Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
9. Kattens sjukdomar & problem

Stronghold.vet

2006-10-26 03:46 #0 av: Faxlin

Ett preparat som hjälper katten mot en massa tråkigheter. Lätt att aplicera och säker metod. Tänkte här informera er lite om detta medel.

Detta är ett preparat som en veterinär måste skriva ut recept på. Men helt klart bra. Här har ni lite fakta om det.

Stronghold innehåller selamektin som är en endoektocid i avermektingruppen avsedd att appliceras på huden. Förutom lokal effekt mot loppor, löss och rävskabb ses även ett systemiskt upptag genom huden och därmed effekt mot öronskabb och vissa rundmaskar. Säkerheten hos Stronghold är god. Selamektin är inte lika neurotoxiskt som vissa andra avermektiner och kan användas även på ivermektinkänsliga djur.

Stronghold godkändes redan 1999 och var då den första antiparasitära makrocykliska laktonen med indikation för hund och katt. Produkten har dock börjat marknadsföras i Sverige först nyligen.

 

Foto: Linda Carlgren
Foto: Linda Carlgren

 

Läkemedelsverkets värdering

Stronghold är ett läkemedel till hund/katt där en antiparasitär makrocyklisk lakton ingår som enda aktiv substans, och är därmed ett förstahandsalternativ vid indikationerna öronskabb och profylax mot hjärtmaskinfektion. Även för indikationen rävskabb är Stronghold ett förstahandsval på grund av den lägre toxiciteten jämfört med andra alternativ. För lopp- och lusangrepp och spolmaskinfektion finns det flera effektmässigt likvärdiga alternativ i andra substansgrupper som på grund av smalare terapeutiskt spektrum är att föredra ur resistenssynpunkt.

Indikation

Katt och hund:

För behandling av och som förebyggande skydd mot loppangrepp av Ctenocephalides.
För att förebygga sjukdom orsakad av hjärtmasken Dirofilaria immitis. Produkten är inte effektiv mot adulta D. immitis.
För behandling av öronskabb (Otodectes cynotis).

Katt:

För behandling av adulta stadier av spolmask (Toxocara cati) och adulta stadier av hakmask (Ancylostoma tubaeforme)
För behandling av pälsätande löss
(Felicola subrostratus).

Farmakologi

Selamektin är en antiparasitär makrocyklisk lakton med effekt mot såväl endo- som ektoparasiter. Verkningsmekanismen är den samma som för t.ex. ivermektin. Substansen ger paralys genom att binda till glutamatreglerade kloridkanaler hos ryggradslösa djur. Däggdjur saknar dessa receptorer men i hög koncentration kan avermektiner binda till GABA-receptorer hos däggdjur och därmed ge neurotoxicitet. Jämfört med ivermektin tycks dock selamektin ha betydligt lägre neurotoxisk potential. I prekliniska studier sågs ingen neurotoxicitet.

Det systemiska upptaget av selamektin efter topikal administrering varierar mellan djurslagen. Maximal plasmakoncentration nås hos katt efter ett dygn och hos hund först efter tre dygn. Biotillgängligheten är bara 4 % hos hund medan den är 70 % hos katt. Denna skillnad anses bero dels på att katten har mer genomsläpplig hud, dels på kattens vana att slicka sig. Utsöndringen av den mängd selamektin som tagits upp är långsam hos båda djurslagen. Halveringstiden är cirka tio dagar och påvisbara plasmakoncentrationer kvarstår i en månad.

Klinisk effekt

Den kliniska effekten har undersökts i omfattande studier såväl experimentellt som under fältförhållanden. Effekten visade sig vara oberoende av typ av päls och av bad/schamponering två timmar efter behandling.

Loppangrepp

Stronghold är effektivt mot loppangrepp i en till tre månader efter behandling. Effekten är > 90 % hos både hund och katt. Den långa effektdurationen kan delvis förklaras av att selamektin även är effektivt mot lopplarver och ägg om dessa exponeras. Hår och hudavlagringar från behandlade djur har visat sig innehålla tillräckligt med selamektin för att ge effekt på lopplarver på djurens liggplatser. En studie visar att även diande valpar efter behandlade tikar är skyddade.

Lusangrepp

En experimentell studie på katt visade att inga levande löss kunde upptäckas i den behandlade gruppen trots att alla djur i placebogruppen var angripna. Även hos hund sågs signifikanta skillnader mellan behandlad grupp och placebo.

Förebyggande mot hjärtmaskinfektion

Behandling en gång per månad förebygger effektivt hjärtmaskinfektion hos hund och katt. Såväl experimentella studier som fältstudier utförda i infektionstäta områden (Italien) visar detta. Effekten mot mikrofilarierna är 100 % medan vuxna parasiter inte är känsliga.

Öronskabb

Experimentella studier visade på 100 % effekt mot öronskabb hos hund och katt. Effekten var inte lika övertygande under fältförhållanden men bedömdes som tillfredställande (>90 % efter två behandlingar). Noggrann rengöring av hörselgången rekommenderas. Notera att selamektin når hörselgången via den systemiska exponeringen efter administrering på huden. Stronghold är inte avsett för lokal behandling av hörselgången.

Rundmaskinfektion

Studieresultaten visar att den systemiska exponeringen är tillräcklig för att ge >90 % effekt mot spolmask hos hund och katt och hakmask hos katt. Effekten mot hakmask hos hund var otillräcklig.

Säkerhetseffekt

Stronghold har undersökts i säkerhetsstudier med hund och katt i upp till tio gånger terapeutisk dos till djur över sex veckors ålder. De enda tecken på bieffekt som noterats är enstaka fall av alopeci på applikationsstället. För att ytterligare utreda risken för neurotoxicitet behandlades 18 hundar med doser upp till fem gånger terapeutisk dos. Djur som valts till studien var Collies som tidigare visat tecken på CNS-påverkan efter administrering av ivermektin. Ingen av dessa hundar reagerade på selamektin.

Eftersom selamectin i likhet med andra avermektiner är mycket toxiskt för fisk och vissa andra vattenlevande djur bör man undvika att nybehandlade djur och läkemedelsrester kommer i kontakt med ytvatten.

 

Relaterade länkar

  • Länk 1
  • Länk 2
  • Länk 3

Av: ÅsaF

Datum för publicering

  • 2006-10-26

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2006-10-26 03:53 #1 av: Faxlin

Ledsen Lena, jag hittade ingen bra kategori att lägga denna artikel i. Så jag chansade hejvilt. Du får gärna flytta på den om du vill.
Mvh Åsa

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2006-10-26 15:00 #2 av: evangeline

Stronghold är ruggigt effektivt. Djuret kan dock bli lite slött och sömnigt av det. I alla fall har våra blivit det när vi har använt Stronghold. Det är mycket brandfarligt. Små barn bör inte ta i djuret på minst en timme efter behandling.

Evangeline 

 

Anmäl
2006-10-27 11:34 #3 av: Lena

#1 Tusen Tack Åsa för ytterligare en bra artikel! Jag har bifogat en bild i artikel som våran duktiga fotgraf Linda Carlgren har tagit. Lade den sedan under rubriken Sjukdomar och problem. Ibland är det ju inte helt lätt att veta var den passar bäst. Men jag tror det blir det bästa.

//Lena

 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2006-10-27 13:27 #4 av: Faxlin

#3: Jättebra Lena. Själv var jag så inställd på en bild som hade med just medlet som sådan att göra att jag inte ens tänkte på att jag kunde lägga in en katt bild:-)
Tror kanske att vi skulle haft en kategori för just avmaskning, loppor,löss och skabb. Finns en hel del inom det ämnet att skriva om. Och många frågor. Bara det att man har alla dessa avmaskningsmedel som ibland är rena djungeln för folk. Men det är en tanke bara. Tillsvidare lägger jag dem under sjkdom och problem. ;-)
Tack för att du tyckte om den förresten.

Cave quid dicis, quando, et cui
Audiatur et altera pars

Anmäl
2006-10-27 14:40 #5 av: Lena

#4 Det passar bra under sjukdomar och problem för det är ju dit man brukar klassa det i litteratur om katter t.ex. Sedan skulle man önska att det var möjligt att ha underrubriker också. Men det är kanske för komplicerat att bygga upp rent datatekniskt. Just ohyra och mask är som du skriver extra angeläget för hittekatter. De brukar ju oftast vara svårt angripna av dylika otäcksheter. Jag har tidigare skrivit en artikel om maskinfektioner. Men den kan man följa upp med mera om de olika medlen som finns. Det är som du skriver ganska förvirrande för de flesta kattägare. även goda tips om hur man rent allmänt ger medicin skulls nog vara ett bra ämne att skriva lite mera om.

Många tack för goda ideer!

//Lena

 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-04-26 21:48 #6 av: Lena

Puttar upp denna artikel då vi diskuterar preparatet i en annan tråd. / Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-06-07 14:19 #7 av: Lena

Aktiverar denna artikel på förekommen anledning.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2007-11-15 13:30 #8 av: tussilago

i sista meningen nämns att de ska undvika kontakt med ytvatten. vad är ytvatten?

Anmäl
2007-11-15 13:40 #9 av: teserese

har en herre som nu fått hm fyra doser av stronghold samt två öronsköljningar men inte hjälpt nu ska vi ge han en omgång på söndag igen så det blir femte gången (tror ja) Vi ringde djurkliniken igår och fick en tid att et vetrinär ska ringa upp.. Hoppas vi får hjälp nu.. Har ju tre andra katter men dom har fått en omgång och ännu så syns inget...

Anmäl
2008-07-23 14:11 #10 av: CuteJessika

Hej! Jag har en katt som fick stronghold vet för små hundar upp till 5 kg. Alltså han fick inte kattmedicinen av veterinären :( Nu är katten trött å hängig.. Så jag undrar om de kan vara farligt för honom att ha fått hundmedicin? Och hjälper det åt katten då det är gjort för hund? Någon som vet?

Anmäl
2008-07-23 14:15 #11 av: Linda79

Du ska aldrig ge preparat som är ämnat åt en hund till katten. Det är farligt då dosen är avsedd för hundar och inte katter...

Är katten hängig så ska du nog in till veterinären omedelbart.

Jag är ledsen om jag låter hård. Jag menar bara väl.

Kram till er och lycka till!

Anmäl
2008-07-23 14:30 #12 av: CuteJessika

Jag har ringt men hon säger bara att de inte e någon fara?! Ska jag tro på det?

Anmäl
2008-07-23 14:47 #13 av: Linda79

Då kontaktar du en annan! Om du är orolig för katten är det bättre att åka in en gång för mkt än en gång för lite. Jag hade ett problem med en katt för ett par år sedan. Det var en kattunge som jag fick detta medel utskrivet till och jag åkte hem och satte medlet på kattungen. Jag hade kattungen med mig in på vaccination och jag sa att jag tyckte att han var lite mager. Den hade precis flyttat till mig.

Litade ju på att veterinären bedömt läget rätt. Men trots det så blev min kattunge jättesjuk och avled några dagar senare pga medlet då kattungen vägde för lite i förhållande till dosen. Alla veterinärer ska väga katten innan så att man är säker på att dosen är rätt.

Detsamma gäller katter som får medicin avsett för hundar, det är för starkt.

Därav min oro. Har katten druckit och ätit?

 

Anmäl
2008-07-23 14:52 #14 av: CuteJessika

Ok, jag försöker få kontakt med veterinärer nu men utan att lyckas :( Usch då vad jag blir orolig nu.. Ja, hittills har den ätit å druckit normalt men bara ligger å sover..

Hur betedde sig din katt? Sov den mycket? Eller hur märkte du att något var fel?

Anmäl
2008-07-23 15:14 #15 av: CuteJessika

Men jag kollade nu på läkemedelssidan å detta hittade jag: katten skulle ha fått den blå men fick den violetta tuben, katten har teoretiskt sett fått i sig för lite medicin - i den blå är det 45 mg selamectin (koncentration 60 mg/ml) medan det i den violetta är 30 mg selamectin (koncentration 120 mg/ml). Men styrkan på den blå är 60 medan styrkan på den violetta är 120, är dewt farligt då?

Anmäl
2008-07-23 15:19 #16 av: CuteJessika
http://www.fass.se/LIF/produktfakta/artikel_produkt.jsp?NplID=19991125000021&DocTypeID=4&UserTypeID=1
Anmäl
2008-07-23 15:43 #17 av: [Daisy-Moa-Elsa]

Man ska som ovan skriver alltid ge den som är avsedd för katterna annars kan det tyvärr gå riktigt illa.  Förstår du är orolig, får du inte tag i din vanliga veterinär  ring någon annan bara och rådfråga för ett utlåtande till. Agria har till exempel veterinärer som svarar på frågor via telefon. Kolla deras hemsida. Hoppas det går bra med din katt.

Anmäl
2008-07-23 15:51 #18 av: CuteJessika

jag bor i finland så vet inte om agria funkar för mig?! Men enligt det jag nu försökt läsa så har ju katten fått i sig mindre mängd av det verksamma ämnet än han egentligen ska ha. Men däremot är koncentrationen starkare, alltså den är mindre utspädd. Så det borde väl inte vara någon större fara?

Anmäl
2009-11-20 13:15 #19 av: jen

puttar med en liten fråga.

jag har nu fått stronghol utskrivet till hundarna som har skabb. Hur farligt är det om någon av katterna slickar hunden?

och hur snabbt torkar det in i huden? jag är lite nojjig, och vågar inte röra hundarna på en stund nu.

Anmäl
2009-11-20 20:30 #20 av: ksofia

När jag fick STRONGHOLD stod det på 30 minuter. Verkar torka in snabbt.

Anmäl
2009-11-20 22:54 #21 av: jen

ok. så man kan klappa dom efter 30 minuter. och det är inget farligt om katterna slickar hundarna alltså...

jag gillar inte sånt starkt medel. är lite nojjig att jag ska få på mig det

Anmäl
2011-12-29 10:35 #22 av: tattis89

Hej!!

 

jag har 2 kattungar som är ungefär 17-18 veckor och jag köpte en stonghold 0.25 ml (15 mg selameticin) och ska gedet till min båda kissar men det jag inte fattar är hur mycket ska jag ge dom? För jag har fått 3 såna tubar och jag vill veta ska jag ge en tub till båda katterna eller en tub till en katt? alltså att jag ger dom varsin tub? och vad gör jag med den tredje? hjälp snälla vill ge dom så fort som möjligt så dom blir piggare och gladare Glad

Anmäl
2011-12-29 18:07 #23 av: UlrikaD

En tub till varje katt sprutar du ut i nacken.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.