2009-01-04 15:36 #0 av: Lena

Så här års hör det till traditionen att göra en tillbakablick på året som varit. Tyvärr var 2008 inget år som går till historien som något märkvärdigt för oss som är engagerade inom Hittekattsverksamheten. Det är bara att hoppas på ett bättre 2009.

Tyvärr känns det inte som att året som gick bidrog med några större framsteg när det gäller hemlösa och utsatta katter, eller höjningen av kattens status.

En stor besvikelse är Jordbruksministern som inte tycker det finns fog nog för en bestämmelse i Djurskyddslagen om ID-märkning och registrering av katter . Detta trots att en av de mest framgångsrikaste namninsamlingarna hade gjorts av Djurskyddet Sverige med drygt 100.000 namnunderskrifter för en sådan regel. Men Jordbruksminstern anser trots detta inte att problemen är av sådan art att det behövs.

Det positiva är vissa tillägg i Djurskyddslagen som ålägger djurägarna större skyldigheter. Den här gången gällde det inte enbart hundar, även katters behov stod omnämnda. Det påverkar katters status i det långa loppet och får förhoppningsvis kattägarna att tänka efter.

Isrosorna på vårt fönster får symbolisera klimatet för hemlösa katter under 2008

 

Annars har året bestått av massor av hemlösa katter i en oändlig ström som behövt hjälp. En hel del har vi kunnat hjälpa med förenade krafters verk på Hittekatter iFokus. Dock långt ifrån alla.

Tyvärr finns det en hel del stridigheter mellan olika aktiva inom hittekattsverksamheten. Något som jag tycker är sorgligt. Allt för mycket tid och energi har gått åt till bråk och tjaffs mellan olika läger. Hade istället önskat att den tiden och energin hade kunnat gå till de hemlösa katterna. Att man istället för att bråka med varandra kunde hitta någon form av samarbete runt ett gemensamt mål. Tänk så mycket bättre det hade varit! Jag hoppas att 2009 kommer att bjuda på mer av den varan. För det finns goda exempel på hur bra det kan bli när man får samarbetet att fungera. Tänker t.ex. på Husbyprojektet vårvintern 2007.

//Lena - sajtvärd för Hittekatter iFokus