19:45 #31 av: Alexej

Du klickar höger på den under senaste inläggen och sedan kopiera genvägen....

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2008-06-14 01:54 #32 av: anebit

putt

Anmäl
2008-07-21 13:17 #33 av: Lena

Puttar upp då tillståndsfrågan diskuterats i andra trådar.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-08-10 20:02 #34 av: Lena

Puttar upp!

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-08-10 21:57 #35 av: Kurran

Här är länken till den föreskrift som handlar om max-antal av olika djurslag som man får ha utan tillstånd.

www.jordbruksverket.se/download/18.b1bed211329040f5080001759/DFS_2004_05.pdf

Max-antal för katter står i 5 §. Om jag inte missförstått föreskriftwen så får man inte ha mer än nio vuxna katter punkt! Tillståndspliktigt blir det om du har en katt som får tre ungkullar osv enligt punkterna i paragrafen. Omsatt i praktiken ser ett par blanketter ut enlligt nedanstående länkar:

www.orsa.se/miljoochhalsoskydd/akt_djurskyddslag.html

www.orsa.se/miljoochhalsoskydd/katter%20ans.pdf

www.orsa.se/miljoochhalsoskydd/katt%20kompl.pdf

Förmodligen ser det ut lika på de flesta håll för kommunerna brukar kopiera vad de får från SKL.

Glöm dock inte att Djurskyddsmyndigheten inte finns längre men deras föreskrifter gäller.

Jag håller med om att det är tokigt att de som ideellt omplacerar katter ska behöva betala för att få tillstånd. Det är åtskilliga katter som kommunerna annars skulle behöva betala avlivning för annars.

Är det någon som vet om det finns någon kommun som inte tagit ut avgift från ett katthem? Skulle vara intressant att veta för har någon kommun gjort det skulle det vara ett bra argument för alla.

 

 

 

Anmäl
2008-08-11 01:16 #36 av: Lena

#35 Det verkar som att alla kommuner tar ut avgift, men att den varierar kraftigt från kommun till kommun i storlek. Något som kan tyckas orättvist. Sedan kan man tycka att katthemmen borde slippa avgift och istället få stöd för sin verksamhet. Knepigt system vi har i Sverige där Katthemmen i regel inte får några bidrag från stat och kommun utan istället ska betala för att få driva verksamheten.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-08-11 14:50 #37 av: saffronesta

massor av bra läsning här.

Hemsk att inte "erkänna" sina egna katter.

Hanna sa till mig att från 1/1-09 tar staten över från kommun.

sen undrar jag lite korkat.
Vad menar ni med puttar?

 

Anmäl
2008-08-11 15:07 #38 av: Lena

#37 Puttar är man 'puttar upp' - det vill säga aktiverar ett inlägg så det kommer bland de aktuellaste inläggen i forumet. Det inlägg som det skrivits något i senast hamnar längst upp i forumet.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-08-11 15:14 #39 av: saffronesta

#38

åh

och så här skiver man tydligen också #38 menar jag

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.