Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (5) Senaste inläggen

Ny kategori 000. Vanliga frågor - FAQ - ej för diskussion! 001. Kattambassadörer TNR/Skygga Katter 02. Hittekatter i Fokus 03. Hittekatter i media 04. Katthem, jour- & stödhem, föreningar 05. Kattens status 06. Kastrering, ID-märking, Vaccination 07. Djurskyddsfrågor 08. Bilder & Filmklipp 09. Goda ideér, råd och tips! 10. Huskatten 11. Kattsjukdomar & problem 12. Kattmats relaterat 13. Kattprat i allmänhet 14. Katter söker hem! / Katter sökes! 15. Bortsprungna/upphittade katter 16. Transporthjälp önskas/erbjudes 17. Solskens- och molnhistorier 18. Evenemang på Katthemmen/ Kampanjer 19. Insamlingar, Auktioner 20. Dagens Ros & Ris! 21. Till minnet av 22. OT Utanför ämnet 23. Utsatta djur av annat slag 24. Annonsdiskussioner 25. Information om Forumet & oss Medlemmar Ny kategori
8. Kattens status/Djurskyddsfrågor

Katten - en djurart utanför lagen

2008-10-25 21:29 #0 av: Lena

I Sverige lever uppskattningsvis mer än hundratusen katter som saknar en ägare och ett hem. En del av dessa katter har haft en ägare som har övergivit dem, andra har fötts ute av en hemlös och övergiven katthona. Dessa förvildade och övergivna katter utsätts otvivelaktigt för ett kraftigt och utdraget lidande och går ofta en plågsam död tillmötes p.g.a. svält, obehandlade parasitangrepp, infektioner och skador.

Vem ska omplacera?

Myten om att katter är halvvilda djur som klarar sig själva utomhus är lika föråldrad som seglivad. De katter som finns i Sverige kommer alla från den domesticerade katten, och är alltså inte vildkatter. Det finns inga vilda katter i Sverige idag - endast förvildade tamkatter som har reproducerat sig.

Den europeiska vildkatten (Felis s. silvestris) som sedan tusentals år är anpassad till ett liv i vilt tillstånd förekommer i hela Centraleuropa, men inte ens den finns i alpregioner eller områden med långa, kalla vintrar. Vår domesticerade katt klarar inte ett liv ute i så kallt klimat som i Norden, om den inte har kontinuerlig tillgång till föda, samt tillräckligt skydd för väder och vind. En katt som tvingas leva ute året om klarar inte att försörja sig på enbart jakt, särskilt inte vintertid. Vi har svårt att tänka oss att släppa ut våra hundar, kor och hästar och hoppas på att de ska klara sin egen försörjning vintertid. Men tusentals katter överges och lämnas åt sitt öde varje år. Ett exempel från en av de övergivna katter som obducerats vid SVA visar hur livet gestaltat sig; avmagrad, hudsönderfall, angripen av fluglarver, förlossning för omkring 48 timmar sedan, urinvägsinfektion-varbildning, njur-inflammation, svältrelaterad leverdegeneration, magsäcken -barr-jord, mjälteförändringar, långvarigt förlöpande sjukdomsförlopp. Otvivelaktigt en mycket obehaglig läsning, men klargörande. En hund som återfunnits i detta skick skulle ge stora rubriker i media, och leda till rättsliga följder för ägaren. För det är självfallet ett brott mot djurskyddslagen att medverka till att ett djur utsätts för ett sådant lidande. Man överger inte ostraffat en hund eller häst att svälta ihjäl. Även om man kan diskutera de många gånger orimligt milda påföljderna för brott mot djurskyddslagen så blir det åtminstone en stark reaktion hos vanligt folk när man får kännedom om grava vanvårdsfall. Varför ser vi då så annorlunda på katten? Varför tillåter vi oss att överge katten och utsätta den för ett svårt liv och ett så utdraget lidande? 

!!!!!1111KatungeLjusLinda.jpg

                                        Foto: Linda Carlgren

En del av svaret finner man i myten att katten är ett halvvilt djur som klarar sig ute på egen hand. Här hjälper endast ökad kunskap och upplysning. Tyvärr understöds myten av vissa politiker som uppenbarligen saknar såväl egna insikter som goda rådgivare. Våra större djurskyddsorganisationer har idag ofta skaffat mycket god kompetens inom de egna leden för att kunna medverka i denna viktiga folkbildning. Det behövs rent konkret kunskaper om kattens biologi, behov och beteende. Men en väl så viktig uppgift är att medverka till att etik och dess tillämpningar diskuteras, inte bara av intresserad allmänhet, utan även i riksdag och på övriga politiska arenor. För att nå långsiktiga resultat måste barn och ungdomar tränas i sin empatiska förmåga. Att kunna känna med andra levande varelser, och få en personlig känslomässig insikt och tolkningsförmåga av människors och djurs känslor, är avgörande för hur man senare kommer att behandla dessa varelser. 

En annan del av svaret på varför vi accepterar, eller väljer att blunda för, övergivna katters lidande är troligen kattens låga värde rent ekonomiskt. I den bästa av världar skulle varje levande varelse värderas och respekteras enbart för att de finns till, och inte betinga ett ekonomiskt värde. I verkligheten styr samma faktorer värdet på varor och tjänster, som värdet på djur, dvs. då tillgången är större än efterfrågan dumpas priserna. Tillgången till katter är idag mångfaldigt större än efterfrågan. Detta beror självfallet på den stora mängd fertila katter som saknar ägare och hem, och som kontinuerligt fyller på populationerna av förvildade katter. Tyvärr fylls även populationerna på av de kattägare som inte tar ansvar för sin katt, utan överger den till ett liv i misär. Detta fortgår alltjämt i det land som utger sig för att ha en av världens mest långtgående djurskyddslag. Hur kan det vara möjligt? 

!!!!11111Kattgrässtrå.jpg

                                        Foto: Linda Carlgren

Det är helt klart i strid med djurskyddslagen att utsätta ett djur för lidande. Att överge sin katt till att försörja sig och skaffa skydd på egen hand är alltså ett brott mot lagen, och ägaren kan ställas till rättsligt ansvar för att ha brustit i sin vård av katten. Förra året dömdes en person till dagsböter för att han bevisligen övergett sin katt, men detta är ett närmast unikt rättsfall. I de allra flesta fall kan man inte ställa ägaren till svars eftersom man inte vet vem det är. Det är idag lätt att utan påföljd göra sig av med sin katt. Detta är en stor och allvarlig brist i vårt rättssamhälle. Våra lagar och förordningar bygger i grunden på en gemensam etisk värdegrund. Denna glappar betänkligt när samhället accepterar att en djurart står utanför det skydd lagen annars ger. 

Det är dags att ta detta problem på allvar. Det räcker inte med de i sig föredömliga insatser som görs från djurskyddsorganisationerna och frivilliga engagerade människor. Vi kan inte fortsätta att ösa vatten ur en eka med hål i botten, utan hålet måste täppas till en gång för alla.

Ägaransvaret måste tydliggöras! Detta kan inte ske på frivillig väg, utan på motsvarande sätt som för hund behövs en lag på obligatorisk märkning och registrering av katt i Sverige! Vi är många som står bakom detta vilket inte minst visas av den stora mängd namn som redan kommit in via listor till Djurskyddet Sverige. För att undanröja administrativa hinder för en lagstiftning i frågan, är Djurskyddet Sverige beredda att aktivt medverka för att få till stånd den databas som krävs för att hantera registrering av katt. 

För Djurskyddet Sverige

Ingrid Redbo

FD och docent 

 

Djurskyddet Sverige:

Vårt mål är att alla katter ska ha en ägare och ett hem. För att uppnå detta krävs en lag om obligatorisk märkning och registrering av katt.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-10-25 22:16 #1 av: Bumbis

Ooopps, vad har hänt? Måste ändra åsikt om Ingrid Redbo, det hon uttalat sig om tidigare överensstämmer inte med den artikel hon skrivit här. Är detta en färsk artikel?

Kan hon måhända vaknat upp och insett verkligheten?

Den här meningen är gammal, den publicerade i Djurskyddets tidning "Djurskyddet",  tror det var 1994. Men den är aktuell när som helst.

Ett exempel från en av de övergivna katter som obducerats vid SVA visar hur livet gestaltat sig; avmagrad, hudsönderfall, angripen av fluglarver, förlossning för omkring 48 timmar sedan, urinvägsinfektion-varbildning, njur-inflammation, svältrelaterad leverdegeneration, magsäcken -barr-jord, mjälteförändringar, långvarigt förlöpande sjukdomsförlopp.

Det handlade om en katthona som frusit ihjäl i Solna. Det publicerades en hemsk bild på denna lilla (tror röda flicka, bilden var svart/vit) som ligger på sidan i den kalla snön, verkar som hon bara fallit ner och avlidit direkt när hon var på språng. Den här bilden har jag haft i mitt huvud sedan dess.

Denna lilla kattmamma, som ligger där i snön förtjänade verkligen ett bättre öde. Mammakatt har varit min ledstjärna i kampen att rädda övergivna katter. Det är henne jag tänker på hela tiden när ingen annan brytt sig och velat hjälpa, inte undra på att huset är fullt med fd. hemlösningar....

Anmäl
2008-10-25 22:41 #2 av: Bumbis

Jag vet inte om det är okej, men jag fotade av bilden på denna stackars hona, publicerad i tidningen Djurskyddet, någon gång i början av 90-talet.

Annars får ni radera detta inlägg.

Fotograf var Kerstin Malm.

Bilden säger allt, inga fler ord behövs...Gråter

Anmäl
2008-10-26 01:42 #3 av: Lena

#1 Jag fick texten av Ingrid Redbo helt nyligen när jag hade mailkontakt med henne angående Djurskyddet Sveriges Kattpolicy.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-10-26 10:25 #4 av: Debattia

Mycket bra skrivet!

Undrar ifall man får ta meningar från hennes brev när man skriver insändare i tidningar??

Vem är Ingrid Redbo?

Anmäl
2008-10-26 10:59 #5 av: Lena

Ingrid Redbo är sakkunnig i kattfrågor på Djurskyddet Sverige. Hon skrev att vi fick använda hennes artikel när vi skriver brev till myndigheter och liknande. Om du citeterar henne bör du ange vem som skrivit citatet.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2008-10-26 17:26 #6 av: Marga

Jag hoppas att hon skickar in artikeln till de stora tidningarnas debattsidor! Får man igång en (gärna politisk) debatt borde frågan uppmärksammas av fler och kunskap spridas. Jag visste väldigt lite om förvildade katters situation i Sverige innan jag själv skaffade hittekatter och började intressera mig för frågan. Säkert var jag inte ensam. Mer kunskap hos allmänheten är steg nummer ett. Stockhoms Katthems kampanj i tunnelbanan i somras tror jag fick jättebra genomslag, men det behövs mer, mycket mer...

Anmäl
2008-10-28 20:05 #7 av: Lena

#6 Håller med dig! Ökad kunskap till allmänheten är det allra viktigaste, det börjar liksom där. Skulle önska att Stockholm Katthems kampanj kunde gå över hela landet, den var så proffsigt gjord.

//Lena

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2009-02-05 22:23 #8 av: Alexej

Men hon svarade också det här på frågan om skygga katter kan bli tama:

Ingrid Rebo svarar:
Vuxna, förvildade katter som levt hela sitt liv ute, utan närmare kontakt med människor blir inte tama. De upplever ofta stress vid kontakt med människor. Jag tycker därför att de inte ska fångas in för att bli omplacerade.

Länk

Alla katter har rätt att leva! Döda problemet inte katten....Besök oss gärna på Hittekatter.ifokus och på Djurskydd.ifokus

Anmäl
2009-02-05 23:13 #9 av: Maria-I

Det skulle vara väldigt intressant att veta vad Ingrid Redbo föreslår att man ska göra med de förvildade katterna...

Anmäl
2011-06-11 11:47 #10 av: Lena

Puttar upp en viktig artikel skiven av Ingrid Redbo.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2011-06-11 22:44 #11 av: bymaruska

Katten är faktiskt det enda laglösa djuret i Sverige. Kanske nu inte laglös i lag men i praktik.

Vi har som jag tycker ett ganska tufft djurskydd i Sverige (iallafall om man jämför med de allra flesta andra länder)

Vi har en jaktlag som är väl reglerad om vad vi får jaga och när osv och som jag faktiskt tror efterföljs i det stora hela.

Katten då! politikerna vill ha den till något halv vilt som klarar sig själv. Nu är det inte så att jag vill ha jakt på katt, katter är ett tamdjur och ska då självklart vara fredad. Men vem/vad reglerar då katten. INGEN den klarar sig själv!

Vi måste jobba med att ändra attityden få människor att förstå och ta det till sig.

Anmäl
2011-06-11 23:04 #12 av: Lena

#11 Ja här finns det mycket att jobba med! Vet inte varför det ska vara så svårt att få en ändring till stånd när det gäller just katten. Men det är enormt segslitet.

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl
2013-04-22 23:52 #13 av: Debattia


Vi kanske ska skriva till henne om förvildade katter där vi är många som skriver under så kanske hon även börjar intressera sig för deras problematik.

Anmäl
2013-04-25 12:05 #14 av: Debattia


Svarar dig här Bymaruska.

Verkar som förvildade katter ingår i jaktlagen och alls inte är fredade.

Anmäl
2013-04-28 20:10 #15 av: Lena

Puttar upp denna artikel! 

//Lena - sajtvärd Katter iFokus & medarbetare Hittekatter iFokus 

"Ett liv utan katt är inget liv alls. Låt katter leva utan att bli flera - kastrera mera!"

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.